Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 01:02 ΜΜ NZDT
Diadema palmeri - Photo (c) acanthaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by acanthaster
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Diadema palmeri, Ένα μέλος του Διάδημα (Γένος Diadema)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 01:25 ΜΜ NZST

Τόπος

Calypso Bay (Google, OSM)
Diadema palmeri - Photo (c) acanthaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by acanthaster
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Diadema palmeri, Ένα μέλος του Διάδημα (Γένος Diadema)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διάδημα (Γένος Diadema)

Παρατηρητής

smormede

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 01:36 ΜΜ UTC
Diadema palmeri - Photo (c) acanthaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by acanthaster
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Diadema palmeri, Ένα μέλος του Διάδημα (Γένος Diadema)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah_dwyer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 07:00 ΜΜ NZDT
Astraea heliotropium - Photo Jan Delsing, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Astraea heliotropium, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 08:11 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Mesocentrotus franciscanus - Photo (c) Julia Markey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julia Markey
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Mesocentrotus franciscanus, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikita182

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:29 ΠΜ NZDT

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Paryphanta busbyi - Photo (c) Euan Brook, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Euan Brook
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Paryphanta busbyi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryce_mcquillan

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2014 09:33 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Mating slugs

Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) wildazimuth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας (Limax maximus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

species-spotter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 01:28 ΜΜ NZDT
Haustrum - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Γένος Haustrum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

species-spotter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 01:22 ΜΜ NZDT
Haliotis iris - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Haliotis iris, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

species-spotter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 01:26 ΜΜ NZDT
Haliotis iris - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Haliotis iris, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

species-spotter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 02:16 ΜΜ NZDT
Lunella smaragda - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Lunella smaragda, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

species-spotter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 11:52 ΠΜ NZDT
Haliotis iris - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Haliotis iris, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

species-spotter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 01:08 ΜΜ NZDT
Haliotis iris - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Haliotis iris, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortimerp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 03:50 ΜΜ NZDT
Amphibola crenata - Photo (c) Jane Percival, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jane Percival
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Amphibola crenata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 06:53 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

On the one hand it only has 3 visible spiral ribs, on the other hand, it looks too large for A.fusus.

Ετικέτες

Alcithoe arabica - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Alcithoe arabica, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 06:56 ΠΜ NZDT

Ετικέτες

Atrina zelandica - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Atrina zelandica, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 06:57 ΠΜ NZDT

Ετικέτες

Semicassis pyrum - Photo (c) Simon Franicevic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Simon Franicevic
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Semicassis pyrum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmanderino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 02:25 ΜΜ NZDT
Cellana denticulata - Photo (c) Tony Wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Wills
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Cellana denticulata, Ένα μέλος του Πατελιδοειδή (Υπεροικογένεια Patelloidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmanderino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 02:25 ΜΜ NZDT
Diloma aethiops - Photo (c) David Winter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Diloma aethiops, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmanderino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 02:59 ΜΜ NZDT
Haliotis australis - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Haliotis australis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

species-spotter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 03:07 ΜΜ NZDT
Xenostrobus neozelanicus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Xenostrobus neozelanicus, Ένα μέλος του Μυτιλίδες (Οικογένεια Mytilidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoedavis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:41 ΜΜ NZDT
Paphies donacina - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Paphies donacina, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joooom

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2014 07:47 ΜΜ NZST
Spirula spirula - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Spirula spirula, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oakleycreek33

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 02:31 ΜΜ NZDT
Thylacodes - Photo (c) Wesley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wesley
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Γένος Thylacodes, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 12:48 ΜΜ NZDT
Jasus edwardsii - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Jasus edwardsii, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 11:42 ΠΜ NZDT
Bullina lineata - Photo (c) Felix Harper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Harper
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Bullina lineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glinks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:17 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Eggs on a ram's horn squid shell with small goose barnacles (separate observation)

Fiona pinnata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Fiona pinnata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glinks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:27 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Saw an unusual number. Maybe 10 or so over one 200m stretch of the beach

Dosinia anus - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Dosinia anus, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glinks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:27 ΠΜ NZDT
Austrofusus glans - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Austrofusus glans, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jannie_p

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 07:19 ΜΜ NZDT
Murexsul octogonus - Photo GrahamBould, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη predomalpha: Murexsul octogonus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 151139