Μάρτιος 31, 2023

438.Strategie landbouwgronden, Insectenrijkdom Brabantse boomkronen, Ingeburgerde klimaatslim bos

Het tijdschrift 'De Levende Natuur' heeft een themanummer Bossen uitgebracht met daarin ook een flink aantal bijdragen van de Bosgroepen. Het nummer geeft een mooi overzicht van recent onderzoek in allerlei bostypen. De artikelen waar wij aan meegewerkt hebben, zijn te downloaden (klik op de titel) en te lezen via deze pagina. Het gaat om Strategie biodiverse bossen op landbouwgronden, Insectenrijkdom in de Brabantse boomkronen, Ingeburgerde bomen in klimaatslim bos en Hydrologisch herstel leembossen in Noord-Brabant. Bart Nyssen en Maaike de Graaf (Bosgroep Zuid Nederland) maakten deel uit van de themaredactie.

Redactioneel (voorwoord): Slijpsteen voor het denken over bossen
Maaike de Graaf, Jan den Ouden, Bart Nyssen, Jan van Uytvanck, Rob Buiter & Koos Dijksterhuis

Hydrologisch herstel leembossen in Noord-Brabant
Rob van der Burg, Louisse Franssen, André Jansen en Dirkje Verhoeven
De Noord-Brabantse leembossen behoren tot Nederlands soortenrijkste bossen. Ontwatering en aanleg van rabatten – dammen van aarden, afgewisseld met ontwateringsgreppels – hebben echter geleid tot kwaliteitsverlies en achteruitgang van de floristische rijkdom. Herstelmaatregelen kennen risico’s, zoals bossterfte en vernietiging van relictpopulaties van zeldzame soorten. Tegelijkertijd zijn maatregelen noodzakelijk om diezelfde relictpopulaties te behouden en de natuurkwaliteit van de bossen te herstellen. Uit onze onderzoeken en herstelpilots blijkt herstel van de lokale waterhuishouding mogelijk door maatregelen zoals het dempen van sloten en het egaliseren van rabatten. De maatregelen zorgen voor nattere omstandigheden en herstel van de geleidelijke gradiënten die de basis vormen voor herstel.

Ingeburgerde bomen in klimaatslim bos
Bart Nyssen, Jan den Ouden, Etiënne Thomassen, Kris Verheyen en Bart Muys
Met ‘klimaatslim bosbeheer’ proberen beheerders de soortenrijkdom en ecosysteemdiensten, zoals koolstofvastlegging en houtproductie, te behouden of te versterken in een veranderend klimaat. In dat klimaatslimme beheer verdienen ‘ingeburgerde’ boomsoorten extra aandacht. Vaak worden die als tweederangs bomen beschouwd, die weinig bijdragen aan het functioneren van het bos. Recent onderzoek toont aan dat zij wel degelijk een rol kunnen spelen in de klimaatadaptatie van bossen. Misschien kunnen we beter de vooroordelen achter ons laten en de ingeburgerde soorten slim benutten in plaats van te bestrijden.

Insectenrijkdom in de Brabantse boomkronen
Fabian Meijer, Jaap Bouwman, Tim Faassen en Jinze Noordijk
Tropische bossen herbergen een grote soortenrijkdom in hun kronen. Hoe zit dat in onze gematigde bossen? Het kronendak is in Nederland nog een blinde vlek en blijft buiten beeld bij beheerders en beleidsmakers: reden genoeg voor een verkennend onderzoek. In De Kaaistoep nabij Tilburg hebben we geleedpotigen onderzocht op drie verschillende boomsoorten (grove den, zomereik en winterlinde). Boomkronen blijken heel eigen leefgebieden te vormen waarbij alle bemonsterde boomsoorten een bijdrage leveren aan de soortenrijkdom in het bos. Het gegeven dat in een jong, zestigjarig bos – en in een gebied waar al 25 jaar lang insectenonderzoek wordt uitgevoerd – toch 31 nieuwe soorten voor de regio zijn vastgesteld, onderstreept hoe weinig er nog bekend is van deze biotoop in Nederland.

Strategie biodiverse bossen op landbouwgronden
Leon van den Berg, Maaike de Graaf, Emiel Brouwer, Jaap Bloem en Lander Baeten
Een deel van het nieuwe bos uit de Bossenstrategie moet worden aangelegd op voormalige landbouwgrond. Om te leren van ‘de erfenissen van voormalige landbouwgebruik’ zijn 64 bosopstanden op droge zandgronden onderzocht, alle na 1970 aangelegd. De opstanden laten een grote variatie aan bostypen zien: van monotone en dichte fijnsparbossen met een rijke mos- en paddenstoelendiversiteit tot open en zeer gevarieerde loofbossen met hogere diversiteit aan flora. Door het landbouwverleden ontbreekt echter nagenoeg altijd variatie in bodemreliëf. Als gevolg van bemesting zijn de voormalige landbouwbodems rijk aan fosfor en door bekalking goed gebufferd. Vooral deze buffering biedt kansen. De diversiteit in de vegetatie is lager in zuurdere bossen (beuk, fijnspar) dan in gebufferde bossen. Bij bosaanleg is het behoud van de buffering in de bodem positief voor de vegetatie. De resultaten van dit onderzoek bieden de beheerder handvatten voor aanplant van bos op landbouwgrond.

Met dank aan De Levende Natuur voor de pdf-versies van de artikelen.

https://bosgroepen.nl/bosgroep-midden-nederland/nieuws/de-levende-natuur-themanummer-bossen-met-bijdragen-bosgroepen/

Posted on Μάρτιος 31, 2023 1038 ΠΜ by ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάρτιος 24, 2023

437.Webinar 'Resultaten zenderonderzoek eikelmuis'

Wij zijn er klaar voor! Om 15:30 uur starten we de afronding van het Jaar van de Eikelmuis met een webinar over de resultaten van het zenderonderzoek. Volg het live op: https://lnkd.in/erYtmFv8 En kijk natuurlijk aansluitend naar de unieke minidocu van Erik den Boer en Bram Sturm! Wij zijn er klaar voor! Om 15:30 uur starten we de afronding van het Jaar van de Eikelmuis met een webinar over de resultaten van het zenderonderzoek. Volg het live op: https://lnkd.in/erYtmFv8 En kijk natuurlijk aansluitend naar de unieke minidocu van Erik den Boer en Bram Sturm! https://www.youtube.com/watch?v=MamtklHhXlE
 • Herbekijk West-Vlaamse Natuurstudiedag 2022 met thema ‘Tendensen in de natuur’

