Σεπτέμβριος 24, 2021

231-RuG WetenschapsWeek In de Wetenschap - Podcast

Eerdere afleveringen

 1. Aflevering 27: 20 April 2021 was het exact 150 jaar geleden dat Aletta Jacobs zich inschreef aan de RUG. Zij was de eerste vrouw die zich als volwaardig student inschreef bij een universiteit en de eerste vrouw die een universitaire studie afrondde. In deze 2e, Engelstalige aflevering over Aletta Jacobs worden Cisca Wijmenga (Rector van de RUG), Amina Helmi (hoogleraar Dynamica, structuur en vorming van de Melkweg) and Andrea Meagher (Masterstudent Conservatoren-opleiding Kunstgeschiedenis) door Tina en Arjen geinterviewd over wat Aletta Jacobs heeft betekend voor de positie van vrouwen in de wetenschap en vrouwen in het algemeen en hoe deze situatie nu in Nederland is.
 2. Aflevering 26: 20 april 2021 is het precies 150 jaar geleden dat Aletta Jacobs zich inschreef aan de RUG. Tina en Arjen spreken in deze thema-aflevering met Marian Joëls (decaan Faculteit Medische Wetenschappen), Janka Stoker (hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering) en Anne-Men Huijzer (PhD student Applied Mathematics) over wat Aletta Jacobs heeft betekend voor de positie van vrouwen in de wetenschap en vrouwen in het algemeen en hoe deze situatie nu in Nederland is.
 3. Aflevering 25: Deze aflevering is Alex Friedrich te gast. Hij is hoogleraar Microbiologie en Infectiepreventie bij het UMCG. Dit is zijn 2e keer in de podcast. Vorig jaar mei, spraken we met hem over de coronapandemie en de gevolgen voor 2020 zouden zijn. Nu we een volgende fase ingaan met de vaccinaties, leek het ons goed om terug te kijken op vorig jaar en ook om vooruit te kijken naar de uitdaging die voor ons liggen.
 4. Aflevering 24: Te gast in deze speciale aflevering van In de Wetenschap is het volledige College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Tina Kretschmer interviewt Jouke de Vries, Cisca Wijmenga en Hans Biemans over hun ervaringen met de coronapandemie. Wat heeft het betekend voor de universiteit, hoe hebben zij het zelf beleefd en hoe ziet de toekomst eruit voor de RUG? De opname is in het Nederlands. Een bewerking van het interview is daarnaast beschikbaar als Engelstalig artikel.
 5. Aflevering 23: Dr. Laura Govers is te gast in deze aflevering van In de Wetenschap, gemaakt in samenwerking met de Klimaatadaptatieweek Groningen. Laura is mariene ecoloog en Wim, Tina en Arjen spreken met haar over haar succesvolle onderzoek naar zeegrasherstel in de Waddenzee. Op de zandplaat Griend is het haar gelukt om via een speciale kitspuitmethode zeegras te zaaien en te laten groeien. Dit heeft positieve gevolgen voor de biodiversiteit en het klimaat!
 6. Aflevering 22: Maritiem archeoloog dr. Yftinus van Popta is te gast in de 22e aflevering van In de Wetenschap . Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van de Noordoostpolder. Wim, Arjen en Tina spreken met hem over o.a. de verdronken dorpen Marcnesse, Nagele, Fenehuysen I en Fenehuysen II en het gevonden scheepwrak van de Queen Anne.
 7. Aflevering 21: Onze gast is hoogleraar Psychosomatiek Judith Rosmalen. Wim, Tina en Arjen spreken met haar over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). We bespreken wat het inhoudt, wat de gevolgen zijn en op welke wijze zij hier onderzoek naar doet. Deze aflevering van de podcast is live opgenomen tijdens het Podcastfestival in september en daardoor is de kwaliteit van de opname iets lager u normaal van ons gewend bent.
 8. Aflevering 20: Dr. Sander de Hosson is onze gast in de eerste aflevering van het 4e seizoen. Hij is longarts in het Wilhelminaziekenhuis in Assen en in juli verkozen tot RUG Alumnus van het Jaar 2019. Hij ontvangt de prijs voor de wijze waarop hij aandacht vraagt voor de emotionele kant van de palliatieve zorg en voor het onder medisch personeel bespreekbaar maken van de dood, te beginnen tijdens hun opleiding
 9. Aflevering 19: Te gast deze aflevering zijn: Pauline Kleingeld, hoogleraar Ethiek en haar geschiedenis en Linda Steg, hoogleraar Omgevingspsychologie: de 2 kersverse winnaars van een Spinozapremie en een Stevinpremie. Kleingeld geldt als een internationaal vooraanstaand deskundige op het gebied van de Kantiaanse ethiek en politieke filosofie. Steg is een pionier binnen de Omgevingspsychologie, een vakgebied dat gedurende de huidige klimaatcrisis steeds belangrijker is geworden. Wim, Arjen en Tina interviewen de laureaten over hun onderzoek en wat de onderscheidingen voor hen betekenen.
 10. Aflevering 18: Gast is Alex Friedrich, hoogleraar Medische Microbiologie aan het UMCG. Wim, Tina en Arjen spreken met hem over de coronacrisis, de maatregelen en zijn persoonlijke ervaringen in omgaan met COVID-19. Daarnaast geeft Arjen een historisch perspectief op het heropenen van de deuren van de universiteit met het oog op de opening nieuwe stijl van het Academisch Jaar.
 11. Aflevering 17: Deze aflevering (opgenomen voor de coronacrisis) is te gast: dr. Tina Kretschmer, universitair hoofddocent aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappij-wetenschappen op de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Wim en Arjen praten met Tina over haar onderzoek naar de invloed van ervaringen van adolescenten met leeftijdsgenoten op andere sociale relaties en voor volgende generaties. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor het multidisciplinaire TRAILS onderzoek.
 12. Aflevering 16: In deze speciale Q&A aflevering van de podcast is rector magnificus Cisca Wijmenga onze gast. Zij beantwoordt een aantal vragen die onze studenten en medewerkers hebben ingestuurd over de impact van de coronacrisis op het werk bij/aan de RUG. We hebben heel veel vragen ontvangen en hebben helaas niet alles kunnen behandelen in de podcast. De vragen die niet aan bod zijn gekomen in deze aflevering, zullen we beantwoorden via de mail. Tevens vind je op onze speciale corona update pagina de laatste updates en een FAQ. Staat je antwoord hier niet tussen, stuur ons dan een mail. Studenten kunnen mailen naar study rug.nl, medewerkers kunnen contact opnemen via amd rug.nl.
 13. Aflevering 15: Deze 15e aflevering staat geheel in het teken van het coronavirus. Te gast is Casper Albers, hoogleraar Toegepaste Statistiek en Data Visualisatie. Casper, Wim, Tina (onze nieuwe presentator) and Arjen bespreken hoe data en statistische modellen van de verspreiding van het coronavirus worden gebruikt in de media, maar ook welke impact het coronavirus heeft op onderzoekers aan onze universiteit.
 14. Aflevering 14: Te gast is prof. dr. ir. Ming Cao. Zijn onderzoek focust zich op multi-agent systems en autonome robots. Door middel van slimme algoritmes laat hij autonome robots samenwerken. Wim Nanna en Arjen interviewen hem over zijn onderzoek en hoe de samenwerking met biologen en sociologen hem helpt om nog betere algoritmes te maken. Tevens vertelt Arjen over de portretten in de Senaatskamer, over de onthulling van het portret van prof. dr. Dirkje Postma en over het belang van haar werk.
 15. Aflevering 13: In onze eerste Engelstalige podcast is dr. Sahar El Aidy te gast. Ze vertelt over haar onderzoek naar de relatie tussen onze darmen en onze hersenen. Wim, Nanna en Arjen vragen op welke manier de bacteriën in de darmen van invloed kunnen zijn op onze stemming, gezondheid en soms zelfs op medicijnen die we nemen. Daarnaast vertelt Arjen over het onderzoek van Theunis Piersma naar de routes en het gedrag van trekvogels.
 16. Aflevering 12: Te gast is em. hoogleraar Louwrens Hacquebord. Veertig jaar geleden organiseerde hij met het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen de eerste archeologische expeditie van de RUG naar Spitsbergen. Nu opent op 7 december 2019 de tentoonstelling “Spitsbergen 79” in het Universiteitsmuseum die een beeld geeft van de werkomstandigheden van de onderzoekers op Spitsbergen destijds. Wim, Nanna en Arjen interviewen hem over zijn ervaringen tijdens de expeditie.
 17. Aflevering 11: Wim Brons en Nanna Hilton interviewen Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance aan de Campus Fryslân. Hij vertelt over zijn onderzoek naar de groeiende sociale en economische ongelijkheid tussen zogenaamde bruisregio’s en krimpregio’s. Hij legt hierbij de relatie met o.a. de recente boerenprotesten en de invloed die het heeft op het stemgedrag van mensen en noemt dit ook wel “de wraak van de vergeten regio’s”. Daarnaast vertelt Arjen Dijkstra over de rol van de universiteit in Friesland door de jaren heen.
 18. Aflevering 10: Te gast is prof.dr. Amina Helmi, winnaar van de Spinozapremie 2019. Ze is hoogleraar Dynamica, Structuur en Vorming van de Melkweg. Eind oktober 2018 publiceerde ze in Nature haar onderzoek naar de vorming van ons Melkwegstelsel en de ontdekking dat de Melkweg ongeveer 10 miljard jaar geleden is samengesmolten met een ander sterrenstelsel. We interviewen haar over het onderzoek en hoe het is om de Spinoza premie te ontvangen.
 19. Aflevering 9: Dieren worden steeds vaker ingezet in therapie met kinderen met Downsyndroom of autisme. Maar werkt het ook en zo ja, hoe dan? Dr. Steffie van der Steen onderzoekt dit en wordt door Wim Brons en Arjen Dijkstra geïnterviewd over haar onderzoek naar de werking van dierondersteunde interventies (diertherapie). In het kader van Intellectual Property (IP) week spreken we met de mensen van het Oceangrazer project en het IP-team.
 20. Aflevering 8: Kersvers hoogleraar Casper Albers is te gast in de 8e aflevering van In de Wetenschap. Wim Brons en Nanna Hilton praten met hem o.a. over zijn oratie: "Toegepaste statistiek: van ontwikkeling tot communicatie", factchecken, statistiek in de media en de onderwijsstaking. Daarnaast is er wetenschapsnieuws met Arjen Dijkstra en een interview met Saskia Nijmeijer. Zij onderzoekt of van het aanleren van nieuwe vaardigheden, zou kunnen helpen om langer cognitief gezond te blijven.
 21. Aflevering 7: In aflevering 7 worden dr. Katherine Stroebe en hoogleraar Tom Postmes geïnterviewd door Wim Brons en Nanna Hilton over hun onderzoek naar de effecten van de aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen op de gezondheid en veiligheid die Groningers ervaren. Daarnaast is er natuurlijk weer actueel wetenschapsnieuws met Arjen Dijkstra.
 22. Aflevering 6: De 6e aflevering van In de Wetenschap gaat over de platformeconomie. Te gast in de podcast is prof.dr. Peter Verhoef, hoogleraar Marketing. Wim Brons en Nanna Hilton interviewen hem over verschillende facetten ervan en wat de gevolgen zijn. Daarnaast is er wetenschapsnieuws met Arjen Dijkstra en is er een interview met PhD-er Linda Dijkshoorn.
 23. Aflevering 5: In deze aflevering een interview met prof.dr. Anton Scheurink, hoogleraar Neuroendocrinologie. Wim en Nanna interviewen hem over Anorexia en verslaving. Ook vertelt Nanna over haar toelating tot De Jonge Akademie van de KNAW en wordt Jaap Waverijn geïnterviewd over hoe wetten en regelgeving kunnen bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.
 24. Aflevering 4: Te gast is prof. dr. Niels Taatgen, hoogleraar Cognitive Modeling. Wim en Nanna interviewen hem o.a. over AI en het CogniGron instituut. Daarnaast is er wetenschapsnieuws en wordt Simon Hemelaar geïnterviewd over de toepassing van fluorescente nanodiamanten in onderzoek naar kanker en veroudering.
 25. Aflevering 3: Deze aflevering is dr. Marthe Walvoort te gast. Zij wordt door presentatoren Wim Brons & Nanna Haug Hilton geïnterviewd over haar onderzoek naar suikers en het effect ervan op gezondheid en ziekte en de uitdagingen in haar onderzoek.
 26. Aflevering 2: Dr. Marie José van Tol staat centraal in de 2e aflevering. Ze vertelt over haar onderzoek naar de inzet van cognitieve therapie bij het voorkomen van een terugval bij depressie. O.a. voor dit onderzoek heeft zij de Heineken Young Scientists Award gewonnen.
 27. Aflevering 1: In aflevering 1 wordt Mickel Hansen geïnterviewd over het baanbrekende onderzoek dat hij doet in de onderzoeksgroep van hoogleraar Ben Feringa, en praat Arjen Dijkstra over alle activiteiten tijdens Koningsdag 2018.
 28. Ecoloog Dries Kuijper legt uit wat het natuurgebied Bialowieza in Polen zo bijzonder maakt. "Natuurlijke processen mogen hier plaatsvinden", legt hij uit. Lees meer over de dieren die de dienst uitmaken in het oerbos van Polen:
 29. Hoe werkt een ecoloog? Prof. Dr. Han Lindeboom in het Nationaal Park Texelse Duinen

  Hoe werkt een ecoloog? Prof. Dr. Han Lindeboom in het Nationaal Park Texelse Duinen

 30. "Keep the wolf from the door" - Dr. hab. Dries Kuijper

  "interdisciplinary summer talks" - organised by the BOKU Alumni group wildlifeecology (contact: Jennifer Hatlauf - jennifer.hatlauf@boku.ac.at) our last talk was from ecologist Dr. Dries Kuijper
  "Keep the wolf from the door" - Dr. hab. Dries Kuijper
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718316100?via%3Dihub

 31. Zo leven de dieren in het oerbos in Polen samen

  Zo leven de dieren in het oerbos in Polen samen
  Marysia (12) woont aan de rand van het laatste oerbos van Europa, op de grens van Polen en Belarus. Ze ontmoet de Nederlandse onderzoeker Dries die alles weet van de dieren in het bos en hoe ze met elkaar samenleven.

