Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Eleocharis quadrangulata - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Eleocharis quadrangulata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Pycnanthemum muticum - Photo (c) rockerBOO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Pycnanthemum muticum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Stachys hispida - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Stachys hispida, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 04:08 PM EST
Carex projecta - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex projecta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmiller001

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Never keyed this out but I think it’s Carex projecta. Mixed swamp.

Carex projecta - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex projecta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iaincrowell

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:13 PM ADT

Περιγραφή

iNat suggested C. scoparia, but I don’t think it’s right

Carex projecta - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex projecta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhough

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 02:09 PM EDT
Carex tribuloides - Photo (c) Peter Burke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex tribuloides, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_miller

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)
Carex projecta - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex projecta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 09:13 PM EDT

Τόπος

Algoma, CA-ON, CA (Google, OSM)
Carex projecta - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex projecta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Carex projecta - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex projecta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryopteris2

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 04:46 PM EDT
Carex projecta - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex projecta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 09:17 AM EDT
Carex - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Γένος Carex, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Carex projecta - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex projecta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:45 AM EDT

Περιγραφή

Check

Carex projecta - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex projecta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:39 AM EDT
Carex tribuloides - Photo (c) Peter Burke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex tribuloides, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 02:17 PM EDT

Τόπος

Reading, VT, US (Google, OSM)
Carex projecta - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex projecta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 02:54 PM EDT
Carex projecta - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex projecta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 08:27 AM EDT
Carex tribuloides - Photo (c) Peter Burke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex tribuloides, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 12:14 PM EDT
Carex projecta - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex projecta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Carex echinodes - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex echinodes, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 02:04 PM EDT

Ετικέτες

Carex projecta - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex projecta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

icbryson

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:42 PM ADT

Τόπος

Newport, NS, CA (Google, OSM)
Carex projecta - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex projecta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popb25

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 01:21 PM EDT
Carex projecta - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex projecta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

New population growing in sphagnum boggy area.

Aronia arbutifolia - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Aronia arbutifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Carex typhina - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex typhina, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Carex squarrosa - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Carex squarrosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Eupatorium rotundifolium - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Eupatorium rotundifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Ranunculus pensylvanicus - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Ranunculus pensylvanicus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2016 05:34 PM EDT
Salix interior - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Salix interior, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vireovicinior

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2018 03:15 PM EDT
Desmodium sessilifolium - Photo (c) Jenny Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tcurtis: Desmodium sessilifolium, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 24221