  Herbekijk de West-Vlaamse Natuurstudiedag 'Tendensen in de natuur' van 5 maart 2022 hier

  Herbekijken, samenvattingen en antwoorden chatvragen West-Vlaamse Natuurstudiedag 2021 met thema ‘Te droog, te nat’

  Herbekijk de West-Vlaamse Natuurstudiedag 'Te droog, te nat' van 6 maart 2021 hier


 • Lezing Arnold van den Burgh Tijd voor bodemherstel 4 maart 2021 Registratie van de Zoomlezing van Arnold van den Burg: 'Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel' ; 4 maart 2021. Arnold van den Burg: 'Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel' ; 4 maart 2021.
 • The Superpower of Trees Three short presentations on the super power of trees – how they help the environment, pollinators, and our personal well-being. Learn how trees can make a difference in your life, your community, and your world.
 • ElaadNL Webtalk #32 - Are solar cars the future of electric mobility ElaadNL Webtalk #32 - Are solar cars the future of electric mobility
 • Posted on Μάρτιος 24, 2023 0454 ΜΜ by ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  436.Collectieve Actie Hybride Warmtepomp - Groningen - 2023 Q1.

  1. Collectieve Actie Hybride Warmtepomp - Groningen - 2023 Q1. Het is nu ook mogelijk om u in te schrijven voor de collectieve actie! Dit kan via de actiepagina op www.regionaalenergieloket.nl/acties.
   https://my.demio.com/recording/CnmDbmo8

  2. https://regionaalenergieloket.nl/groningen/indebuurt/projecten/ca-zon-groningen-2023-q1
  3. https://regionaalenergieloket.nl/ Isolatie is als een warme jas voor uw huis. Dat is comfortabel en zorgt ervoor dat u minder hoeft te verwarmen. Daardoor kunt u flink besparen op uw energierekening. Het isoleren van uw woning is makkelijker, voordeliger en leuker wanneer dat samen kan! Daarom organiseren wij met de gemeente deze isolatieactie voor u en uw buren. Binnen deze actie worden de maatregelen dakisolatie, vloer- en bodemisolatie en spouwmuurisolatie aangeboden.

   Scherpe prijs dankzij groepsvoordeel

   Betrouwbare vakspecialist

   Altijd een offerte op maat  4. Lezing Arnold van den Burgh Tijd voor bodemherstel 4 maart 2021
   Registratie van de Zoomlezing van

   Arnold van den Burg:

   'Ecologische impact van stikstofdepositie in
   Nederland en maatregelen voor natuurherstel'

   ; 4 maart 2021.

   Arnold van den Burg:
   'Ecologische impact van stikstofdepositie in
   Nederland en maatregelen voor natuurherstel'
   ; 4 maart 2021.

  5. Informatieavond warmtepompen op 23 november in de Raadszaal van het Gemeentehuis 19:00 - 21:00.
   Bewonersavond over aardgasvrij maken van Houten Zuid op 31 oktober in cultuurhuis Schoneveld vanaf 19:15 Aanmelden gewenst; zie website in link
   Informatie over warmtepompen kun je in overvloed op het web vinden; onze tip is: https://warmtepomp-weetjes.nl/
   Gerichte vragen kun je stellen mij; ik kan je vragen beantwoorden, doorverwijzen, je situatie ter plekke beoordelen en/of een bezoek aan een voorbeeldinstallatie regelen.
   Mail of bel gerust.
   Gerichte vragen kun je ook stellen in het EnergieBespaarCafé
   https://regionaalenergieloket.nl/groningen/indebuurt/projecten/ca-iso-groningen-2023-q1

 • The Superpower of Trees
  Three short presentations on the super power of trees – how they help the environment, pollinators, and our personal well-being. Learn how trees can make a difference in your life, your community, and your world.


 • Posted on Μάρτιος 24, 2023 0401 ΜΜ by ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  435.Roden Peize Leek Publicaties en Rapporten van De Onlanden

  Al met al is in 2022 door de onvermoeibare inzet van de vrijwilligers weer een goed beeld verkregen van de broedvogels in De Onlanden. Via deze weg willen we hen allemaal nogmaals bedanken voor hun inzet. We hopen dan ook dat we dit ook in 2023 weer kunnen doen. Daarvoor zijn echter wel nieuwe tellers nodig omdat een aantal tellers is gestopt vanwege leeftijd, gezondheid of verhuizing. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met

  Publicaties en Rapporten

 • The Superpower of Trees Three short presentations on the super power of trees – how they help the environment, pollinators, and our personal well-being. Learn how trees can make a difference in your life, your community, and your world.
 • Posted on Μάρτιος 24, 2023 0218 ΜΜ by ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  Μάρτιος 20, 2023

  434.Spring Meeting Britisch Dragonfly Society(BDS) Maart 2023

  Missed our Spring Meeting? 🌸 Fear not, the talks are now available to watch on our YouTube channel! Click the link: http://bit.ly/3ZMKxGr and catch up on spectacular talks from all over the world! 🌍 Dont forget to subscribe to our channel so you can be the first to know about our videos

  Programme

  09:30 Welcome
  09:45 Dragonflies of Cyprus Mary Michaelides, Cyprus Dragonfly Study Group
  10:15 Pond building in Panama Joel Ashton, BDS Ambassador
  10:45 Break
  11:00 Cameroon Dragonfly Project Dave Chelmick, Dragonfly Conservation Group (BDS)
  11:30 Q&A morning speakers
  12:00 Break
  12:15 BDS update from staff
  12:45 Lunch
  13:45 Response of a dragonfly community to changing habitat conditions Andreas Chovanec, Brunn am Gebirge, Austria
  14:15 Detecting Odonata with eDNA Rhema Dike, American Museum of Natural History
  14:45 Break
  15:00 Why is Paxton Pits Nature Reserve (BDS Hotspot) so good for Aeshna isoceles? Observations of its Natural History outside Norfolk. Steve Cham, Dragonfly Conservation Group (BDS)
  15:30 Q&A afternoon speakers
  16:00 End

   

  Order of speakers may change

  Speakers (order to be decided)

   

  Response of a dragonfly community to changing habitat conditions

  Andreas Chovanec, Brunn am Gebirge, Austria

  A small, wetland created in 2014 was subject to an odonatological study carried out from 2016 to 2021. A high number of field trips (236) allowed detailed analyses of the reaction of the dragonfly community on the rapid development of the vegetation: decrease of the number of species and individuals; reduction of the site- and species-specific flight periods; only one generation in bivoltine species; changes in reproduction behaviour.

  src="https://british-dragonflies.org.uk/wp-content/uploads/2022/11/Keeled-Skimmer.-Andreas-Chovanec.jpg" data-sizes="(max-width: 443px) 100vw, 443px" class="alignnone wp-image-45205 lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" />

  Keeled Skimmer: Most of the species left the wetland, the Keeled Skimmer Orthetrum coerulescens was the only species colonising the site during the investigation period. The pruinescent thorax is interpreted as a reaction on rising temperatures due to climate change.