 32. Het Oerbos van Białowieża - Natuurdocumentaire, 2014 "Het oerbos van Białowieża op de Poolse/Wit-Russische grens is het laatste restant van het laagland-oerbos van Europa.
  Het was het jachtgebied van Poolse koningen en Russische tsaren, het destijds een bijzondere bescherming en daarom heeft een deel sinds 1948 de officiële status van Nationaal Park gekregen. Dit gebied staat bekend om de oorspronkelijke en grote biodiversiteit. Het is beschermd als strikt reservaat, hier mag niet worden gekapt en gejaagd en het is alleen toegankelijk onder leiding van een gids."
  Het Oerbos van Białowieża - Natuurdocumentaire, 2014

 33. "De terugkeer van de natuur" is een documentairefilm van 50 minuten. Hoofdrolspelers zijn de vrijwilligers van Natuurpunt, die een verschil maken voor de natuur in Vlaanderen. Filmmaker Frank Resseler van Dekijkhut schoot de adembenemende beelden in de Antwerpse kempen (Grote Netewoud), Haspengouw en Noord-Limburg.

  Het filmproject kwam tot stand met steun van het Europese LIFE-fonds en ging in première in Limburg. Natuurpunt Vlaanderen vrijwilligers van Natuurpunt

 34. Keep the wolf from the door, Dries Kuijper, MRI PAS

  Keep the wolf from the door, Dries Kuijper, MRI PAS

231-RuG WetenschapsWeek In de Wetenschap - Podcast

http://nl.wikisage.org/wiki/Eelderbaan_Vinkhuizen
http://nl.wikisage.org/wiki/Westpark_(Groningen)
http://nl.wikisage.org/wiki/Onneresch
https://nl.everybodywiki.com/Eelderbaan_Vinkhuizen
https://nl.everybodywiki.com/Eelderbaan
https://nl.everybodywiki.com/Suikerunieterrein
https://nl.everybodywiki.com/Roegebos
https://nl.everybodywiki.com/Westpark_(DeHeld.Vinkhuizen)
https://nl.everybodywiki.com/Onneres
https://nl.everybodywiki.com/Holtesch_(Hooghalen)
https://nl.everybodywiki.com/Zwagermieden

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021 0715 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

231-Basiscursus Vissen via Zoom

https://www.twitch.tv/studio1_bgl

Op 22 september 2021 gaf Mick Vos van RAVON de online Basiscursus Vissen via Zoom. Deze kun je nu terugkijken via https://lnkd.in/dMZrK7qJ

Docent Mick Vos vertelt hierin over de Nederlandse zoetwatervissen. Waar leven ze, hoe kan je ze vinden en hoe zie je welke soort het is? Van de ongeveer zeventig soorten zoetwatervissen behandelen we de wat algemenere soorten en algemene kenmerken.

Mick vertelt waar je naar moet kijken bij vissen en hoe enkele algemene soorten eruit zien. Daarnaast leer je over de levenswijze en het habitat van vissen, maar ook over hun bedreigingen.
Basiscursus Vissen via Zoom

Basiscursus Vissen via Zoom.
CURSUS TERUG TE KIJKEN TOT 1 NOVEMBER 2021 Vanwege de vele verzoeken om de cursus nog langer te kunnen terugkijken, hebben we besloten dat de terugkijklinks beschikbaar zijn tot 1 november. Dan heeft iedereen de kans om nog tot en met de herfstvakantie de cursus terug te kijken. Veel plezierBedankt voor je deelname!
Leuk dat je hebt meegedaan aan de cursus! Hopelijk heb je net zo genoten als wij.

Meer informatie
Geen e-mail ontvangen? Controleer de spam/junk mail. Wellicht dat hij daar terecht is gekomen!
Op de hoogte blijven van een vervolg? Laat je gegevens achter op dit formulier.
Het Basisboek Veldbiologie verschijnt medio juli. Alle cursisten krijgen dit boek gratis thuisgestuurd.

De cursus Veldbiologie werd mogelijk gemaakt door SoortenNL, IVN, KNNV, Vogelbescherming Nederland, Waarneming.nl, NJN en de Nationale Postcode Loterij.
Vorige lessen terugkijken
Les 1: Hoe kijken we naar natuur? - Sander Turnhout (SoortenNL)

Les 2: Insecten - Johan van 't Bosch (EIS) en Kars Veling (De Vlinderstichting). Download de presentatie

Les 3: Landzoogdieren - Elze Polman en Marco Snijder Z9zoogdiervereniging)

Les 4: Planten, mossen en kortsmossen - Laurens Sparrius (BLWG)

Les 5: Paddenstoelen - Alfons Vaessen (Nederlandse Mycologische Vereniging)

Les 6: Vogels - Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming) & Jan Schoppers (Sovon)

Les 7: Zoetwaterdieren - Bram Koese (EIS), Mick Vos (RAVON) & Elze Polman (Zoogdiervereniging)

Les 8: Reptielen en amfibieën - Jeroen van Delft (RAVON)

Les 9: Dieren en wieren van strand en zee - Brendan Oonk (Stichting Anemoon)

Les 10: Verdiepingmogelijkheden - Sander Turnhout (SoortenNL)

Bonusles: Gallen - Marthijs Courbois (EIS)

new Twitch.Player("twitch-embed", {
channel: "studio1_bgl"
});Wil je een tijdens de presentatie een vraag stellen aan de spreker(s)? Dat kan via AhaSlides Q and A. Met je smartphone (of eventueel via pc) ga je naar de betreffende webpagina, zie hieronder. Daar kun je een vraag intypen, of een vraag van een ander (waar je ook het antwoord op wilt weten) ‘omhoog’ stemmen. De sprekers zullen zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een extra tool, zoals Mentimeter, krijg je als toeschouwer ook daarvoor de link voor deelname in beeld.

Wil je een vraag stellen aan de spreker(s) in Studio 1?
Ga dan met je smartphone naar ahaslides.com/BDAG1

Wil je een vraag stellen aan de spreker(s) in Studio 2?
Ga dan met je smartphone naar ahaslides.com/BDAG2

Wil je een vraag stellen aan de spreker(s) in Studio 3?
Ga dan met je smartphone naar ahaslides.com/BDAG3

Let op dat je je vraag stelt tijdens de betreffende presentatie. Om zelf een vraag te stellen en om de vragen van anderen te zien, klik je op ‘een vraag stellen’.

 1. Helaas hebben we een hosting-probleem. Jullie kunnen kijken via:http://twitch.tv/studio1_bgl http://twitch.tv/studio2_bgl http://twitch.tv/studio3_bgl
 2. https://www.twitch.tv/studio2_bgl

https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/KN_1678993
https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/je-eigen-ijskoffie-verrassend-goedkoop-en-snel
https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/16-09-2021/KN_1725010
https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/bye-bye-met-de-bij-vriendelijke-plantLivestream via YouTube

https://www.weekendvandewetenschap.nl/live/ WEEKEND VAN DE WETENSCHAP LIVE
MET KLAAS VAN KRUISTUM
WEEKEND VAN DE WETENSCHAP OPENT DIT JAAR MET EEN SPECTACULAIRE LIVESHOW VANUIT NEMO OP DE ZATERDAG EN DE ZONDAG GEPRESENTEERD DOOR KLAAS VAN KRUISTUM (ZAPPLIVE, KLAAS KAN ALLES).

En deze livestream kun je dus gewoon bekijken met je voeten op tafel, vanuit je eigen huis via deze website en via ons Youtube-kanaal. Ook zijn we live vanaf onze Facebook-pagina. Zaterdag- en zondagochtend vanaf 9.30 uur tot ongeveer 11.30 uur. https://www.youtube.com/c/weekendvandewetenschaplive

Kun je niet live meekijken? De livestream is op een later moment ook terug te kijken. De reportages zijn ook los terug te kijken op onze website.

https://www.facebook.com/WeekendvandeWetenschap/ middels is ons volledige programma bekend: op 2 en 3 oktober openen we om 9.30 uur met een spectaculaire liveshow vanuit NEMO, gepresenteerd door Klaas van Kruistum met sidekick Anna Gimbrere. Maak je klaar voor een show vol bijzondere gasten. Wat dacht je van onder meer André Kuipers, Boy Vissers, Robbert Dijkgraaf , Diederik Gommers, Jaap van Dissel, Frans de Waal - Public Page, Erik Scher… Meer weergeven

https://www.youtube.com/watch?v=NUpT5PV9JBY
Een nietsvermoedende kip wordt plots belaagd door een havik. De andere boerderijdieren zien het gebeuren en schieten te hulp. Eerst een andere kip en daarna komt een geit eropaf gerend. Met succes, de havik vliegt ervandoor! Beelden van Jaap Beets.
ideo: Butt out! Moment goat and rooster rush to save chicken from hawk attack
In an attack that lasted just 17 seconds, a hawk attempted to prey on a farmer's chicken, but a goat and a rooster managed to save the bird. Incredible CCTV footage shows the hawk dive-bombing a brown chicken.

Share this video: Video:Hero goat and rooster rush to rescue chicken pal from a hawk attack

Heroic goat and rooster save chicken from hawk In amazing footage captured on CCTV on a farm in the Netherlands last week, a goshawk is seen dive-bombing a chicken in a paddock. In amazing goat saves chicken from hawk footage captured chicken hawk on CCTV Goat on a Chicken farm in Hawk the Netherlands last week a goshawk is seen dive bombing a chicken in a paddock Feathers begin flying as the hen attempts to escape but the hawk sharp talons refuse to let go Almost immediately a fearless rooster marches over to help the hen and to give the hawk a good seeing to A goat then rushes over too and proceeds to ram the hawk with its head in an attempt to save chicken Eventually the bird of prey lets go and the fowl rush into a nearby hutch for."PROGRAMMA LEZINGEN

Zwarte gaten, neutronensterren, en rimpelingen in de ruimtetijd

Spreker: Chris van den Broek (Nikhef)

Tijd: 11:00, locatie: Turingzaal Science Park 125

Door het hele universum heen gaan superkleine rimpelingen van de ruimtetijd. Ze zijn zo klein dat we er niets van merken. En pas sinds vijf jaar hebben we de instrumenten om ze te meten. Maar nu het kan, kunnen zwaartekrachtsgolven ons veel nieuwe dingen leren. Zo kunnen natuur- en sterrenkundigen op een nieuwe manier kijken naar zwarte gaten, neutronensterren en donkere delen van het heelal. Ontdek het wonderlijke universum van zwaartekrachtsgolven tijdens deze lezing.

Op jacht naar een nieuwe natuurkracht

Spreker: Suzanne Klaver (Nikhef)

Tijd: 14:00, locatie: Turingzaal Science Park 125

Natuurkundigen bij Nikhef willen op het allerkleinste niveau weten hoe alles is opgebouwd en werkt. Met behulp van deeltjesversnellers als de Large Hadron Collider op CERN doen ze hier onderzoek naar. De huidige modellen beschrijven vier fundamentele natuurkrachten en verschillende soorten en vormen van elementaire deeltjes. Maar wat nou als er toch een andere natuurkracht in het spel is? Tijdens deze lezing leer je meer over het onderzoek met deeltjesversnellers en de ontdekkingstocht van de betrokken onderzoekers.

Wat heeft Leonardo da Vinci met smartphones te maken?

Spreker: Bart Weber (ARCNL)

Tijd: 11.45 – 12.15 uur, locatie: Turingzaal, Science Park 125

Of je nou een stukje loopt, een kopje vastpakt of de voordeur opendoet, wrijving en contactvorming ontstaat de hele dag door. Wrijving speelt ook een cruciale rol in machines met bewegende onderdelen. Maar hoe hoog is de druk eigenlijk die deze onderdelen op elkaar uitoefenen? En hoe zit het met wrijving in de uiterst geavanceerde machines die de computerchips maken voor onze smartphone? Deze vragen beantwoorden we graag tijdens onze lezing. En we laten zien hoe dit alles terug te voeren is tot een icoon in de wetenschap: Leonardo da Vinci.

Over smartphones, chips en atomen

Sprekers: Joost Frenken (ARCNL) en Maarten Voncken (ASML)

Tijd: 14.45 – 15.15 uur, locatie: Turingzaal, Science Park 125

Ben je benieuwd naar de technologie in je smartphone en computer? En hoe het kan dat computer- en geheugenchips steeds maar weer kleiner en efficiënter worden? Tijdens deze lezing beantwoorden we deze en andere vragen. Zo kom je meer te weten over de ASML machines waarmee de chips gemaakt worden en het natuurkundig onderzoek van ARCNL. Bij ARCNL op het Amsterdam Science Park onderzoeken we bijvoorbeeld de opwekking van het extreem ultraviolet (EUV) licht dat gebruikt wordt in de nieuwste generatie computerchipmachines.

Live programming: programmeren als boetseren

Spreker: Tijs van der Storm (CWI)

Tijd: 15:30 uur, Locatie: Turingzaal 125Programmeren is het opschrijven van instructies (de broncode) die de computer daarna uitvoert. Terwijl het programma draait ontdek je soms fouten in de broncode, die repareer je dan, en je start het programma opnieuw. Dit is een beetje als boogschieten: je richt, schiet, en als je mist, begin je opnieuw. Wat als je het programma nooit hoeft te stoppen, en het altijd blijft draaien tijdens het programmeren? Dan zou je tijd kunnen besparen in het begrijpen van wat je programma doet. Dit heet “live programming”: terwijl je programmeert krijg je continu feedback over het gedrag van je programma. Programmeren als boetseren dus: het materiaal gaat vloeiend over in wat je handen doen, en omgekeerd.

The Internet of Things and the Coming Robot Rebellion (In English)

Spreker: Steven Pemberton,

Tijd: 12:30 uur Locatie: Turingzaal, Science Park 125


Technological changes in society seem to be accelerating: in fact you can go back tens of thousands of years and discover an alarming pattern: they are accelerating at an exponential rate. If they were once happening every 100 years, then after 100 years, they were happening every 50 years, and then every 25 years.

If you follow this line, you see that it converges on a time, apparently not too far in the future, where paradigm shifts are happening daily. Can this really be? One suggestion is that that is the point where computers become smarter than us, and it is the computers doing the design, not us. By then, the whole world will be interconnected by the internet of things; will we be ready for a world where we are no longer the smartest? Will computers remain at our service? And can we prepare in time? There were already warnings in the 60s about the impending climate crisis, and we are still not really doing anything. We are fundamentally slow-moving. What are the chances we can prepare for the AI crisis in time?

Hoe maak je een lichtdeeltje een miljard keer feller dan de zon?

Spreker: Femius Koenderink (AMOLF)

Tijd: 13:15 uur, locatie: Turingzaal, Science Park 125

Om nog beter naar microscopisch kleine materialen te kunnen kijken hebben we extreem geconcentreerd licht nodig. Maar hoe krijg je licht zover dat het zich voegt naar onze wensen? Nou, bijvoorbeeld door het op te sluiten zodat het gevangen zit zonder bewegingsruimte. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar er is een oplossing. We graveren op de nanometerschaal slimme structuren in glas of in metaal. En dan is het licht heel even gevangen in deze structuur, waarna het al snel de uitgang vindt en aan ons ontsnapt. Meer weten? Kom naar de lezing of kijk online.

