Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by @elias105

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriannanelson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 03:54 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Along moist clay bank

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_buckeye_botanist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The legendary Sag Branch Tuliptree. It has the distinction of allegedly being the largest non-coniferous tree (by volume) in North America. The thing is unbelievably massive with a 7’+ thick trunk and is 170’+ tall but the trick is the trunk just doesn’t taper and is 5’ in diameter even 100’ up. There’s thicker and taller tuliptrees out there (not by much) but the combined powers of this tree are records to my knowledge. Regardless, a beautiful specimen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019

Περιγραφή

Thallus of overlapping squamules. Perithecia (black) 1/2 to 3/4 immersed in thallus; involucrellum present. Spores muriform, 20.6-24.1 x 10.2-10.9 um.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Περιγραφή

Thalli to 5mm wide; main branches with many small perpendicular spiny side-branchlets; hyphae of interior larger filaments with many roundish fungal cells (lacking elongated ones); apothecia lacking proper exciple. On dry, upland boulders.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhodges1957

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 10:48 ΠΜ EST

Περιγραφή

On Rhapidophyllum hystrix frond; hymenium with branching/anastomosing paraphyses, epithecial algal layer; ascus with 1 hyaline, muriform spore, about 22 x 10 microns

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_buckeye_botanist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Thanks to @mjpapay noticing a funky (note: my word not theirs...) Erigeron at this site in the past (https://www.inaturalist.org/observations/66655862) and making the connection that it could very well possibly be var. provancheri and making me want to investigate further!

After visiting the site and finding 100+ plants growing in boulder crevices and limestone bedrock cracks/ledges, I'm pretty convinced this is indeed var. provancheri. This would make for a considerable range extension of this global rarity and a new state record. Likely to be found along the similar shorelines of nearby Kelleys Island and the Bass Islands, which I plan to survey soon. I believe it should be sought in similar limestone shoreline habitat in Michigan as it stands to reason it would be there, too.

These plants were all quite small, basal leaves/rosettes persistent at/through flowering, the leaves and stems usually pretty glabrate/glabrous (varied plant to plant but some were pretty darn smooth), growing in the specific habitat, and blooming far later than typical philadelphicus would be. They were also staunchly perennials based on the root system and toughness to pull out when collecting a few specimens.

Would love other's opinions who've seen/experienced this plant before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:39 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Spores simple, ellipsoid, 8/ascus, avg. 17-20.5 x 7-9 um.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 11:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 01:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

con'f by J.C. Lendemer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Cells strongly mammilose on both surfaces found growing on wet calcareous rock face.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Third photo Tortella tortusa on left, fourth photo dry vs wet specimen, firth dry specimen. growing on gravel of old quarry with Lakeside daisy. Confirmed by Barb Andreas first record since the 1990s.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dieterh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2004 02:38 ΜΜ CEST

Περιγραφή

an Hemlock, det. Clayden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntingbon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2018 12:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman-lam

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 11:02 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fennermartin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 04:38 ΠΜ EST

Περιγραφή

in Lugol’s spores 5-6 x 2.8-3.6 on mammalian dung.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_land_philosopher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Fissidens closteri ssp. closteri
Found with Megan Osika
This is likely only the 3rd collection of this species in Ohio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_buckeye_botanist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Location purposefully inaccurate along with obscured due to sensitivity of this species. Only one known site in the state.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2013

Περιγραφή

Keyed to P zosteriformis; leaf 3-4mm wide with ~7 septate nerve/veins and clear sheath; stem compressed but not quite flat/winged

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maggie189

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 02:03 ΜΜ EDT

Τόπος

Freehold, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2016 07:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 03:38 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 03:00 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcbulte

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 05:37 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troy_mcmullin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2019 11:33 ΜΜ EST

Περιγραφή

K+ yellow then orange, P+ yellow, C-. Calcareous rock . An Aspicilia sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2012 03:39 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troy_mcmullin

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 03:23 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexwalkerr

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 04:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Skeptical of potential hybrid. Was found among Eurasian water milfoil.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alleghenies

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Known population state endangered Clermont County Ohio.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chuckt2007

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

growing in seasonally moist edges of an old field succession, common in the area, 12 outer phyllaries were longer than the inner phyllaries, they were coarsely ciliate and contorted.

