Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 11:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 02:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 04:41 ΜΜ EST

Περιγραφή

Underleaves large, most over half the size of lateral leaves. Free margin of lobules inrolled.
Found growing on bark in an orchid pot in the NYBG gift shop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elharo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 09:57 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sus_scrofa

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 12:54 ΜΜ EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

full credit for finding and putting in the work to identify this plant pathogen goes to Andrew Cannon.
on underside of leaf of Erythronium americanum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philterfeed

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 03:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philterfeed

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 07:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanek

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 12:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sus_scrofa

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 11:16 ΠΜ EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siwnaturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 11:31 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 02:17 ΜΜ AST

Περιγραφή

Gemmae unicellular; dorsal lobe of leaf extends over and across the stem

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfmantis

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 11:14 ΠΜ EST

Περιγραφή

On bird poop.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:36 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On a small hardwood branch with the bark beginning to fall away. Note the white lesions in the bark and wood beneath. Perithecia up to 1mm wide by 1.5mm tall.

Asci: 153-168 x 7.5-10µm. The spore bearing part 105-125µm. IKI+, the apical plug about 2.5 tall x 3µm wide when mature; much longer in immature asci.

Spores: 13-14 x 6-7µm, brown, ellipsoid to inequalateral ellipsoid, guttulate, usually with one large guttule at the center, with a very inconspicuous germ slit less than spore length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siwnaturalist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 05:06 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kabirbosques

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 05:53 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yayemaster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 03:42 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 10:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 10:42 ΠΜ EDT

Περιγραφή

200x and 800x in brackish water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 05:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

800x and 200x in sea water. It has a spiral shell. The cilia on the two wheels were actively moving.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2017 10:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dms1535

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 11:05 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Aspidiophorus paradoxus is the largest Aspidiophorus species with about 300µm length.

Fig. 1: Dorsal scales.

The entire animal is covered with relatively large rhombic peduncle scales.

Fig. 2: Cross section

In cross-section, the structure of the peduncle scales can be clearly seen: the scales sit with a small basal plate on the cuticle of the animal, from which a thin, hollow peduncle rises. At the end of the peduncle sits a rhombic terminal plate, with a central keel. At the posterior end of the animal, the terminal plates of the last row of scales are enlarged.

The pharynx of the animal is terminally swollen, and the head is weakly five-lobed with two separate pairs of palpal tufts.

Fig. 3: Ventral view.

Ventrally, the strong hypostomion behind the mouth opening is striking. The two ciliated bands split at the head, but the inner branches do not unite in the population I examined. The base of the toes does not bear scales, the adhesive tubes
measure about 50% to 70% of the toe length and taper to a point.

Let's take a closer look at the scales:

Fig. 4: Back scales

In the scales on the back, the rhombic shape of the end plates can be seen most clearly. Less conspicuous - but typical for the species - is the middle keel of the scales.

Fig. 5: Cross section of scales

In cross section the complex geometry of the peduncle scales becomes clear - base plate, peduncle and end plate form a very flexible and stable carapace. The additional cavity under the outer scales acts like a "crumple zone" and further increases the protective effect.

Fig. 6: Cross-section of scale stems.

The stems of the scales consist of hollow tubes that ensure maximum stability with minimum material input - a fascinating example of evolutionary optimization.

The abdomen of the animals is not completely covered with petiolar scales. Rather, they end in the anal region and are joined by simple small, rounded keel scales that are not an obstruction to feces.

Fig. 7: Scaling of the abdomen.

At the furca base some (according to literature 4) spines protrude into the toe cutout.

The head is almost completely covered with slightly smaller peduncle scales:

Fig. 8: Head scales

Cephalion and pleurae are quite small and inconspicuous.

According to literature A. paradoxus has three teeth in the pharynx:

Fig. 9: Mouth armament.