Gaten, hobbels en bobbels: zo maak je een slim materiaal

Spreker: Martin van Hecke (AMOLF)

Tijd: 16:15 uur, locatie: Turingzaal, Science Park 125

Slimme materialen veranderen onze wereld. Denk aan het bijzondere materiaal van sportschoenen waardoor wereldrecords gebroken worden. Maar voordat je zo’n materiaal hebt moet je op ontdekkingstocht. En dat kan prima zonder microscoop. Door te experimenteren met gaten, hobbels en bobbels in een rubberen kubus of een plastic vel komen we al veel te weten. De wiskunde helpt ons verder om eigenschappen te programmeren in het materiaal. Soms ontstaat gedrag dat je niet verwacht. We verrassen je graag tijdens onze lezing.

De ontdekking van Plantics: Kunststoffen uit planten

Spreker: Gadi Rothenberg (HIMS) | Nederlands |

Tijd: 11:00-11:45 uur, locatie: C0.05 Science Park 904

Hoe vaak bedenk je iets dat het leven van mensen echt kan veranderen en de wereld een betere plek kan maken? Tien jaar geleden ontdekten we bij toeval een nieuw type polymeer gemaakt van 100% plantaardige verbindingen. Onze materialen zijn ongevaarlijk, niet giftig en kunnen op aardolie gebaseerde kunststoffen in de bouw, meubels en verpakkingen vervangen. In de lezing vertel ik hoe we deze materialen hebben ontdekt en bespreek ik de voor- en nadelen van het maken van polymeren uit biomassa.

Een feestje met e

Spreker: Han Peters | Nederlands

Tijd: 11:00-11:45 uur, locatie: C1.110 Science Park 904

Zonder 1 kom je nergens, pi is heel interessant, i spreekt tot de verbeelding en de gouden ratio is vast van grote schoonheid. Maar het mooiste getal is zonder enige twijfel het getal e. Zonder e geen parende konijnen, geen rente op je rekening en geen pandemie. Dat laatste zou natuurlijk niet verkeerd zijn, en rente krijg je momenteel toch niet, maar er zijn nog genoeg redenen over voor een feestje met het getal e.

Graaf tel en de 3,5 miljard dollar vraag

Spreker: Jeroen Smid, Nederlands

Tijd: 12:15-13:00 uur, locatie: C1.110 Science Park 904

Tellen kunnen we bijna allemaal. Toen ik jong was leerde ik vleermuizen tellen met Graaf Tel. Nu ik wat ouder ben tel ik examens die ik moet nakijken. Maar wat is tellen eigenlijk? En is tellen wel zo kinderlijk eenvoudig als het lijkt? In dit praatje denken we na over de dingen die we tellen en hoe tellen zich verhoudt tot de concepten die we gebruiken. We zullen zien dat tellen met verschillende filosofische puzzels samenhangt en dat het zelfs een verschil van drie-en-een-half miljard dollar kan maken.

Improving the Buurtbudget: Can Mathematics and Computer Science help?

Spreker: Simon Rey (ILLC) |Engels

Tijd: 14:45 – 15:30 uur, locatie: C0.05 Science Park 904

The buurtbudget, known as participatory budgeting in English, is a democratic process aiming at involving citizens in public spending decisions. In several neighborhoods of Amsterdam, residents already can vote for community-driven projects to be paid for from public funds. However, organizing this process is not straightforward, especially when it comes to making a decision based on the ballots that have been submitted. During this talk, we will see why some natural procedures to determine the winning projects suffer major drawbacks and how to circumvent those drawbacks.

From Cosmic Particle Showers to SARS-CoV-2 containment

Spreker: Tina Pollmann (IoP)| Engels

Tijd: 11:00-11:45 uur, locatie: C0.110 Science Park 904

A large part of the matter in the universe is missing. That is: we see a certain amount of matter (stars, gas, and so on) in the sky, but when we measure the gravity that matter exerts on stars and galaxies, there appears to be much, much more. The additional gravity could come from particles that we haven’t discovered yet – but how do we prove such particles exist? Can we make them in the laboratory, or detect them coming from outer space? Tina Pollmann explains how she and her group try to detect the elusive dark matter.

Pratende Planten

Spreker: Martha van Os | Nederlands

Tijd: 12:15-13:00 uur, locatie: C0.05 Science Park 904

Planten zijn over het algemeen stille wezens. Toch wisselen ze voortdurend informatie uit met hun omgeving. Door middel van geurstoffen communiceren planten hun lief en leed naar elkaar, en zelfs insecten reageren op een stille schreeuw om hulp. In deze lezing leer je meer over hoe planten “praten” en voor wat voor uitdagingen de green life science wetenschappers aan de UvA staan. , Wetenschap voor een gifvrij milieu, Annemarie van Wezel, Tijdens deze lezing wordt ingegaan op wat onderzoekers van IBED aan stoffen gebruiken, hoe ze het voorkomen ervan in het milieu meten, hoe ze de risico’s beoordelen en wat we kunnen doen om de risico’s te verminderen.

Fantastic Worlds and Where to Find Them

Spreker: Eleanor Spring (API) | Engels

Tijd: 12:15-13:00 uur, locatie: C0.110 Science Park 904

Are we alone in the Universe? What other worlds could support life? Can we find these worlds, and how? These are just some of the questions that astronomers who specialise in the study of exoplanets – planets outside our Solar System – are working to answer. In this talk, I will present a short history of the study of exoplanets, and explain some of the big challenges facing astronomers who want to know more about these elusive distant worlds. This talk will be given in English, with slides written in Dutch.

Oh, Rats! building a monitoring program to count amsterdam’s rat population

Spreker: Caitlynn black (IBED)| Engels

Tijd: 13:30-14:15 uur, locatie: C1.110 Science Park 904

Regulating rodent pest populations is ultimately a human behavior issue, not something that can be remedied with control efforts alone. Although rats are a well-known pest in Amsterdam, little is known about the size of their population and where their population is growing. In collaboration with the larger ARISE project (https://www.arise-biodiversity.nl/), we are developing a long-term monitoring program to develop non-invasive and scalable monitoring techniques to understand the city’s rat population dynamics and behavior.

De Natuurkunde achter Corona Verspreiding

Spreker: Daniel Bonn (IoP) | Nederlands

Tijd: 14:45-15:30 uur, locatie: C1.110 Science Park 904

Aerosolen, minuscule druppeltjes die vrijkomen bij bijvoorbeeld spreken of hoesten, spelen een belangrijke rol in de verspreiding van het coronavirus. Als we de natuurkunde van deze aerosolen beter begrijpen, kunnen we daarmee dus ook adviezen over ventilatie- en afstandsregels beter onderbouwen. De onderzoeksgroep van Daniel Bonn doet met behulp van laserlicht onderzoek naar het gedrag en de verspreiding van aerosolen van allerlei verschillende groottes.

De Binnenkant van Zwarte Gaten

Spreker: Theo nieuwenhuizen | Nederlands

Tijd: 13:30 – 14:15 uur, locatie C0.05 Science Park 904

Zwarte gaten zijn de vreemdste objecten in de kosmos. De grote vraag is hoe ze er van binnen uitzien. Kan een zwart gat een kern hebben, waarin Higgsdeeltjes en lichtdeeltjes naast elkaar zitten? In sommige gevallen zou je dat moeten kunnen zien als twee zwarte gaten met elkaar botsen. In deze lezing vertelt Theo Nieuwenhuizen hoe het zit.

Snellius – Driving scientific research in the Netherlands

Speker: Valeriu Codreanu, SURF, this session will be in English

Tijd: 14:45 – 15:30 uur, locatie: C0.110 Science Park 904

During this session, we will present the acquisition process and the motivations that led

http://nl.wikisage.org/wiki/Eelderbaan_Vinkhuizen
http://nl.wikisage.org/wiki/Westpark_(Groningen)
http://nl.wikisage.org/wiki/Onneresch
https://nl.everybodywiki.com/Eelderbaan_Vinkhuizen
https://nl.everybodywiki.com/Eelderbaan
https://nl.everybodywiki.com/Suikerunieterrein
https://nl.everybodywiki.com/Roegebos
https://nl.everybodywiki.com/Westpark_(DeHeld.Vinkhuizen)
https://nl.everybodywiki.com/Onneres
https://nl.everybodywiki.com/Holtesch_(Hooghalen)
https://nl.everybodywiki.com/Zwagermieden

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021 0711 ΠΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 20, 2021

230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september

Beheerdersdag op vrijdagochtend 24 september 2021.

Wat gebeurt er op het gebied van houtbouw en hoe zorgen we voor voldoende geschikt hout?
Hoe maken we het beheer in overgangsgebieden tot een succes? Hoe gaan we om met ‘nieuwe’ zoogdieren zoals de wasbeer(hond), goudjakhals en wolf? Wat kunnen we leren van de grote natuurbranden van de afgelopen jaren? Dit en nog veel meer hoort u tijdens de Beheerdersdag, aanstaande vrijdag.

De digitale Beheerdersdag is op vrijdagochtend 24 september, van 10:00 – 13:00 uur, en bestaat uit een plenair programma en parallelle sessies. Deze worden gestreamd op drie plekken op de website Beheerdersdag.nl. U kunt uw vragen aan de sprekers stellen via AhaSlides op uw telefoon.
Alle presentaties zijn later ook terug te kijken via YouTube. We sluiten de ochtend af met de Grote Online BeheerdersdagQuiz.

De verschillende presentaties worden live gestreamd via onze website en zijn vrij toegankelijk. Naderhand zijn ze ook via deze website terug te zien..

PLENAIR

10:00 uur 10:10 - 10:40 uur 11:55 - 12:25 uur 12:30 - 12:55 uur
'Studio' 1

Opening


Opening Beheerdersdag door Vera Dalm (directeur VBNE)

Uitvoering van de Bossenstrategie in de praktijk
Bart Krol, Marianne van der Veen (Projectleider Uitvoering Bossenstrategie) en Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer) meer informatie

Natuurbeheerders moeten hun natuurgebieden de komende jaren weerbaarder maken tegen de risico’s van onbeheersbare natuurbranden. Dit vergt een integrale aanpak en een andere inrichting van de gebieden. Wat kunnen we leren van bijvoorbeeld de grote natuurbranden van de afgelopen jaren? Jelmer Dam (Instituut Fysieke Veiligheid) is Landelijk Coördinator Natuurbrandbeheersing. Hij toont praktijkvoorbeelden en vertelt over de ambities en toekomstplannen rond het landelijk specialisme Natuurbrandbeheersing.

De Grote Online BeheerdersdagQuiz


o.l.v. Klaas de Jong (Natuurmonumenten)

We hebben deze ochtend een aantal plenaire onderdelen/presentaties en een aantal parallel(keuze)-sessies. De verschillende presentaties worden live gestreamd via onze website en zijn vrij toegankelijk. Naderhand zijn ze ook via deze website terug te zien.

Parallelsessies

10:45 - 11:15 uur 11:20 - 11:50 uur
'Studio' 1

De toekomst van houtbouw
Eric de Munck (Centrum Hout)
meer informatie

De ambities uit de Bossenstrategie, klimaatverandering: we hebben de komende jaren veel en mogelijk ander plantsoen nodig. Niemand wil natuurlijk achter het net vissen. Welke soorten zijn momenteel populair en hoe zorgen we ervoor dat er genoeg geschikt plantsoen beschikbaar is? André Wijnstra (Boomkwekerij Kloosterhuis/ Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen) vertelt over de beschikbaarheid en kwaliteit van plantsoen.
'Studio' 2

Insectvriendelijk beheer in agrarisch gebied
Anthonie Stip

(Vlinderstichting)

meer informatie

Hoe werken beheerders, eigenaren en vrijwilligers samen om ook buiten natuurgebieden, natuur weer haar plek teruggeven op het strand? Paul Verhoeff (Het Zeeuwse Landschap) en Chris Vreugdenhil (LandschappenNL) vertellen over ‘Het Groene strand’: “Samen brengen we natuur en natuurbeleving terug op meer dan de helft van de Nederlandse stranden. Voornamelijk door een ander beheer – niet meer machinaal maar juist handmatig schoonmaken – en rust voor (broedende) vogels.”
'Studio' 3

Nieuwe zoogdieren: lust of last?
Glenn Lelieveld

(Zoogdiervereniging)

meer informatie

Om natuur in Nederland duurzaam te kunnen beheren moeten we op landschapsniveau kijken wat nodig is voor behoud van die natuur. Dit betekent bijna automatisch dat je verder moet kijken dan de huidige grenzen van de natuurgebieden. Vaak kom je dan terecht in het aangrenzend boerenland en zijn maatregelen daar nodig om de natuur te herstellen. Denk aan verhogen van grondwaterstanden en het verminderen van uitstoot van nutriënten via het water en de lucht. Tegelijkertijd is het van net zo groot belang om in deze zogenaamde overgangsgebieden een toekomstperspectief te creëren voor de boeren die daar zitten, want zij zijn de beheerders van het landschap in deze overgangsgebieden. Dus van welke oplossing profiteren de natuur én de boer? Evelien Verbij (BoerenNatuur) en Fen van Rossum (Natuurmonumenten) vertellen over de uitdagingen bij beheer van overgangsgebieden.

230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september

Natuur Bos Beheerdersdag 2020.

https://beheerdersdag.nl/digitale-beheerdersdag-trekt-meer-dan-330-deelnemers/
Digitale Beheerdersdag 2020 trekt meer dan 330 deelnemers. Het was nog spannend tot op de ochtend zelf, met alle digitale uitdagingen, maar we hebben een bijzonder leuke en toch ook interactieve digitale Beheerdersdag gehad! Op Landgoed Marienwaerdt waren drie studio's ingericht waarvandaan de presentat
https://beheerdersdag.nl/digitale-beheerdersdag-trekt-meer-dan-330-deelnemers/

Het was nog spannend tot op de ochtend zelf, met alle digitale uitdagingen, maar we hebben een bijzonder leuke en toch ook interactieve digitale Beheerdersdag gehad! Op Landgoed Marienwaerdt waren drie studio’s ingericht waarvandaan de presentaties live werden gestreamd. Het programma werd door rond de 330 individueel ingelogde mensen bekeken. We zagen ook beelden voorbij komen van collega’s die gezamenlijk op groot scherm keken (via 1 account); het totale aantal kijkers lag dus nog hoger!

Interactie en terugzien presentaties

Tijdens de presentaties werd er ook onderling gechat door de deelnemers, en werden vragen gesteld richting sprekers. Voor zover mogelijk werden die tijdens de sessies beantwoord. Er was niet altijd tijd om (alle) vragen te beantwoorden, dus er volgen nog wat vragen en antwoorden op deze website. Het slotstuk van de ochtend was de Grote Online BeheerdersdagQuiz, met meer dan 100 deelnemers!

