Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Growing within 10 ft of 2 Prairie fringed orchid. someone pointed out that it could be the Platanthera leucophaea x lacera hybrid. was quite robust for the P. lacera Im use to seeing. Ohio.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

the_buckeye_botanist

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tomarbour

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2007 12:19 PM EDT

Περιγραφή

flat-spiked sedge (Carex planispicata) I.D. By R.L. Gardner

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017 12:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_buckeye_botanist

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Note the long beaks on the perigynia. Growing in association with similar C. pensylvanica, too.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_buckeye_botanist

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At its only known site in Ohio. Curiously not known from Kentucky just across the Ohio River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 02:59 PM PDT

Περιγραφή

These are growing in tiny black patches on dried Picea sitchensis resin on the trunk. 1-2mm tall with head ~500um. @jameskm @tcurtis any ideas?

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mrfish33

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2017 04:03 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

troy_mcmullin

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 06:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2014

Περιγραφή

Spores Physcia-type; 16x8 microns. Det. John Sheard

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

troy_mcmullin

Ημερομηνία

Μάρτιος 2013

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

natalya_eromasova

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2017 02:30 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 08:01 PM EST

Περιγραφή

Spores 17-20um, 6 per acus?. Psoroglaena abscondita. A parasite on algae at the base of an Ulmus americana in a swamp. k-, c-. I couldn't get a decent cross section so apothecia is somewhat dissected. See Kubiak 2003. Seems to be more septate than described 3-4 this one is up to 5.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2019 09:05 AM CDT

Περιγραφή

en Lobaria pulmonaria. Ambos nuevos registros para el Estado

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2016 10:55 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

team8k

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019 03:50 PM CET

Περιγραφή

Ex Peltigera neckeri

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 11:25 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 11:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjlewis

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 12:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cjlewis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 11:48 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjlewis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 11:10 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2011 04:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2011 11:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2011 01:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2018 05:45 AM CDT

Περιγραφή

On Xanthoparmelia sp.
This species is well characterized by its ramified to net-like, single stranded hyphal strands spreading over the thallus and conecting with the apothecia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2019 08:04 AM CST

Περιγραφή

16-21 x 4 microns 1-3 septa
epihymenium red-brown K+ purple
Thallus bullate redish brown

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium_tutor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2017 10:17 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 05:59 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jrgallop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2018 01:39 PM AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkellman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2017

Περιγραφή

On bark of Monterey Cypress along Cypress Grove trail. Photobiont = Trentepohlia
Spores 24-31 x 7.5, hyaline, 3 septate, often curved one side, fusiform.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2018 01:18 PM NZDT

Περιγραφή

Common - but mostly poorly developed (and seemingly being attacked by a lichenicolous fungus) on the leaves of kiekie (Freycinetia banksii).

Voucher: P.J. de Lange 14356, A. Marshall & D.J. Blanchon, UNITEC 10592

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες Συνομοταξία Ascomycota

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2018 09:56 AM CST

Περιγραφή

Thallus K- Yellow soredia K+ purple; Sterile

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hannadorval

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kendallbrooke

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycotajohn

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2018 11:44 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2018 05:57 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2018 07:36 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2018 07:41 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2018 02:48 PM PST

Περιγραφή

Brown, multiseptate (5-6 transverse only) spores.
Micro photos:

  1. immature spores and ascus from 400X view
  2. mature spores, one measured from 400X view
  3. mature spore, scale from 1000X view

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες Συνομοταξία Ascomycota

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες Συνομοταξία Ascomycota

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 10:25 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες Συνομοταξία Ascomycota

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 12:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες Συνομοταξία Ascomycota

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 02:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες Συνομοταξία Ascomycota

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

An undescribed species according to Dr. James C. Lendemer

https://www.inaturalist.org/observations/15093055

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Undescribed species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 08:47 AM EDT

Περιγραφή

On Quercus virginiana

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 08:49 AM EDT

Περιγραφή

On Quercus virginiana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 04:55 PM EDT

Περιγραφή

On Liquidambar styraciflua bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 09:49 AM EDT

Περιγραφή

On Quercus virginiana bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 09:24 AM EDT

Περιγραφή

On Quercus virginiana bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 01:52 PM EDT

Περιγραφή

On Quercus virginiana bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 03:01 PM EDT

Περιγραφή

On granitic gneiss

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 02:04 PM EDT

Περιγραφή

On Vaccinium arboreum bark; medulla K+ yellow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 01:08 PM EDT

Περιγραφή

On Serrenoa repens leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 12:08 PM EDT

Περιγραφή

On Liquidambar styraciflua bark; spores brown, 6-10-celled, about 32 um long; thallus UV-

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2018 05:12 PM EDT

Περιγραφή

Or H. flexuosum; on Pinus sp. branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 05:03 PM EDT

Περιγραφή

On Carya glabra bark; spores sub-muriform, brown, 8/ascus; pockets of bright red pigment in thallus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 05:22 PM EDT

Περιγραφή

On Liquidambar styraciflua bark; spores not seen in 2 dissections (photo of empty asci)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 05:58 PM EDT

Περιγραφή

On Carya glabra bark; cortex UV-

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 03:23 PM EDT

Περιγραφή

On Liquidambar styraciflua bark; spores 3-septate, 5um wide or less

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 05:39 PM EDT

Περιγραφή

On Quercus hemisphaerica bark; disk red-purple with KOH (russulone reaction), soralia UV+ blue-white

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 04:51 PM EDT

Περιγραφή

On Quercus hemisphaerica bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 05:45 PM EDT

Περιγραφή

On Quercus hemisphaerica bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 01:12 PM EDT

Περιγραφή

On Liquidambar styraciflua bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2018 01:07 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 01:23 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 04:44 AM CDT

Περιγραφή

Thallus lost its pigmet but no the apothecia.

ID by Louise Lindblom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 02:36 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2018 02:10 AM CDT

Περιγραφή

Fits the description but it's likely to be a new species to science.

DNA sequenece on the way.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 11:24 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Μάρτιος 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2014

Περιγραφή

On exsiccated wood. Determined by John Sheard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Περιγραφή

Sorediate; undersides dark purplish

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On soil.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cjlewis

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2010 02:05 PM EDT

Περιγραφή

Type locality

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 03:40 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossgeek

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2018 03:34 PM PDT

Περιγραφή

on downed and dead branches of Pinus muricata

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lboggess

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 10:42 PM CDT

Περιγραφή

Second record in México

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 08:49 AM CDT

Περιγραφή

Lobes paddle-shaped Cilia on upper surface. Soredia on the lower surface with orange pigment K+ purple

i will upload pictures of the whole thallus next week.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjlewis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2014 01:22 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aimeepelletier

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 08:28 AM PDT