Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 01:54 ΜΜ CEST
Carduus - Photo (c) Izabella Farr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Izabella Farr
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Γένος Carduus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 10:15 ΠΜ CET
Τσουκνίδα - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 10:29 ΠΜ CET
Cerastium fontanum - Photo (c) Kelly Beller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Beller
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Cerastium fontanum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο Το Αμβλύφυλλο (Rumex obtusifolius)

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 10:32 ΠΜ CET
Λάπαθο Το Αμβλύφυλλο - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Λάπαθο Το Αμβλύφυλλο (Rumex obtusifolius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 01:56 ΜΜ CET

Τόπος

Houten, NL-UT, NL (Google, OSM)
Centaurea jacea - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Centaurea jacea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 04:09 ΜΜ CET
Saxifraga tridactylites - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Saxifraga tridactylites, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 04:09 ΜΜ CET
Saxifraga tridactylites - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Saxifraga tridactylites, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 12:05 ΜΜ CET
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο Το Αμβλύφυλλο (Rumex obtusifolius)

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 10:32 ΠΜ CET
Λάπαθο Το Αμβλύφυλλο - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Λάπαθο Το Αμβλύφυλλο (Rumex obtusifolius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:07 ΠΜ CET
Juncus effusus - Photo (c) Kuan-Chieh (Chuck) Hung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kuan-Chieh (Chuck) Hung
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Juncus effusus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:08 ΠΜ CET
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:10 ΠΜ CET
Νεροτσουκνίδα - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:37 ΠΜ CET
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:35 ΠΜ CET
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 10:35 ΠΜ CET
Ranunculus sceleratus - Photo (c) Brian Finzel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian Finzel
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Ranunculus sceleratus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 10:48 ΠΜ CET
Κίρσιο Το Αρουραίο - Photo (c) laurabankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by laurabankey
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:25 ΠΜ CET
Heracleum sphondylium - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Heracleum sphondylium, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:32 ΠΜ CET
Γάλιο Το Μόλλουγο - Photo (c) Dina Nesterkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dina Nesterkova
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:32 ΠΜ CET
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

larsboom

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2019 02:43 ΜΜ SAST
Veronica beccabunga - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Veronica beccabunga, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbakkerpaiva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 12:51 ΜΜ CET
Syntrichia - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Γένος Syntrichia, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 11:18 ΠΜ CEST
Lepidium latifolium - Photo (c) schizotypalvamp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by schizotypalvamp
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Lepidium latifolium, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση
Sagittaria - Photo (c) Bryan Ames, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Ames
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Γένος Sagittaria, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019
Isoaeschna isoceles - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Isoaeschna isoceles, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Pseudognaphalium luteoalbum - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Pseudognaphalium luteoalbum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Μυγαλή (Sorex araneus)

Παρατηρητής

dzherikhov_vladimir

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 11:56 ΠΜ MSK
Sorex - Photo (c) Rufino Sandoval Garcia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rufino Sandoval Garcia
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Γένος Sorex, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 04:58 ΜΜ CEST
Chara aculeolata - Photo (c) silkeoldorff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by silkeoldorff
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Chara aculeolata, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonius1

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 06:32 ΜΜ CEST
Pyrola rotundifolia - Photo (c) Kari Lahtinen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kari Lahtinen
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Pyrola rotundifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 09:25 ΜΜ CEST

Τόπος

wooldlakebos (Google, OSM)

Περιγραφή

4mm breed

Bladen met overlangse met de middennerf verbonden nerven. Geen fijne blind eindigende nerven.

Geen olieachtige glans.

==>Buitenste nerven vlak onder de top met de hoofdnerf verbonden. Dan wordt het stomp.

Bladeren zijn ontzettend stug, heeft kruisdistel ook niet van dat harde blad?

Potamogeton obtusifolius - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Potamogeton obtusifolius, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 02:32 ΜΜ CEST
Drosera intermedia - Photo (c) Bastien Louboutin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bastien Louboutin
Η ταυτότητα του χρήστη ahospers: Drosera intermedia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 878