Hieronder vind je de presentaties (pdf) die tijdens de Beheerdersdag gebruikt zijn.

Voor wie de digitale Beheerdersdag heeft moeten missen:

De opnames van de live-presentaties staan nu ook online (YouTube).

Veel dank aan alle sprekers, deelnemers, technici en Marienwaerdt voor het mogelijk maken van deze bijzondere editie. We hopen jullie volgend jaar (vrijdag 24 september 2021) weer in levenden lijve te mogen ontmoeten!

Presentaties Beheerdersdag(pdf) 2020

 1. Lennard Jasper & Jeannet Hulshof – Hoe gaan we om met de wolf in Nederland?
 2. Jakob Leidekker – De relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen
  Vragen en antwoorden bij presentatie Jakob Leidekker

 3. Uko Vegter – Effecten van droogte naar te grote hoogte?
 4. Hugo Vernhout – Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden; tegenstanders of teamgenoten?
 5. Wouter Delforterie – Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer
  Vragen en antwoorden bij presentatie Wouter Delforterie

 6. Jasprina Kremers & Paul Copini – Klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos
 7. Gerrit-Jan van Herwaarden – Meer houtwallen, heggen en singels in het Nederlandse cultuurlandschap
 8. Rob Messelink – De Bossenstrategie: een sneak preview

In het Vakblad NBL van september 2020 stond een Beheerdersdag-themadeel met bijdragen van Jakob Leidekker (Zichtbaar wild of een stabiel gemengd bos?) en Wouter Delforterie, Jasprina Kremers en Paul Copini (Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer). Het vakblad is via onderstaande link te bekijken.

De digitale Beheerdersdag werd je aangeboden door:

de Bosgroepen en de VBNE i.s.m. LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Federatie Particulier Grondbezit, Kennisnetwerk OBN, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Probos, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland Arbeidsmarkt, Natuurnetwerk Gemeenten & Rijksvastgoedbedrijf.

Presentaties , Literatuur, Referenties 2020

 1. https://beheerdersdag.nl/terugblik/
 2. https://vakbladnbl.nl/wp-content/uploads/VNBL_sept2019_def.pdf
 3. https://beheerdersdag.nl/presentaties/
 4. De presentatie Van Rene Jochems op de beheerdersdag 2017
  http://www.bodemennatuur.nl/wp-content/uploads/2017/09/Van-pitrus-naar-blauwe-knoop.pdf

 5. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presntatie-Houtverkoop-in-eigen-regie-Beheerdersdag-2017.pdf
 6. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presentatie-Handboek-STOWA-Beheerdersdag-29-sep-2017.pdf
 7. https://wimhuijser.nl/presentatie-boek-populier-tijdens-beheerdersdag-2017/
 8. https://www.ranox.nl/wp-content/uploads/2017/10/20170929_Beheerdersdag_Breuksnoeien.pdf
 9. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 10. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 11. Gerrit-Jan van Herwaarden: Meer houtwallen, heggen en singels in het Nederlandse cultuurlandschap - G.J. van Her... https://youtu.be/bR8Uihjxm1k
 12. presentatie van Jasprina Kremers @stichtingprobos en Paul Copini Klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos. https://youtu.be/90H45muemSk
 13. presentatie van Hugo Vernhout (Landgoed Vilsteren) terug. Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden - Hugo Vernhout (Beheerd... https://youtu.be/_mSDzZUr84Q
 14. presentatie van Uko Vegter @drentslandschap terug. Effecten van droogte naar te grote hoogte? - Uko Vegter (Beheerdersdag 2... https://youtu.be/jTUWtRl3At4
 15. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
 16. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
 17. presentatie van Jakob Leidekker @HogeVeluwe terug. De relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen - Jakob Le... https://youtu.be/Ms9j_eWQkm4
 18. Zoals 'De Bossenstrategie: een sneak preview' van Rob Messelink (Beheerdersdag 2020) #bossenstrategie https://youtu.be/ps-Hc0BEkk8
 19. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw
 20. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw

Presentaties Beheerdersdag 2019


Op deze pagina vind je de beschikbare presentaties van verschillende workshops die tijdens de Beheerdersdag 2019 zijn gegeven. Hier kun je het programma van 27 september 2019 nog terugzien.

 1. De gevolgen van droogte en hitte op onze bossen – Peter Roskams ea (INBO Vlaanderen)
 2. Urban forestry 2.0 – de 3 Ps – Annemieke Visser-Winterink (Borgman Beheer)
 3. Tijdelijk akkerbeheer voor het ontwikkelen van kruidenrijke graslanden – Karl Eichhorn (Eichhorn Ecologie)
 4. Landschapsgeschiedenis Wisselse Veen – Harm Smeenge (Bosgroepen)
 5. Hoe verleid je mensen tot veilig werken – Yvonne Kok (VBNE)
 6. Afrikaanse varkenspest – Kathleen Vanhuyse (Hubertus Vereniging Vlaanderen)

Presentaties , Literatuur, Referenties 2020

 1. https://beheerdersdag.nl/terugblik/
 2. https://vakbladnbl.nl/wp-content/uploads/VNBL_sept2019_def.pdf
 3. https://beheerdersdag.nl/presentaties/
 4. De presentatie Van Rene Jochems op de beheerdersdag 2017
  http://www.bodemennatuur.nl/wp-content/uploads/2017/09/Van-pitrus-naar-blauwe-knoop.pdf

 5. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presntatie-Houtverkoop-in-eigen-regie-Beheerdersdag-2017.pdf
 6. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presentatie-Handboek-STOWA-Beheerdersdag-29-sep-2017.pdf
 7. https://wimhuijser.nl/presentatie-boek-populier-tijdens-beheerdersdag-2017/
 8. https://www.ranox.nl/wp-content/uploads/2017/10/20170929_Beheerdersdag_Breuksnoeien.pdf
 9. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 10. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 11. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 12. Gerrit-Jan van Herwaarden: Meer houtwallen, heggen en singels in het Nederlandse cultuurlandschap - G.J. van Her... https://youtu.be/bR8Uihjxm1k
 13. presentatie van Jasprina Kremers @stichtingprobos en Paul Copini Klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos. https://youtu.be/90H45muemSk
 14. presentatie van Hugo Vernhout (Landgoed Vilsteren) terug. Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden - Hugo Vernhout (Beheerd... https://youtu.be/_mSDzZUr84Q
 15. presentatie van Uko Vegter @drentslandschap terug. Effecten van droogte naar te grote hoogte? - Uko Vegter (Beheerdersdag 2... https://youtu.be/jTUWtRl3At4
 16. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
 17. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
 18. presentatie van Jakob Leidekker @HogeVeluwe terug. De relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen - Jakob Le... https://youtu.be/Ms9j_eWQkm4
 19. Zoals 'De Bossenstrategie: een sneak preview' van Rob Messelink (Beheerdersdag 2020) #bossenstrategie https://youtu.be/ps-Hc0BEkk8
 20. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw
 21. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw

Presentaties Beheerdersdag 2017


Dé kennis- en netwerkdag voor Nederlandse bos- en natuurbeheerders staat weer voor de deur. Op 29 september bent u voor de negende editie van de Beheerdersdag welkom op Landgoed Mariënwaerdt. De FPG is partner van de Beheerdersdag, die wordt georganiseerd door onze VBNE.

Op de Beheerdersdag wordt u in vier workshoprondes bijgepraat over allerlei actualiteiten. De onderwerpen lopen uiteen van natuurbeheer tot bosbouw, van het werken met vrijwilligers tot de laatste inzichten uit onderzoek. De Beheerdersdag is wat voor u als u:

zich afvraagt: hoe houd ik oude, ecologisch waardevolle lanen veilig?
uw kennis over de Gedragscodes Bosbeheer en Natuurbeheer wilt bijspijkeren;
meer wilt weten over de essentaksterfte;
wilt weten welke factoren de prijs van rondhout bepalen;
benieuwd bent naar de laatste ontwikkelingen rond de NSW.
Dit is een greep uit het programma. Het volledige overzicht van workshops vindt u op beheerdersdag.nl/programma

De FPG-workshop over het landgoedmodel is wegens omstandigheden afgelast. Een artikel hierover kunt u vanaf 19 september lezen in het Vakblad Natuur Bos Landschap.

Infomarkt
Ook dit jaar is er weer ruimte gemaakt voor een infomarkt. Ruim 30 bedrijven en organisaties presenteren zich hier. Ook de FPG zal met een stand aanwezig zijn.

230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september
https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.html
https://www.vanlauwerstoteems.nl/groningen-een-stad-apart.html
https://www.vanlauwerstoteems.nl/publicaties.html
• 'Oersloten' in Ubbega [2019]
• Een pikante vergissing [2019]
• Abt Menko over de Fivel en de kerk te Wittewierum [2019]
• Meten en rekenen. De Semslinie van 1615 [2018]
• De Marcellusvloed en de Eemsdijk [2018]
• Het Boterdiep en de Chinese baby's [2018]
• Lageweg en Boterdiep te Bedum [2018]
• Twee foto's van Farmsum [2017]
• Groningen tegen de bisschop? [2017]
• Nogmaals (de) Oosterhoogebrug [2017]
• Drie vergeten toponiemen [2016]
• Wacht nog even met het herschrijven van de geschiedenisboekjes! [2015]
• Vriendschap en eendracht op z’n Gronings [2011]
• Graven bij Stootshorn. De verbinding tussen Groningen en het Oldambt gedurende de oorlogsjaren 1580-1594 [2010]
• Een inspirerende vergissing [2010]
• ‘Vrij ende freesch’. Stad en Lande in de middeleeuwen [2008]
• Van Reductie tot Provincie [2008]
• Een bewogen ambtenaar [2006]
• Duivenpost [2003]
https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.htmlThank you for registering on our Introduction to habitats in Plymouth Webinar! A recording of this is now available at https://youtu.be/fnMp-QsnHnA

We hope you enjoyed the session & are keen to discover more of the wonderful wildlife & greenspaces in Plymouth! As mentioned during the webinar, we have some upcoming events and we would love to see you there:

*Thurs 7th Oct, 6pm – 7pm, How to Rewild! Online Q & A with Devon Wildlife Trust: Ed Parr Ferris * (Conservation Manager) will be giving an intro on the ecological side of rewilding and will be answering questions from you! Register your place at https://tinyurl.com/rewildingqa

Thurs 14th Oct, 6pm – 7:30pm, Rewilding in your community – Ideas into Action Online Workshop: Pau Read from POP Ideas will be running this bespoke workshop for any individuals or informal groups who would like to do a rewilding project. Register your place at https://tinyurl.com/gmideasintoaction

*Fri 8th Oct, 10am - 2pm: Shoresearch Training Day at Wembury Beach: Join Devon Wildlife Trust’s *
Wembury Marine Centre and Green Minds for a Shoresearch training day - explore the coast, discover wildlife & take part in this national citizen science survey! Register your place at https://tinyurl.com/gmshoresearchtraining

Real Ideas Immersive Dome – have your say on how we can include nature in Plymouth’s new immersive dome by completing this quick Green Minds survey: https://forms.gle/jUdgTcebm6kwD3Q39

We have just released our latest newsletter, where you can find out more about what has been happening this summer & exciting opportunities to get involved: https://mailchi.mp/199282e3345a/gm-september21-newsletter


Let op dat je je vraag stelt tijdens de betreffende presentatie. Om zelf een vraag te stellen en om de vragen van anderen te zien, klik je op ‘een vraag stellen’.

 1. Helaas hebben we een hosting-probleem. Jullie kunnen kijken via:http://twitch.tv/studio1_bgl http://twitch.tv/studio2_bgl http://twitch.tv/studio3_bgl
 2. https://www.twitch.tv/studio2_bgl

https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/KN_1678993
https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/je-eigen-ijskoffie-verrassend-goedkoop-en-snel
https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/16-09-2021/KN_1725010
https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/bye-bye-met-de-bij-vriendelijke-plantLivestream via YouTube

https://www.weekendvandewetenschap.nl/live/ WEEKEND VAN DE WETENSCHAP LIVE
MET KLAAS VAN KRUISTUM
WEEKEND VAN DE WETENSCHAP OPENT DIT JAAR MET EEN SPECTACULAIRE LIVESHOW VANUIT NEMO OP DE ZATERDAG EN DE ZONDAG GEPRESENTEERD DOOR KLAAS VAN KRUISTUM (ZAPPLIVE, KLAAS KAN ALLES).

En deze livestream kun je dus gewoon bekijken met je voeten op tafel, vanuit je eigen huis via deze website en via ons Youtube-kanaal. Ook zijn we live vanaf onze Facebook-pagina. Zaterdag- en zondagochtend vanaf 9.30 uur tot ongeveer 11.30 uur. https://www.youtube.com/c/weekendvandewetenschaplive

Kun je niet live meekijken? De livestream is op een later moment ook terug te kijken. De reportages zijn ook los terug te kijken op onze website.

https://www.facebook.com/WeekendvandeWetenschap/ middels is ons volledige programma bekend: op 2 en 3 oktober openen we om 9.30 uur met een spectaculaire liveshow vanuit NEMO, gepresenteerd door Klaas van Kruistum met sidekick Anna Gimbrere. Maak je klaar voor een show vol bijzondere gasten. Wat dacht je van onder meer André Kuipers, Boy Vissers, Robbert Dijkgraaf , Diederik Gommers, Jaap van Dissel, Frans de Waal - Public Page, Erik Scher… Meer weergeven

https://www.youtube.com/watch?v=NUpT5PV9JBY
Een nietsvermoedende kip wordt plots belaagd door een havik. De andere boerderijdieren zien het gebeuren en schieten te hulp. Eerst een andere kip en daarna komt een geit eropaf gerend. Met succes, de havik vliegt ervandoor! Beelden van Jaap Beets.
ideo: Butt out! Moment goat and rooster rush to save chicken from hawk attack
In an attack that lasted just 17 seconds, a hawk attempted to prey on a farmer's chicken, but a goat and a rooster managed to save the bird. Incredible CCTV footage shows the hawk dive-bombing a brown chicken.