See also: https://illinoiswildflowers.info/wetland/plants/ts_sunflower.htm

and
https:// michiganflora.net/genus.aspx?id=Bidens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2017 02:24 ΜΜ EDT

Τόπος

Kent Bog (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2012

Τόπος

Kent Bog, OH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuq

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

Rubus cf. superioris Bailey, section Setosi.

Canes prominently branching, primocanes erect and arching, floricanes low-arching, prickles aciculate (sometimes approaching strong prickles), barely broad-based, more or less straight, petioles glandless, aciculate, primocane leaflets all long-pointed, elliptic-oval, glabrous on both surfaces, terminal leaflet broad-oval, subcordate, margins very sharply jaggedly serrate, upper lateral leaflets also subcordate, similar in shape and size to the terminal leaflet, inflorescence a small terminal racemiform cluster with 0-1 flowers in lower axils, axis and pedicels pubescent, sparsely aciculate, perhaps glandular (I can't recall nor did I collect anything), bracts leafy, floral leaflets 3 or 1 in the inflorescence, short-tipped, margins also very sharply jaggedly serrate, calyx lobes conspicuously long-pointed, forming a star shape, fruit drupelets few and large.

Growing on and around the margins of bedrock outcroppings in the area (northern St. Louis County), also along low spruce-fir roadsides downslope from outcroppings and in grassy meadows. First image represents a large lush primocane, while the third image represents a standard primocane leaf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benniesaylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 03:35 ΜΜ EDT

Τόπος

Kent, OH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Known population Washington County, Ohio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Maybe?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Purple bases locally common nearby.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

New fern for Ohio!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bendingtree

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2016 12:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

My friends, this isn't something you see everyday...I think I slipped into flower nirvana when I saw this.

Fasciated Canada lily, over 50 flowers on a single stalk; single plant in weedy moist thicket along railroad.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2005

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laddercorn

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zzfox

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 07:29 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

New population 2nd record for Ohio!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slidetothesea

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klips

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klips

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018

Περιγραφή

Is this Ohio's smallest plant? At 0.6 mm, the dark bowling-ball sporophyte in the center of this wee little rosette of leaves is, I would wager, smaller than whatever water-meal (genus Wollfia) that's credited with being our smallest flowering plant. This is a moss, Ephemerum spinulosum, found yesterday, December 7, 2018 at Waterman Agriculture and Natural Resources Laboratory Complex in Columbus, Franklin County, Ohio.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

S. fuscum?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jswigal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 04:24 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klips

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 03:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Everything seems to match for this habitat and appearance wise. Will upload more microscope pictures later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klips

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2017

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klips

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 12:59 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman2000

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

Euphorbia obtusata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2020

Περιγραφή

Growing erumpent through a dead, fallen Phytolacca americana stem. All structures inamyloid. Paraphyses hyaline. Asci 8-spored. Spores hyaline. filiform, multiseptate and not disarticulating. Spores 1.9 – 2.9 µm broad (10 measured).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Lichenicolous on necrotic tissue of Punctelia missouriensis. Apothecia erumpent

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Photobiont coccoid

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Spores hyaline, 4-celled, 8/ascus; ascomata tiny, up to 1/3 mm in diameter

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Spores small, simple, hyaline; yellow arrow indicating apothecium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

on Peltigera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 11:04 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Conioselinum chinense potentially via quick keying; hydric soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janie_c

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Punctelia rudecta. Spores 16x6

Ετικέτες

qtf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janie_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Punctelia rudecta. Spores 12x6, KI- (after K in 2nd pic, after I in 3rd pic)

Ετικέτες

qtf