Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geddy11

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2005 04:08 ΜΜ CET

Τόπος

Rombo, Tanzania (Google, OSM)
Rhabdomys dilectus - Photo (c) Miranda Dodd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Dodd
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Rhabdomys dilectus, Ένα μέλος του Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninjawil

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2019 11:07 ΠΜ GMT
Rhabdomys dilectus - Photo (c) Miranda Dodd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Dodd
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Rhabdomys dilectus, Ένα μέλος του Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somnium

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2017 02:04 ΠΜ PDT
Rhabdomys dilectus - Photo (c) Miranda Dodd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Dodd
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Rhabdomys dilectus, Ένα μέλος του Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arjdheer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2015 07:50 ΠΜ EAT
Proteles septentrionalis - Photo (c) Harry Fonseca Williams, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Harry Fonseca Williams
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Proteles septentrionalis, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 4, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma2905

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2017 08:06 ΠΜ SAST
Proteles - Photo (c) Royle Safaris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Royle Safaris
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Γένος Proteles, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 4, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karisiasafaris

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2018 12:29 ΠΜ EAT

Περιγραφή

0029:022318:17C:0000:CAMERA1:2E[129:0123]G[008:0x0006]

Ετικέτες

Proteles septentrionalis - Photo (c) Harry Fonseca Williams, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Harry Fonseca Williams
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Proteles septentrionalis, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 4, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeloomis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2017 08:22 ΠΜ PST

Τόπος

Babati, Tanzania (Google, OSM)
Proteles septentrionalis - Photo (c) Harry Fonseca Williams, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Harry Fonseca Williams
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Proteles septentrionalis, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 4, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυνίδες (Οικογένεια Canidae)

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

New Hampshire, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Κοινή Γκρίζα Αλεπού - Photo (c) Mike Zarella, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mike Zarella
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυνίδες (Οικογένεια Canidae)

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

New Hampshire, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Κοινή Γκρίζα Αλεπού - Photo (c) Mike Zarella, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mike Zarella
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

New Hampshire, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

New Hampshire, US (Google, OSM)
Καναδική Μαρμότα - Photo (c) leslie77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

New Hampshire, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Καναδική Μαρμότα - Photo (c) leslie77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koenbetjes

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 03:39 ΠΜ CEST

Τόπος

Galu Beach, Kenia (Google, OSM)

Περιγραφή

cameratrap

Cricetomys ansorgei - Photo (c) Bart Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bart Wursten
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Cricetomys ansorgei, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 08:15 ΜΜ CST
Coendou longicaudatus - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Coendou longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katvision69

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2016 07:23 ΠΜ -02
Coendou longicaudatus - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Coendou longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duston1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 12:10 ΜΜ UTC
Coendou longicaudatus - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Coendou longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafael_gianni

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2020 04:22 ΜΜ -04
Coendou longicaudatus - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Coendou longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurentfloresta

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2011
Coendou longicaudatus - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Coendou longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdwilcox51

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018 07:01 ΜΜ ADT
Coendou longicaudatus - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Coendou longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017 07:15 ΜΜ EST
Coendou longicaudatus - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Coendou longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregoiredubois

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2013 09:14 ΜΜ CEST

Τόπος

Brazil (Google, OSM)
Coendou longicaudatus - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Coendou longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecomte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2014 09:54 ΜΜ CEST

Περιγραφή

pantanal

Coendou longicaudatus - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Coendou longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecomte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2014 09:56 ΜΜ CEST

Περιγραφή

pantanal

Coendou longicaudatus - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Coendou longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2011 08:50 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Brazilian Porcupine

Coendou longicaudatus - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Coendou longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2011 02:21 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Brazilian Porcupine

Coendou longicaudatus - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Coendou longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolfo89

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Περιγραφή

Registro feito na APA DO MESTRE ÁLVARO - SERRA - ESPÍRITO SANTO FÊMEA E SEU FILHOTE.

Bradypus crinitus - Photo (c) Henrique Nogueira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henrique Nogueira
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Bradypus crinitus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelbessa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

Brazil (Google, OSM)
Bradypus crinitus - Photo (c) Henrique Nogueira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henrique Nogueira
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Bradypus crinitus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaviomendes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Περιγραφή

Preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) fêmea e seu filhote comendo uma flor de Pseudobombax grandiflorum na floresta do Convento da Penha. A espécie está ameaçada de extinção. Possivelmente é a mesma fêmea que observei com um filhote no ano passado.

Bradypus crinitus - Photo (c) Henrique Nogueira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henrique Nogueira
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Bradypus crinitus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaviomendes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018
Bradypus crinitus - Photo (c) Henrique Nogueira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henrique Nogueira
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Bradypus crinitus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunoornitologia

Ημερομηνία

Μάιος 2009

Τόπος

Rio de Janeiro, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Área de Proteção Ambiental do Pau-Brasil.

Bradypus crinitus - Photo (c) Henrique Nogueira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henrique Nogueira
Η ταυτότητα του χρήστη jwidness: Bradypus crinitus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 135985