Νοέμβριος 30, 2022

376-ATLAS DAS AVES INVERNANTES E MIGRADORAS DE PORTUGAL

https://www.labor.uevora.pt/en/atlas-das-aves-invernantes-e-migradoras-de-portugal/
O primeiro Atlas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal é uma obra que deve orgulhar quem nela participou. Foi um projecto de muitos ornitólogos, amadores e profissionais. Cada um, à sua medida, deu um contributo significativo para o maior trabalho ornitológico colectivo dos últimos 10 anos. O trabalho de campo produziu quase quatro mil horas de censo e 150 mil registos, cobrindo três quartos do território nacional, só nas visitas sistemáticas. No total foram registadas mais de 400 espécies de aves. São resultados extraordinários, para um projecto de âmbito nacional, cujo trabalho de campo decorreu em apenas dois anos.

Esta obra foi co-financiada pelo Fundo EDP para a Biodiversidade 2010 e envolveu as seguintes entidades: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, LabOr- Laboratório de Ornitologia, ICAAM, Universidade de Évora, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo (Açores), e Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves.

A versão PDF do Atlas pode ser descarregada em: http://bit.ly/atlas_aves.
https://www.labor.uevora.pt/en/atlas-das-aves-invernantes-e-migradoras-de-portugal/

http://bit.ly/atlas_aves.

Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022 0656 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Νοέμβριος 29, 2022

375-Gemeente.groningen.nl/bomenbeleid en de herplant plekken

 • Zieke kastanjebomen in West...
  In 2005 is de kastanjeziekte voor het eerst in onze gemeente aangetroffen. Door deze ziekte verzwakken de bomen en worden ze vatbaar voor aantasting door zwammen. Bij ernstige aantasting kan dit ertoe leiden dat er spontaan takken afvallen. Sinds 2011 heeft de ziekte zich snel verspreid onder kastanjes die de gemeente in beheer heeft.
  Ook in het westen van de stad is de kastanjeziekte geconstateerd. Afgelopen week zijn de inspecties, die drie keer per jaar gedaan worden. Dit heeft tot gevolg dat er zes kastanjes in het westen van de stad verwijderd moeten worden. Er wordt binnenkort een start gemaakt met het weghalen van de bomen.
  In totaal moeten er in de gemeente 34 bomen verwijderd worden. Tegen de kastanjeziekte is helaas nog steeds geen remedie gevonden. Wel worden er onderzoeken gedaan met warmteproeven en het injecteren van knoflooksap. Omdat er geen prognoses over het verdere verloop in onze gemeente zijn te geven, plant de gemeente voorlopig geen nieuwe kastanjes op de opengevallen plaatsen. Wel worden er andere bomen geplant die passen in de omgeving. Er wordt één-op-één herplant.
  Op de Gemeentelijke Bomenkaart: https://groningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71e0b35f02f8438a9dd689b611ff7490&fbclid=IwAR1fOPTA0l6w2STHIcQYCF_qgpkxK1nyfY-K7FQiiI1qnTyxXCIBq0_Ndzk kun je bekijken waar binnen de gemeente het komend jaar bomen vanuit onderhoud verwijderd worden. Ook de onderhoudsprojecten: https://gemeente.groningen.nl/bomenbeleid en de herplant plekken zijn hier te vinden.
  Bron: Gemeente Groningen - Nieuwsbrief West

 • eestal kun je aan het metselverband zien of een gebouw een spouw heeft (geen 100% zekerheid). Een goede website met veel informatie hierover is: https://www.joostdevree.nl/shtmls/metselverbanden_voorbeelden.shtml#staand_verband
  Deze website geeft ook een aantal methodes om de ontdekken of een muur een spouwmuur heeft: https://www.joostdevree.nl/shtmls/spouwmuur.shtml
  https://linktr.ee/laarx
 • https://www.labor.uevora.pt/en/atlas-das-aves-invernantes-e-migradoras-de-portugal/
  O primeiro Atlas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal é uma obra que deve orgulhar quem nela participou. Foi um projecto de muitos ornitólogos, amadores e profissionais. Cada um, à sua medida, deu um contributo significativo para o maior trabalho ornitológico colectivo dos últimos 10 anos. O trabalho de campo produziu quase quatro mil horas de censo e 150 mil registos, cobrindo três quartos do território nacional, só nas visitas sistemáticas. No total foram registadas mais de 400 espécies de aves. São resultados extraordinários, para um projecto de âmbito nacional, cujo trabalho de campo decorreu em apenas dois anos.

  Esta obra foi co-financiada pelo Fundo EDP para a Biodiversidade 2010 e envolveu as seguintes entidades: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, LabOr- Laboratório de Ornitologia, ICAAM, Universidade de Évora, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo (Açores), e Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves.

  A versão PDF do Atlas pode ser descarregada em: http://bit.ly/atlas_aves.
  https://www.labor.uevora.pt/en/atlas-das-aves-invernantes-e-migradoras-de-portugal/

  http://bit.ly/atlas_aves.
 • 375-/gemeente.groningen.nl/bomenbeleid en de herplant plekken
 • Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022 0753 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  374-Build a more complete picture of the wildlife in your local area


 • Build a more complete picture of the wildlife in your local area https://forum.inaturalist.org/t/a-tool-to-help-you-fill-local-data-gaps-easily-missed/37575
  "Easily Missed" is a tool to help iNaturalist recorders identify local gaps in species records. The tool builds a list of species that have been recorded in your region (within 5km of where you are). The tool then helps you prioritise species to fill data gaps by determining which of these species haven't been recorded in your local area (within 1km). By filling local data gaps you'll boost your area's "doughnut score"; the percentage of species recorded locally compared to the wider region. The +/- numbers indicate change over the past 30 days.
  https://forum.inaturalist.org/t/a-tool-to-help-you-fill-local-data-gaps-easily-missed/37575

 • Chrome browser extension about the same topic on other sites. Example Inaturalist.

  An introduction to

  Entity Explosion, a new browser extension

  (available in Chrome and Firefox), that while browsing, lets you discover links and information about the same topic on other sites.

  Download now for free at:
  Chrome:
  https://chrome.google.com/webstore/detail/entity-explosion/bbcffeclligkmfiocanodamdjclgejcn
  Firefox:
  https://addons.mozilla.org/en-US/fire...

  Centralised discussion at:
  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Entity_Explosion
  Webpages used in the demonstration:
  https://www.inaturalist.org/taxa/4323...
  https://open.spotify.com/artist/1k5aZ...
  Discover links and information about the same topic on other sites. Data live from Wikidata.
  Say you're on a webpage about a particular thing ("entity"). Click on Entity Explosion to get information about that entity, and an explosion of links to other sites about that same entity.

  Even before you click, the icon will light up red if the URL you are on matches a set of formats for which information may be available. Once you click, it will either turn green if it can find information, or black if it can't.

  The data provided is sourced from Wikidata, via the Wikidata Query Service, a site run by the Wikimedia Foundation. Entity Explosion is not endorsed by or affiliated with the Wikimedia Foundation.

  The URL and language (only) will only be sent out as a part of a query when you click the extension, so your browsing privacy is protected.

  Some big sites it works on include: Wikipedia, iNaturalist, IMDB, PubMed, Twitter, Spotify, YouTube, VIAF, Facebook, Instagram, GBIF, and GeoNames, but in total there are over 5000 connected sites including libraries, galleries, museums, archives.