   

  Cameroon Dragonfly Project

  David Chelmick, Dragonfly Conservation Group (BDS)

  In the late 1970s, Graham Vick met Robert Gambles a celebrated expert on African dragonflies. “Try and get to Cameroon” Robert would advise “it’s the Holy Grail!”. Graham explored various possibilities which all came to nothing. In 1994, Graham was teaching at Shiplake College when an opportunity came up to visit Cameroon. The first piece of this jigsaw was in place. The next piece came at the BDS Annual Meeting. Chris Gibbins had recently returned from a birding trip to Mount Kupe in southwest Cameroon and convinced Graham that this was the place to visit. Contacts were made, permits put in place, the puzzle was now complete and in Spring 1995, Graham with his wife Mary made their way to Nyasoso, a village on Mount Kupe and the headquarters of the Mount Kupe Forest Project, where the team were lined up awaiting their arrival.

  This trip was a success; local people were employed to carry on the study and it was clear that more visits would be required if a proper understanding of the dragonfly fauna was to be made. But who would go? David Chelmick agreed to become involved and The Cameroon Dragonfly Project (CDP) was formed.

  This talk is about the 4 trips we made between 1996 and 2003, the impact of the CDP on the study of African dragonflies and what is so special about Cameroon! As well as the dragonflies, it explores some of the fascinating people and challenges of travelling and living in this hub of rainforest biodiversity which, sadly, is no longer accessible to western visitors.

  Pentaphlebia stahli, an endemic damselfly from south west Cameroon. The adult on the left and its unique larva on the right

   

  Why is Paxton Pits Nature Reserve (BDS Hotspot) so good for Aeshna isoceles? Observations of its Natural History outside Norfolk.

  Steve Cham, Dragonfly Conservation Group (BDS)

  Following its discovery at Paxton Pits, Cambridgeshire in 2011, the population of Aeshna isoceles (Green-eyed Hawker / Norfolk Hawker) has gone from strength to strength. In 2022 more than 500 exuviae and many adults were recorded, making it the largest population outside Norfolk and Suffolk. As a BDS hotspot the habitat conditions and factors that make this site so good are discussed in this talk. The use of modern camera technology has revealed observations of its behaviour that would otherwise go unnoticed.

  BDS Staff Update; Spring Meeting 2023 BDS Staff Update; Spring Meeting 2023

  Aeshna isoceles copulating inflight at Paxton Pits. Aeshna isoceles larva ready to emerge.

   

  The Dragonflies of Cyprus

  Mary Michaelides

  Cyprus lies between 3 continents, Europe, Asia and Africa, so even though only 32 dragonfly species have been recently observed, 23 do not fly in the UK. Furthermore Cyprus is the only place in Europe where Ischnura intermedia has been observed and one of the few places in Europe where Anax immuculifrons, Orthetrum chrysostigma, Orthetrum sabina, Orthetrum taeniolatum, Trithemis arteriosa and Trithemis festiva can be seen. Mary will talk about the species that fly on Cyprus, their preferred habitats and their phenology.

  Mary Michaelides is a member of the Dragonfly Study Group since 2017 and has published the book, Dragonflies of Cyprus, A Field Guide in Greek.

  Dragonflies of Cyprus by Mary Michaelides Cyprus Dragonfly Study Group

   

  Evaluation of environmental DNA (eDNA) as a tool for odonate diversity assessment in the tropics

  Rhema Dike, American Museum of Natural History

  eDNA has increasingly become a useful tool in monitoring organisms and as a result, plays a huge role in biodiversity assessments. Previous eDNA studies have been carried out in temperate regions and in the study of aquatic vertebrates thereby, creating a knowledge gap to be filled. Therefore, this study was aimed at evaluating the success of this technique in assessing dragonfly diversity in tropical regions. Overall, after several optimization processes, we had some success with family and species-level ID. However, with some further tweaks and iterations, we are confident in establishing a working pipeline for using this technique in regions with sub-optimal climatic conditions.

  You can find the project page here: https://www.citizenzoo.org/our-work/hop-of-hope/ entoLIVEblog:https://biologicalrecording.co.uk/category/entolive-blog/ Hop of Hope project video: https://youtu.be/ohZLooi2XGU Wild Ken Hill: https://wildkenhill.co.uk/ As natural dispersion is limited due to habitat fragmentation, is there value in exchanging DNA with the Dutch populations? BDS Staff Update; Spring Meeting 2023 BDS Staff Update; Spring Meeting 2023 Pond building in Panama by Joel Ashton BDS Ambassador Pond building in Panama by Joel Ashton BDS Ambassador Response of a dragonfly community to changing habitat conditions by Andreas Chovanec Brunn am Gebirg Response of a dragonfly community to changing habitat conditions by Andreas Chovanec Brunn am Gebirg Detecting Odonata with eDNA by Rhema Dike American Museum of Natural History Detecting Odonata with eDNA by Rhema Dike American Museum of Natural History Why is Paxton Pits Nature Reserve BDS Hotspot so good for Aeshna isoceles? Why is Paxton Pits Nature Reserve BDS Hotspot so good for Aeshna isoceles? Webinar Akkerflora - deel 2 begint binnenkort
  Posted on Μάρτιος 20, 2023 0817 ΜΜ by ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  433.Groene Peper Webinars

