Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawelp

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 09:45 ΠΜ EST

Περιγραφή

Took a cutting to grow out in an aquarium and identify

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 12:12 ΜΜ EST

Περιγραφή

These aren't cup-shaped apothecia, but rather collabent (collapsed) pseudothecia in a brown subiculum.

Asci clavate, 76-90 x 13-16µm, containing 32 spores (by my approximation).

Spores hyaline, allantoid:

7.7-12.5 x 1.6-2.4µm
Me 9.3 x 2.2µm
Q=3.5-6.2
MeQ=4.3
N=23

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syrinxed

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 12:40 ΜΜ EST

Περιγραφή

High Point State Park, on rocks near the monument. I def think it's a Polytrichum.... The capsules seem too long to be commune/juniperum, and they also seem to lack the required disk. Doesn't feel like it's commune in general. The capsules for pallidisetum are described as tan, but seem red in LOTS of photos, esp the one in the Princeton Field Guide to Mosses, and many of the traits match descriptions within said field guide (such as red tipped leaves; boxy & bent over capsules). Actual experts pls help

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 12:08 ΜΜ PDT

Τόπος

Mina, NV, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In opening of scrubby Pinus palustris dominated flatwoods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:21 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 03:39 ΜΜ EST

Περιγραφή

In organic detritus from many locations, found on plagiomnium undulatum leaf, origin unknown. Statoblast

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanie_nyc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 02:21 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 06:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toadwarrior

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 04:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanie_nyc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 06:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanie_nyc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 08:15 ΜΜ EST

Τόπος

The Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

10mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanie_nyc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 01:59 ΜΜ EST

Περιγραφή

These were found in the drift. Because they're so tiny I hadn't realized two of them still had the operculums attached - if they were still alive I would have put them back in the water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpalermo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 04:11 ΜΜ EST

Περιγραφή

Aka Lophozia bicrenata.
Growing on sandy soil by the side of a woodland trail.
@zihaowang
The Hepaticae and Anthocerotae of North America by Rudolf Schuster (vol. 2, 1969) describes this liverwort as “An extraordinarily widespread species…with truly ‘weedy’ propensities,” but this observation of Isopaches bicrenata is only the fifth recorded in iNaturalist for all of North America. Although common, it’s inconspicuous and apparently unnoticed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 01:46 ΜΜ EST

Περιγραφή

What a weirdo!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smeenan79

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 09:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 01:45 ΜΜ EST

Περιγραφή

This lichen was growing on a Red maple in the middle of a dried out vernal pool. I still managed to get my boots a bit wet, while trying to get to the lichens to photograph them. The H. minarum was growing alongside Punctelia missouriensis and some Cladonia.

Lobes are smooth, lacking pseudocephyllae. Much of the thallus surface is covered with brownish isidia, i.e., small projections which act as structures for vegetative reproduction. The isidia break off and are carried to other places by the wind, giving rise to a new thallus.

https://www.plantscience4u.com/2014/07/difference-between-isidia-and-soredia.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 12:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:15 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisa_b

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 09:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpalermo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Brackish pond shore exposed by evaporation. Floral scales <2mm long. Stems thread-like, less than 1 mm in diameter. J-shaped to U-shaped tubers. M. Arsenault et al., Sedges of Maine 2013. Third iNaturalist observation of this species in New England.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelseyv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 01:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glyptostrob0ides

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 01:14 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2018 05:22 ΜΜ EST

Περιγραφή

Weedy, invasive vine with smelly leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shuysman

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On dune on side of paved pathway. Stems prickle-less. Rachis with small recurved thorns

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philterfeed

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 02:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafmiles

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaphrornis

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Marine Park, Brooklyn. Sidewalk space, with Mugwort etc.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smeenan79

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 10:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

A known population. First iNat posting on the 13 state northeastern region. This is the northeastern-most population in the U.S. I noted no peppery taste in the leaves. This is a sturdy perennial with rhizomes, up to about three feet tall but can bloom at 12 inches as well. State-threatened species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beniiiii

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 03:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

vickidoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 02:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vickidoo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

didymops77

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 04:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2018 05:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

short-stalked leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

frederica

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 04:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awkwards

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 01:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorsturm

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 07:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on clay soil on the vertical face of a 6 inch overhang on top of a mudshale cliff next to the raritan. What a find!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mugglelissa

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 12:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on the shells of Hickory (Carya) nuts

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewhitaker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 01:43 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 03:02 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2016 03:09 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 11:07 ΠΜ EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Trametes versicolor. Turns dark purple in KOH, then fades to red. Ascospores warted, 1-septate, apiculate with pointy projections, 16-25 x 4-5.5µm. Conidiospores broadly ellipsoid, 1-septate, 12-15 x 7.5-8µm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaca

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 12:54 ΜΜ BST

Περιγραφή

Maybe this is the first time I face it; However, not many doubts about the classification; the practically inexistent thallus, the pruinose bluish apothecia growing on siliceous rock (granite) are distinctive. I may have a sample and I will try to confirm the ID soon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 02:35 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbarringer

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 12:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Montville, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Pyramid Mountain Park, on seepy gneiss outcrop with Scapania, Diplophyllum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsmorris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 01:19 ΜΜ EST

Περιγραφή

Deciduous tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 03:58 ΜΜ EST

Περιγραφή

On a small common birch snag. Only one apothecium, yellow. Thallus and apothecium K-. Lobes closely attached with abundant white rhizines. Spores about 10 x 5-6 um, 1-celled but with twin lens-shaped vacuoles, dozens per ascus.

Sur un petit chicot de bouleau commun. Une seule apothécie, jaune. Thalle et apothécie K-. Lobes étroitement attachés avec d'abondantes rhizines blanches. Spores d'environ 10 x 5-6 um, unicellulaires mais avec des vacuoles jumelles en forme de lentilles, des dizaines par asque.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2019 03:07 ΜΜ EST

Περιγραφή

Growing on a hardwood twig (possibly Carya).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elantrybuch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 05:43 ΜΜ EST

Περιγραφή

Q = 2.647μm

spore width: 6.5 - 8.1μm
spore length: 18 - 20μm
ascii length: 129.686μm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vex_101

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2022 07:50 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpalermo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

New species for Martha’s Vineyard. Growing on partially submerged log in wooded wetland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaphrornis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2017 04:28 ΜΜ EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Eupatorium. North 40, Floyd Bennett Field, Brooklyn, NY. Rather similar to Eupatorium hyssopifolium but leaves appear to be wider. Last 3 photos from a slightly different site further along trail but seems to be the same species as first 2 photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 12:51 ΜΜ EST

Περιγραφή

32 × 32 mm blue-gray thallus on Pinus mugo var. mughus (S07-39) with Flavoparmelia caperata

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)

Παρατηρητής

alanek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 10:28 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samhain73

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Perianths are huge compared to other Suaeda spp. 4-5mm on some with strongly keeled sepals giving a sharp star-shaped appearance. Glomes not crowded, but rather sparse with 1-3 flowers. Seeds dimorphic. 1.5-2mm or so. Would like to hear some opinions on this confusing genus/species. Keys out to rolandii better than any other species. Location is general since it's rare. Growing in upper salt marsh. @zihaowang, check this out.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 10:48 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On London plane tree. Picture 8 shows leg IV with a tactile seta on tarsus and no tactile seta on tibia; Picture 6 shows three setae of rallum on chelicera; Picture 7 shows venom apparatus is only on movable finger; Pic 9 is Leg I and Pic 10 is Leg III. The last three pictures show trichobothria confined to proximal half of fixed finger.

All 8 legs have five segments.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annie_barry

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 06:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidmazerolle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 04:08 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Seeds dimorphic, which rules out S. maritima. Seeds well over 1.7mm wide, which rules out S. calceoliformis. Perianth segments keeled and very thick. Fits well with S. rolandii (the only other species known from the region). Specimen was collected roughly a kilometre from site where in situ picture was taken.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidmazerolle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 01:01 ΜΜ UTC

Τόπος

Pointe-Sapin, NB (Google, OSM)

Περιγραφή

Seeds dimorphic (ruling out S. maritima). Seeds over 1.7 mm wide (ruling out S. calceoliformis). Perianth segments keeled (varying from obscurely keeled to clearly so) and very thick. Fits well with S. rolandii, which is the only other species known to be present in the region.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

michael1093

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 12:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 02:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In Ecology Park, Brooklyn.

I'm going long on this one, and hypothesizing a species. I can't find any other small yellow bee that could occur in the area of NYC.

NOID small yellow bee on Daucus carota, Ecology Park, Brooklyn, July 2021

BugGuide:
https://bugguide.net/node/view/2000104
https://bugguide.net/node/view/2000105
https://bugguide.net/node/view/2000106

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 10:38 ΠΜ PDT

Τόπος

Sharon, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

thought weird sweetfern at first... but didnt smell like one when crushed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 03:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

50+ clumps in fruits.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 07:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

evelynmanlove

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 12:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Weed grass collected from Pier 3 outboard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bella_novae_caesarea

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 02:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oaksassafras

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 01:31 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

oaksassafras

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 02:14 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 03:58 ΜΜ EDT

Τόπος

The Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 07:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

alanek

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 11:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 03:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 12:43 ΜΜ EST

Τόπος

The Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Under canopy of Chestnut Oak, Quercus montana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 08:38 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 12:12 ΜΜ EST

Τόπος

The Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 05:28 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 03:17 ΜΜ EST

Τόπος

The Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 11:26 ΠΜ EST

Τόπος

The Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 01:25 ΜΜ EST

Τόπος

The Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 02:16 ΜΜ AST

Περιγραφή

On vertical soil bank.
Gemmae angular, enough said.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcrisfield

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 10:47 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Source: Bryophyte Flora of North America

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 02:52 ΜΜ AST

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On vertical concrete wall covered with other mosses and lichens. Some pictures were taken after spraying with water. Both dry and wet states can be seen here. Branches curve upward when dry and nearly horizontal when wet. Leaves can be ecostate, short-double costate, or long-single costate. Seta can be immersed or short-exerted.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 03:18 ΜΜ AST

Περιγραφή

Leaf cells with one papilla on the abaxial surface. On a silver linden.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 03:33 ΜΜ AST

Περιγραφή

On a silver linden street tree, in Brooklyn, NYC.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2018 07:54 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomneily

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 02:32 ΜΜ ADT

Τόπος

Lewis Rd, NS, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2019 08:58 ΠΜ EDT

Τόπος

Queens, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 03:43 ΜΜ AST

Περιγραφή

Underleaf lacking; leaf margin thickened.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 03:03 ΜΜ AST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klips

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2017 03:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2019 04:41 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 12:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 02:17 ΜΜ AST

Περιγραφή

Gemmae unicellular; dorsal lobe of leaf extends over and across the stem

Ετικέτες