Share this video: Video:Hero goat and rooster rush to rescue chicken pal from a hawk attack

Heroic goat and rooster save chicken from hawk In amazing footage captured on CCTV on a farm in the Netherlands last week, a goshawk is seen dive-bombing a chicken in a paddock. In amazing goat saves chicken from hawk footage captured chicken hawk on CCTV Goat on a Chicken farm in Hawk the Netherlands last week a goshawk is seen dive bombing a chicken in a paddock Feathers begin flying as the hen attempts to escape but the hawk sharp talons refuse to let go Almost immediately a fearless rooster marches over to help the hen and to give the hawk a good seeing to A goat then rushes over too and proceeds to ram the hawk with its head in an attempt to save chicken Eventually the bird of prey lets go and the fowl rush into a nearby hutch for."PROGRAMMA LEZINGEN

Zwarte gaten, neutronensterren, en rimpelingen in de ruimtetijd

Spreker: Chris van den Broek (Nikhef)

Tijd: 11:00, locatie: Turingzaal Science Park 125

Door het hele universum heen gaan superkleine rimpelingen van de ruimtetijd. Ze zijn zo klein dat we er niets van merken. En pas sinds vijf jaar hebben we de instrumenten om ze te meten. Maar nu het kan, kunnen zwaartekrachtsgolven ons veel nieuwe dingen leren. Zo kunnen natuur- en sterrenkundigen op een nieuwe manier kijken naar zwarte gaten, neutronensterren en donkere delen van het heelal. Ontdek het wonderlijke universum van zwaartekrachtsgolven tijdens deze lezing.

Op jacht naar een nieuwe natuurkracht

Spreker: Suzanne Klaver (Nikhef)

Tijd: 14:00, locatie: Turingzaal Science Park 125

Natuurkundigen bij Nikhef willen op het allerkleinste niveau weten hoe alles is opgebouwd en werkt. Met behulp van deeltjesversnellers als de Large Hadron Collider op CERN doen ze hier onderzoek naar. De huidige modellen beschrijven vier fundamentele natuurkrachten en verschillende soorten en vormen van elementaire deeltjes. Maar wat nou als er toch een andere natuurkracht in het spel is? Tijdens deze lezing leer je meer over het onderzoek met deeltjesversnellers en de ontdekkingstocht van de betrokken onderzoekers.

Wat heeft Leonardo da Vinci met smartphones te maken?

Spreker: Bart Weber (ARCNL)

Tijd: 11.45 – 12.15 uur, locatie: Turingzaal, Science Park 125

Of je nou een stukje loopt, een kopje vastpakt of de voordeur opendoet, wrijving en contactvorming ontstaat de hele dag door. Wrijving speelt ook een cruciale rol in machines met bewegende onderdelen. Maar hoe hoog is de druk eigenlijk die deze onderdelen op elkaar uitoefenen? En hoe zit het met wrijving in de uiterst geavanceerde machines die de computerchips maken voor onze smartphone? Deze vragen beantwoorden we graag tijdens onze lezing. En we laten zien hoe dit alles terug te voeren is tot een icoon in de wetenschap: Leonardo da Vinci.

Over smartphones, chips en atomen

Sprekers: Joost Frenken (ARCNL) en Maarten Voncken (ASML)

Tijd: 14.45 – 15.15 uur, locatie: Turingzaal, Science Park 125

Ben je benieuwd naar de technologie in je smartphone en computer? En hoe het kan dat computer- en geheugenchips steeds maar weer kleiner en efficiënter worden? Tijdens deze lezing beantwoorden we deze en andere vragen. Zo kom je meer te weten over de ASML machines waarmee de chips gemaakt worden en het natuurkundig onderzoek van ARCNL. Bij ARCNL op het Amsterdam Science Park onderzoeken we bijvoorbeeld de opwekking van het extreem ultraviolet (EUV) licht dat gebruikt wordt in de nieuwste generatie computerchipmachines.

Live programming: programmeren als boetseren

Spreker: Tijs van der Storm (CWI)

Tijd: 15:30 uur, Locatie: Turingzaal 125Programmeren is het opschrijven van instructies (de broncode) die de computer daarna uitvoert. Terwijl het programma draait ontdek je soms fouten in de broncode, die repareer je dan, en je start het programma opnieuw. Dit is een beetje als boogschieten: je richt, schiet, en als je mist, begin je opnieuw. Wat als je het programma nooit hoeft te stoppen, en het altijd blijft draaien tijdens het programmeren? Dan zou je tijd kunnen besparen in het begrijpen van wat je programma doet. Dit heet “live programming”: terwijl je programmeert krijg je continu feedback over het gedrag van je programma. Programmeren als boetseren dus: het materiaal gaat vloeiend over in wat je handen doen, en omgekeerd.

The Internet of Things and the Coming Robot Rebellion (In English)

Spreker: Steven Pemberton,

Tijd: 12:30 uur Locatie: Turingzaal, Science Park 125


Technological changes in society seem to be accelerating: in fact you can go back tens of thousands of years and discover an alarming pattern: they are accelerating at an exponential rate. If they were once happening every 100 years, then after 100 years, they were happening every 50 years, and then every 25 years.

If you follow this line, you see that it converges on a time, apparently not too far in the future, where paradigm shifts are happening daily. Can this really be? One suggestion is that that is the point where computers become smarter than us, and it is the computers doing the design, not us. By then, the whole world will be interconnected by the internet of things; will we be ready for a world where we are no longer the smartest? Will computers remain at our service? And can we prepare in time? There were already warnings in the 60s about the impending climate crisis, and we are still not really doing anything. We are fundamentally slow-moving. What are the chances we can prepare for the AI crisis in time?

Hoe maak je een lichtdeeltje een miljard keer feller dan de zon?

Spreker: Femius Koenderink (AMOLF)

Tijd: 13:15 uur, locatie: Turingzaal, Science Park 125

Om nog beter naar microscopisch kleine materialen te kunnen kijken hebben we extreem geconcentreerd licht nodig. Maar hoe krijg je licht zover dat het zich voegt naar onze wensen? Nou, bijvoorbeeld door het op te sluiten zodat het gevangen zit zonder bewegingsruimte. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar er is een oplossing. We graveren op de nanometerschaal slimme structuren in glas of in metaal. En dan is het licht heel even gevangen in deze structuur, waarna het al snel de uitgang vindt en aan ons ontsnapt. Meer weten? Kom naar de lezing of kijk online.

Gaten, hobbels en bobbels: zo maak je een slim materiaal

Spreker: Martin van Hecke (AMOLF)

Tijd: 16:15 uur, locatie: Turingzaal, Science Park 125

Slimme materialen veranderen onze wereld. Denk aan het bijzondere materiaal van sportschoenen waardoor wereldrecords gebroken worden. Maar voordat je zo’n materiaal hebt moet je op ontdekkingstocht. En dat kan prima zonder microscoop. Door te experimenteren met gaten, hobbels en bobbels in een rubberen kubus of een plastic vel komen we al veel te weten. De wiskunde helpt ons verder om eigenschappen te programmeren in het materiaal. Soms ontstaat gedrag dat je niet verwacht. We verrassen je graag tijdens onze lezing.

De ontdekking van Plantics: Kunststoffen uit planten

Spreker: Gadi Rothenberg (HIMS) | Nederlands |

Tijd: 11:00-11:45 uur, locatie: C0.05 Science Park 904

Hoe vaak bedenk je iets dat het leven van mensen echt kan veranderen en de wereld een betere plek kan maken? Tien jaar geleden ontdekten we bij toeval een nieuw type polymeer gemaakt van 100% plantaardige verbindingen. Onze materialen zijn ongevaarlijk, niet giftig en kunnen op aardolie gebaseerde kunststoffen in de bouw, meubels en verpakkingen vervangen. In de lezing vertel ik hoe we deze materialen hebben ontdekt en bespreek ik de voor- en nadelen van het maken van polymeren uit biomassa.

Een feestje met e

Spreker: Han Peters | Nederlands

Tijd: 11:00-11:45 uur, locatie: C1.110 Science Park 904

Zonder 1 kom je nergens, pi is heel interessant, i spreekt tot de verbeelding en de gouden ratio is vast van grote schoonheid. Maar het mooiste getal is zonder enige twijfel het getal e. Zonder e geen parende konijnen, geen rente op je rekening en geen pandemie. Dat laatste zou natuurlijk niet verkeerd zijn, en rente krijg je momenteel toch niet, maar er zijn nog genoeg redenen over voor een feestje met het getal e.

Graaf tel en de 3,5 miljard dollar vraag

Spreker: Jeroen Smid, Nederlands

Tijd: 12:15-13:00 uur, locatie: C1.110 Science Park 904

Tellen kunnen we bijna allemaal. Toen ik jong was leerde ik vleermuizen tellen met Graaf Tel. Nu ik wat ouder ben tel ik examens die ik moet nakijken. Maar wat is tellen eigenlijk? En is tellen wel zo kinderlijk eenvoudig als het lijkt? In dit praatje denken we na over de dingen die we tellen en hoe tellen zich verhoudt tot de concepten die we gebruiken. We zullen zien dat tellen met verschillende filosofische puzzels samenhangt en dat het zelfs een verschil van drie-en-een-half miljard dollar kan maken.

Improving the Buurtbudget: Can Mathematics and Computer Science help?

Spreker: Simon Rey (ILLC) |Engels

Tijd: 14:45 – 15:30 uur, locatie: C0.05 Science Park 904

The buurtbudget, known as participatory budgeting in English, is a democratic process aiming at involving citizens in public spending decisions. In several neighborhoods of Amsterdam, residents already can vote for community-driven projects to be paid for from public funds. However, organizing this process is not straightforward, especially when it comes to making a decision based on the ballots that have been submitted. During this talk, we will see why some natural procedures to determine the winning projects suffer major drawbacks and how to circumvent those drawbacks.

From Cosmic Particle Showers to SARS-CoV-2 containment

Spreker: Tina Pollmann (IoP)| Engels

Tijd: 11:00-11:45 uur, locatie: C0.110 Science Park 904

A large part of the matter in the universe is missing. That is: we see a certain amount of matter (stars, gas, and so on) in the sky, but when we measure the gravity that matter exerts on stars and galaxies, there appears to be much, much more. The additional gravity could come from particles that we haven’t discovered yet – but how do we prove such particles exist? Can we make them in the laboratory, or detect them coming from outer space? Tina Pollmann explains how she and her group try to detect the elusive dark matter.

Pratende Planten

Spreker: Martha van Os | Nederlands

Tijd: 12:15-13:00 uur, locatie: C0.05 Science Park 904

Planten zijn over het algemeen stille wezens. Toch wisselen ze voortdurend informatie uit met hun omgeving. Door middel van geurstoffen communiceren planten hun lief en leed naar elkaar, en zelfs insecten reageren op een stille schreeuw om hulp. In deze lezing leer je meer over hoe planten “praten” en voor wat voor uitdagingen de green life science wetenschappers aan de UvA staan. , Wetenschap voor een gifvrij milieu, Annemarie van Wezel, Tijdens deze lezing wordt ingegaan op wat onderzoekers van IBED aan stoffen gebruiken, hoe ze het voorkomen ervan in het milieu meten, hoe ze de risico’s beoordelen en wat we kunnen doen om de risico’s te verminderen.

Fantastic Worlds and Where to Find Them

Spreker: Eleanor Spring (API) | Engels

Tijd: 12:15-13:00 uur, locatie: C0.110 Science Park 904

Are we alone in the Universe? What other worlds could support life? Can we find these worlds, and how? These are just some of the questions that astronomers who specialise in the study of exoplanets – planets outside our Solar System – are working to answer. In this talk, I will present a short history of the study of exoplanets, and explain some of the big challenges facing astronomers who want to know more about these elusive distant worlds. This talk will be given in English, with slides written in Dutch.

Oh, Rats! building a monitoring program to count amsterdam’s rat population

Spreker: Caitlynn black (IBED)| Engels

Tijd: 13:30-14:15 uur, locatie: C1.110 Science Park 904

Regulating rodent pest populations is ultimately a human behavior issue, not something that can be remedied with control efforts alone. Although rats are a well-known pest in Amsterdam, little is known about the size of their population and where their population is growing. In collaboration with the larger ARISE project (https://www.arise-biodiversity.nl/), we are developing a long-term monitoring program to develop non-invasive and scalable monitoring techniques to understand the city’s rat population dynamics and behavior.

De Natuurkunde achter Corona Verspreiding

Spreker: Daniel Bonn (IoP) | Nederlands

Tijd: 14:45-15:30 uur, locatie: C1.110 Science Park 904

Aerosolen, minuscule druppeltjes die vrijkomen bij bijvoorbeeld spreken of hoesten, spelen een belangrijke rol in de verspreiding van het coronavirus. Als we de natuurkunde van deze aerosolen beter begrijpen, kunnen we daarmee dus ook adviezen over ventilatie- en afstandsregels beter onderbouwen. De onderzoeksgroep van Daniel Bonn doet met behulp van laserlicht onderzoek naar het gedrag en de verspreiding van aerosolen van allerlei verschillende groottes.

De Binnenkant van Zwarte Gaten

Spreker: Theo nieuwenhuizen | Nederlands

Tijd: 13:30 – 14:15 uur, locatie C0.05 Science Park 904

Zwarte gaten zijn de vreemdste objecten in de kosmos. De grote vraag is hoe ze er van binnen uitzien. Kan een zwart gat een kern hebben, waarin Higgsdeeltjes en lichtdeeltjes naast elkaar zitten? In sommige gevallen zou je dat moeten kunnen zien als twee zwarte gaten met elkaar botsen. In deze lezing vertelt Theo Nieuwenhuizen hoe het zit.

Snellius – Driving scientific research in the Netherlands

Speker: Valeriu Codreanu, SURF, this session will be in English

Tijd: 14:45 – 15:30 uur, locatie: C0.110 Science Park 904

During this session, we will present the acquisition process and the motivations that led

http://nl.wikisage.org/wiki/Eelderbaan_Vinkhuizen
http://nl.wikisage.org/wiki/Westpark_(Groningen)
http://nl.wikisage.org/wiki/Onneresch
https://nl.everybodywiki.com/Eelderbaan_Vinkhuizen
https://nl.everybodywiki.com/Eelderbaan
https://nl.everybodywiki.com/Suikerunieterrein
https://nl.everybodywiki.com/Roegebos
https://nl.everybodywiki.com/Westpark_(DeHeld.Vinkhuizen)
https://nl.everybodywiki.com/Onneres
https://nl.everybodywiki.com/Holtesch_(Hooghalen)
https://nl.everybodywiki.com/Zwagermieden

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021 0432 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 15, 2021

229-Diversen

224-Maps on iNaturalist taxon pages display iNaturalist observations, records from the GBIF network, checklist places, and taxon ranges. Symposium Tijd voor Biodiversiteit
https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

Symposium Tijd voor Biodiversiteit

Red de insecten, dan red je ook de wereld | Trouw
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/red-de-insecten-dan-red-je-ook-de-wereld~bb02bf09/
https://www.inaturalist.org/pages/taxon_ranges
Red de insecten, dan red je ook de wereld | Trouw https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/red-de-insecten-dan-red-je-ook-de-wereld~bb02bf09/
224-Diversen
https://www.inaturalist.org/pages/taxon_ranges

 1. J.C. Kapteyn Lezing - Einsteins Droom - Robbert Dijkgraaf
  Het is een gouden tijd voor zwaartekrachtsonderzoek. Pas nu, meer dan honderd jaar na de ontdekking van de relativiteitstheorie, zien we de volledige realisatie van Einsteins droom – hoe de oorsprong, samenstelling en toekomst van het heelal wordt bepaald door de meetkunde van ruimte en tijd. Recente technologie heeft vele nieuwe vensters in het onderzoek geopend, van de straling van de oerknal en zwaartekrachtsgolven tot de eerste foto van een zwart gat. Tegelijkertijd resteren er diepe, existentiële vragen over donkere materie, donkere energie en aard van ruimte en tijd op de allerkleinste schalen waar de quantumtheorie regeert. Zijn ruimte en tijd uiteindelijk niet meer dan een illusie?

