Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2013

Τόπος

Turkey - Antalya (Google, OSM)

Περιγραφή

Medicago klopt, maar geen gevlekte. De vruchten van gevlekte zijn anders. Een suggestie over de soort doe ik niet, moeilijk geslacht.

Bottom
Medicago polymorpha M. trunculata can
https://www.inaturalist.org/observations/15649095

Top
Medicago minima
https://www.inaturalist.org/observations/62283604 36.875, 31.013

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καυκαλήθρα (Tordylium apulum)

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 11:51 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2017 05:04 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helen48

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 03:15 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Clear, pointed cell at leaf apex; strong costa stops below apex. Common moss of tree bases & trunks

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοπρίστης (Mergellus albellus)

Παρατηρητής

housecrows

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 12:31 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 11:15 ΠΜ SAST

Περιγραφή

The thing is that Q. rotundifolia is a synonym for Q. ilex sbsp. rotundifolia, and is used somtimes one and sometimes another depending on the internet page or the person, so is not totally incorrect to call this plant Q. ilex, but in this page they divided it into two species, Q. ilex (other people calls it Q. ilex sbsp. ilex) and Q. rotundifolia (other people calls it Q. ilex sbsp. ballota or Q. ilex sbsp. rotundifolia)

https://www.inaturalist.org/blog/13503-identification-disagreements-are-now-explicit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjcorreia

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 03:50 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjcorreia

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 02:55 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2005

Περιγραφή

8369 Venwitsnuit Leuc dubia NP Sumava

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2018

Περιγραφή

Tetraclita japonica
Japanese Volcano Barnacle
Two SESSILE barnacles which look like Tetraclita japonica
Japanese Volcano Barnacle

true limpets (Schaalhoren, volcanoes, Subclass Patellogastropoda), Left top en Right Bottom etc, but none are slipper snails. Two SESSILE barnacles which look like Tetraclita

A) (pink LeftBottom) something like a shark eye (molusca in order Littorinimorpha,Neverita duplicata), https://observation.org/waarneming/view/149818570
https://www.inaturalist.org/observations/15613993
Also the yellow one is family Naticidae.

--

B) Anomalodiscus squamosus Squamose Venus Or False Cockle
Center-Right Top bivalve 2kleps together (order Arciida / Venerida), The paired valves are some kind of bivalve shell. https://www.inaturalist.org/observations/17022217

C) Tetraclita japonica
Japanese Volcano Barnacle
2 true limpets (Schaalhoren, volcanoes, Subclass Patellogastropoda), Left top en Right Bottom etc, but none are slipper snails. Two SESSILE barnacles which look like Tetraclita species..https://www.inaturalist.org/observations/17022224
Genus Tetraclita(Patella)
A member of Suborder Balanomorpha Symmetrical Sessile Barnacles
https://www.inaturalist.org/observations/10387087

D) SINUM
Center Right The two white rounded ones are a Sinum species. White Snail on the right:Genus Sinum A member of Family Naticidae Moon Snails https://www.inaturalist.org/observations/10387096
SINUM
The two white rounded ones are a Sinum species. White Snail on the right:Genus Sinum A member of Family Naticidae Moon Snails https://www.inaturalist.org/observations/10387096

E) Top Left. And the greenish one at the top is Trochoidea or Turbinidae, I can't tell which without seeing the other side. https://www.inaturalist.org/observations/10505455

https://observation.org/waarneming/view/149818572

https://observation.org/waarneming/view/149818570

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 08:32 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2015

Περιγραφή

Olshevo Blue lakes stracha river ephemera lineata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2007

Περιγραφή

Na enige kritiek op de fotos wat meer moeite en tijd genomen en nu kan ik andere fotos laten zien die ver achter het gaas zaten

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φώκαινα (Phocoena phocoena)

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2015

Τόπος

Ireland - Clare (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Κονάκι (Anguis colchica)

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2012

Τόπος

Hungary - Bükk NP (Google, OSM)

Περιγραφή

http://www.panoramio.com/photo/6783384 Bükk-fennsík, Nagymező (Bükk Plateau, the Big Field)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 02:07 ΜΜ CEST

Περιγραφή

WJ Arpi lake Armenie juli 004
2018:07:08 14:07:28

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2018 07:36 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2015

Τόπος

BRD - Dauner Maare (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2015

Περιγραφή

Olshevo Blue Lakes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2016

Περιγραφή

Kan het ook Sclerophylax spinescens zjin ? Patellifolia procumbens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2015

Τόπος

Belarus - Myadzyel (Google, OSM)

Περιγραφή

hotel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Περιγραφή

IM006823Kikker spec - e a Rhinella marina juvenile to me... but possibly other Rhinella juveniles may look similar Not a Rhinella (or a toad at all, for that matter), looks like one of the Leptodactylus frogs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2017 01:03 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2017 07:15 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2018 10:26 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2014

Τόπος

Switzerland - Vaud (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εχίνωψ (Γένος Echinops)

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2018

Περιγραφή

https://www.inaturalist.org/observations/10410794 Duttaphrynus melanostictus
Asian Common Toad

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2018 05:34 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2017

Τόπος

Portugal - Souto (Google, OSM)

Περιγραφή

Casa nos Penedos

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2013

Τόπος

Turkey - Antalya (Google, OSM)

Περιγραφή

Stekende stekelnoot - Xanthium spinosum

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2017

Τόπος

Cuba (Google, OSM)

Περιγραφή

Brown Anole Anolis sagrei

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2017

Τόπος

Cuba (Google, OSM)

Περιγραφή

Cuban Emerald Chlorostilbon ricordii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vahemart

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2011

Τόπος

Meghradzor (Google, OSM)

Περιγραφή

Allium aucheri

Ετικέτες