Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 12:46 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόκεδρο (Juniperus oxycedrus)

Παρατηρητής

balles2601

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 11:48 ΠΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Ejemplar de gran porte.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaquinguinea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 07:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 01:13 ΜΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaquinguinea

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 10:43 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

joaquinguinea

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 11:54 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

joaquinguinea

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 12:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaquinguinea

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:21 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 07:07 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaquinguinea

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 02:36 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kakariki14

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 11:03 ΠΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gomezfran

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 11:39 ΠΜ CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

gomezfran

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 11:16 ΠΜ CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaquinguinea

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 08:04 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

kakariki14

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 02:57 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 05:16 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)

Παρατηρητής

mapi_gg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 11:11 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουκουναριά (Pinus pinea)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 10:26 ΠΜ CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

vctoreg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 11:55 ΠΜ CET

Περιγραφή

Primera vez que lo veo por aquí, en esta ocasión un ejemplar adulto posiblemente invernante.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

mrfeeder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 12:49 ΜΜ CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

mrfeeder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 06:14 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

mrfeeder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 11:33 ΠΜ CET

Περιγραφή

Se quedó sopa en la barandilla.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρθάκι (Serinus serinus)

Παρατηρητής

mrfeeder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 01:27 ΜΜ CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

joaquinguinea

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 12:53 ΜΜ CET

Περιγραφή

Parque Central, Tres Cantos

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

mrfeeder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 04:55 ΜΜ CET

Περιγραφή

Las cigüeñas de siempre en la grúa eterna de Tres Cantos. Son buena diana para probar teleobjetivos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 10:26 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 12:17 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaquinguinea

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 12:13 ΜΜ CET

Περιγραφή

Alcornocales, Tres Cantos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biotura_info

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 12:58 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

pablocamba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 06:52 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

euqirneto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 05:51 ΜΜ CET

Τόπος

Burgos, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresafarino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 12:37 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

mapi_gg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 10:13 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοφυλλοσκόπος (Phylloscopus proregulus)

Παρατηρητής

eduardoramirez-anapri

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 04:29 ΜΜ CET

Περιγραφή

Biomaraton de otoño - ANAPRI

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 05:29 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 12:38 ΜΜ CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

marquimedes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 02:28 ΜΜ CET

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

marquimedes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 02:28 ΜΜ CET

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

marquimedes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 06:20 ΜΜ CET

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρομυγοχάφτης (Ficedula hypoleuca)

Παρατηρητής

joaquinguinea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 11:46 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaquinguinea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 07:03 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 07:21 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 07:57 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)

Παρατηρητής

eduardoramirez-anapri

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 11:18 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Biomaraton De Flora de España- La Gran Semana. Actividad Flora Urbana ANAPRI

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 11:20 ΠΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 11:32 ΠΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 10:54 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 10:30 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 10:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 08:31 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 07:06 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:12 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:16 ΠΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:16 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 11:03 ΠΜ CEST

Τόπος

Soto de Viñuelas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 10:57 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgboal

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 11:45 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 06:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 06:51 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 11:53 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

adrian713

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

iberozoa

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 02:42 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 08:18 ΜΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgboal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 03:09 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

davidgboal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 02:06 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 10:26 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Τρυγόνι (Streptopelia turtur)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:13 ΜΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 10:24 ΠΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Saga pedo

Παρατηρητής

george_wildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

felipecastilla

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 07:14 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:23 ΠΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manaji

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 07:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)

Παρατηρητής

davidgboal

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 01:15 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 06:03 ΜΜ UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχλαδιά (Γένος Pyrus)

Παρατηρητής

davidgboal

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 12:27 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:10 ΠΜ UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:26 ΠΜ UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

angelesarino

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 09:27 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υφάντρα (Remiz pendulinus)

Παρατηρητής

davidgboal

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 11:25 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακαετός (Hieraaetus pennatus)

Παρατηρητής

davidgboal

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 12:27 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgboal

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 06:49 ΠΜ UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρθάκι (Serinus serinus)

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 12:24 ΜΜ UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandoul

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 08:30 ΜΜ CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

vctoreg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 04:10 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

pilarvega

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 12:23 ΜΜ CET

Τόπος

Parque Central (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυπαρίσσι (Γένος Cupressus)

Παρατηρητής

pilarvega

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 01:02 ΜΜ CET

Τόπος

Sector Pueblos (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυπαρίσσι (Γένος Cupressus)

Παρατηρητής

pilarvega

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 01:12 ΜΜ CET

Τόπος

Sector Pueblos (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_m

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 11:57 ΠΜ CET

Περιγραφή

Quejigo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 12:51 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

daniydiana

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020

Περιγραφή

La empollada de una hembra adulta de Asio Otus, que sacó adelante a 5 polluelos este año relativamente en el mismo Parque Norte de Tres Cantos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arba3c

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 09:17 ΜΜ SAST