  Registratie van de J.C. Kapteynlezing van dinsdag 30 maart 2021

 2. What is It Like to Be... an Insect? - Lars Chittka

  What is It Like to Be... an Insect? - Lars Chittka

 3. https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables


  Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust

  Vrijdag 5 februari 2021 was het symposium over het Unesco Man & Biosphere Programme. Aanleiding was dat het gebied van Blije, Holwerd, Ternaard tot en met Dokkum, inclusief de zeven tussenliggende terpdorpen Hantum, Hiaure, Aalsum, Waaxens, Brantgum, Foudgum, Bornwird, Raard, op dit moment de kandidatuur verkent voor de bijzondere Unesco ‘Biosfeer-status’ voor dit deel van de Waddenkust. Het symposium is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Unesco Commissie. Het symposium, met Roelof Lousma als moderator, kende een afwisselend programma met tal van interessante sprekers. De organisatie bedankt iedereen voor de positieve reacties, tips, aangedragen koppelkansen en goede vragen. In het bijzonder danken we het team achter de schermen en de sprekers voor hun inbreng (in order of appearance):
  In dit symposium hebben we het onderwerp Unesco Man and Biosphere Programme toegelicht dat we in Nederland het Unesco Biosfeer programma noemen: bijzondere gebieden waar mens en natuur met elkaar verbonden zijn. Maar Biosfeer-gebieden zijn ook gebieden waar mens en natuur van elkaar kunnen profiteren om het gebied, én de natuur, vooruit te helpen.

  Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
  Dat is namelijk mede de aanleiding tot dit symposium:
  • Het gebied ‘Blije - Holwerd - Ternaard tot en met Dokkum’, inclusief tussenliggende dorpen, dat de samenwerking heeft gezocht en zich wil positioneren langs die uitgestrekte en tot nog toe anonieme Nederlandse Waddenkust.
  • De verkenning van de Unesco Biosfeer-status om de identiteit van het nader te verkennen en te versterken
  • En vanuit de schaalsprong van Holwerd aan Zee de ambitie om het vliegwieleffect van dit unieke project aan te jagen voor Noardeast-Fryslân.
  Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
  Veel plezier bij het kijken namens de kwartiermakers van het gebied,


  230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september
  https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.html
  https://www.vanlauwerstoteems.nl/groningen-een-stad-apart.html
  https://www.vanlauwerstoteems.nl/publicaties.html
  • 'Oersloten' in Ubbega [2019]
  • Een pikante vergissing [2019]
  • Abt Menko over de Fivel en de kerk te Wittewierum [2019]
  • Meten en rekenen. De Semslinie van 1615 [2018]
  • De Marcellusvloed en de Eemsdijk [2018]
  • Het Boterdiep en de Chinese baby's [2018]
  • Lageweg en Boterdiep te Bedum [2018]
  • Twee foto's van Farmsum [2017]
  • Groningen tegen de bisschop? [2017]
  • Nogmaals (de) Oosterhoogebrug [2017]
  • Drie vergeten toponiemen [2016]
  • Wacht nog even met het herschrijven van de geschiedenisboekjes! [2015]
  • Vriendschap en eendracht op z’n Gronings [2011]
  • Graven bij Stootshorn. De verbinding tussen Groningen en het Oldambt gedurende de oorlogsjaren 1580-1594 [2010]
  • Een inspirerende vergissing [2010]
  • ‘Vrij ende freesch’. Stad en Lande in de middeleeuwen [2008]
  • Van Reductie tot Provincie [2008]
  • Een bewogen ambtenaar [2006]
  • Duivenpost [2003]
  https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.html  Thank you for registering on our Introduction to habitats in Plymouth Webinar! A recording of this is now available at https://youtu.be/fnMp-QsnHnA

  We hope you enjoyed the session & are keen to discover more of the wonderful wildlife & greenspaces in Plymouth! As mentioned during the webinar, we have some upcoming events and we would love to see you there:

  *Thurs 7th Oct, 6pm – 7pm, How to Rewild! Online Q & A with Devon Wildlife Trust: Ed Parr Ferris * (Conservation Manager) will be giving an intro on the ecological side of rewilding and will be answering questions from you! Register your place at https://tinyurl.com/rewildingqa

  Thurs 14th Oct, 6pm – 7:30pm, Rewilding in your community – Ideas into Action Online Workshop: Pau Read from POP Ideas will be running this bespoke workshop for any individuals or informal groups who would like to do a rewilding project. Register your place at https://tinyurl.com/gmideasintoaction

  *Fri 8th Oct, 10am - 2pm: Shoresearch Training Day at Wembury Beach: Join Devon Wildlife Trust’s *
  Wembury Marine Centre and Green Minds for a Shoresearch training day - explore the coast, discover wildlife & take part in this national citizen science survey! Register your place at https://tinyurl.com/gmshoresearchtraining

  Real Ideas Immersive Dome – have your say on how we can include nature in Plymouth’s new immersive dome by completing this quick Green Minds survey: https://forms.gle/jUdgTcebm6kwD3Q39

  We have just released our latest newsletter, where you can find out more about what has been happening this summer & exciting opportunities to get involved: https://mailchi.mp/199282e3345a/gm-september21-newsletter

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021 0337 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 13, 2021

228-19:30 13 september Online-lezing door Gerard Koopmanschap – Heksenboleten en andere roodporieboleten

19:30 13 september Online-lezing door Gerard Koopmanschap – Heksenboleten en
andere roodporieboleten https://us06web.zoom.us/j/82967246808
https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

https://www.interessantetijden.nl/2021/06/23/ik-wist-niet-dat-bos-zo-achterbaks-kon-zijn/

Sinds het Drents Friese Wold ‘nationaal park’ werd, is er zoveel gekapt, gezaagd en hersteld’, dat de neergaande lijn is ingezet. Ook nam de drukte toe, en de ‘will to please’ van natuurclubs tegen recreanten. Voor HP de Tijd schreef ondergetekende daar in 2007 al het essay ‘Oorverdovend Natuurschoon’ over.
https://www.interessantetijden.nl/2021/06/23/ik-wist-niet-dat-bos-zo-achterbaks-kon-zijn/ De komende hoofdstukken verwoorden dan ook een andere kijk op natuur, natuurbeheer en natuurbescherming dan de folders, bordjes, boswachters, zelfbenoemde ecologen, voorlichters en directeuren- met in hun kielzog het brave journalistenvolkje- ons op de mouw proberen te spelden

De lezingen van afgelopen zaterdag staan online op het YouTube kanaal van Sovon.
Ze staan in de afspeellijst van de Friese Vrijwilligersdag, samen met de lezingen van vorig jaar:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl1-bqeRb4-Ztaw3ZjA8Zu8rB

6 september Online-lezing door Inge Somhorst – Hoe en waarom

paddenstoelen karteren? (Paddenstoelen op de kaart)
https://us06web.zoom.us/j/83221802430

13 september Online-lezing door Gerard Koopmanschap – Heksenboleten en
andere roodporieboleten https://us06web.zoom.us/j/82967246808

Natuurbosdag.
https://www.youtube.com/watch?v=7BGFYhkqlSs
Natuurbosdag.

https://www.interessantetijden.nl/2021/06/23/ik-wist-niet-dat-bos-zo-achterbaks-kon-zijn/
Bijlsma stelt bij opening van het boek de datagedreven pioniers in de begintijd in contrast met de moderne ‘natuurbeheerder’:

De huidige natuurbeschermer is steeds vaker een negen-tot-vijf’er, gestoken in met bedrijfslogo’s behangen merkkleding, werkzaam bij clubs waarvan de leiding in handen is van marketeers, managers en polderaars. Deze clubs zijn druk doende de moeizaam bijeen gesprokkelde natuurgebieden te verkwanselen aan de meest biedende, of te laten vernielen om er andere natuur van te maken.

Hij vervolgt verder:

De komende hoofdstukken verwoorden dan ook een andere kijk op natuur, natuurbeheer en natuurbescherming dan de folders, bordjes, boswachters, zelfbenoemde ecologen, voorlichters en directeuren- met in hun kielzog het brave journalistenvolkje- ons op de mouw proberen te spelden
https://www.interessantetijden.nl/2021/06/23/ik-wist-niet-dat-bos-zo-achterbaks-kon-zijn/

https://forum.inaturalist.org/t/add-interactions-to-species-pages/433/41
tworks for remote field deployment, for a USDA Conservation Innovation Grant project, which is open source.

Boy, it sure seems like you would be the right person to talk to about making our back-end database play nicely with existing major knowledge engineering systems.

We poached a senior engineer from Microsoft, have professors from three universities, and an excellent backend database hacker from a Medical school. We want our project to play well with iNaturalist data structures. Are you available to help us understand how we can be most compatible?
https://forum.inaturalist.org/t/add-interactions-to-species-pages/433/41

https://www.inaturalist.org/pages/taxon_ranges

https://www.youtube.com/c/DeKNAW

https://www.youtube.com/watch?v=GAE5Cjggiyo
https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables


Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust

In dit symposium hebben we het onderwerp Unesco Man and Biosphere Programme toegelicht dat we in Nederland het Unesco Biosfeer programma noemen: bijzondere gebieden waar mens en natuur met elkaar verbonden zijn. Maar Biosfeer-gebieden zijn ook gebieden waar mens en natuur van elkaar kunnen profiteren om het gebied, én de natuur, vooruit te helpen.

Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
Dat is namelijk mede de aanleiding tot dit symposium:
• Het gebied ‘Blije - Holwerd - Ternaard tot en met Dokkum’, inclusief tussenliggende dorpen, dat de samenwerking heeft gezocht en zich wil positioneren langs die uitgestrekte en tot nog toe anonieme Nederlandse Waddenkust.
• De verkenning van de Unesco Biosfeer-status om de identiteit van het nader te verkennen en te versterken
• En vanuit de schaalsprong van Holwerd aan Zee de ambitie om het vliegwieleffect van dit unieke project aan te jagen voor Noardeast-Fryslân.
Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
Veel plezier bij het kijken namens de kwartiermakers van het gebied,


230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september
https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.html
https://www.vanlauwerstoteems.nl/groningen-een-stad-apart.html
https://www.vanlauwerstoteems.nl/publicaties.html
• 'Oersloten' in Ubbega [2019]
• Een pikante vergissing [2019]
• Abt Menko over de Fivel en de kerk te Wittewierum [2019]
• Meten en rekenen. De Semslinie van 1615 [2018]
• De Marcellusvloed en de Eemsdijk [2018]
• Het Boterdiep en de Chinese baby's [2018]
• Lageweg en Boterdiep te Bedum [2018]
• Twee foto's van Farmsum [2017]
• Groningen tegen de bisschop? [2017]
• Nogmaals (de) Oosterhoogebrug [2017]
• Drie vergeten toponiemen [2016]
• Wacht nog even met het herschrijven van de geschiedenisboekjes! [2015]
• Vriendschap en eendracht op z’n Gronings [2011]
• Graven bij Stootshorn. De verbinding tussen Groningen en het Oldambt gedurende de oorlogsjaren 1580-1594 [2010]
• Een inspirerende vergissing [2010]
• ‘Vrij ende freesch’. Stad en Lande in de middeleeuwen [2008]
• Van Reductie tot Provincie [2008]
• Een bewogen ambtenaar [2006]
• Duivenpost [2003]
https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.htmlThank you for registering on our Introduction to habitats in Plymouth Webinar! A recording of this is now available at https://youtu.be/fnMp-QsnHnA

We hope you enjoyed the session & are keen to discover more of the wonderful wildlife & greenspaces in Plymouth! As mentioned during the webinar, we have some upcoming events and we would love to see you there:

*Thurs 7th Oct, 6pm – 7pm, How to Rewild! Online Q & A with Devon Wildlife Trust: Ed Parr Ferris * (Conservation Manager) will be giving an intro on the ecological side of rewilding and will be answering questions from you! Register your place at https://tinyurl.com/rewildingqa

Thurs 14th Oct, 6pm – 7:30pm, Rewilding in your community – Ideas into Action Online Workshop: Pau Read from POP Ideas will be running this bespoke workshop for any individuals or informal groups who would like to do a rewilding project. Register your place at https://tinyurl.com/gmideasintoaction

*Fri 8th Oct, 10am - 2pm: Shoresearch Training Day at Wembury Beach: Join Devon Wildlife Trust’s *
Wembury Marine Centre and Green Minds for a Shoresearch training day - explore the coast, discover wildlife & take part in this national citizen science survey! Register your place at https://tinyurl.com/gmshoresearchtraining

Real Ideas Immersive Dome – have your say on how we can include nature in Plymouth’s new immersive dome by completing this quick Green Minds survey: https://forms.gle/jUdgTcebm6kwD3Q39

We have just released our latest newsletter, where you can find out more about what has been happening this summer & exciting opportunities to get involved: https://mailchi.mp/199282e3345a/gm-september21-newsletter

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021 0527 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 11, 2021

227-3rd party iNaturalist tools

https://forum.inaturalist.org/t/3rd-party-inaturalist-tools/25971/16
i made my own bar chart race thing in Observable, leveraging its existing D3-based example: https://observablehq.com/@robin-song/inaturalist-species-bar-chart-race 2.

it can accept URL parameters. so for example, to get species observed in Texas, you could go to: https://observablehq.com/@robin-song/inaturalist-species-bar-chart-race?place_id=18. (it takes some time to load all the data. so please be patient while it’s loading data.)
https://www.inaturalist.org/oauth/applications
https://forum.inaturalist.org/t/wiki-external-code-tools-etc-for-working-with-inat/15906

Al eerder schreef ik over deze app, die toen net gelanceerd was. En niet deed wat ik hoopte. Inmiddels zijn we twee jaar verder en waag ik na positieve aanbevelingen een nieuwe poging. En dan blijkt het ineens wonderwel te werken. Ik wil een app die mij helpt bij het identificeren van soorten die ik niet bij naam ken. Dus meteen een tijdens de vakantie op de kiek gezette vlinder geüpload en binnen vijf seconden komt de app met de melding dat dit waar. schijnlijk een boserebia is (gefotografeerd in Zweden). En het klopt ook nog! Tweede test: een wilde plant uit eigen tuin, de kleine ruit. En wederom komt iNaturalist met de juiste naam op de prop pen op basis van een foto. Mijn dag kan niet meer stuk, ik ben om. Waar ik eind 2019 nog enigszins smalend schreef over deze app, moet ik nu door het stof en bekennen dat hij precies doet waarvoor ik 'm wil gebruiken: mij onbekende planten en dieren identificeren. Achter de app gaat een internationale community schuil. De waarnemingen
worden onder andere gebruikt om de soortenontwikkelingen wereldwijd in kaart te brengen. Er zijn allerlei subgroepen voor specifieke soorten en gebieden. Een wereld op zich dus, waar je je volledig in kan verliezen. Ik houd het praktisch en trek erop uit met mijn telefoon in de aanslag, om alles wat niet ken op naam te brengen! (PvB)
https://forum.inaturalist.org/t/3rd-party-inaturalist-tools/25971/17
https://forum.inaturalist.org/t/wiki-external-code-tools-etc-for-working-with-inat/15906

Would it be worth starting a tutorial/wiki topic here on the forum, broken down into topical/functional categories of generally useful tools? It could just be high-level links to other repositories for things like https://www.inaturalist.org/oauth/applications 1, mixed with links to specific tools that folks have found helpful. For me the latter category would include items of yours like

https://jumear.github.io/stirfry/iNat_print_friendly_obs.html
https://jumear.github.io/stirfry/iNat_taxon_est_means.html?taxon_id=49658

You are right, though, that we would want to address
https://www.inaturalist.org/oauth/applications
you can find tons of GitHub repos over at https://github.com/topics/inaturalist and https://github.com/search?q=inaturalist. (my personal favorite repo, besides the ones at https://github.com/inaturalist/ 1, is https://github.com/jumear/stirfry.