  1. W
  2. Webinar Tuiny Forest and Storytelling Groene Peper webinar 18 mei 2022 ‘Schep de Zwerm’ en storytelling met de natuur Naast het leren van de fijne kneepjes van alle online-vergadertools, heeft de coronacrisis de mens ook weer dichter bij de natuur gebracht. Er werd weer massaal gebruik gemaakt van wandelpaden. Helaas gaat het niet goed met de natuur en bieden natuurlijke oplossingen een uitkomst voor het bereiken van klimaatadaptieve steden. Hoe breng ik de natuur weer in de stad, op de campus en in de harten van mensen én hoe betrek ik hier jongeren bij? Via verschillende groene traineeships en methodieken worden jongeren betrokken en timmert IVN* met veel partners en vrijwilligers aan een betere natuurbeleving en klimaatadaptieve steden. In deze workshop nemen Wim en Britt jullie mee in de storytelling en de ‘Schep de Zwerm’-methodiek. In combinatie met de voorbeelden uit het Van Gogh Nationaal Park en de Tuiny- en Tiny Forests projecten. *= Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid is een organisatie met 26.000 leden, 161 vrijwilligersafdelingen in heel Nederland en 150 professionals. IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk de natuur is. Dat wordt gedaan met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Webinar Tuiny Forest and Storytelling Webinar Keynote Reint Jan Renes Groene Peper webinar vrijdag 20 mei 2022 Keynote: Rein Jan Renes, is gedragswetenschapper en lector Psychologie voor een Duurzame Stad, Hogeschool van Amsterdam Dagvoorzitter: Femke Hermans Titel: De klimaatspagaat: ergens bewust van zijn en er naar handelen zijn twee verschillende dingen. Het gaat niet goed met het klimaat, weten we al vijftig jaar. Waarom doen we er zo weinig aan? Er is een opmerkelijke discrepantie tussen enerzijds de ernst van de wereldwijde gevolgen van klimaatverandering die langzamerhand door iedereen onderkend wordt en anderzijds een gebrek aan concreet handelen door burgers en bedrijven om de dreiging adequaat af te wenden. In zijn keynote bespreekt gedragswetenschapper Reint Jan Renes hoe het kan dat mensen niet massaal in actie komen om de klimaatramp af te wenden, hoe het mogelijk is dat de meeste mensen weten dat de aarde opwarmt, maar dit niet relateren aan de keuzes die ze zelf dagelijks maken en waarom er een kloof is tussen weten wat gaande is en de motivatie om er ook iets aan te. In zijn verhaal zal Reint Jan ook ingaan op wat nodig is om iedereen in actie te krijgen en hoe we misschien – nog net op tijd – tot radicale gedragsverandering kunnen komen. Webinar Keynote Reint Jan Renes Webinar Eiwittransitie: van onderzoek naar onderwijs naar praktijk Webinar Eiwittransitie: van onderzoek naar onderwijs naar praktijk Webinar Bijvangst en keerzijdes van digitalisering tijdens de lockdowns in het onderwijs Bijvangst en keerzijdes van digitalisering; welke sociale winst en ecologische rampen voltrokken zich tijdens de lockdowns in het onderwijs? ebinar Bijvangst en keerzijdes van digitalisering tijdens de lockdowns in het onderwijs Webinar Bijvangst en keerzijdes van digitalisering tijdens de lockdowns in het onderwijs In dit panel bespreken we de impact van digitalisering in het onderwijs vanuit sociale, ecologische en pedagogische invalshoeken. Als de pandemie één misvatting recht gezet heeft, dan is het wel dat onderwijsinstellingen logge organisaties zijn die maar langzaam veranderen. Binnen enkele weken werden fysiek onderwijs en samenwerken ingeruild voor volledig digitale leeromgevingen. Met vallen en opstaan leerden we nieuwe digitale tools te gebruiken, hele klassen digitaal te managen en onderwijzen en maakten we verbindingen op manieren die we eerder voor onmogelijk hielden. Zoals bij elke plotselinge verandering, kent deze digitaliseringsgolf winnaars en verliezers. Wie zijn dat, en hoe zorgen we ervoor dat de negatieve impact van digitalisering beperkt blijft, zonder de nieuw gevonden voordelen te verliezen? Webinar Bijvangst en keerzijdes van digitalisering tijdens de lockdowns in het onderwijs Webinar eTwinning: A Sustainable and Inclusive European Community eTwinning: A Sustainable and Inclusive European Community Do you also want your students to grow up in a liveable, inclusive and safe world? The European Commission launched the ‘New European Bauhaus’ initiative this year, opening the global dialogue on sustainable schools, blended learning, wellbeing and inclusion. Although this may sound like a far cry, as a teacher you can create awareness for this in your daily lessons and give your students a voice. Sharing knowledge with other European countries Through the online exchange platform ‘eTwinning’ you can project work on key sustainability issues and develop your students’ international skills in the process. You can give your students a platform to think actively about the SDGs and develop innovative ideas, together with students from other European countries. Because knowledge and understanding of other perspectives and cultures is part of an inclusive future. And all this in a simple and accessible way. How? We will show you during the workshop. During the workshop, we will show you how to internationalise in an environmentally conscious way with eTwinning, using real-life examples. And how you can work on SDG 11 at the same time. We invite teachers (and students) to look at their school in a new way and to reflect on their learning environment. We hope to stimulate the curiosity of participants and share personal experiences. What is eTwinning? eTwinning is an initiative of the European Commission. It is a secure and free online platform that enables international cooperation between schools in Europe. As a teacher, you can easily connect with fellow teachers abroad. eTwinning consists of a large network of educational professionals from 43 countries. In addition, eTwinning offers a secure project environment in which you can work together with students. Webinar eTwinning: A Sustainable and Inclusive European Community "Onze" Louise doet haar mond los in Vlaanderen. Leerzaam. België en Nederland zijn zélf verantwoordelijk voor de (politieke) problemen rond stikstof. Dat zegt de Nederlandse wetenschapper en schrijver Louise O. Fresco. “Europa zegt niets over stikstof”, vertelde ze in De Afspraak. België en Nederland hebben gekozen voor stikstof als belangrijkste meetwaarde om de kwaliteit van de natuur in stand te houden. De stikstofnormen in België en Nederland zijn ook veel strenger dan in veel andere Europese landen. “Omdat de natuur(beschermings)organisaties een heel grote rol hebben gehad.” https://lnkd.in/eGeuicME VERS BETON Piet Vollaard is architect, ecoloog en expert biodiversiteit. Vollaard is als medeoprichter van Stichting De Natuurlijke Stad bezig met ecosystemen in Rotterdam. In deze aflevering spreekt hij over het ecosysteem van Rotterdam én wat we als bewoners en overheid kunnen doen om dit te verbeteren. “Het idee dat er zoiets bestaat als een ecosysteem in de stad is vrij recent. Iedereen is nog een beetje in het duister aan het tasten over hoe we dit ecosysteem moeten aanpakken, maar er is wel een algemeen gedragen gevoel dát het beter moet.” Wat Dan Wel? is de podcast waarin we op zoek gaan naar hoe het beter kan in de stad. Anne Ardon en Basia Dajnowicz praten met Rotterdammers die de stad een stukje beter. Tijdens de covid-crisis hoorde je veel mensen zeggen dat dit hét moment was om verandering door te voeren, om het vanaf nu écht anders te gaan doen. Het is makkelijk om te zeggen wat we niet (meer) willen, maar hoe begin je te bedenken: wat dan wel? Shownotes - Gemeente Rotterdam over Biodiversiteit: https://www.rotterdam.nl/biodiversiteit - De Natuurlijk Stad: It’s the ecology, stupid: https://natuurlijkestad.nl/its-the-ecology-stupid/ - Minicollege: Wat moet Rotterdam met een stadsbioloog? https://www.youtube.com/watch?v=c_0nSFVSdEE - Piet Vollaard voor Vers Beton: https://www.versbeton.nl/personen/piet-vollaard/ - Archined: https://www.archined.nl/ - Stad in de maak: https://www.stadindemaak.nl/ - Boek: Stadsnatuur maken: https://www.bol.com/nl/nl/f/stadsnatuur-maken-making-urban-nature/9200000059268400/ - Onderzoek Arcadis: https://www.arcadis.com/nl-nl/knowledge-hub/perspectives/europe/netherlands/2022/gezonde-stad-index-2022 - Getijdenpark Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/getijdenpark - Omgevingsvisie Rotterdam https://www.rotterdam.nl/omgevingsvisie - De Rotterdamse Munt https://www.rotterdamsemunt.nl/ - Essenburgpark https://www.essenburgpark.nl/ Meer afleveringen van Vers Beton Professor Germán Orizaola (https://gorizaola.wordpress.com/), is a Senior Researcher (Ramón y Cajal Program) at the Zoology Unit, Department of Biology of Organisms and Systems, University of Oviedo, and the IMIB-Biodiversity Research Institute, a joint centre between the University of Oviedo, the Spanish Research Council (CSIC), and the Principality of Asturias, Spain Professor Orizaola's research interests are the effects and adaptation patterns to low-dose radiation in wildlife and evolutionary ecology of life-history strategies. He has been studying the effects of radiation on the wildlife of the Chornobyl exclusion area. The area has become a haven for wildlife and one of the largest natural laboratories on the subject of rewilding. Professor Orizaola's work has recently come into the international spotlight with his work on how tree frogs quickly adapted to live the exclusion area (https://www.euronews.com/green/2022/1...). In this presentation, professor Orizaola will talk about his work in the rewilding efforts at Chornoby and how the local biome has changed due to the accident. Join us at https://www.replanet.ngo/ Liberate Nature | Elevate Humanity belarus Pripjat https://www.youtube.com/watch?v=SaW7rEXHNy0
  Posted on Μάρτιος 20, 2023 1252 ΜΜ by ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  Μάρτιος 19, 2023

