Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 10:23 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Inflada por la lluvia

Cuscuta - Photo (c) Kristi Ellingsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kristi Ellingsen
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Γένος Cuscuta, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 02:29 ΜΜ CET
Cormus domestica - Photo (c) Clement Rivier Photos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clement Rivier Photos
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Cormus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 06:32 ΜΜ CEST
Ροδοειδή - Photo (c) Beate & Heinz Beyerlein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beate & Heinz Beyerlein
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υφάντρα (Remiz pendulinus)

Παρατηρητής

mapi_gg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 11:26 ΠΜ CET

Περιγραφή

No sé si es una ooteca, un nido o algo tipo fitoplasma.

Υφάντρα - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Υφάντρα (Remiz pendulinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 07:11 ΠΜ CET
Αμυγδαλιά - Photo (c) antonio c, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by antonio c
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019
Αμυγδαλιά - Photo (c) antonio c, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by antonio c
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019

Περιγραφή

pie de almendro muy ramoneado por el ganado.

Αμυγδαλιά - Photo (c) antonio c, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by antonio c
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019

Περιγραφή

Almendro creciendo al abrigo de una retama.

Αμυγδαλιά - Photo (c) antonio c, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by antonio c
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 07:10 ΠΜ CET
Αμυγδαλιά - Photo (c) antonio c, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by antonio c
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 07:07 ΠΜ CET
Αμυγδαλιά - Photo (c) antonio c, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by antonio c
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 07:09 ΠΜ CET
Αμυγδαλιά - Photo (c) antonio c, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by antonio c
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2018
Αμυγδαλιά - Photo (c) antonio c, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by antonio c
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 07:04 ΠΜ CET
Αμυγδαλιά - Photo (c) antonio c, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by antonio c
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 07:05 ΠΜ CET
Αμυγδαλιά - Photo (c) antonio c, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by antonio c
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 07:06 ΠΜ CET
Αμυγδαλιά - Photo (c) antonio c, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by antonio c
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 05:24 ΜΜ CET
Αμυγδαλιά - Photo (c) antonio c, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by antonio c
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mapi_gg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 10:26 ΠΜ CET
Crataegus monogyna - Photo (c) sacoma18, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Σύνθετο Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)

Παρατηρητής

mapi_gg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023
Αγριοκούνελο - Photo (c) Alex J., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροψάρονο (Sturnus unicolor)

Παρατηρητής

mapi_gg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 11:20 ΠΜ CET
Μαυροψάρονο - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Μαυροψάρονο (Sturnus unicolor)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υφάντρα (Remiz pendulinus)

Παρατηρητής

mapi_gg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 11:26 ΠΜ CET

Περιγραφή

No sé si es una ooteca, un nido o algo tipo fitoplasma.

Anthoscopus minutus - Photo (c) Craig Adam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Anthoscopus minutus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mapi_gg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 10:47 ΠΜ CET
Thapsia villosa - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Thapsia villosa, Ένα μέλος του Θαψία (Γένος Thapsia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολόχα (Malva sylvestris)

Παρατηρητής

mapi_gg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 10:44 ΠΜ CET
Μολόχα - Photo (c) Jakub Benda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jakub Benda
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Μολόχα (Malva sylvestris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολόχα (Malva sylvestris)

Παρατηρητής

mapi_gg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 10:44 ΠΜ CET
Μαλάχη - Photo (c) L, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by L
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Μαλάχη (Γένος Malva)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 11:12 ΠΜ CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Fraxinus angustifolia - Photo (c) lucapassalacqua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Fraxinus angustifolia, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 10:36 ΠΜ CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Artemisia campestris - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Artemisia campestris, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλεντούλα Η Άγρια (Calendula arvensis)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 01:37 ΜΜ CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Καλεντούλα Η Άγρια - Photo (c) ishaip, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Καλεντούλα Η Άγρια (Calendula arvensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 12:14 ΜΜ CET
Silene colorata - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Silene colorata, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλεντούλα Η Άγρια (Calendula arvensis)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 12:17 ΜΜ CET
Καλεντούλα Η Άγρια - Photo (c) ishaip, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Καλεντούλα Η Άγρια (Calendula arvensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 12:20 ΜΜ CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) Marilyn Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marilyn Smith
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 12:34 ΜΜ CET
Thapsia villosa - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arba3c: Thapsia villosa, Ένα μέλος του Θαψία (Γένος Thapsia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1876