Al eerder schreef ik over deze app, die toen net gelanceerd was. En niet deed wat ik hoopte. Inmiddels zijn we twee jaar verder en waag ik na positieve aanbevelingen een nieuwe poging. En dan blijkt het ineens wonderwel te werken. Ik wil een app die mij helpt bij het identificeren van soorten die ik niet bij naam ken. Dus meteen een tijdens de vakantie op de kiek gezette vlinder geüpload en binnen vijf seconden komt de app met de melding dat dit waar. schijnlijk een boserebia is (gefotografeerd in Zweden). En het klopt ook nog! Tweede test: een wilde plant uit eigen tuin, de kleine ruit. En wederom komt iNaturalist met de juiste naam op de prop pen op basis van een foto. Mijn dag kan niet meer stuk, ik ben om. Waar ik eind 2019 nog enigszins smalend schreef over deze app, moet ik nu door het stof en bekennen dat hij precies doet waarvoor ik 'm wil gebruiken: mij onbekende planten en dieren identificeren. Achter de app gaat een internationale community schuil. De waarnemingen
worden onder andere gebruikt om de soortenontwikkelingen wereldwijd in kaart te brengen. Er zijn allerlei subgroepen voor specifieke soorten en gebieden. Een wereld op zich dus, waar je je volledig in kan verliezen. Ik houd het praktisch en trek erop uit met mijn telefoon in de aanslag, om alles wat niet ken op naam te brengen! (PvB)Natuurdocumentaire over dieren die ooit verdwenen waren in het wild, maar nu beetje bij beetje terugkeren in de Europese natuur.
https://www.npostart.nl/terug-in-het-wild-2/25-06-2021/BV_101405526
Reddingsoperaties
Op dit moment wordt er in heel Europa hard gewerkt om de schade in de natuur te herstellen. Op initiatief van de Ierse televisie keken acht Europese omroepen naar de reddingsoperaties in hun land. Zo ontstond 'Terug in het Wild', over dieren die door de mensen werden verdreven en met behulp van diezelfde mens weer zijn teruggekeerd.

Wolf
In deze natuurdocumentaire laat Menno Bentveld zien dat de mens in staat is om de schade aan de natuur te herstellen. Zo heeft de wolf in Italië na eeuwen zijn oorspronkelijke leefomgeving terug en nestelt zelfs op 10 km van Rome.https://www.npostart.nl/terug-in-het-wild-2/25-06-2021/BV_101405526

Bever
In Ierland is de rode wouw terug van weggeweest en in Noord-Spanje is de bruine beer weer overal te zien. In Nederland zwemt de bever na 150 jaar op talloze plaatsen weer rond. In een tijd waarin we worden geconfronteerd met sombere berichten over de teloorgang van de natuur, staan we als mens niet machteloos. Met de juiste inzet is natuurherstel zeker een optie.
https://www.npostart.nl/terug-in-het-wild-2/25-06-2021/BV_101405526
https://www.npostart.nl/vroege-vogels/21-10-2008/VARA_101178264

De wolf is het paradepaard onder de ‘nieuwe dieren’. De komst van het dier zat er allang aan te komen, inmiddels is die definitief. Maar ook de zeearend, de grote zilverreiger, de oehoe, de slechtvalk, de wilde kat en de kraanvogel zijn soorten die definitief tot de Nederlandse natuur mogen worden gerekend.

https://www.npostart.nl/wild-op-de-veluwe/08-08-2021/AT_300003110
In de langzaam ontdooiende Veluwe worden verschillende dierenfamilies gevolgd. De vossen en everzwijnen worden uitgebreid met speelse nieuwelingen. De edelherten verliezen hun statusbepalende gewei en de vogels bouwen en vullen hun nesten.

https://www.npostart.nl/wild-op-de-veluwe/15-08-2021/AT_300003111
In het ontluikende voorjaar worden verschillende dierenfamilies gevolgd op de Veluwe. De jonge vosjes leren jagen en de zwijntjes gaan niet alleen op zwemles, maar leren ook hoe gevaarlijk het leven kan zijn. Voor de buizerds, ijsvogels en edelherten is het tijd voor gezinsuitbreiding.

https://www.npostart.nl/wild-op-de-veluwe/22-08-2021/AT_300003112
Met najaar en winter weer in aantocht worden verschillende dierenfamilies gevolgd op de Veluwe. De jonge vossen moeten hun eigen weg vinden en de jonge biggen groeien uit de klauwen. Terwijl de vliegende herten opstijgen, maken de edelherten zich op voor de strijd.

https://www.npostart.nl/wild-op-de-veluwe/01-01-2019/AT_2109499
We volgen gedurende de vier jaargetijden de verhalen van drie hoofdrolspelers: de vos, het edelhert en het wilde zwijn. We zien de dieren jongen krijgen, die opgroeien naar volwassenheid. Kleinere rollen zijn voor de raaf, buizerd en ijsvogel. Bij de ijsvogel mogen we binnenkijken in het nest en met de buizerd vliegen we mee over de verschillende landschappen van de Veluwe. Al met al spectaculaire beelden die je normaal niet ziet.Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
In dit symposium hebben we het onderwerp Unesco Man and Biosphere Programme toegelicht dat we in Nederland het Unesco Biosfeer programma noemen: bijzondere gebieden waar mens en natuur met elkaar verbonden zijn. Maar Biosfeer-gebieden zijn ook gebieden waar mens en natuur van elkaar kunnen profiteren om het gebied, én de natuur, vooruit te helpen.

Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
Dat is namelijk mede de aanleiding tot dit symposium:
• Het gebied ‘Blije - Holwerd - Ternaard tot en met Dokkum’, inclusief tussenliggende dorpen, dat de samenwerking heeft gezocht en zich wil positioneren langs die uitgestrekte en tot nog toe anonieme Nederlandse Waddenkust.
• De verkenning van de Unesco Biosfeer-status om de identiteit van het nader te verkennen en te versterken
• En vanuit de schaalsprong van Holwerd aan Zee de ambitie om het vliegwieleffect van dit unieke project aan te jagen voor Noardeast-Fryslân.
Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
Veel plezier bij het kijken namens de kwartiermakers van het gebied,


Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021 0437 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

226-NatuurPunt Vrijwilligersdag Natuur FFF

 1. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Sascha van der MeerFriese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Sascha van der Meer
 2. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: PaneldiscussieFriese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Paneldiscussie
 3. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: John Melis

  Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: John Melis

 4. Erik Kleyheeg: Kuikens tellen in het Jaar van de Wilde Eend

  Erik Kleyheeg: Kuikens tellen in het Jaar van de Wilde Eend

 5. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Jelle Postma

  Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Jelle Postma

 6. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Ernst Oosterveld

  Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Ernst Oosterveld

 7. Libellen tellen met LiveAtlasIn deze instructievideo legt Gerdien Bos van de Vlinderstichting uit hoe je libellen kunt tellen als je een lijstje invult voor het project LiveAtlas (https://www.liveatlas.nl). Als je vogels telt voor dit project kun je ook de libellen die je tegenkomt bijhouden, of een apart lijstje met alleen libellen (en/of dagvlinders) invullen. Meer uitleg: https://www.sovon.nl/nl/content/ander...Libellen tellen met LiveAtlas
 8. "De terugkeer van de natuur" is een documentairefilm van 50 minuten. Hoofdrolspelers zijn de vrijwilligers van Natuurpunt, die een verschil maken voor de natuur in Vlaanderen. Filmmaker Frank Resseler van Dekijkhut schoot de adembenemende beelden in de Antwerpse kempen (Grote Netewoud), Haspengouw en Noord-Limburg.
  Hoofdrolspelers zijn de vrijwilligers van Natuurpunt
  Het filmproject kwam tot stand met steun van het Europese LIFE-fonds en ging in première in Limburg.

 9. Demerdelta #1: waterbuffering en sponswerking https://www.natuurpunt.be/pagina/life-delta
  Met het Europese project Life Delta maken we van de Demerdelta een spons die water vasthoudt en laat indringen in de bodem. Zo wordt heel de regio beschermd tegen overstromingen én droogte. Naast de klimaatwaarde, verhogen we ook de natuurwaarde (biodiversiteit) en de belevingswaarde (recreatie). https://www.natuurpunt.be/pagina/life-delta Demerdelta #1: waterbuffering en sponswerking

 10. 222-NatuurPunt Vrijwilligersdag Natuur FFF

  Al eerder schreef ik over deze app, die toen net gelanceerd was. En niet deed wat ik hoopte. Inmiddels zijn we twee jaar verder en waag ik na positieve aanbevelingen een nieuwe poging. En dan blijkt het ineens wonderwel te werken. Ik wil een app die mij helpt bij het identificeren van soorten die ik niet bij naam ken. Dus meteen een tijdens de vakantie op de kiek gezette vlinder geüpload en binnen vijf seconden komt de app met de melding dat dit waar. schijnlijk een boserebia is (gefotografeerd in Zweden). En het klopt ook nog! Tweede test: een wilde plant uit eigen tuin, de kleine ruit. En wederom komt iNaturalist met de juiste naam op de prop pen op basis van een foto. Mijn dag kan niet meer stuk, ik ben om. Waar ik eind 2019 nog enigszins smalend schreef over deze app, moet ik nu door het stof en bekennen dat hij precies doet waarvoor ik 'm wil gebruiken: mij onbekende planten en dieren identificeren. Achter de app gaat een internationale community schuil. De waarnemingen
  worden onder andere gebruikt om de soortenontwikkelingen wereldwijd in kaart te brengen. Er zijn allerlei subgroepen voor specifieke soorten en gebieden. Een wereld op zich dus, waar je je volledig in kan verliezen. Ik houd het praktisch en trek erop uit met mijn telefoon in de aanslag, om alles wat niet ken op naam te brengen! (PvB)

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021 1025 ΠΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

225-NatuurPunt Vrijwilligersdag Natuur FFF

 1. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Sascha van der MeerFriese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Sascha van der Meer
 2. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: PaneldiscussieFriese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Paneldiscussie
 3. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: John Melis

  Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: John Melis

 4. Erik Kleyheeg: Kuikens tellen in het Jaar van de Wilde Eend

  Erik Kleyheeg: Kuikens tellen in het Jaar van de Wilde Eend

 5. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Jelle Postma

  Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Jelle Postma

 6. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Ernst Oosterveld

  Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Ernst Oosterveld

 7. Libellen tellen met LiveAtlasIn deze instructievideo legt Gerdien Bos van de Vlinderstichting uit hoe je libellen kunt tellen als je een lijstje invult voor het project LiveAtlas (https://www.liveatlas.nl). Als je vogels telt voor dit project kun je ook de libellen die je tegenkomt bijhouden, of een apart lijstje met alleen libellen (en/of dagvlinders) invullen. Meer uitleg: https://www.sovon.nl/nl/content/ander...Libellen tellen met LiveAtlas
 8. "De terugkeer van de natuur" is een documentairefilm van 50 minuten. Hoofdrolspelers zijn de vrijwilligers van Natuurpunt, die een verschil maken voor de natuur in Vlaanderen. Filmmaker Frank Resseler van Dekijkhut schoot de adembenemende beelden in de Antwerpse kempen (Grote Netewoud), Haspengouw en Noord-Limburg.
  Hoofdrolspelers zijn de vrijwilligers van Natuurpunt
  Het filmproject kwam tot stand met steun van het Europese LIFE-fonds en ging in première in Limburg.

 9. Demerdelta #1: waterbuffering en sponswerking https://www.natuurpunt.be/pagina/life-delta
  Met het Europese project Life Delta maken we van de Demerdelta een spons die water vasthoudt en laat indringen in de bodem. Zo wordt heel de regio beschermd tegen overstromingen én droogte. Naast de klimaatwaarde, verhogen we ook de natuurwaarde (biodiversiteit) en de belevingswaarde (recreatie). https://www.natuurpunt.be/pagina/life-delta Demerdelta #1: waterbuffering en sponswerking

 10. 225-NatuurPunt Vrijwilligersdag Natuur FFF

  Al eerder schreef ik over deze app, die toen net gelanceerd was. En niet deed wat ik hoopte. Inmiddels zijn we twee jaar verder en waag ik na positieve aanbevelingen een nieuwe poging. En dan blijkt het ineens wonderwel te werken. Ik wil een app die mij helpt bij het identificeren van soorten die ik niet bij naam ken. Dus meteen een tijdens de vakantie op de kiek gezette vlinder geüpload en binnen vijf seconden komt de app met de melding dat dit waar. schijnlijk een boserebia is (gefotografeerd in Zweden). En het klopt ook nog! Tweede test: een wilde plant uit eigen tuin, de kleine ruit. En wederom komt iNaturalist met de juiste naam op de prop pen op basis van een foto. Mijn dag kan niet meer stuk, ik ben om. Waar ik eind 2019 nog enigszins smalend schreef over deze app, moet ik nu door het stof en bekennen dat hij precies doet waarvoor ik 'm wil gebruiken: mij onbekende planten en dieren identificeren. Achter de app gaat een internationale community schuil. De waarnemingen
  worden onder andere gebruikt om de soortenontwikkelingen wereldwijd in kaart te brengen. Er zijn allerlei subgroepen voor specifieke soorten en gebieden. Een wereld op zich dus, waar je je volledig in kan verliezen. Ik houd het praktisch en trek erop uit met mijn telefoon in de aanslag, om alles wat niet ken op naam te brengen! (PvB)

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021 1013 ΠΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 10, 2021

224-Grune Wand Wildes Deutschland

 • Wildes Deutschland - Die Isar: Der letzte Wildfluss
  Die Isar entspringt in Tirol, fließt in Scharnitz im Karwendel nach Bayern und mündet nach 300 Kilometern bei Deggendorf in die Donau. Auf ihren ersten 60 Kilometern ist die Isar ungebändigt. Die Dokumentation von Jürgen Eichinger zeigt, welche abwechslungsreichen und zum Teil sehr seltenen gewordenen Lebensräume die Isar auf ihren ersten 60 Kilometern durchfließt und weshalb sie als letzter großer Wildfluss Deutschlands gilt.