  This extension is in development, so you can expect occasional changes. I would welcome feedback at https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Entity_Explosion


 • Build a more complete picture of the wildlife in your local area
  "Easily Missed" is a tool to help iNaturalist recorders identify local gaps in species records. The tool builds a list of species that have been recorded in your region (within 5km of where you are). The tool then helps you prioritise species to fill data gaps by determining which of these species haven't been recorded in your local area (within 1km). By filling local data gaps you'll boost your area's "doughnut score"; the percentage of species recorded locally compared to the wider region. The +/- numbers indicate change over the past 30 days.
 • https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15149069/vogelgriep-gevolgen-voor-pluimveehouders-natuur-en-onze-portemonnee
  https://linktr.ee/laarx

 • eestal kun je aan het metselverband zien of een gebouw een spouw heeft (geen 100% zekerheid). Een goede website met veel informatie hierover is: https://www.joostdevree.nl/shtmls/metselverbanden_voorbeelden.shtml#staand_verband
  Deze website geeft ook een aantal methodes om de ontdekken of een muur een spouwmuur heeft: https://www.joostdevree.nl/shtmls/spouwmuur.shtml
  https://linktr.ee/laarx

 • Op de Gemeentelijke Bomenkaart: https://groningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71e0b35f02f8438a9dd689b611ff7490&fbclid=IwAR1fOPTA0l6w2STHIcQYCF_qgpkxK1nyfY-K7FQiiI1qnTyxXCIBq0_Ndzk kun je bekijken waar binnen de gemeente het komend jaar bomen vanuit onderhoud verwijderd worden. Ook de onderhoudsprojecten: https://gemeente.groningen.nl/bomenbeleid en de herplant plekken zijn hier te vinden.
  Bron: Gemeente Groningen - Nieuwsbrief West

 • eestal kun je aan het metselverband zien of een gebouw een spouw heeft (geen 100% zekerheid). Een goede website met veel informatie hierover is: https://www.joostdevree.nl/shtmls/metselverbanden_voorbeelden.shtml#staand_verband
  Deze website geeft ook een aantal methodes om de ontdekken of een muur een spouwmuur heeft: https://www.joostdevree.nl/shtmls/spouwmuur.shtml
  https://linktr.ee/laarx
 • https://www.labor.uevora.pt/en/atlas-das-aves-invernantes-e-migradoras-de-portugal/
  O primeiro Atlas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal é uma obra que deve orgulhar quem nela participou. Foi um projecto de muitos ornitólogos, amadores e profissionais. Cada um, à sua medida, deu um contributo significativo para o maior trabalho ornitológico colectivo dos últimos 10 anos. O trabalho de campo produziu quase quatro mil horas de censo e 150 mil registos, cobrindo três quartos do território nacional, só nas visitas sistemáticas. No total foram registadas mais de 400 espécies de aves. São resultados extraordinários, para um projecto de âmbito nacional, cujo trabalho de campo decorreu em apenas dois anos.

  Esta obra foi co-financiada pelo Fundo EDP para a Biodiversidade 2010 e envolveu as seguintes entidades: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, LabOr- Laboratório de Ornitologia, ICAAM, Universidade de Évora, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo (Açores), e Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves.

  A versão PDF do Atlas pode ser descarregada em: http://bit.ly/atlas_aves.
  https://www.labor.uevora.pt/en/atlas-das-aves-invernantes-e-migradoras-de-portugal/

  http://bit.ly/atlas_aves.


 • Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022 0611 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  Νοέμβριος 28, 2022

  373-Dinsdag 15 November 2022 Early Morning Talk Smart Energy Hubs

  De sessie is gelivestreamed en terug te kijken via https://lnkd.in/evzNAxZs 📺 (30 min)

  Leuk jullie ontmoet te hebben en bedankt voor de energieke tafeldiscussie! 🤝

  Robert-Niels Van Droffelaar, franske van duuren, André Simonse, Joris Benninga, we houden contact! De vraag naar zowel elektriciteit als duurzame elektronen zal de komende jaren alleen maar toenemen. Deze vraag kan gedeeltelijk voorzien worden via centrale energie opwekking, zoals wind op zee. Een deel zal echter lokaal geproduceerd, opgeslagen en toegepast moeten worden. Zijn Smart Energy Hubs daar de oplossing voor? Het wordt besproken in deze Early Morning Talk waarin ondernemers en experts hierover in gesprek gaan. https://www.kiemt.nl/online-events/early-morning-talk-Smart-Energy-Hubs/

 • Chrome browser extension about the same topic on other sites. Example Inaturalist.

  An introduction to

  Entity Explosion, a new browser extension

  (available in Chrome and Firefox), that while browsing, lets you discover links and information about the same topic on other sites.

  Download now for free at:
  Chrome:
  https://chrome.google.com/webstore/detail/entity-explosion/bbcffeclligkmfiocanodamdjclgejcn
  Firefox:
  https://addons.mozilla.org/en-US/fire...

  Centralised discussion at:
  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Entity_Explosion
  Webpages used in the demonstration:
  https://www.inaturalist.org/taxa/4323...
  https://open.spotify.com/artist/1k5aZ...
  Discover links and information about the same topic on other sites. Data live from Wikidata.
  Say you're on a webpage about a particular thing ("entity"). Click on Entity Explosion to get information about that entity, and an explosion of links to other sites about that same entity.

  Even before you click, the icon will light up red if the URL you are on matches a set of formats for which information may be available. Once you click, it will either turn green if it can find information, or black if it can't.

  The data provided is sourced from Wikidata, via the Wikidata Query Service, a site run by the Wikimedia Foundation. Entity Explosion is not endorsed by or affiliated with the Wikimedia Foundation.

  The URL and language (only) will only be sent out as a part of a query when you click the extension, so your browsing privacy is protected.

  Some big sites it works on include: Wikipedia, iNaturalist, IMDB, PubMed, Twitter, Spotify, YouTube, VIAF, Facebook, Instagram, GBIF, and GeoNames, but in total there are over 5000 connected sites including libraries, galleries, museums, archives.

  This extension is in development, so you can expect occasional changes. I would welcome feedback at https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Entity_Explosion


 • Build a more complete picture of the wildlife in your local area
  "Easily Missed" is a tool to help iNaturalist recorders identify local gaps in species records. The tool builds a list of species that have been recorded in your region (within 5km of where you are). The tool then helps you prioritise species to fill data gaps by determining which of these species haven't been recorded in your local area (within 1km). By filling local data gaps you'll boost your area's "doughnut score"; the percentage of species recorded locally compared to the wider region. The +/- numbers indicate change over the past 30 days.
 • https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15149069/vogelgriep-gevolgen-voor-pluimveehouders-natuur-en-onze-portemonnee

 • Op de Gemeentelijke Bomenkaart: https://groningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71e0b35f02f8438a9dd689b611ff7490&fbclid=IwAR1fOPTA0l6w2STHIcQYCF_qgpkxK1nyfY-K7FQiiI1qnTyxXCIBq0_Ndzk kun je bekijken waar binnen de gemeente het komend jaar bomen vanuit onderhoud verwijderd worden. Ook de onderhoudsprojecten: https://gemeente.groningen.nl/bomenbeleid en de herplant plekken zijn hier te vinden.
  Bron: Gemeente Groningen - Nieuwsbrief West

 • eestal kun je aan het metselverband zien of een gebouw een spouw heeft (geen 100% zekerheid). Een goede website met veel informatie hierover is: https://www.joostdevree.nl/shtmls/metselverbanden_voorbeelden.shtml#staand_verband
  Deze website geeft ook een aantal methodes om de ontdekken of een muur een spouwmuur heeft: https://www.joostdevree.nl/shtmls/spouwmuur.shtml
  https://linktr.ee/laarx
 • https://www.labor.uevora.pt/en/atlas-das-aves-invernantes-e-migradoras-de-portugal/
  O primeiro Atlas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal é uma obra que deve orgulhar quem nela participou. Foi um projecto de muitos ornitólogos, amadores e profissionais. Cada um, à sua medida, deu um contributo significativo para o maior trabalho ornitológico colectivo dos últimos 10 anos. O trabalho de campo produziu quase quatro mil horas de censo e 150 mil registos, cobrindo três quartos do território nacional, só nas visitas sistemáticas. No total foram registadas mais de 400 espécies de aves. São resultados extraordinários, para um projecto de âmbito nacional, cujo trabalho de campo decorreu em apenas dois anos.