  432.natuurfilm Strand, Vers Beton

  1. https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/vroege-vogels-presenteert-strand-van-ruben-smit
   Het strand is een dynamische plek, maar ook een plek vol gevaren: “het strand is één van de meest heftige leefgebieden op aarde. In de zomer een woestijn, in de winter een poolgebied”, vertelt natuurfilmer Ruben Smit, lopend over het strand van de Langevelderslag, terwijl er aan de kust bijna windkracht 8 staat. Het strand is tegelijkertijd het leefgebied van vele planten en dieren. In de nieuwste, 45 minuten durende documentaire van Ruben Smit is te zien hoe alleen de allersterkste organismen hier kunnen overleven.
   https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/vroege-vogels-presenteert-strand-van-ruben-smit

  2. Hier staat de natuurfilm "Strand"
   https://pers.bnnvara.nl/vroege-vogels-presenteert-strand-van-ruben-smit/
   https://www.bnnvara.nl/artikelen/natuurfilm-strand-de-mooiste-beelden-op-een-rij?theme=natuur

  3. >
  4. Op maandag 12 maart besteedde het programma Kruispunt, de Verschilmakers, op NPO2 uitgebreid aandacht aan Franke Remerie en Land van Ons:
   NPO 2, 23.15

   Ik vind het een indrukwekkend en hoopvol initiatief. Een positief geluid in een tijd vol polarisatie!
   https://www.npostart.nl/kruispunt/12-03-2023/KN_1730705

  5. Het juli-nummer van het vakblad De Levende Natuur staat in het teken van uitheemse rivierkreeften. In deze speciale editie staan verschillende artikelen over uitheemse riviekreeften in Nederland. Waaronder een artikel over de bijvangst in de rivierkreeftenvisserij, bijgedragen door meerdere auteurs een een artikel over de regelgeving omtrent het bevissen van rivierkreeften vanuit Kennisplatform Rivierkreeft II. https://rivierkreeft.nl/wp-content/165_167_DLN04_bijvangst.pdf?_t=1627313549 Editie 4 van 2021 (juli) staat in het teken van uitheemse rivierkreeften. Er zijn meerdere uitheemse rivierkreeften in ons land die de gemoederen flink bezig houden. In het themanummer staan verschillende artikelen over uitheemse rivierkreeften, bijgedragen door verschillende auteurs vanuit allerlei hoeken. https://rivierkreeft.nl/wp-content/168_169_DLN04_regelgeving.pdf?_t=1627310992
   https://delevendenatuur.nl/sites/default/files/2021-06/web118154-158.pdf
   https://delevendenatuur.nl/sites/default/files/2021-06/web112120-123.pdf
   https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PROJECTEN/Projecten%202020/443.388%20Wegvangen%20rivierkreeften/160_164_DLN04_MKBA_kreeften.pdf
   https://www.stad-en-groen.nl/upload/artikelen/sg717sterkenatuurbestewapen.pdf

  6. https://rivierkreeft.nl/levende-natuur-rivierkreeftenspecial/
 • VERS BETON
  Piet Vollaard is architect, ecoloog en expert biodiversiteit. Vollaard is als medeoprichter van Stichting De Natuurlijke Stad bezig met ecosystemen in Rotterdam.