 • Wie steht es um den letzten Wildfluss Bayerns, die Isar? Ihr Name sagt es schon: das keltische ys für schnell, reißend und ura, also Wasser. Ein neuer Bildband zeigt jetzt Deutschlands letzten Wildfluss.
  https://www.br.de/mediathek/video/die-wilde-isar-ein-bildband-ueber-bayerns-letzten-wildfluss-av:5f85da53a7742f001bf7fc51
  Autor: Andreas Krieger
  Mehr Capriccio: www.br.de/capriccio
  Capriccio in der BR Mediathek: https://www.br.de/mediathek/sendung/c...
  https://www.youtube.com/watch?v=mcX8oXN6UpQ
 • Die Jaguare teilen sich ihren Lebensraum mit Riesenottern, Kaimanen, Capybaras und zahlreichen anderen Bewohnern. Um die seltenen Tiere zu sehen, reisen in jüngster Zeit immer mehr Menschen in das einst unzugängliche Pantanal.

  Artenschützer haben den Jaguaren im Pantanal Namen gegeben. Hauptrollen in der Dokumentation spielen: Ginger, ein junges Weibchen, außerdem ihr zeitweiliger Partner, das Alpha-Männchen Juru, sowie die einjährigen Brüder Kim und Thor.

  Sie leben und jagen an den Wasserläufen, wie ihre Vorfahren es seit Urzeiten taten. Doch ihr Lebensraum verändert sich, denn durch Landwirtschaft und Tourismus bleibt den Tieren des Pantanal immer weniger Raum.
  https://www.3sat.de/dokumentation/tiere/wildes-pantanal-jaguar-land--100.html

 • Wildes Neuseeland
  Inseln am Rande der Welt
  Berge, Gletscher und die weiten Ebenen Neuseelands erinnern vielerorts an Nordamerika oder Europa. Beim zweiten Blick jedoch zeigt sich, dass die Tier- und Pflanzenwelt dieser Inseln am Ende der Welt erstaunlich anders sind und extrem Skurriles zu bieten haben. So brüten dort Pinguine im Wald, und Urzeitechsen jagen ihren eigenen Nachwuchs.
  Pinguine brüten im Wald, Urzeitechsen begeben sich im Unterholz auf die Jagd nach ihrem eigenen Nachwuchs, und Kiwis geben sich im Dunkel der Nacht ein skurriles Stelldichein. Die Berge, Gletscher und weiten Ebenen Neuseelands mögen vielerorts an Landschaften in Nordamerika oder Europa
  https://www.arte.tv/de/videos/052381-001-A/wildes-neuseeland/erinnern, beim zweiten Blick jedoch zeigt sich, dass die Tier- und Pflanzenwelt der Inseln am Ende der Welt erstaunlich anders ist. Isolation, die Kräfte des Wassers und der Einfluss des Menschen haben Neuseeland geprägt. Abgeschieden zwischen drei Ozeanen gelegen, entwickelte sich hier in über 80 Millionen Jahren die Tierwelt auf besondere Art und Weise. Räuberische Säuger gab es nicht. Dieser Luxus führte dazu, dass einige Vogelarten ihre Fähigkeit zu fliegen ablegten; der berühmte Wappenvogel Neuseelands, der Kiwi, ist nur einer von ihnen. In der Dokumentation zeigen Zeitrafferaufnahmen die Lebendigkeit der grandiosen Landschaften Neuseelands über die Jahreszeiten, und extreme Zeitlupen lassen Tierverhalten, das in Bruchteilen von Sekunden abläuft, für das menschliche Auge sichtbar werden, etwa die Kämpfe der Seelöwen oder die vor Lebensfreude überschäumende Sprungakrobatik Hunderter Schwarzdelfine. Unterwasserexkursionen in die Tiefen der Fjorde und atemberaubende Landschaftsaufnahmen aus der Luft ergänzen, gemeinsam mit einem stimmungsvollen Soundtrack, die Erzählung von den Geheimnissen und Naturschätzen der Inseln am anderen Ende der Welt.

 • Im Südosten Deutschlands liegt die Lausitz, das kleine Land der 1.000 Teiche. In der beschaulichen Region leben seltene Tiere wie Fischotter, Rohrdommel und Elche. Wenige Kilometer entfernt hat der Braunkohletagebau mit riesigen Abraumhalden und Seen eine Mondlandschaft hinterlassen. Doch die Natur kehrt ins Grenzgebiet zurück.
  Wenn es Frühling wird, erfüllen seltsame Laute die friedliche Wasserwelt der Teichlausitz im äußersten Südosten Deutschlands. Was klingt, als würde jemand in eine Flasche pusten, sind die kilometerweit hörbaren Balzrufe der Rohrdommel. Zu entdecken ist der äußerst seltene Vogel allerdings kaum: Fühlt er sich beobachtet, reckt er Kopf und Schnabel steil nach oben und bewegt sich wie die Schilfhalme sanft im Wind. Außerdem macht das braun-schwarze Gefieder die Rohrdommel so gut wie unsichtbar. In der Grenzregion zwischen Brandenburg und Sachsen fühlen sich auch Fischotter und Elche wohl. Und nicht weit entfernt bieten die Abraumhalden und Bergbauseen des jahrzehntelangen Braunkohletagebaus zahlreichen Wildtieren wertvollen Rückzugsraum. Rekultivierungsflächen und ehemalige Truppenübungsplätze sind inzwischen Heimat von Tieren, die hierzulande schon so gut wie verschwunden waren. Schillernde Bienenfresser und Wiedehopfe brüten in der Heide, weil sie dort reichlich Insekten finden. Selbst Wölfe, eingewandert aus Polen, haben auf den einstigen Manöverplätzen Fuß gefasst. Im Sommer werden die fischreichen, seit Jahrhunderten zur Karpfenzucht genutzten Teichgebiete zum Paradies für Wasservögel: Die Rohrdommeln haben flauschigen Nachwuchs bekommen, Kraniche und Singschwäne machen mit ihren Küken erste Ausflüge. Und überall dort, wo Wasser ist, fühlen sich auch Waschbären und Marderhunde wohl. Beide stammen ursprünglich nicht aus Europa, gehören mittlerweile jedoch als fester Bestandteil zur Tierwelt in der Lausitz.
 • https://www.arte.tv/de/search/?q=natuur
  https://www.arte.tv/de/videos/letzte-chance/

 • In de omgeving van het Winschoterdiep bij het Europapark is, voor de derde keer dit jaar, een bever gespot. Volgens Waterschap Hunze en Aa's vormt de aanwezigheid van het dier hier een te groot risico voor de waterveiligheid en daarom wordt ook deze stadsbewoner gedwongen verhuisd naar een nieuwe plek in de provincie.

  "Een bever maakt gaten van zo'n 50 centimeter doorsnee en 8 meter diep," vertelt Marc Rothengatter van Hunze en Aa's. "Die graaft hij zo in een nachtje. Als zoiets in een dijk of een kade van ons gebeurt dan is dat te gevaarlijk, daar kunnen we nooit op tijd bij zijn om te zorgen dat iedereen droge voeten houdt."

  Volgens Hunze en Aa's is de beverpopulatie in het gebied van het waterschap bezig met een sterke groei. Rond het Zuidlaardermeer en het Drents Diep leven nu meerdere beverfamilies. De territoriale dieren, wiens jongen in het derde jaar het nest verlaten, gaan op zoek naar een eigen territorium en partner. “Het is daarom heel logisch dat we nu voor de derde keer een bever in dezelfde omgeving zien”, zo stelt het Waterschap.

  Het dier wordt met een speciale kooi gevangen. "We hebben een levend vangende kooi met aas en takken. Als hij daar op gaat staan vallen twee luiken dicht en dan krijgen wij een berichtje," vertelt Rothengatter. Als de bever gevangen is, zetten ze hem uit in een ander gebied. "Deze gaat naar de Ruiten Aa, daar heeft hij een prachtig mooie omgeving. Daar zwemt hij niet meer tussen de flessen, maar zit hij weer in de natuur."

  Het waterschap verhuisde eerder dit jaar al twee andere bevers, die hun intrek hadden genomen in een burcht in dezelfde omgeving. Begin deze maand werden opnieuw vraatsporen aangetroffen rond het Winschoterdiep, waarna wildcamera's de aanwezigheid van het dier bevestigden.

  Al eerder schreef ik over deze app, die toen net gelanceerd was. En niet deed wat ik hoopte. Inmiddels zijn we twee jaar verder en waag ik na positieve aanbevelingen een nieuwe poging. En dan blijkt het ineens wonderwel te werken. Ik wil een app die mij helpt bij het identificeren van soorten die ik niet bij naam ken. Dus meteen een tijdens de vakantie op de kiek gezette vlinder geüpload en binnen vijf seconden komt de app met de melding dat dit waar. schijnlijk een boserebia is (gefotografeerd in Zweden). En het klopt ook nog! Tweede test: een wilde plant uit eigen tuin, de kleine ruit. En wederom komt iNaturalist met de juiste naam op de prop pen op basis van een foto. Mijn dag kan niet meer stuk, ik ben om. Waar ik eind 2019 nog enigszins smalend schreef over deze app, moet ik nu door het stof en bekennen dat hij precies doet waarvoor ik 'm wil gebruiken: mij onbekende planten en dieren identificeren. Achter de app gaat een internationale community schuil. De waarnemingen
  worden onder andere gebruikt om de soortenontwikkelingen wereldwijd in kaart te brengen. Er zijn allerlei subgroepen voor specifieke soorten en gebieden. Een wereld op zich dus, waar je je volledig in kan verliezen. Ik houd het praktisch en trek erop uit met mijn telefoon in de aanslag, om alles wat niet ken op naam te brengen! (PvB)

 • Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021 1243 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  Σεπτέμβριος 09, 2021

  223-Wind & Zon | Vakblad Duurzame Energie

  NVL Libellendag Culemborg 2021

  10:00 Aankomst (koffie staat klaar)
  10:30 Opening dagvoorzitter
  10:35 Ecologie en biotopen libellen van Suriname – Marcel Wasscher
  11:00 Mystery Quiz
  11:15 Koffiepauze
  11:45 Migrant Dragonflies – Adrian Parr
  12:15 Algemene Ledenvergadering
  12:45 Lunchpauze
  13:30 Quiz-ontknoping
  13:45 Het libellenseizoen van 2021 – Roy van Grunsven
  14:00 De libellenatlas van het Midden Oosten – Vincent Kalkman
  14:20 Theepauze
  14:45 Libellen van Socotra – Robert Ketelaar
  15:05 De Geelvlekheidelibel in Nederland – Reinier de Vries
  15:25 Hoe ernstig heeft de libellenpopulatie in de Weerribben te lijden van parasiterende knutten?
  – Rene Manger
  15:45 Potpourri
  16:15 Afsluiting dagvoorzitter


  Vakblad Wind & Zon energietransitie

  1. Eerste burgerinitiatief Aansluiten op de energiemarkt en vergoedingen krijgen voor het aanbieden van flexibiliteit: tot voor kort was het alleen mogelijk voor grootverbruikers en -aanbieders van energie. Nu ook voor kleinschalige projecten van Martijn Bongaerts en Liesje Harteveld
  2. IJVER eiland: durf groter te denken: Wil je de Noordzee als energiebron ontwikkelen, dan ligt een werkeiland op zee, dicht bij de aan te leggen windparken voor de hand. Wat zijn de voordelen en hoe realiseren we het? Lees het artikel van Frans A. van der Loo
   gratis artikelen en informatie over abonnementen op Wind & Zon | Vakblad Duurzame Energie

  https://issuu.com/decentraalodeduurzaam/docs/wz_jrg.37_nr.4_web_17nov20/1?ff&showOtherPublicationsAsSuggestions=true

  https://www.arte.tv/de/search/?q=natuur
  https://www.arte.tv/de/videos/letzte-chance/

 • In de omgeving van het Winschoterdiep bij het Europapark is, voor de derde keer dit jaar, een bever gespot. Volgens Waterschap Hunze en Aa's vormt de aanwezigheid van het dier hier een te groot risico voor de waterveiligheid en daarom wordt ook deze stadsbewoner gedwongen verhuisd naar een nieuwe plek in de provincie.

  "Een bever maakt gaten van zo'n 50 centimeter doorsnee en 8 meter diep," vertelt Marc Rothengatter van Hunze en Aa's. "Die graaft hij zo in een nachtje. Als zoiets in een dijk of een kade van ons gebeurt dan is dat te gevaarlijk, daar kunnen we nooit op tijd bij zijn om te zorgen dat iedereen droge voeten houdt."

  Volgens Hunze en Aa's is de beverpopulatie in het gebied van het waterschap bezig met een sterke groei. Rond het Zuidlaardermeer en het Drents Diep leven nu meerdere beverfamilies. De territoriale dieren, wiens jongen in het derde jaar het nest verlaten, gaan op zoek naar een eigen territorium en partner. “Het is daarom heel logisch dat we nu voor de derde keer een bever in dezelfde omgeving zien”, zo stelt het Waterschap.

  Het dier wordt met een speciale kooi gevangen. "We hebben een levend vangende kooi met aas en takken. Als hij daar op gaat staan vallen twee luiken dicht en dan krijgen wij een berichtje," vertelt Rothengatter. Als de bever gevangen is, zetten ze hem uit in een ander gebied. "Deze gaat naar de Ruiten Aa, daar heeft hij een prachtig mooie omgeving. Daar zwemt hij niet meer tussen de flessen, maar zit hij weer in de natuur."

  Het waterschap verhuisde eerder dit jaar al twee andere bevers, die hun intrek hadden genomen in een burcht in dezelfde omgeving. Begin deze maand werden opnieuw vraatsporen aangetroffen rond het Winschoterdiep, waarna wildcamera's de aanwezigheid van het dier bevestigden.

 • Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021 0948 ΠΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο