Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

mikel42

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:55 AM CEST
Ασκορδούλακας - Photo (c) Emilian Robert Vicol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

ritasandu

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:56 AM CEST
Ασκορδούλακας - Photo (c) Emilian Robert Vicol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:50 AM CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ασκορδούλακας - Photo (c) Emilian Robert Vicol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:21 PM UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ασκορδούλακας - Photo (c) Emilian Robert Vicol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:30 PM UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ασκορδούλακας - Photo (c) Emilian Robert Vicol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 07:25 PM UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ασκορδούλακας - Photo (c) Emilian Robert Vicol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 02:06 PM CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ασκορδούλακας - Photo (c) Emilian Robert Vicol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 01:13 PM UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ασκορδούλακας - Photo (c) Emilian Robert Vicol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 11:28 AM UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ασκορδούλακας - Photo (c) Emilian Robert Vicol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 12:08 PM UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ασκορδούλακας - Photo (c) Emilian Robert Vicol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 06:30 PM UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ασκορδούλακας - Photo (c) Emilian Robert Vicol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 06:41 PM UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ασκορδούλακας - Photo (c) Emilian Robert Vicol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 07:11 PM UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ασκορδούλακας - Photo (c) Emilian Robert Vicol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 04:40 PM CET
Crataegus monogyna - Photo (c) Annice Bridgett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Annice Bridgett
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 04:20 PM CET
Verbascum pulverulentum - Photo (c) Derby Museum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Verbascum pulverulentum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)

Παρατηρητής

deinonyco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 11:02 AM CET
Νεροτσουκνίδα - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)

Παρατηρητής

deinonyco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 11:12 AM CET
Τριφύλλι Αλφάλφα - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deinonyco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 11:37 AM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Thymus zygis - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Thymus zygis, Ένα μέλος του Θύμος (Γένος Thymus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκόλυμος Ο Ισπανικός (Scolymus hispanicus)

Παρατηρητής

deinonyco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 11:59 AM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Σκόλυμος Ο Ισπανικός - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Σκόλυμος Ο Ισπανικός (Scolymus hispanicus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deinonyco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 02:22 PM CET
Senecio vulgaris - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Senecio vulgaris, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvia374

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 02:25 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Thapsia villosa - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Thapsia villosa, Ένα μέλος του Θαψία (Γένος Thapsia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηρύγγιο Το Πεδινό (Eryngium campestre)

Παρατηρητής

silvia374

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 02:33 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ηρύγγιο Το Πεδινό - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ηρύγγιο Το Πεδινό (Eryngium campestre)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvia374

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 02:36 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Carlina hispanica - Photo (c) Pedro Beja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Beja
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Carlina hispanica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Σπαράγγι (Asparagus acutifolius)

Παρατηρητής

silvia374

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 02:48 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Άγριο Σπαράγγι - Photo (c) elliegilchrist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Άγριο Σπαράγγι (Asparagus acutifolius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvia374

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 02:51 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ruta montana - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ruta montana, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvia374

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 02:59 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Scirpoides holoschoenus - Photo (c) Andre Hosper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andre Hosper
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Scirpoides holoschoenus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvia374

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 03:02 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Crataegus monogyna - Photo (c) Annice Bridgett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Annice Bridgett
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρυωνία Η Κρητική (Bryonia cretica)

Παρατηρητής

silvia374

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 04:01 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Βρυωνία Η Κρητική - Photo (c) Martin A. Prinz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin A. Prinz
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Βρυωνία Η Κρητική (Bryonia cretica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvia374

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 04:36 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Stipa lagascae - Photo (c) ARBA Tres Cantos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ARBA Tres Cantos
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Stipa lagascae, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρυωνία Η Κρητική (Bryonia cretica)

Παρατηρητής

silvia374

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 04:44 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Βρυωνία Η Κρητική - Photo (c) Martin A. Prinz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin A. Prinz
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Βρυωνία Η Κρητική (Bryonia cretica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1838