Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός Cornu aspersum

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021

Περιγραφή

My young friend Ethan Griffin found this beast in his garden and would love to get any insights on this warped snail. Photos by Ethan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewrunn1ng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 10:08 AM PDT

Περιγραφή

Purple Ribbon worm observed in the process of swallowing a Nereid polychaete. Fourth photo shows the ribbon worm everting its proboscis and injecting the prey with a toxin.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:29 PM NZST

Τόπος

Balena bay south (Google, OSM)

Περιγραφή

A very cool nudi I haven't seen before. Certainly seems to be adapted to live on that exact or similar sponge species as it blends in very well.

~0.7 cm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulagonv

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2016 12:39 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddygirl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:58 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 03:45 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 02:48 PM NZDT

Τόπος

Mermaids kitchen (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 08:43 AM NZST

Περιγραφή

Any ideas?
~3mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 01:52 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raewyna

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2018 01:41 PM NZDT

Περιγραφή

There were lots of these eggs in the rock pools. I don't remember seeing any shells though.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgregoire

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 01:40 PM UTC

Περιγραφή

6.8m deep

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kljinsitka

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2019 03:01 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyjewell

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2015 08:09 PM NZDT

Περιγραφή

On a very low tide at night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glycymeris

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 10:27 PM NZST

Περιγραφή

Lower intertidal, found on muddy platform with some isolated rocks, which was next to the mudstone platform and also the channel. I have succeed to remove the internal organs of this collected specimen using microwave oven.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021

Περιγραφή

Dead collected. Found among wrack line.
Waratah Bay beach, south-west towards Walkerville, Waratah Bay. Victoria, Australia.
29/6/2021.

Remarkably rare tetramerous (four-way symmetrical) specimen, opposed to the usual pentamerous (five-way) symmetry.
ID confirmed by Ashley Miskelly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2016

Περιγραφή

Suburban killing field


Gruesome business as the big Cannibal ^plays^ with hir dinner, tearing great chunks out of the back of the large slug, then effortlessly chasing it down for another bite as it attempts to flee.

See Slug prey: https://www.inaturalist.org/observations/11255219

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 01:00 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός Cornu aspersum

Παρατηρητής

will5000

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2016 07:28 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crajo964

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 02:33 PM NZST

Περιγραφή

Diving the Mount shipping channel, ~20m depth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crajo964

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 02:33 PM NZST

Περιγραφή

Diving the Mount shipping channel, ~20m depth

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα Ομοταξία Gastropoda

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 04:45 PM NZST

Περιγραφή

gastropod feeding sign??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 04:44 PM NZST

Περιγραφή

what the bleeeep!? these tracks - feeding sign? went right up the tree and into the branches!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2007 10:05 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 12:00 PM NZDT

Περιγραφή

Octopus digging out burrow in a restored mussel bed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 03:01 PM AEST

Περιγραφή

I cannot BELIEVE I actually found a name for this crazy little bivalve.
My reaction upon seeing it was definitely this:

I started out with looking at local iNat sightings but of course that didn't help because there isn't a single sighting of this thing. So off to ALA I went trawling through families, and I'm so very glad I stopped to look closer at the holotype photo. Going by this link it would seem that Maoricardium is a usual host for Ciboticola, although that link (?mis)identifies it as Anadara pilula. The link above pretty clearly shows a dead bivalve, and I can't find any other images of it beyond one or two specimens, so perhaps this is the first live specimen.
Host here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2008 08:44 AM NZDT

Περιγραφή

stockpile for the grit factory

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

bylsand

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2018 02:57 PM +13

Περιγραφή

Identification and description courtesy of Frank Climo, from samples collected in the area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

bylsand

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2018 02:50 PM +13

Περιγραφή

Identification and description courtesy of Frank Climo, from samples collected in the area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

bylsand

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2018 02:41 PM +13

Περιγραφή

Identification and description courtesy of Frank Climo, from samples collected in the area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

bylsand

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2018 02:40 PM +13

Περιγραφή

Identification and description courtesy of Frank Climo, from samples collected in the area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

nzb

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2017 03:29 PM NZDT

Περιγραφή

The Spiked Awl Snail is a vector for parasitic helminthes such as the rat lung worm Angiostrongylus cantonensis. After it has been once detected in Auckland in 2014 there has been a sighting three years later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aeterno

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2019 12:29 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2018 06:27 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018 11:35 PM NZST

Περιγραφή

Leaf vein slug has distinctive pigmentation in 'veins'

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelasimpson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2015

Τόπος

banks peninsula (Google, OSM)

Περιγραφή

found on tree at Omahu bush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2014

Τόπος

Travis Wetland (Google, OSM)

Περιγραφή

Found lurking on the outside of a Kanuka pot prior to planting.
Image #2 shows the breathing hole, looking at the pics it seams to open and shut.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2014

Περιγραφή

under log

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwilson

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2014

Περιγραφή

Several of these were on damp foliage in the early evening. This was the biggest individual found (c.25mm long).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

land_and_sea

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2017 09:24 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2017

Περιγραφή

These were quite easy to find in the Cabbage tree leaf bases.
Not usually the case.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2017 02:33 PM NZST

