Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tahnae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 06:37 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φώκια Λεοπάρδαλη (Hydrurga leptonyx)

Παρατηρητής

nankeenangus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 04:54 PM ACDT

Περιγραφή

Was visiting for around a week along the mid coast.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 08:39 AM ACDT

Περιγραφή

Adult example, same story as the juvenile I posted from today. Aldinga Sellicks Washpool

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 01:04 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwl

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 10:48 AM ACST

Περιγραφή

Four birds having an altercation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwl

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 10:33 AM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 11:47 AM ACST

Περιγραφή

Washed-up on the beach ... almost fresh enough to eat!
57cm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 07:10 AM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alishachaplin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 11:46 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peri3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 01:30 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

econiko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 09:59 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becstummer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 01:17 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becstummer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 02:34 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikonoid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 05:08 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturehoodz

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 11:37 AM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 02:21 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quahli_bird

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 11:50 AM ACDT

Περιγραφή

Spotted in Tangari Regional Reserve. Have not been able to identify. Small headed fly sp.?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

chawkins12

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmicseacow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 03:03 PM ACDT

Περιγραφή

Deep Creek Conservation Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 12:49 PM ACDT

Περιγραφή

On coastal cliff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 12:52 PM ACDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendacott

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 10:48 AM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cveld

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2020 08:35 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah_jones

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendacott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018 10:48 AM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 03:27 PM ACDT

Περιγραφή

Wingless female wasp, that mimics an ant. This one was crawling around like crazy from one side of the path to the other, moving its abdomen up and down ('twerking its butt').

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2019 03:27 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherry_tree

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2018 10:03 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 07:24 AM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

headdy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019 09:40 AM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019 09:18 AM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2017 04:34 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 03:57 PM ACDT