  In deze aflevering spreekt hij over het ecosysteem van Rotterdam én wat we als bewoners en overheid kunnen doen om dit te verbeteren. “Het idee dat er zoiets bestaat als een ecosysteem in de stad is vrij recent. Iedereen is nog een beetje in het duister aan het tasten over hoe we dit ecosysteem moeten aanpakken, maar er is wel een algemeen gedragen gevoel dát het beter moet.”

  Wat Dan Wel? is de podcast waarin we op zoek gaan naar hoe het beter kan in de stad. Anne Ardon en Basia Dajnowicz praten met Rotterdammers die de stad een stukje beter. Tijdens de covid-crisis hoorde je veel mensen zeggen dat dit hét moment was om verandering door te voeren, om het vanaf nu écht anders te gaan doen. Het is makkelijk om te zeggen wat we niet (meer) willen, maar hoe begin je te bedenken: wat dan wel?

  Shownotes
  - Gemeente Rotterdam over Biodiversiteit: https://www.rotterdam.nl/biodiversiteit
  - De Natuurlijk Stad: It’s the ecology, stupid: https://natuurlijkestad.nl/its-the-ecology-stupid/
  - Minicollege: Wat moet Rotterdam met een stadsbioloog? https://www.youtube.com/watch?v=c_0nSFVSdEE
  - Piet Vollaard voor Vers Beton: https://www.versbeton.nl/personen/piet-vollaard/
  - Archined: https://www.archined.nl/
  - Stad in de maak: https://www.stadindemaak.nl/
  - Boek: Stadsnatuur maken: https://www.bol.com/nl/nl/f/stadsnatuur-maken-making-urban-nature/9200000059268400/
  - Onderzoek Arcadis: https://www.arcadis.com/nl-nl/knowledge-hub/perspectives/europe/netherlands/2022/gezonde-stad-index-2022
  - Getijdenpark Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/getijdenpark
  - Omgevingsvisie Rotterdam https://www.rotterdam.nl/omgevingsvisie
  - De Rotterdamse Munt https://www.rotterdamsemunt.nl/
  - Essenburgpark https://www.essenburgpark.nl/
  Meer afleveringen van Vers Beton

  Professor Germán Orizaola (https://gorizaola.wordpress.com/), is a Senior Researcher (Ramón y Cajal Program) at the Zoology Unit, Department of Biology of Organisms and Systems, University of Oviedo, and the IMIB-Biodiversity Research Institute, a joint centre between the University of Oviedo, the Spanish Research Council (CSIC), and the Principality of Asturias, Spain

  Professor Orizaola's research interests are the effects and adaptation patterns to low-dose radiation in wildlife and evolutionary ecology of life-history strategies. He has been studying the effects of radiation on the wildlife of the Chornobyl exclusion area. The area has become a haven for wildlife and one of the largest natural laboratories on the subject of rewilding. Professor Orizaola's work has recently come into the international spotlight with his work on how tree frogs quickly adapted to live the exclusion area (https://www.euronews.com/green/2022/1...).

  In this presentation, professor Orizaola will talk about his work in the rewilding efforts at Chornoby and how the local biome has changed due to the accident.

  Join us at
  https://www.replanet.ngo/
  Liberate Nature | Elevate Humanity
  belarus Pripjat https://www.youtube.com/watch?v=SaW7rEXHNy0

  Posted on Μάρτιος 19, 2023 0817 ΠΜ by ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  Μάρτιος 16, 2023

  431.The Most Remarkable Migrants of All: The Fascinating World of Fly Migration

  1. The Most Remarkable Migrants of All: The Fascinating World of Fly Migration
   Will Hawkes
   14 Mar 2023 19:00 – 20:00

   1-4 billion hoverflies migrate into and out of southern Britain each year. Despite the fact that these migratory insects help control pest species (such as aphids) and provide important pollination ecosystem services, migratory flies do not receive anywhere close to the same attention within research as migratory vertebrates such as birds, whales and turtles. An Exeter University study on insect migration is addressing this knowledge gap.

   Check out the live Q&A and further info links for this talk here:

   Check out FREE upcoming entoLIVE webinars: https://www.eventbrite.co.uk/cc/entol...

  2. Ain’t No Mountain High Enough: Impacts of Climate Change on Aquatic Insects

   Ain’t No Mountain High Enough: Impacts of Climate Change on Aquatic Insects
   Craig Macadam
   09 Feb 2023 13:00 – 14:00

   Climate change is widely recognised as being one of the major long-term threats to biodiversity. Freshwater ecosystems are particularly at risk from the impacts of climate change. This talk will explore the vulnerability of freshwater invertebrates to climate change, and what mitigation measures can be used to minimise the impacts on their populations.

   Check out the live Q&A and further info links for this talk here:

   Check out FREE upcoming entoLIVE webinars: https://www.eventbrite.co.uk/cc/entol...

   entoLIVE is delivered by the Biological Recording Company and sponsored by the British Entomological & Natural History Society and the Royal Entomological Society.
   - Find out more about the British Entomological & Natural History Society: https://www.benhs.org.uk
   - Find out more about the Royal Entomological Society: https://www.royensoc.co.uk/
   - Check out the Biological Recording Company’s upcoming freshwater invertebrate courses and events: https://www.eventbrite.co.uk/cc/fresh...
   Ain’t No Mountain High Enough: Impacts of Climate Change on Aquatic Insects

  3. No Brain, No Problem? 20 Years of the National Jellyfish Survey

   No Brain, No Problem? 20 Years of the National Jellyfish Survey
   No Brain, No Problem? 20 Years of the National Jellyfish Survey
   Amy Pilsbury, Marine Conservation Society
   06 Feb 2023 19:00 – 20:00

   Every year, as spring creeps in, jellyfish arrive around the UK coastline. Since 2003, the Marine Conservation Society, along with thousands of citizen scientists all around the country, has been taking a deeper dive into their movements and how they might influence UK turtle populations. 20 years on, we explore what the data can tell us about these weird and wonderful marine invertebrates.