Περιγραφή

Abundant in a man-made marshy swale and drain in the native planting beside the walkway. The larger snail in the water images approached a smaller snail and climbed on top. Guessing they were copulating?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuart60

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2017

Τόπος

rangitata river (Google, OSM)

Περιγραφή

THINK ITS A PSEUDANEITEU species but have found one like it so wondering if its a new species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saras

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2017

Περιγραφή

Native snail munching on a cicada

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 11:26 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmilicich

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 08:00 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 10:56 AM NZST

Περιγραφή

Large patch seen behind mangroves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 01:10 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2017 10:53 AM NZDT

Περιγραφή

On garden furniture after rain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2014

Περιγραφή

these blend in with the white mudstone rocks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggirl13

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2018 01:48 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mesoplodon

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 03:01 PM NZST

Περιγραφή

First time seeing this species. I’d like to know the best method of preserving the periostracum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2017 04:16 PM NZDT

Περιγραφή

Huge area growing under a large rock exposed at low tide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debaston

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2011 08:56 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 04:10 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2019 06:51 AM SAST

Τόπος

Bergville (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 09:50 AM NZST

Περιγραφή

Really beautiful flatworm. Under a rock.
@stephen_thorpe @clinton @predomalpha Any ideas on this beauty?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 09:09 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 09:45 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 11:00 PM NZST

Περιγραφή

Same individual as /observations/16441282

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanprior

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 02:40 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 01:56 PM NZST

Περιγραφή

Not in association with codium, see last photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 06:05 PM PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Ribbon worm eating a bay goby

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raewyna

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 12:31 PM NZST

Περιγραφή

A number of shellfish, including this one, were all alive in a group where they appear to to have been trapped in a hollow in the rocks (shown in the third photo). These are rocks that don't usually have any shells but this time there was a significant little community (after an easterly storm). There was a small amount of residual water at low tide and as far as I could see all occupants were alive. Some had crawled up onto the rock where it was dry, but most had stayed in the wet area. I moved a couple to a shallow uncluttered pool to get some photos, then put them back. They were all gone the next time I visited about 4 days later.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2011

Τόπος

Sanibel Island (Google, OSM)

Περιγραφή

During a big minus tide, this long sandbar was exposed, with over a hundred alive adult Strombus alatus on it. When the tide recedes this much, they actually dig their way up out of the sand and prop themselves up as if they are enjoying the fresh air!

It seems risky to me, considering there are gulls and presumably raccoons and so on that might view them as a tasty meal.

And there were no juveniles at all that I could see, unless they remained hidden in the sand.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pliffgrieff

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2010

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 10:01 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendandoogan

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 07:57 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tam_topes

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2013 03:25 PM NZST

Τόπος

Foveaux Strait (Google, OSM)

Περιγραφή

Mostly the commonly known "5 finger" burgundy coloured starfish can be seen here along with the underside of a larger species of starfish. This was amongst the contents of dredged oysters.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glycymeris

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 03:55 PM NZST

Περιγραφή

Washed up on a small beach between rocks. Most of they were broken.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 10:47 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2018 09:52 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrutherford

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Περιγραφή

Good little patch of kakahi - some dead ones including a 90mm one.
obscured as accessed through private land

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgosliner

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2008 03:46 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 07:00 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 09:38 AM NZDT

Περιγραφή

Manukau Harbour seashore at Blockhouse Bay, Auckland. One empty but intact shell under an upper intertidal rock.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2015 09:41 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crispychipp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 09:30 AM NZDT

Περιγραφή

Ejecting a stream of fliud from the top at regular intervals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apteryx54

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 03:34 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharejosie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 11:58 AM NZDT

Περιγραφή

snorkeling

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glycymeris

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020

Περιγραφή

Lower intertidal, found on rocks surrounded by sandy mudflat in the lagoon.
2nd photo is the condition of the specimen before cleaning.
The foot was with black and white spots when alive.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2009 09:07 AM NZDT

Περιγραφή

Predation on a starfish. Charonia are really fast, the starfish escaped with the loss of an arm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2011 10:01 AM NZDT

Περιγραφή

These were in the same place in Spring at Mathesons for about 3 years until the thecate hydroids were no longer healthy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2015 09:53 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2013 01:29 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2010 10:35 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2010 03:42 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2011 01:54 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2016 10:30 AM NZST

Περιγραφή

old image, location to within 50 meters

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 07:13 PM NZST

Περιγραφή

This guy hardly showed it's shell at all (just see a small amount of it in the last photo.) When flipped over, it didn't retreat into it's shell. It simply righted itself and continued on (as shown in the photos)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 09:46 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glycymeris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020

Περιγραφή

The date is tentative.
This specimen is from the Auckland shell auction 2020, It was pretty expensive but gorgeous specimen,

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glycymeris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 11:20 AM NZDT

Περιγραφή

Intertidal, found under a isolated rock on muddy sand at low tide. Laying eggs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 03:41 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 05:39 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 06:25 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 10:37 AM NZDT

Περιγραφή

Eggs on the stem of Sabella spallanzanii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2018 12:17 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2017 04:28 PM PST

Περιγραφή

25 feet deep, just off number 9 or 10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 12:15 PM NZDT