Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanshaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunguramy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

on hickory nut

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

golfmaster123456

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 01:43 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunguramy

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 12:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunguramy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 11:14 ΠΜ EDT

Περιγραφή

EDIT: ID'd as Castanea alabamensis which is not in iNat database.

Original Text: all of these were growing around old standing deads. Did not quite look Am Chestnut, the leave shape not quite like I'm used to, and size is smaller. The standing deads around, at largest, were small for Am Chestnut as well. Single leader trunk only 2ft ish diameter at largest (most more 18"-24"), and the fork only 8-10 ft off the ground. Tree height looked too small as well. No signs of anything large in the area, not even old stumps. Signs of old pre-wilderness-era logging of this tree species as well. I am thinking a Chinkapin?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 05:19 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On cedar.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 02:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunguramy

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 12:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunguramy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 04:30 ΜΜ CST

Τόπος

Madison, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunguramy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 04:28 ΜΜ CST

Τόπος

Madison, AL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I think this was the one with more limegreen tone, yes? Trying to recall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 10:19 ΠΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I initially thought this was Hydnophlebia chrysorhiza (bright rhizomorphs), but the "eggy" pores give this species away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinaherrera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 02:56 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aheaton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 11:58 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorjrae

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found growing from pile of branches in heavy leaf litter. Nearby trees are oak, elm, conifer, eastern redbud, and holly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahduhon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2018 12:05 ΜΜ CST

Περιγραφή

On planted pine (loblolly?)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2020 04:53 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Growing on Hickory logs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 04:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Growing on fallen hardwood.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on Juniperus virginiana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunguramy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 01:38 ΜΜ CST

Περιγραφή

on sandstone boulder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 12:00 ΠΜ EST

Περιγραφή

On the sidewalk

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

axarus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 1983 01:14 ΜΜ CST

Περιγραφή

That's the first space shuttle orbiter Enterprise (though it never made it to space exactly), which was stored in Mobile before being brought to New Orleans for the 1984 world's fair the following spring. The observation is for the photo with the grass, but I added the two other photos for posterity :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 04:58 ΜΜ CST

Τόπος

Warrior, AL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiny little puffball mushrooms growing on Quercus.

Ετικέτες

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 10:15 ΠΜ CST

Περιγραφή

On cedar.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckraeder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 01:40 ΜΜ CST

Τόπος

Lisa Drive (Google, OSM)

Περιγραφή

12192201

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahduhon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Host is either hickory or live oak, leaning towards hickory

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawn523

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 03:11 ΜΜ CDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

cbrueg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 10:13 ΠΜ CDT

Τόπος

Barada, NE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing under/between Trichaptum biforme mushrooms on large dead Northern red oak in woodland ridge. There were a few other large dead red oaks near by, presumably killed by oak wilt.

Reminds me of ozonium from Coprinellus but more coarse and cord-like.

The name should be called "Bracket Beard"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronpeters

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 10:42 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chasa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 12:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Captured and banded during targeted effort. AHY-F. New county record and second record for coastal plain region of Alabama. Photographed upon release after processing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 11:15 ΠΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossalleni

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 12:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 12:23 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On fallen Ulmus.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

springtology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 10:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 12:58 ΜΜ CDT

Τόπος

Decatur, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 11:48 ΠΜ CST

Περιγραφή

On a decaying log, probably hardwood.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwight64

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 10:51 ΠΜ CDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 12:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisyarrow

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 06:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 01:07 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Growing inside a hollow conifer log. Fluffy brown mycelium.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rltw05-99

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 04:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zebakers

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 03:43 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Growing on privet. Surrounded by Stereum complicatum. Perhaps this is young S. complicatum clumped and coming out of defect in bark? Unsure, never seen this morphology before
@johnplischke @sunguramy