  Esta obra foi co-financiada pelo Fundo EDP para a Biodiversidade 2010 e envolveu as seguintes entidades: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, LabOr- Laboratório de Ornitologia, ICAAM, Universidade de Évora, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo (Açores), e Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves.

  A versão PDF do Atlas pode ser descarregada em: http://bit.ly/atlas_aves.
  https://www.labor.uevora.pt/en/atlas-das-aves-invernantes-e-migradoras-de-portugal/
  Trekvogelatlas van Migranten in Portugal
  http://bit.ly/atlas_aves.


 • De gids staat boordevol tips en ideeën om van start te kunnen. Planten met een hoge ecologische waarde voor de Amsterdamse stadsnatuur zijn de klimop, wilde kamperfoelie, hop en wilde bosrank. U kunt ze combineren met allerlei mooie sierklimplanten, zoals een druif, roos, winterjasmijn of wilde wingerd.

  U kunt de Klimplantengids ophalen bij Anmec, Plantage Middenlaan 2E. Of download hem hieronder digitaal.
  https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/klimplantengids/
  Amsterdamse Klimplantengids (PDF, 6,8 MB) https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/1022833/webtoegankelijk_22150-las22055-boekje-groene-gevels-en-plantengids-a5-007-wcag.pdf • NU Elke dinsdag of om de dsindag om 19:00 LIBELLEN https://linktr.ee/laarx Lezingen Velp
 • Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022 1054 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  Νοέμβριος 26, 2022

  372-Sovon Landelijke Dag , Grote Zaal, Vogelgriep

  Programma:
  10.00 - 10.10 Opening
  10.10 - 10.35 Jaar van de Merel: een terugblik (Bernice Goffin en Marjanne Klok)
  10.55 - 11:20 Het intieme leven van Nachtegalen in Meijendel (Herman van Oosten)
  12:00 - 12.25 2h:44: Vogelgriep bij wilde vogels (Thijs Kuiken)
  13:40 - 14.05 3h:49: Behoud van de Lachstern in Europa (engelstalig) (Markus Risch)
  14.25 - 14.50 4h:36: Tureluurs: altijd verrassend en slim (Wim Tijsen)
  15.10 - 15.25 5h:23: Plevieren in het Deltagebied (Wendy Janse en Sabine Hoek)
  15.55 - 16.20 6h:06: Vogelgriep bij 'echte' vogels (Mardik Leopold)

 • https://www.rtvdrenthe.nl/tv/aflevering/de-staat-van-drenthe/F462E91B0FFFA65CC12588D7002A1EBA

 • 12:00 - 12.25 2h:44: Vogelgriep bij wilde vogels (Thijs Kuiken)
  https://sovon.nl/over-sovon/landelijke-dag
  Nienke Beintema is helaas verhinderd. De presentatie van het boekenprogramma om 12.20 uur in Theatre Azure wordt overgenomen door Rob Buiter.
  De lezing van Peter van Tulden komt te vervallen. In zijn plaats geeft Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen) een lezing over stikstofproblematiek bij vogels (13.45 uur, Theatre Azure)

  https://sovon.nl/sites/default/files/2022-11/BLOKKENSCHEMA%20voor%20boekje%20en%20website_1.pdf


 • De Kleine Mantelmeeuw heeft een slechte reputatie, maar het is een ontzettend interessante vogel. Marcel praat met meeuwenkenner Albert de Jong over de komst van deze vogel naar Nederland. En over de

  uitbreiding van de verspreiding naar de stad. Marwa gaat met Anouk Spelt op pad in Amsterdam, waar ze omringd door Kleine Mantelmeeuwen antwoord geven op de vraag waarom de stad zo aantrekkelijk is voor deze meeuw.

 • De Kievit is een van de meest kenmerkende vogels van het boerenland. Een prachtige vogel met een parmantige kuif en een roep die thuis lijkt te horen in een computerspel. Lang dachten we dat de Kievit zich thuis kon blijven voelen in het veranderende boerenland, maar helaas; de Kievit brengt onvoldoende jongen groot. Waarom lukt het niet? En wat kunnen we doen om de Kievit te helpen? Credits - Vogelgeluid: xeno-canto.org - For Mimi van Twin Musicom is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution 4.0-licentie.


 • Waarom ligt de vriezer van onderzoeker Camilla Dreef vol met lepelaarkots? Je hoort het in deze aflevering van Vogelverhalen over de iconische Lepelaar. Deze vogel is op steeds meer plaatsen te zien, tot in de stad aan toe. Sven Prins neemt ons mee naar een broedkolonie aan de Oosterschelde waar hij een populatie Lepelaars nauwlettend in de gaten houdt. Credits - Vogelgeluid: xeno-canto.org (Tristan Guillebot de Nerville). - For Mimi van Twin Musicom is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution 4.0-licentie. creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Artiest: www.twinmusicom.org/ - Cinematic (Sting) van Twin Musicom is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution 4.0-licentie.

 • We gaan op zoek naar de iconische aaseter: de Raaf. Marcel praat met ravenkenner Rob Vogel, onder andere over de herintroductie van de soort in Nederland in de jaren zestig van de vorige eeuw. Ondertussen gaat Marwa op bezoek bij Aaldrik Pot in Drenthe. Samen gaan ze op zoek naar ravennesten. Credits - Vogelgeluid: xeno-canto.org (Jens Kirkeby). - For Mimi van Twin Musicom is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution 4.0-licentie. creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Artiest: www.twinmusicom.org/ - Cinematic (Sting) van Twin Musicom is gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution 4.0-licentie.
 • https://www.rtvdrenthe.nl/tv/aflevering/de-staat-van-drenthe/F462E91B0FFFA65CC12588D7002A1EBA

 • Met http://Clusterwoningen.NL hebben we een mooie Clus-Tutorial gemaakt over isolatieglas, met nadruk op belang warm edge spacer.

  Voor vacuümglas glas zijn er overigens nog vragen hierover.
  👇
  https://youtu.be/zLjycjFv9II aarom zijn die dingen niet standaard? is bij een woning zo.. (ben ff meten hoor) 20 meter minder schimmel. (en €8/m meer!) Met infrarood camera altijd een paars kader te zien op de plek van de afstandshouders. Zorgt voor condens rond de randen en daarom soms schimmelvorming. Ja, de schimmelopwekkende afstandhouders zijn een koudebrug tussen buiten en binnen. Ook als je er 100x om vraagt en €8 per strekkende meter wilt betalen is het de glasbranche niet aan het verstand te peuteren dat dit gewoon default moet zijn. Komende 30 jaar eye-sore. Vraag in ieder geval om isolatieglas!!! Sommige glaszetters leveren nog gewoon dubbel glas. (Om geen kleurverschil te krijgen bij de overige ramen) vTip 2 van de dag: vraag bij glasvervanging of nieuwe kozijnen om "antischimmelafstandhouders". Als je niet om 'warm-edge' afstandhouders vraagt, is de kans op condens bij je glaslat aan de binnenkant erg groot. Dat leidt vaak tot een schimmel op je rubber of kitnaad.
  Isolatieglas, HR++ glas met lage U waarde

 • biomaatschappij.nl/product/stikstof/ PDF Gratis(!!!) Voor de coronacrisis, was er nog een andere crisis waardoor Nederland de adem inhield. De stikstofcrisis. De bouw van huizen lag stil, het verkeer moest inhouden en boeren kregen de wacht aangezegd. Nederland zat op slot. Hoe kwam dat?


 • Noordwestelijk deel IJszee verzuurt 4 keer sneller dan andere oceanen
  Wetenschappers van verschillende Universiteiten hebben aangetoond dat het ijs in de
  Westelijke Noordelijke IJszee veel sneller zuurder wordt doordat het ijs er met
  recordsnelheden smelt. De verzuring ontstaat doordat koolstofdioxide uit de lucht wordt
  opgenomen in het zeewater. Door de toename van broeikasgassen wordt er steeds meer
  koolstofdioxide opgenomen.
  Meer weten over het precieze mechanisme? Lees verder bij de NewScientist.