   Check out the live Q&A and further info links for this talk here: https://biologicalrecording.co.uk/202...

   Check out FREE upcoming entoLIVE webinars: https://www.eventbrite.co.uk/cc/entol...

  4. VERS BETON Piet Vollaard is architect, ecoloog en expert biodiversiteit. Vollaard is als medeoprichter van Stichting De Natuurlijke Stad bezig met ecosystemen in Rotterdam. In deze aflevering spreekt hij over het ecosysteem van Rotterdam én wat we als bewoners en overheid kunnen doen om dit te verbeteren. “Het idee dat er zoiets bestaat als een ecosysteem in de stad is vrij recent. Iedereen is nog een beetje in het duister aan het tasten over hoe we dit ecosysteem moeten aanpakken, maar er is wel een algemeen gedragen gevoel dát het beter moet.” Wat Dan Wel? is de podcast waarin we op zoek gaan naar hoe het beter kan in de stad. Anne Ardon en Basia Dajnowicz praten met Rotterdammers die de stad een stukje beter. Tijdens de covid-crisis hoorde je veel mensen zeggen dat dit hét moment was om verandering door te voeren, om het vanaf nu écht anders te gaan doen. Het is makkelijk om te zeggen wat we niet (meer) willen, maar hoe begin je te bedenken: wat dan wel? Shownotes - Gemeente Rotterdam over Biodiversiteit: https://www.rotterdam.nl/biodiversiteit - De Natuurlijk Stad: It’s the ecology, stupid: https://natuurlijkestad.nl/its-the-ecology-stupid/ - Minicollege: Wat moet Rotterdam met een stadsbioloog? https://www.youtube.com/watch?v=c_0nSFVSdEE - Piet Vollaard voor Vers Beton: https://www.versbeton.nl/personen/piet-vollaard/ - Archined: https://www.archined.nl/ - Stad in de maak: https://www.stadindemaak.nl/ - Boek: Stadsnatuur maken: https://www.bol.com/nl/nl/f/stadsnatuur-maken-making-urban-nature/9200000059268400/ - Onderzoek Arcadis: https://www.arcadis.com/nl-nl/knowledge-hub/perspectives/europe/netherlands/2022/gezonde-stad-index-2022 - Getijdenpark Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/getijdenpark - Omgevingsvisie Rotterdam https://www.rotterdam.nl/omgevingsvisie - De Rotterdamse Munt https://www.rotterdamsemunt.nl/ - Essenburgpark https://www.essenburgpark.nl/ Meer afleveringen van Vers Beton

  431.The Most Remarkable Migrants of All: The Fascinating World of Fly Migration

  Posted on Μάρτιος 16, 2023 0157 ΜΜ by ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  Μάρτιος 14, 2023

  430. OBN Kennisuur is de nieuwe serie gratis webinars van OBN Natuurkennis

  OBN Kennisuur is de nieuwe serie gratis webinars van OBN Natuurkennis. Elke maand brengen we de theorie en praktijk van een natuurkennisonderwerp samen in een online sessie, waarbij we experts aan het woord laten. Uiteraard is er tijdens het webinar ook ruimte voor interactie. De webinars zijn voor beheerders en beleidsmakers die zich bezighouden met natuurherstel. Deelname is gratis. 

  De serie start in maart 2023 en vindt maandelijks plaats, op een donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. 


  Kies: archief veldwerkplaatsen of archief workshops en symposia

  VERS BETON
  Piet Vollaard is architect, ecoloog en expert biodiversiteit. Vollaard is als medeoprichter van Stichting De Natuurlijke Stad bezig met ecosystemen in Rotterdam.

  In deze aflevering spreekt hij over het ecosysteem van Rotterdam én wat we als bewoners en overheid kunnen doen om dit te verbeteren. “Het idee dat er zoiets bestaat als een ecosysteem in de stad is vrij recent. Iedereen is nog een beetje in het duister aan het tasten over hoe we dit ecosysteem moeten aanpakken, maar er is wel een algemeen gedragen gevoel dát het beter moet.”

  Wat Dan Wel? is de podcast waarin we op zoek gaan naar hoe het beter kan in de stad. Anne Ardon en Basia Dajnowicz praten met Rotterdammers die de stad een stukje beter. Tijdens de covid-crisis hoorde je veel mensen zeggen dat dit hét moment was om verandering door te voeren, om het vanaf nu écht anders te gaan doen. Het is makkelijk om te zeggen wat we niet (meer) willen, maar hoe begin je te bedenken: wat dan wel?

  Shownotes

  Posted on Μάρτιος 14, 2023 1249 ΜΜ by ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  429. Kivi Webinar E Lunch webinar: 'Hoe worden hoogspanningsstations en componenten ontwikkeld voor toekomstige elektriciteitsnetten?

  https://www.kivi.nl/afdelingen/elektrotechniek/activiteiten/activiteit/e-lunch-webinar-hoe-worden-hoogspanningsstations-en-componenten-ontwikkeld-voor-toekomstige-elektriciteitsnetten

  Hoe worden de nieuwe hoogspanningsstations voor deze netten ingericht en hoe worden de componenten ontwikkeld voor deze toekomstige elektriciteitsnetten (grids), waarbij een veel hogere capaciteitsvergroting voor transport van duurzame energie nodig is? Hoe passen de al bestaande elektriciteitsnetten hierin? Zijn de bestaande componenten bestand tegen de veel hogere capaciteit?

  Het thema is dan ook de overgang van het elektriciteitsnet (grids) naar de toekomstige situatie (met capaciteitsvergroting) uiteenzetten, als ook voorbeelden van componenten geven, die hiervoor moeten worden aangepast of zelfs opnieuw moeten worden ontworpen.

  Met het proces “Meten is weten” speciaal afgestemd op de energie transitie kan worden overgegaan van een statische bedrijfsvoering in bestaande elektriciteitsnetten met veelal analoge componenten, naar een veel dynamische bedrijfsvoering met een veelheid aan diversiteit aan opwerkers waardoor moet worden overgegaan op digitale componenten (spanning- en stroommetingen).

  Ontwikkelen van Smart Grids

  Om de klimaatdoelstellingen van 2025 te halen, is het noodzakelijk dat er grote aanpassingen gedaan worden in het elektriciteitsnet.en dat bestaande infrastructuur drastisch wordt verbeterd.