In the animals I examined, only a curved stylet brace was found, the tip of which protrudes into the lumen of the pharynx and probably serves to open algal cells that are conveyed past it. It is possible that the literature reference to "three teeth" is merely based on a microscopic artifact, as the entire clasp may not be in the focal plane as a whole.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peptolab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 08:39 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Chlamydodon species consistent with C. exocellatus

Sample from the road end at Harbor View Lane where there is a marine channel between Gardiner's Bay and Three Mile Harbor. The cyrtophorid ciliate genus Chlamydodon is characterized by a unique cross-striated band (CSB) along the cell perimeter. To date, more than 15 nominal species have been assigned to this genus, all of which are exclusively from marine or brackish water" (1).

My ciliate was very fat and colorful in that the cytoplasm was literally stuffed with ingested food: green algae and larger red globules in a background of smaller golden yellow globules. Being so well fed, it was impossible to see much internal detail. The cyrtos with toothed nematodesmal rods surrounding the cytostome was not visible nor was the anterior pigment spot and the peripheral cross striated band characteristic of the genus was only partially visible. I took a couple of videos and placed the slide in a humid chamber to allow the little fellow to digest and egest some waste.

The next morning much more morphological detail was visible. The ciliate was now much slimmer and most of the ingested food was gone though the cytoplasm was still full of golden yellow granular material. I could see that this 212 um long ciliate has a continuous cross striated band. The cyrtos consists of 19 toothed nematodesmata. There are in excess of 40 vacuoles scattered all over the body, 5 that are somewhat larger than the more numerous small ones. There is a central ovoid macronucleus. Strangely, I still could not appreciate the characteristic yellow or purple anterior pigment spot.

The above parameters are somewhat consistent with Chlamydodon bourlandi Qu et al 2018 but perhaps more closely resemble another nominal species, C. exocellatus Ozaki & Yagiu, 1941, Snoeyenbos-West et al., 2004. "Chlamydodon bourlandi sp. nov. has a cell size of 150–250 × 65–150 µm, a complete CSB, a reddish to violet cell colour, 83–97 somatic kineties, and 40–68 contractile vacuoles" (1). Qu et al consider Chlamydodon exocellatus sensu Snoeyenbos-West et al., 2004, to be an earlier population of C. bourlandi (1). The former has only 5 contractile vacuoles whereas C. bourlandi has >40. My Chlamydodon has 5 larger vacuoles clustered toward the anterior end of the cytosome in addition to the numerous much smaller vacuoles. Perhaps these smaller ones are the empty food vacuoles created during the overnight diet I inflicted on the ciliate and should not be counted as contractile vacuoles.

Qu et Al state: “Chlamydodon exocellatus sensu Snoeyenbos-West et al., 2004 resembles the new species (C. bourlandi) based on the cell size in vivo (150–230 mm vs. 165–215 mm in the present isolate), the number of somatic kineties (83–97 vs. 87–97), and the number of nematodesmal rods (14–19 vs. 14–17). Although there was no mention of the number of contractile vacuole, we think C. exocellatus sensu Snoeyenbos- West et al., 2004 was misidentified and it should be an early population of the C. bourlandi sp. nov. However, these two populations share a low similarity (94.1%) of the SSU rRNA gene sequences” (1).

Gong et al (2) point out that C. exocellatus lacks an anterior pigment spot like my Chlamydodon and none is depicted by Snoeyenbos-West et al., 2004 (1-fig 45) while Qu et al (1-figs.43 and 44) ) show that C. bourlandi has a purplish pigment spot. Qu et al also show that C. bourlandi also has a ridge from cytostome to posterior end; two grooves longitudinally positioned on dorsal side, on both sides of ridge which I do not see in my Chlamydodon. C. exocellatus can be distinguished from C. bourlandi by a rounded body shape with both ends broadly rounded vs. anterior end widely rounded and posterior end obviously narrowed to pointed in C. bourlandi (1). Finally, C. bourlandi has a purple coloration while my Chlamydodon has a golden yellow coloration.

Thus, I conclude that my observation is most likely C. exocellatus. Imaged in Nomarski DIC using Olympus BH2S under SPlan 40x objective plus variable phone cropping on Samsung Galaxy S9+. Some screen caps further cropped.