  Bron: https://www.newscientist.com/article/2340425-western-arctic-ocean-is-acidifying-four-
  times-faster-than-other-oceans/
  https://www.maartenloonen.nl/twitter/


 • Steeds minder drijfhout voor IJsland bij gebrek aan zeeijs

  https://polarkreisportal.de/immer-weniger-treibholz-fuer-island-bei-schrumpfendem-
  meereis#more-22932


 • https://www.maartenloonen.nl/twitter/
  Nieuwe Russische atoomijsbreker ziet levenslicht

  https://www.highnorthnews.com/en/russia-launches-new-nuclear-icebreaker-it-looks-east-
  northern-sea-route-shipping

  https://www.poolstation.nl/indexnl.php
  </li>


 • https://ukrant.nl/magazine/kees-bastmeijer-nieuwe-baas-arctisch-centrum-er-hoeft-geen-hek-om-antarctica/ Bastmeijer weet immers maar al te goed hoe kwetsbaar de poolgebieden zijn, waar de gevolgen van de klimaatopwarming vijf keer zo voelbaar zijn als in bijvoorbeeld Nederland. En iedere keer dat iemand in het vliegtuig of op een cruiseschip stapt om ‘het’ ook mee te maken, draagt diegene bij aan de verhoging van de druk op deze gebieden. Door de uitstoot van CO2. Doordat kuikens in een sneeuwgat kunnen vallen dat is gemaakt door de laars van een mens en daar niet meer uitkomen. Doordat zaden van planten worden meegenomen die niet in het ecosysteem thuishoren. Doordat toeristen dieren verstoren voor selfies. En door roetdeeltjes van de dieselmotoren die neerslaan op het ijs.

  Al die ‘schades’ op zichzelf vallen mee, weet Bastmeijer. Een cruise meer of minder zal Antarctica niet schaden. Eén gestorven kuiken drijft de soort niet naar de ondergang en dat ene platgetreden paadje ziet er misschien niet zo ongerept uit als je zou willen, maar dat is het dan ook.

  Toeristen
  De ellende is alleen: opgeteld vallen ze niet mee. Intussen zijn er door dertig landen ruim 110 onderzoeksstations op het zevende continent neergezet. Nu de ijsmassa’s smelten, stijgt het aantal cruiseschepen en toeristen. In 1990 ging het nog om zo’n 4700 toeristen. Dat was in 2009 gestegen tot 37.000. ‘In 2019 ging het om ongeveer 75.000 mensen’, zegt Bastmeijer. ‘En we verwachten een groei tot boven de 100.000 voor het komende seizoen.’

  Nog iets: twintig jaar geleden bleven die mensen op een boot en gingen zo nu en dan een paar uurtjes aan land. Nu? ‘Tegenwoordig vinden er marathons plaats, heli-skiën en stand-up paddling. Er was een concert van Metallica!’

  En dat komt dan bovenop plastic dat door oceaanstromen naar de polen wordt gevoerd en de persistente organische verontreinigende stoffen (POPs), zoals dioxinen of DDT, die via lucht en water op de polen belanden en zich ophopen in dieren en mensen.

  Legaal
  Voor de cumulatieve schade van al die activiteiten is veel te weinig aandacht, zegt Bastmeijer. De activiteiten zijn veelal legaal en vallen doorgaans netjes binnen de gemaakte afspraken. En toch zijn de gevolgen opgeteld heel zorgelijk. ‘Het leidt tot death by a thousand cuts’, zegt Bastmeijer. Een probleem dat zich niet alleen voordoet op Antarctica of Spitsbergen, maar in alle kwetsbare natuurgebieden. Hij ziet het ook in de Waddenzee, en in de Brabantse eikenbossen die er door de combinatie van droogte en stikstof beroerd aan toe zijn.

  https://ukrant.nl/magazine/kees-bastmeijer-nieuwe-baas-arctisch-centrum-er-hoeft-geen-hek-om-antarctica/

  https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15149069/vogelgriep-gevolgen-voor-pluimveehouders-natuur-en-onze-portemonnee

 • https://www.labor.uevora.pt/en/atlas-das-aves-invernantes-e-migradoras-de-portugal/
  O primeiro Atlas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal é uma obra que deve orgulhar quem nela participou. Foi um projecto de muitos ornitólogos, amadores e profissionais. Cada um, à sua medida, deu um contributo significativo para o maior trabalho ornitológico colectivo dos últimos 10 anos. O trabalho de campo produziu quase quatro mil horas de censo e 150 mil registos, cobrindo três quartos do território nacional, só nas visitas sistemáticas. No total foram registadas mais de 400 espécies de aves. São resultados extraordinários, para um projecto de âmbito nacional, cujo trabalho de campo decorreu em apenas dois anos.

  Esta obra foi co-financiada pelo Fundo EDP para a Biodiversidade 2010 e envolveu as seguintes entidades: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, LabOr- Laboratório de Ornitologia, ICAAM, Universidade de Évora, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo (Açores), e Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves.

  A versão PDF do Atlas pode ser descarregada em: http://bit.ly/atlas_aves.
  https://www.labor.uevora.pt/en/atlas-das-aves-invernantes-e-migradoras-de-portugal/
  Trekvogelatlas van Migranten in Portugal
  http://bit.ly/atlas_aves.


 • De gids staat boordevol tips en ideeën om van start te kunnen. Planten met een hoge ecologische waarde voor de Amsterdamse stadsnatuur zijn de klimop, wilde kamperfoelie, hop en wilde bosrank. U kunt ze combineren met allerlei mooie sierklimplanten, zoals een druif, roos, winterjasmijn of wilde wingerd.

  U kunt de Klimplantengids ophalen bij Anmec, Plantage Middenlaan 2E. Of download hem hieronder digitaal.
  https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/klimplantengids/
  Amsterdamse Klimplantengids (PDF, 6,8 MB) https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/1022833/webtoegankelijk_22150-las22055-boekje-groene-gevels-en-plantengids-a5-007-wcag.pdf • NU Elke dinsdag of om de dsindag om 19:00 LIBELLEN https://linktr.ee/laarx Lezingen Velp
 • Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022 0846 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  Νοέμβριος 24, 2022

  371-Terugkijken RAVON-dag 12 november 2022

  Registratie van de RAVON-dag, die op zaterdag 12 november 2022 plaatsvond. Het jaarlijkse evenement voor vrijwilligers, onderzoekers en geïnteresseerden die zich bezighouden met reptielen, vissen en amfibieën. Het werd een druk bezochte dag in het Linnaeus gebouw in Nijmegen (400 fysieke bezoekers). Via de live stream logden nog eens 250 personen in.

  Je kunt het hele programma hieronder terugkijken. Wil je een specifiek onderdeel zien? Klik dan op de desbetreffende tijdcode.