  Elektrische energie systemen krijgen een steeds grotere rol en vormen daarnaast een toenemende cruciale positie in het landschap van het verbinden van kritische infrastructuren.

  Ook zien we dat de energie transitie vraagt om nieuwe operationele situaties en systemen in het energiesysteem, Vernieuwingen, die niet zijn meegenomen in de ontwerpcriteria van het grootste deel van bestaande netwerken. Een verhoogde kans op fouten en verstoringen en een versnelde verouderingen zijn een gevolg.

  De stijgende onzekerheid van het onbekende, gaat hand in hand met de groeiende noodzaak van het veilig, stabiel en accuraat houden van de energie systemen.

  Dit alles draagt nog meer bij tot het nog complexer worden van de energie systemen.

  Het is daarom belangrijk en noodzakelijk te beseffen dat er een upgrade moet gaan plaatsvinden in het hoogspannings- en het middenspanningsnetten van onze energie systemen.

  De impact die de toename van power elektronica heeft op de noodzaak van power quality monitoring, versterkt de urgentie om de bestaande meet en observatie aanpak aan te vullen of te vervangen door nieuwe stroom meet technologieën.

  'Mastering Electricity is the key'

  Alvorens er naar oplossingen voor de groeiende problemen gezocht kan gaan worden, zal er eerst moeten worden gemeten om te weten wat er moet worden opgelost. Lord Kelvin zegt: “Meten is weten”!

  Het proces “Meten is weten” is speciaal afgestemd op de energie transitie en kan worden overgegaan van een statische bedrijfsvoering in bestaande elektriciteitsnetten met veelal analoge componenten, naar een veel dynamische bedrijfsvoering met een veelheid aan diversiteit aan opwekkers waardoor moet worden overgegaan op digitale componenten (spanning- en stroommetingen).

  De Wide Range stroomtransformatoren van Senseleq zijn zo ontworpen zodat TSOs , DSOs, infrastructuren en sterkhouders van de energy industrie deze uitdaging aan kunnen gaan.

  The Senseleq Wide Range stroom transformator heeft de mogelijkheid om DC, AC, maar ook DC vervuiling in AC en AC vervuiling in DC te meten.

  Senseleq ontwikkelt en produceert elektrotechnische toepassingen voor het beschermen, meten en verbinden van elektrische energie en werkt wereldwijd voor energiebedrijven, systeembouwers en installateurs.

  De firma Eleq laat ons kennismaken met de mogelijkheden en hun ervaringen in Energiemanagement, Transport & Distributie, Openbare ruimte, Scheepvaart & Industrie met specifiek de transformatoren, aansluitkasten en meetinstrumenten.

  Componenten (stroomtransformatoren)

  Senseleq biedt nu een brede productlijn van betrouwbare transformatoren, slimme omvormers, nauwkeurige meters en aansluitkasten voor de energiemarkt. Standaardproducten én producten speciaal op maat gemaakt voor vele nationale en internationale klanten, groot en klein.

  De Wide Range stroomtransformatoren van Senseleq zijn zo ontworpen zodat TSOs, DSO's, infrastructuren en sterkhouders van de energie-industrie deze uitdaging aan kunnen gaan.

  The Senseleq Wide Range stroom transformator heeft de mogelijkheid om DC, AC, maar ook DC-vervuiling in AC en AC-vervuiling in DC te meten.

  DC - Direct Current (= gelijkstroom), AC - Alternate Current (= wisselstroom 50 Hz - 60 Hz).

  Dit type stroom trafo geeft een breed scala aan mogelijkheden voor meting, beveiliging maar ook de digitalisering en de power quality meting enz.

  Senseleq is een Joint Venture van ELEQ and Danisense.

  Spreker

  ir. Reinout Edgar Getreuer Innovation Manager at ELEQ

  Abstract:

  Hoe worden HS-stations en componenten ontwikkeld voor toekomstige ...?

  'Producten speciaal op maat maken voor klanten zit in de roots van ELEQ.'

  Speakers bio

  Reinout Getreuer heeft een master Electrical Power Engineering aan de TU Delft en Economic History aan de Universiteit van Leiden. In beide studies is gericht op de energie transities. In Delft vanuit technisch perspectief, in Leiden vanuit sociaal, politiek, economisch perspectief. Na zijn afstuderen bij TenneT heeft Reinout een aantal jaar bij het kenniscentrum in offshore-energie De DOB-acadamy in Delft gewerkt, alvorens naar Siemens te gaan. Bij Siemens was hij eerst als techneut en later als project manager betrokken bij de bouw van energie voorzieningen voor datacenters in Europa, Afrika en Azië.

  In 2020 heeft Reinout de overstap gemaakt naar ELEQ (zijn familiebedrijf), waar hij vanaf 2021 de rol van innovatie manager vervuld.

  Links

  Informatie over Eleq: https://www.eleq.com

  Meer Bedrijfsvideo's van Eleq

  https://www.kivi.nl/afdelingen/elektrotechniek/activiteiten/activiteit/e-lunch-webinar-hoe-worden-hoogspanningsstations-en-componenten-ontwikkeld-voor-toekomstige-elektriciteitsnetten

  VERS BETON
  Piet Vollaard is architect, ecoloog en expert biodiversiteit. Vollaard is als medeoprichter van Stichting De Natuurlijke Stad bezig met ecosystemen in Rotterdam.

  In deze aflevering spreekt hij over het ecosysteem van Rotterdam én wat we als bewoners en overheid kunnen doen om dit te verbeteren. “Het idee dat er zoiets bestaat als een ecosysteem in de stad is vrij recent. Iedereen is nog een beetje in het duister aan het tasten over hoe we dit ecosysteem moeten aanpakken, maar er is wel een algemeen gedragen gevoel dát het beter moet.”

  Wat Dan Wel? is de podcast waarin we op zoek gaan naar hoe het beter kan in de stad. Anne Ardon en Basia Dajnowicz praten met Rotterdammers die de stad een stukje beter. Tijdens de covid-crisis hoorde je veel mensen zeggen dat dit hét moment was om verandering door te voeren, om het vanaf nu écht anders te gaan doen. Het is makkelijk om te zeggen wat we niet (meer) willen, maar hoe begin je te bedenken: wat dan wel?

  Shownotes

  Posted on Μάρτιος 14, 2023 1245 ΜΜ by ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  Atom