Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)

Παρατηρητής

berndtherat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 03:47 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fibonacci112358

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 12:01 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Beaver killed by tree it felled.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

frankmargaret

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 11:41 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 08:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccraven

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2014 04:06 ΠΜ CDT

Περιγραφή

flying squirrel caught on wildlife cam

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Του Finlayson (Callosciurus finlaysonii)

Παρατηρητής

adrianl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2019 02:49 ΠΜ +07

Περιγραφή

Seen nearby but doesn't look the same and app not giving anything that looks like so unsure?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

stephen220

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2019 09:46 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimdugan

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2018 04:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακάκος Ρέζους (Macaca mulatta)

Παρατηρητής

tsk5b09_jimson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 03:01 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgebrito

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seigmond

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2014 02:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

White Faced Capuchin Cebus Capucinus at Lapa Rios Echolodge on the OSA Peninsula, Costa Rica.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2014

Περιγραφή

One of three Beavers in Spry lake marsh - this one put on quite a show for me, going back and forth across the road for branches and bringing them back into the marsh

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brnhn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Anuradhapura, LK (Google, OSM)

Περιγραφή

Macaques added separately.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhardacre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2018 05:08 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeyd

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019 02:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin-acosta

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2017 02:38 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

amgriego

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 04:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

So I let some local friends know I'm hunting for squirrel pictures for this project. Well they said they see this crazy squirrel in their neighborhood, it is comfortable with people getting within a couple of feet of it and it looks to be albino with spots? This day it was running down a tree when they spotted it. When getting to close it ran back up and out of site also have a video of it as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

mfisher

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 03:21 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Called a silver fox, however a color variant and still considered a red fox.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blaserk

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dongminsung

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Confirm?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Των Βράχων (Otospermophilus variegatus)

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2018 01:13 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

jnelson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2013

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isawe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2010

Τόπος

Limón, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σερβάλ (Leptailurus serval)

Παρατηρητής

srullman

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Voi, KE-TT, KE (Google, OSM)

Περιγραφή

Melanistic

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)

Παρατηρητής

cmcheatle

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018

Περιγραφή

I know it cant be identified any further, just thought it was neat to catch the 3 species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s2downey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 03:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryce519

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 03:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Half Brown and Half Black ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iamscientistsam

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016 11:39 ΠΜ EAT

Περιγραφή

Someone said that it was Ficus mucoso but I don't think that's a real species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcellc

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2010 08:20 ΠΜ IST

Τόπος

Kibale Forest (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oebenin

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2017 11:57 ΠΜ CET

Περιγραφή

Wildkamera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2012 07:47 ΠΜ EST

Περιγραφή

reddish side and front legs

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2012 07:31 ΠΜ EST

Περιγραφή

striped tail

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2012 07:26 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2012 02:34 ΜΜ CET

Περιγραφή

Two or three (juvenile?) squirrels climbing into the treetops from a tree cavity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseyzill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2014 05:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)

Παρατηρητής

tierraiberica

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2009

Τόπος

Orango Island (Google, OSM)

Ετικέτες

Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

johnnybirder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2014

Τόπος

Sofala, MZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2010 10:29 ΠΜ EAT

Περιγραφή

Taken with IR flash. Compare to http://www.inaturalist.org/observations/1198209 at the same tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2014 08:35 ΠΜ CET

Περιγραφή

Found on forest floor: still alive, but either very sick, or deadly wounded and dropped by predator.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζιος Κερκοπίθηκος (Cercopithecus mitis)

Παρατηρητής

waswala

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2015 07:29 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dotun55

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2016

Περιγραφή

I think it was contemplating a leap here. Soon it retreated, connecting branches and disappearing into the trees.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoineede

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2016 11:09 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dotun55

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2016 07:28 ΠΜ CET

Τόπος

Yaba Oworonshoki (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachar1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2017 12:54 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2015 12:30 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Road kill

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachim

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2016 06:34 ΠΜ CEST

Τόπος

Rufiji, Tansania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddb

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2013 09:38 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2013 03:27 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2016 03:22 ΜΜ SAST

Τόπος

Kanungu, Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2011 08:43 ΠΜ SAST

Τόπος

Fako, Cameroon (Google, OSM)