  TIJDCODES
  00:00 Welkom door Ruud Foppen, dagvoorzitter met instructie RAVONdag app
  Lezing 1: ‘Stierslangen’ en andere exotische reptielen in Nederland van Richard Struijk is niet opgenomen in deze registratie vanwege beeldrechten.
  05:17 Lezing 2: Afname heikikkers in de Vlaamse Vennen (Peter Engelen)
  20:49 Video: Micks Vlog over de grote modderkruiper (Mick Vos)
  23:55 Lezing 3: Klimaatverandering en herpetofauna: waar gaat het heen? (Raymond Creemers)
  40:26 Lezing 4: Is terugbrengen van de steur in de Rijn haalbaar (Niels Brevé)
  [url="https://www.youtube.com//watch?v=7pDOnAhgSxM&t=4310s"]1:11:50 Lezing 5: [/a] Teken bij Reptielen en effecten op ziekte van Lyme (Clara Köhler)
  1:36 Lezing 6: Uitreiking Lendersprijzen en Stimuleringsfonds door Karin Akkers, directeur RAVON
  1:50 Opening middagprogramma door Karin Akkers
  1:55 Lezing 6 : De Leuvenumse Beek; een beekdal weer in haar kracht zetten (Maarten Veldhuis)
  2:31 Lezing 7: Nachtelijk kunstlicht en migrerende padden: hoe meet je het effect? (Kamiel Spoelstra)
  2:42:58 Video: Een Zegen in de Delta (Mick Vos)
  2:45:56 Lezing 8: Zeeschildpadden onder druk op St. Eustatius (Mark Groen)
  3:01:30 Lezing 9: De kustvissengids: een sneak preview (Mick Vos)
  3:01:30 Lezing 9: De kustvissengids: een sneak preview (Mick Vos)
  3:09:09 Video: Op zegenvisexcursie met Mick Vos
  3:10:59 Lezing 10: Wat een kwabaal in de Beerze! (Mark Groen)
  3:24:38 Lezing 11: Onderwaterfilm "Nederland onder water - duik in onze ongekende natuur" (Arthur de Bruin)
  3:44:10 Afsluiting door Karin Akkers

  12:00 - 12.25 2h:44: Vogelgriep bij wilde vogels (Thijs Kuiken)
  13:40 - 14.05 3h:49: Behoud van de Lachstern in Europa (engelstalig) (Markus Risch)

  12:00 - 12.25 2h:44: Vogelgriep bij wilde vogels (Thijs Kuiken)
  13:40 - 14.05 3h:49: Behoud van de Lachstern in Europa (engelstalig) (Markus Risch)
  14.25 - 14.50 4h:36: Tureluurs: altijd verrassend en slim (Wim Tijsen)
  15.10 - 15.25 5h:23: Plevieren in het Deltagebied (Wendy Janse en Sabine Hoek)

  Met dank aan alle bezoekers, kijkers en iedereen die heeft meegewerkt om deze RAVON dag tot een succes te maken. De live stream van de RAVON dag werd verzorgd door Yellenge (www.yellenge.nl).


  which is equivalent to this in all markdown:
  optional alt text\

  https://forum.inaturalist.org/t/is-it-possible-to-place-anchors-within-a-journal-post/14020

  now that markdown is supported, a lot of the formatting, links, and lists produced by this code could be accomplished using markdown instead of html, if you like, but the named anchors themselves probably still have to be done in html.

  ions, the journals also accept Markdown syntax, similar to comments on the forum. It’s easier and simpler than HTML & takes only ~60 seconds to learn. A great tool for writing Markdown documents is Obsidian. It’s free for personal use. If you want something lightweight, StackEdit i…
  https://commonmark.org/help/


  Fully Charged heeft een discussie gepubliceerd met David Cebon, een behoorlijke bolleboos op de gebieden die dit allemaal raken (transport, veiligheid & energie).
  .
  http://www.eng.cam.ac.uk/profiles/dc29
  .
  https://www.youtube.com/watch?v=JlOCS95Jvjc
  .
  Uurtje van je tijd investeren en vervolgens zijn je ogen wel geopend. (voor zover die nog niet geopend waren)
  .
  Overigens is hij een van de auteurs van de website https://h2sciencecoalition.com

  How Clean is Hydrogen, Actually? With Prof. David Cebon | The PLUS Podcast

  Professor David Cebon has authored or co-authored more than
  200 peer-reviewed papers on dynamic loads of heavy vehicles,
  road and bridge response and damage, asphalt micromechanics,
  weigh-in-motion, advanced suspension design, safety, productivity
  and energy consumption. In this episode, he hones in on Hydrogen
  and sets straight a few myths about its uses and cleanliness.

  Become a Patreon: https://www.patreon.com/fullychargedshow
  Become a YouTube member: use JOIN button above
  Subscribe to Fully Charged & the Fully Charged PLUS channels
  Buy the Fully Charged Guide to Electric Vehicles & Clean Energy : https://buff.ly/2GybGt0

  Browse the Fully Charged store: https://shop.fullycharged.show/
  Visit our LIVE exhibitions in the UK, USA & Europe: https://FullyCharged.Show/events
  Subscribe for episode alerts and the Fully Charged newsletter: https://fullycharged.show/zap-sign-up/
  Visit: https://FullyCharged.Show
  Find us on Twitter: https://twitter.com/fullychargedshw
  Follow us on Instagram: https://instagram.com/fullychargedshow

  Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen
  https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20211125_1
  https://forum.inaturalist.org/t/preferred-ways-of-batch-downloading-a-subset-of-the-inaturalist-data/18342
  https://forum.inaturalist.org/t/preferred-ways-of-batch-downloading-a-subset-of-the-inaturalist-data/18342/7
  https://discourse.gbif.org/t/download-inaturalist-images-from-gbif-using-r/3256
  since that post, there is another way to get a list of images, although it probably only makes sense to do this if you’re trying to get a lot of images: https://forum.inaturalist.org/t/getting-the-inaturalist-aws-open-data-metadata-files-and-working-with-them-in-a-database/22135.

  it’s also worth reiterating the point from earlier post (explaining the Windows + cURL process) that there is a limit on how much stuff you should download from the iNaturalist. nowadays though, that limit applies to only the stuff living outside of the AWS Open Data set. so when downloading CC0 images hosted on https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com, you don’t need to observe the limit, but if you download unlicensed photos from https://static.inaturalist.org (say, if you’re trying to download your own all rights reserved images), you still will need to observe those limits or risk being blocked by iNat.

  https://ukrant.nl/magazine/kees-bastmeijer-nieuwe-baas-arctisch-centrum-er-hoeft-geen-hek-om-antarctica/

  https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15149069/vogelgriep-gevolgen-voor-pluimveehouders-natuur-en-onze-portemonnee

 • https://www.labor.uevora.pt/en/atlas-das-aves-invernantes-e-migradoras-de-portugal/
  O primeiro Atlas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal é uma obra que deve orgulhar quem nela participou. Foi um projecto de muitos ornitólogos, amadores e profissionais. Cada um, à sua medida, deu um contributo significativo para o maior trabalho ornitológico colectivo dos últimos 10 anos. O trabalho de campo produziu quase quatro mil horas de censo e 150 mil registos, cobrindo três quartos do território nacional, só nas visitas sistemáticas. No total foram registadas mais de 400 espécies de aves. São resultados extraordinários, para um projecto de âmbito nacional, cujo trabalho de campo decorreu em apenas dois anos.

  Esta obra foi co-financiada pelo Fundo EDP para a Biodiversidade 2010 e envolveu as seguintes entidades: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, LabOr- Laboratório de Ornitologia, ICAAM, Universidade de Évora, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo (Açores), e Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves.

  A versão PDF do Atlas pode ser descarregada em: http://bit.ly/atlas_aves.
  https://www.labor.uevora.pt/en/atlas-das-aves-invernantes-e-migradoras-de-portugal/
  Trekvogelatlas van Migranten in Portugal
  http://bit.ly/atlas_aves.


 • De gids staat boordevol tips en ideeën om van start te kunnen. Planten met een hoge ecologische waarde voor de Amsterdamse stadsnatuur zijn de klimop, wilde kamperfoelie, hop en wilde bosrank. U kunt ze combineren met allerlei mooie sierklimplanten, zoals een druif, roos, winterjasmijn of wilde wingerd.