1. Zhishuai Qu, Lifang Li, Xiaofeng Lin, Thorsten Stoeck, Hongbo Pan, Khaled A. S. Al-Rasheid & Weibo Song (2018) Diversity of the cyrtophorid genus Chlamydodon (Protista, Ciliophora): its systematics and geographic distribution, with taxonomic descriptions of three species, Systematics and Biodiversity, 16:5, 497-511, DOI: 10.1080/14772000.2018.1456493

2. Jun Gong, Weibo Song, and Alan Warren. Updating the Ciliate Genus Chlamydodon Ehrenberg, 1835, with Redescriptions of Three Species (Ciliophora: Cyrtophorida). Acta Protozool. (2005) 44: 19 - 32. https://www.researchgate.net/publication/236839424

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 12:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

800x, gliding in brackish water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 09:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorsturm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorsturm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorsturm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

rhizomatous; vegetation glabrous; perigynia sparsely pubescent; plants with red basal sheaths; perigynia ascending, 5mm+ with distinct straight two-tipped beak; perigynia strongly veined (not obscured by pubescence); growing in disturbed sandy opening in pine forest alongside Comptonia peregrina, etc. some individuals had interesting red coloration on perigynia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramahechasaracuragcb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2016 11:20 ΠΜ -05

Περιγραφή

Macho adulto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 10:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

200x

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 10:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peptolab

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 01:06 ΠΜ EST

Περιγραφή

Lacrymaria marina Kahl, 1933 syn. Lacrymaria olor var. marina (O.F. Müller, 1786) Kahl, 1933

It's sexy time for the marine Lacrymaria. Last night I was looking at a slide of my latest sample from the intertidal benthos of marine estuary Accabonac Harbor which had an interesting polychaete and numerous Lacrymaria. I put the slide in a moist chamber overnight and when I reexamined it this morning I found a veritable sex orgy of conjugating pairs dancing their sensual ballet while exchanging genetic material through their mouths. There were equal sized pairs and unequal pairs where one was much smaller. One such unequal pair had the larger partner undergoing transverse fission while conjugating with a small partner 1/4 the size of the larger partner. Another uneven pair had globular bodies and the larger partner had a massively enlarged broad neck. Some pairs got tired and both went into the contracted resting state characteristic of Lacrymaria. Fascinating stuff. Imaged in Nomarski DIC using Olympus BH2 under SPlan 40x and 20x objectives plus phone cropping on Samsung Galaxy S9+.

A lot of images here to show all aspects of the sex orgy. We start with a teaser GIF of conjugation of two normal individuals. Then an illustration from the supporting reference and a picture of the sample site. Then some screen captures of a typical individual. Then screen caps of a fissioning individual. Then screen caps of conjugating pairs in various metabolic states- two equal sized individuals, two semi-resting individuals, two bizarely shaped individuals, and finally one normal individual conjugating with one undergoing transverse fission! Finally, I show GIFs of the various types of conjugating pairs in the same order as the screen caps. A lot of stuff!

Lacrymaria marina Kahl, 1933
Diagnosis. Body size 150-300 × 20-25 μm in vivo; extended spindle to vase-like shape; highly contractible neck; cell colorless; cortical granules colorless, regularly
arranged in between somatic kineties; single contractile vacuole, conical shape and located terminally; papillary head with obliquely arranged oral ciliary rows, 10-12 in number; spiral somatic kineties on contracted body, 17- 20 somatic kineties; 1 ellipsoidal macronucleus. Distribution. China, Germany, Korea (this study).

Remarks. Lacrymaria marina Kahl, 1933 can be separated from L. olor (Müller, 1786) Bory de St. Vincent, 1824 by the number of macronuclear nodules (1 vs. 2),
and habitat (saline water vs. freshwater) (Kahl, 1930). Lacrymaria marina can be separated from L. nana (Vuxanovici, 1961) Song and Wilbert, 1989 by the number of somatic kineties (15-20 vs. about 13), the shape of contractile vacuole (conical vs. spherical), and the position of the contractile vacuole (terminal vs. subterminal) (Song and Wilbert, 1989).