  U kunt de Klimplantengids ophalen bij Anmec, Plantage Middenlaan 2E. Of download hem hieronder digitaal.
  https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/klimplantengids/
  Amsterdamse Klimplantengids (PDF, 6,8 MB) https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/1022833/webtoegankelijk_22150-las22055-boekje-groene-gevels-en-plantengids-a5-007-wcag.pdf • Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022 0642 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  Νοέμβριος 21, 2022

  370-Mistig maar mooi bij Groningen Appelbergen Biodiversiteit Land van Ons RoegTV

  1. https://www.rtvdrenthe.nl/varia/15039437/de-pingoruine-als-archief-als-je-dat-kunt-lezen-kun-je-terug-in-de-tijd-kijken

   https://www.rtvdrenthe.nl/varia/15039437/de-pingoruine-als-archief-als-je-dat-kunt-lezen-kun-je-terug-in-de-tijd-kijken

   14 okt. 2022
   Een dikke wolk ligt over de Onneresch, natuurlijk net als we ROEG!-opnames maken... 🙄 Maar Luuk de Vries (van Land van Ons) en boswachter Kees van Son loodsen Loes er doorheen. 🌳 Weet jij het antwoord op de quiz? Laat het hieronder weten 👇

   Abonneer: https://bit.ly/3L0jjW1

   Zie ook:

   https://www.roeg.tv

   https://www.facebook.com
   https://twitter.com/RoegTV

   https://www.instagram.com/roegtv

   Met ROEG! beleef je de natuur en de cultuurhistorie van Drenthe. Op dit YouTube-kanaal vind je nieuws, achtergronden, vlogs en sfeerrepo’s over het bijzondere Drentse landschap en alles wat er bloeit, groeit en beweegt. Daarnaast publiceren we filmpjes over het erfgoed van Drenthe, dat vaak te midden van de natuur te vinden is.

   ROEG! wordt mogelijk gemaakt door een unieke samenwerking met RTV Drenthe, de provincie Drenthe en verschillende natuur- en waterorganisaties.

  2. Wolven in Drenthe RoegTV Loes

   In ROEG! hebben we het zaterdagavond over de wolven in Drenthe. Loes wandelt met boswachter Tineke door wolvengebied, in deze vlog alvast een kijkje achter de schermen. En weet jij het antwoord op de quiz? 👇

   Ontdek de Drentse natuur op ROEG!
   Kijk op: https://www.roeg.tv

  3. Abonneer: https://bit.ly/3L0jjW1

   Zie ook:

   https://www.roeg.tv

   https://www.facebook.com
   https://twitter.com/RoegTV

   https://www.instagram.com/roegtv

   Met ROEG! beleef je de natuur en de cultuurhistorie van Drenthe. Op dit YouTube-kanaal vind je nieuws, achtergronden, vlogs en sfeerrepo’s over het bijzondere Drentse landschap en alles wat er bloeit, groeit en beweegt. Daarnaast publiceren we filmpjes over het erfgoed van Drenthe, dat vaak te midden van de natuur te vinden is.

   ROEG! wordt mogelijk gemaakt door een unieke samenwerking met RTV Drenthe, de provincie Drenthe en verschillende natuur- en waterorganisaties.

  4. Onneresch nabij Onnen De pingoruïne als archief: ‘Als je dat kunt lezen, kun je terug in de tijd kijken’
   Net voorbij de provinciegrens ligt een gave pingoruïne, midden in de lager gelegen delen van de Onneresch nabij Onnen. Het perceel is sinds vorig jaar in bezit van de coöperatie Land van Ons, die zich inzet voor behoud van het overblijfsel uit de voorlaatste ijstijd.

   Abonneer: https://bit.ly/3L0jjW1

   Zie ook:

   https://www.roeg.tv

   https://www.facebook.com
   https://twitter.com/RoegTV

   https://www.instagram.com/roegtv

   Onneresch nabij Onnen De pingoruïne als archief: ‘Als je dat kunt lezen, kun je terug in de tijd kijken’

  5. Net voorbij de provinciegrens ligt een gave pingoruïne, midden in de lager gelegen delen van de Onneresch nabij Onnen. Het perceel is sinds vorig jaar in bezit van de coöperatie Land van Ons, die zich inzet voor behoud van het overblijfsel uit de voorlaatste ijstijd.
   "Helaas is de pingoruïne de afgelopen honderd jaar al een meter ingeklonken door de ontwatering", vertelt Luuk de Vries, vrijwilliger bij Land van Ons. "Onderdeel van het beheerplan van het perceel is het omhoog brengen van het grondwaterpeil zodat we verdere ontwatering van het veen tegengaan en daarmee het veentje kunnen behouden."
   Bescherming
   Dat de pingoruïne goed bewaard is gebleven maar achteruit gaat, blijkt uit grondboringen die aardwetenschapper Wim Hoek van de Universiteit Utrecht en zijn studenten uitgevoerd hebben. Veel pingoruïnes zijn in het verleden uitgegraven om turf te winnen, maar deze zijn afgedekt met een laag zand om de grond geschikt te maken als weidegrond. "Dit is bijzonder want overal in Nederland is het veen weggegraven om op te stoken. Dit is echt alleen organische stof met plukken wollengras erin, net touw", aldus Hoek.
   Bedreiging
   Het zand heeft het veen in het verleden beschermd, maar nu is droogte een bedreiging. "Het zand, een pakket van zestig centimeter, ligt direct op het veen", vertelt de aardwetenschapper. "Toen we hier vorig jaar de kern staken, hadden we zo'n tien centimeter geoxideerd veen. Dat is nu twintig, bijna dertig centimeter. Dat komt door de grondwaterspiegel. Als je dit veen, met die mooie, lichte kleur, een kwartier in de zon legt of laat uitdrogen, dan verandert de kleur. Dat is afgelopen zomer al gebeurd."

   Verschillend veen
   In Drenthe kennen we veengebieden zoals het Fochteloërveen en het Bargerveen waar het veen gevormd wordt door veenmossen. Dat geldt niet voor dit veen. "Dit is bruine, fijnkorrelige prut, een fijne pasta die snel naar bruin oxideert", laat Hoek zien. "Dit is geen veen in de zin dat het gegroeid is. Dat groeit door planten die het opbouwen en langzamerhand steeds hoger worden en de grondwaterspiegel die meestijgt. Dit is een afzetting uit een meer. Het is een ideaal archief, want alles wat langs waait valt uiteindelijk in dat meertje en blijft zo goed bewaart."
   Bodemprofiel
   Het bodemprofiel van de pingo leent zich uitstekend voor een uitgebreide stuifmeelanalyse. "Met studenten hebben we uit de hele boorkern ongeveer iedere tien centimeter monster gehaald. Dan zie je er rogge in zit, een student heeft een boekweitkorrel gevonden en op verschillende plekken zien we korenbloem. Dat is typisch voor de middeleeuwen, hier is dus middeleeuws veen aanwezig dat duizend jaar oud is."
   Archief
   De grondlagen zijn vergelijkbaar met een archief. Hoek: "We kennen archieven uit de historische tijd, wanneer mensen iets opschrijven, maar dit is opgetekend in de laagjes. Zo is vastgelegd wat hier rondom gebeurde en als je dat kunt lezen, kun je verder terug in de tijd kijken. Fossiel stuifmeel zegt iets over de bebossing hier, over de landbouw. De rug bij Onnen is al heel lang in gebruik voor landbouw. De bronstijd, ijzertijd, middeleeuwen en de Romeinse tijd, het landgebruik is nooit opgetekend, behalve in de middeleeuwen, maar dat zit hier wel in de ondergrond."
   https://www.rtvdrenthe.nl/varia/15039437/de-pingoruine-als-archief-als-je-dat-kunt-lezen-kun-je-terug-in-de-tijd-kijken