Above descriptions from:
Brief descriptions of 12 ciliate species previously unrecorded (Protozoa: Ciliophora) in Korea. Ji Hye Kim and Jae-Ho Jung. Journal of Species Research 6(Special Edition):15-25, 2017. https://www.researchgate.net/publication/322212723

From Bruce Taylor: From saltwater, with a single macronucleus, posterior vacuole, approximately triangular (possibly a defecatory organelle, per Song & Packoff). Apparently somewhat less extensile than L. filiformis (a freshwater species), bigger than L. nana, lacking the tail-like process of L. acuta.

L. marinum Kahl, 1933 is the same taxon as L. olor var. marina (O.F. Mueller, 1786) Kahl, 1933.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awkwards

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

I have been hoping to see this for a while, but am still not sure if it actually is Isoetes. There are about ten.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoshikomori

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 04:27 ΜΜ EST

Τόπος

New York (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plbuttercup

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 05:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 12:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Female. In a vernal pool in deciduous woods

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 02:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found amongst Ceratodon purpureus, Streblotrichum convolutum, Funaria hygrometrica, Gemmabryum, and Bryum argenteum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 02:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northeast_naturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 06:05 ΠΜ EDT

Τόπος

Wurtsboro, NY, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Wider overlapping lobes. Row of differentiated ocelli, “bucket” shaped lower leaves evident under scope. Growing on outcrop of Shawangunk conglomerate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soilsflutterby

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 12:34 ΜΜ EST

Περιγραφή

I could be wrong, but gosh, i hope I am right.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sus_scrofa

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 04:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

found under bark of a hardwood log, possibly an oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawelp

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 09:45 ΠΜ EST

Περιγραφή

Took a cutting to grow out in an aquarium and identify

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 12:12 ΜΜ EST

Περιγραφή

These aren't cup-shaped apothecia, but rather collabent (collapsed) pseudothecia in a brown subiculum.

Asci clavate, 76-90 x 13-16µm, containing 32 spores (by my approximation).

Spores hyaline, allantoid:

7.7-12.5 x 1.6-2.4µm
Me 9.3 x 2.2µm
Q=3.5-6.2
MeQ=4.3
N=23

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syrinxed

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 12:40 ΜΜ EST

Περιγραφή

High Point State Park, on rocks near the monument. I def think it's a Polytrichum.... The capsules seem too long to be commune/juniperum, and they also seem to lack the required disk. Doesn't feel like it's commune in general. The capsules for pallidisetum are described as tan, but seem red in LOTS of photos, esp the one in the Princeton Field Guide to Mosses, and many of the traits match descriptions within said field guide (such as red tipped leaves; boxy & bent over capsules). Actual experts pls help

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 12:08 ΜΜ PDT

Τόπος

Mina, NV, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In opening of scrubby Pinus palustris dominated flatwoods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:21 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 03:39 ΜΜ EST

Περιγραφή

In organic detritus from many locations, found on plagiomnium undulatum leaf, origin unknown. Statoblast

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanie_nyc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 02:21 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 06:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toadwarrior

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 04:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanie_nyc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 08:15 ΜΜ EST

Τόπος

The Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

10mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanie_nyc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 01:59 ΜΜ EST

Περιγραφή

These were found in the drift. Because they're so tiny I hadn't realized two of them still had the operculums attached - if they were still alive I would have put them back in the water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpalermo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 04:11 ΜΜ EST

Περιγραφή

Aka Lophozia bicrenata.
Growing on sandy soil by the side of a woodland trail.
@zihaowang
The Hepaticae and Anthocerotae of North America by Rudolf Schuster (vol. 2, 1969) describes this liverwort as “An extraordinarily widespread species…with truly ‘weedy’ propensities,” but this observation of Isopaches bicrenata is only the fifth recorded in iNaturalist for all of North America. Although common, it’s inconspicuous and apparently unnoticed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 01:46 ΜΜ EST

Περιγραφή

What a weirdo!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smeenan79

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 09:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 12:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:15 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisa_b