  6. 'Heuvel die groeit', dat is wat het woord 'pingo' betekent. Het komt uit het Inuktitut, de taal van de Inuit in Canada. Paul Noort, gids in natuurgebied Appèlbergen, weet alles van dit natuurlijke fenomeen.
   Appèlbergen ligt bovenop de Hondsrug, tussen Groningen en Coevorden in. Er is een aantal interessante historische elementen in het landschap te ontdekken, zoals een pingoruïne.
   Smeltende heuvels
   "Dit is dus een pingoruïne, het overblijfsel van een pingo die er ooit was", vertelt Noort. "Die pingo is uiteindelijk gesmolten, zo kun je het zeggen." Maar hoe kan het dat een heuvel smelt? Dat komt omdat er zich onder de heuvel ijs bevindt. Dat ijs duwt bevroren grond omhoog, waardoor er dus een heuvel ontstaat.
   https://www.rtvdrenthe.nl/varia/15039437/de-pingoruine-als-archief-als-je-dat-kunt-lezen-kun-je-terug-in-de-tijd-kijken
   Pingo's komen alleen voor in gebieden waar het erg koud is, zoals bijvoorbeeld Groenland. Lang geleden, tussen 115.000 en 10.000 jaar geleden, was het in Nederland ook koud genoeg om pingo's te laten ontstaan. https://www.rtvdrenthe.nl/varia/14723567/gesmolten-heuvels-in-natuurgebied-appelbergen
   Gedurende die periode was de grond tot ten minste twintig meter diep bevroren. Het grondwater stond hierdoor onder enorm hoge druk: door scheuren in de bevroren bodem kwam het water daardoor snel naar boven. Eenmaal in contact met de permafrost bevroor ook dat water, en vormde het zo een heuveltje. Maar nieuw grondwater bleef uit de diepte omhoog wellen, vandaar die 'heuvel die groeit'.
   Lange geschiedenis
   Op het moment dat het ijs in een pingo smelt, ontstaat er een ringvormige krater. Deze wordt opgevuld met smeltwater. Door een warmer klimaat vinden allerlei soorten planten hun weg naar de voormalige pingo. Al dat groen ontwikkelt zich over lange tijd tot veen. Spoel vooruit naar het heden, en we zien een landschap vol met vennetjes - of eigenlijk, pingoruïnes dus.
   Je kunt pingoruïnes in Nederland met name vinden in Friesland, Groningen, Drenthe, en Overijssel.
   https://www.rtvdrenthe.nl/varia/14723567/gesmolten-heuvels-in-natuurgebied-appelbergen

  7. https://www.npostart.nl/pointer/16-10-2022/KN_1729990
   https://www.npostart.nl/speellijst/natuurdocumentaires

  8. 370-Mistig maar mooi bij Groningen Appelbergen Biodiversiteit Land van Ons RoegTV
  9. https://www.npostart.nl/pointer/16-10-2022/KN_1729990 POINTER
   https://www.npostart.nl/speellijst/natuurdocumentaires
   https://linktr.ee/laarx
   https://www.npostart.nl/nederland-onder-water/16-11-2022/AT_2161158

  10. https://zeeuwind.webinargeek.com/webinar/replay/92AsngxeGlIDaHUpYXoU_BKPSonERB8kCPjTnWku9IY/
   https://bavvelt.nl/index_htm_files/Rasquert%20Projectbeschrijving%202021.pdf
   https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/04/Beheerplan-Onneresch-februari-2-2022.pdf
   https://noorderbreedte.nl/pdf/84506
   https://www.noorderbreedte.nl/pdf/88410
   https://docplayer.nl/195427482-Het-groninger-fivelingo-en-het-friese-dongeradeel-als-twee-druppels-water.html
   http://ubbega.nl/wp-content/uploads/2015/10/DIEPGANG-2e-jaargang-nr-51.pdf
   https://www.terpenonderzoek.nl/images/flyer-Middag-Humsterland-kl.pdf/
   https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/groeningen_2014-4.pdf
   Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen
   https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20211125_1

  Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022 1006 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  Νοέμβριος 20, 2022

  369-How to Draw a Rectangle or Circle on the Web Explore Map

  https://forum.inaturalist.org/t/how-to-draw-a-rectangle-or-circle-on-the-web-explore-map/36685
  https://forum.inaturalist.org/t/new-rectangle-and-circle-drawing-tools-for-web-explore-page/36684

  You should now see the following rectangle and circle tools in the map view at https://www.inaturalist.org/observations :

  image

  If you select either one of those shapes, you can then draw that shape directly on the map to restrict your search’s area.

  Here’s an example of using the circle tool. (Note that when drawing a circle, its center will be where you start drawing the circle.)


  Start with:


  And then draw a circle to limit your search area:


  You can expand the shape by dragging one of the white points (yellow arrow) or drag the entire shape by using the move tool on the bottom (red arrow):

  image


  Note that when you draw, resize, or move a shape, the search URL also changes to reflect the search, so you can bookmark that shape search if you want. The shape is using the Bounding Box and Circle URL params described here.

  Click on either Reset (yellow arrow) or on the X next to Custom Boundary (red arrow) to remove the shape.

  Or you can just click on the Draw a rectangle/Draw a circle icon to make a new shape and remove the existing one.


  Depending on character size, word length, and window size, the buttons might appear in a second row. For example, here’s what it looks like in Greek on my laptop:


  Finally, if you click on “Redo search in map”, iNat will now zoom out a bit to give your new selection some context and show a clear border.


  There may be some bugs and other issues, and this tool has not been translated into every langauge on iNat yet.

  If you find a bug, please write a detailed report in #bug-reports.

  I’ll also post these instructions in #tutorials.

  https://waag.org/en/article/waag-offers-safe-open-source-video-conferencing-alternative/
  https://forum.inaturalist.org/t/how-to-draw-a-rectangle-or-circle-on-the-web-explore-map/36685
  https://forum.inaturalist.org/t/new-rectangle-and-circle-drawing-tools-for-web-explore-page/36684


 • https://www.npostart.nl/pointer/16-10-2022/KN_1729990 POINTER
  https://www.npostart.nl/speellijst/natuurdocumentaires
  https://linktr.ee/laarx
  https://www.npostart.nl/nederland-onder-water/16-11-2022/AT_2161158

 • https://www.npostart.nl/pointer/16-10-2022/KN_1729990 POINTER
  https://www.npostart.nl/speellijst/natuurdocumentaires
  https://linktr.ee/laarx
  https://www.npostart.nl/nederland-onder-water/16-11-2022/AT_2161158

 • https://zeeuwind.webinargeek.com/webinar/replay/92AsngxeGlIDaHUpYXoU_BKPSonERB8kCPjTnWku9IY/
  https://bavvelt.nl/index_htm_files/Rasquert%20Projectbeschrijving%202021.pdf
  https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/04/Beheerplan-Onneresch-februari-2-2022.pdf
  https://noorderbreedte.nl/pdf/84506
  https://www.noorderbreedte.nl/pdf/88410
  https://docplayer.nl/195427482-Het-groninger-fivelingo-en-het-friese-dongeradeel-als-twee-druppels-water.html
  http://ubbega.nl/wp-content/uploads/2015/10/DIEPGANG-2e-jaargang-nr-51.pdf
  https://www.terpenonderzoek.nl/images/flyer-Middag-Humsterland-kl.pdf/
  https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/groeningen_2014-4.pdf
 • Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022 0210 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  Νοέμβριος 17, 2022

  368-Cursussen, lezingen en workshops

  Cursussen, lezingen en workshops

  Kracht van groene vrijwilligers

  Groene vrijwilligers zijn onze helden! Ze zetten zich dagelijks in voor dat ene ideaal: een mooi en duurzaam Brabant. Dat gaat over biodiversiteit, de strijd tegen klimaatopwarming, maar dat gaat ook over onze gezondheid en aandacht hebben voor elkaar. Lees verder…

  Terugkijken | Warandelezing 2021

  https://www.brabantsemilieufederatie.nl/project/warandelezing-2021/

  Hoe kan de productie van voedsel duurzamer? En wat verwachten we daarin van overheden, ondernemers, onderzoeksinstellingen én consumenten? Te gast zijn Jaap Korteweg (De Vegetarische Slager & Those Vegan Cowboys) Elies Lemkes – Straver (Provincie Noord-Brabant) en Arjan Stegeman (Universiteit Utrecht). Lees verder…

  Terugkijken | Rapport over de nieuwe Omgevingswet

  De Natuur en Milieufederaties hebben samen met Natuur & Milieu onderzoek gedaan naar de kansen en bedreigingen van de nieuwe Omgevingswet. Het onderzoeksrapport ‘Roeien met nieuwe riemen’ is recent gepubliceerd en biedt volop tips en handelingsperspectieven. Lees verder…

  Terugkijken | Nacht van de Nacht 2021

  Bekijk vanaf 35:10

  Elk jaar vragen de Natuur en Milieufederaties samen met onze lokale natuur- en milieuorganisaties aandacht voor het belang van het donker. Dat doen we traditiegetrouw op de avond waarop we de klok verzetten met heel veel mooie activiteiten. Lees verder…

  Terugkijken | Natuurinclusief boeren? Het is mogelijk!