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 09:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpalermo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Brackish pond shore exposed by evaporation. Floral scales <2mm long. Stems thread-like, less than 1 mm in diameter. J-shaped to U-shaped tubers. M. Arsenault et al., Sedges of Maine 2013. Third iNaturalist observation of this species in New England.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelseyv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 11:29 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 01:14 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2018 05:22 ΜΜ EST

Περιγραφή

Weedy, invasive vine with smelly leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shuysman

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On dune on side of paved pathway. Stems prickle-less. Rachis with small recurved thorns

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philterfeed

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 02:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafmiles

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaphrornis

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Marine Park, Brooklyn. Sidewalk space, with Mugwort etc.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smeenan79

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 10:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

A known population. First iNat posting on the 13 state northeastern region. This is the northeastern-most population in the U.S. I noted no peppery taste in the leaves. This is a sturdy perennial with rhizomes, up to about three feet tall but can bloom at 12 inches as well. State-threatened species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beniiiii

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 03:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vickidoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 02:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vickidoo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

didymops77

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 04:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

frederica

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 04:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awkwards

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 01:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorsturm

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 07:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on clay soil on the vertical face of a 6 inch overhang on top of a mudshale cliff next to the raritan. What a find!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mugglelissa

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 12:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on the shells of Hickory (Carya) nuts

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewhitaker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 01:43 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 03:02 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2016 03:09 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 11:07 ΠΜ EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Trametes versicolor. Turns dark purple in KOH, then fades to red. Ascospores warted, 1-septate, apiculate with pointy projections, 16-25 x 4-5.5µm. Conidiospores broadly ellipsoid, 1-septate, 12-15 x 7.5-8µm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaca

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 12:54 ΜΜ BST

Περιγραφή

Maybe this is the first time I face it; However, not many doubts about the classification; the practically inexistent thallus, the pruinose bluish apothecia growing on siliceous rock (granite) are distinctive. I may have a sample and I will try to confirm the ID soon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 02:35 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbarringer

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 12:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Montville, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Pyramid Mountain Park, on seepy gneiss outcrop with Scapania, Diplophyllum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsmorris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 01:19 ΜΜ EST

Περιγραφή

Deciduous tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 03:58 ΜΜ EST

Περιγραφή

On a small common birch snag. Only one apothecium, yellow. Thallus and apothecium K-. Lobes closely attached with abundant white rhizines. Spores about 10 x 5-6 um, 1-celled but with twin lens-shaped vacuoles, dozens per ascus.

Sur un petit chicot de bouleau commun. Une seule apothécie, jaune. Thalle et apothécie K-. Lobes étroitement attachés avec d'abondantes rhizines blanches. Spores d'environ 10 x 5-6 um, unicellulaires mais avec des vacuoles jumelles en forme de lentilles, des dizaines par asque.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2019 03:07 ΜΜ EST

Περιγραφή

Growing on a hardwood twig (possibly Carya).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elantrybuch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 05:43 ΜΜ EST

Περιγραφή

Q = 2.647μm

spore width: 6.5 - 8.1μm
spore length: 18 - 20μm
ascii length: 129.686μm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vex_101

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2022 07:50 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpalermo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

New species for Martha’s Vineyard. Growing on partially submerged log in wooded wetland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaphrornis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2017 04:28 ΜΜ EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Eupatorium. North 40, Floyd Bennett Field, Brooklyn, NY. Rather similar to Eupatorium hyssopifolium but leaves appear to be wider. Last 3 photos from a slightly different site further along trail but seems to be the same species as first 2 photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 12:51 ΜΜ EST

Περιγραφή

32 × 32 mm blue-gray thallus on Pinus mugo var. mughus (S07-39) with Flavoparmelia caperata

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)

Παρατηρητής

alanek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 10:28 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samhain73

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Perianths are huge compared to other Suaeda spp. 4-5mm on some with strongly keeled sepals giving a sharp star-shaped appearance. Glomes not crowded, but rather sparse with 1-3 flowers. Seeds dimorphic. 1.5-2mm or so. Would like to hear some opinions on this confusing genus/species. Keys out to rolandii better than any other species. Location is general since it's rare. Growing in upper salt marsh. @zihaowang, check this out.