  Steeds meer Brabanders kopen hun voedsel rechtstreeks bij duurzame boeren. Maak kennis met 4 Brabantse boerenfamilies die lid zijn van de GoodFoodClub en zich inzetten voor natuur, milieu en klimaat op hun bedrijf. Lees verder…

  Terugkijken | Zwerfafval: zo zet je succesvol een opruimactie op

  Erger jij je ook zo aan al dat zwerfafval in de natuur? Wil je weten welke initiatieven er zijn in Brabant om zwerfafval op te ruimen? Laat je inspireren door Brabantse initiatieven die succesvol opruimacties organiseren. Lees verder…

  Terugkijken | Water voor natuur

  Ben je ook bezorgd over de drooggevallen vennen, sloten en beken van afgelopen zomer? Wil je weten hoe we het Brabants waterbeheer toekomstbestendig kunnen maken? En welke oplossingen er te bedenken zijn? Lees verder…

  Terugkijken | Volksgezondheid en luchtkwaliteit

  Provinciale Staten sprak begin februari 2021 over het Gezondheidskader en Schone Lucht. Met dit informeerden we Statenleden over de relatie tussen volksgezondheid, luchtkwaliteit en veehouderij en handelingsperspectief bieden hoe de luchtkwaliteit verbeterd kan worden. Lees verder…

  https://waag.org/en/article/waag-offers-safe-open-source-video-conferencing-alternative/ https://forum.inaturalist.org/t/how-to-draw-a-rectangle-or-circle-on-the-web-explore-map/36685 https://forum.inaturalist.org/t/new-rectangle-and-circle-drawing-tools-for-web-explore-page/36684 https://www.brabantsemilieufederatie.nl/activiteiten/#terugkijken https://www.youtube.com/playlist?list=PLlVzcjcfTvt5ur5vVkl6NXV2c90GWxq5O
 • https://www.npostart.nl/pointer/16-10-2022/KN_1729990 https://www.npostart.nl/speellijst/natuurdocumentaires tutorials. https://waag.org/en/article/waag-offers-safe-open-source-video-conferencing-alternative/ https://forum.inaturalist.org/t/how-to-draw-a-rectangle-or-circle-on-the-web-explore-map/36685 https://forum.inaturalist.org/t/new-rectangle-and-circle-drawing-tools-for-web-explore-page/36684
 • https://www.npostart.nl/pointer/16-10-2022/KN_1729990 POINTER https://www.npostart.nl/speellijst/natuurdocumentaires https://linktr.ee/laarx https://www.npostart.nl/nederland-onder-water/16-11-2022/AT_2161158
 • https://www.npostart.nl/pointer/16-10-2022/KN_1729990 POINTER https://www.npostart.nl/speellijst/natuurdocumentaires https://linktr.ee/laarx https://www.npostart.nl/nederland-onder-water/16-11-2022/AT_2161158
 • https://zeeuwind.webinargeek.com/webinar/replay/92AsngxeGlIDaHUpYXoU_BKPSonERB8kCPjTnWku9IY/ https://bavvelt.nl/index_htm_files/Rasquert%20Projectbeschrijving%202021.pdf https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/04/Beheerplan-Onneresch-februari-2-2022.pdf https://noorderbreedte.nl/pdf/84506 https://www.noorderbreedte.nl/pdf/88410 https://docplayer.nl/195427482-Het-groninger-fivelingo-en-het-friese-dongeradeel-als-twee-druppels-water.html http://ubbega.nl/wp-content/uploads/2015/10/DIEPGANG-2e-jaargang-nr-51.pdf https://www.terpenonderzoek.nl/images/flyer-Middag-Humsterland-kl.pdf/ https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/groeningen_2014-4.pdf
 • Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022 1057 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  367-Landschapnoordholland.nl/lezingen-11de-noord-hollandse-natuurdag-2020

  https://www.landschapnoordholland.nl/lezingen-11de-noord-hollandse-natuurdag-2020

  eeft u wel eens uw hoofd onder water gestoken en rondgekeken wat er allemaal leeft en zwemt? Moet u beslist eens doen als het aan filmers Matthijs de Vos en Arthur de Bruin ligt. Zij liggen soms urenlang in een sloot of een beek op zoek naar de mooiste beelden. Hun werk is te zien in de EO-tv-serie Wildernis onder water.
  https://www.nporadio1.nl/fragmenten/langs-de-lijn-en-omstreken/4f922a1b-015a-4021-9a2c-b0879e0c89a6/2018-12-06-uren-in-een-sloot-liggen-voor-dat-ene-shot-van-een-donderkopje
  https://www.landschapnoordholland.nl/lezingen-11de-noord-hollandse-natuurdag-2020
  https://bosgroepen.nl/bart-nyssen-vertelt-bij-rtv-drenthe-over-de-amerikaanse-vogelkers-een-zegen-of-een-plaag/#'
  https://waag.org/en/article/waag-offers-safe-open-source-video-conferencing-alternative/
  https://forum.inaturalist.org/t/how-to-draw-a-rectangle-or-circle-on-the-web-explore-map/36685
  https://forum.inaturalist.org/t/new-rectangle-and-circle-drawing-tools-for-web-explore-page/36684
  https://www.brabantsemilieufederatie.nl/activiteiten/#terugkijken
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLlVzcjcfTvt5ur5vVkl6NXV2c90GWxq5O


 • https://www.npostart.nl/pointer/16-10-2022/KN_1729990 POINTER
  https://www.npostart.nl/speellijst/natuurdocumentaires
  https://linktr.ee/laarx
  https://www.npostart.nl/nederland-onder-water/16-11-2022/AT_2161158

 • tutorials.
  https://waag.org/en/article/waag-offers-safe-open-source-video-conferencing-alternative/
  https://forum.inaturalist.org/t/how-to-draw-a-rectangle-or-circle-on-the-web-explore-map/36685
  https://forum.inaturalist.org/t/new-rectangle-and-circle-drawing-tools-for-web-explore-page/36684

 • https://www.npostart.nl/pointer/16-10-2022/KN_1729990 POINTER
  https://www.npostart.nl/speellijst/natuurdocumentaires
  https://linktr.ee/laarx
  https://www.npostart.nl/nederland-onder-water/16-11-2022/AT_2161158

 • https://www.npostart.nl/pointer/16-10-2022/KN_1729990 POINTER
  https://www.npostart.nl/speellijst/natuurdocumentaires
  https://linktr.ee/laarx
  https://www.npostart.nl/nederland-onder-water/16-11-2022/AT_2161158

 • https://zeeuwind.webinargeek.com/webinar/replay/92AsngxeGlIDaHUpYXoU_BKPSonERB8kCPjTnWku9IY/
  https://bavvelt.nl/index_htm_files/Rasquert%20Projectbeschrijving%202021.pdf
  https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/04/Beheerplan-Onneresch-februari-2-2022.pdf
  https://noorderbreedte.nl/pdf/84506
  https://www.noorderbreedte.nl/pdf/88410
  https://docplayer.nl/195427482-Het-groninger-fivelingo-en-het-friese-dongeradeel-als-twee-druppels-water.html
  http://ubbega.nl/wp-content/uploads/2015/10/DIEPGANG-2e-jaargang-nr-51.pdf
  https://www.terpenonderzoek.nl/images/flyer-Middag-Humsterland-kl.pdf/
  https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/groeningen_2014-4.pdf
 • Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022 1015 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο