Απρίλιος 13, 2019

1 year anniversary.

Hello,
sometime this week it will be my one year anniversary since I uploaded my first observation of a Astropecten polyacanthus. Also I am going up to Waipu Cove and Matapouri for the next week and a half (Bad internet, so I wont be able to do much, but expect many more observations of living animals and specimens I collect), which is where I went the first time, and I will hopefully find some more. I have linked some of my original observations here.

I thank you all for your support and help with identifying my observations and I hope to stay here for many more years:)

Posted on Απρίλιος 13, 2019 1218 ΠΜ by predomalpha predomalpha | 6 παρατηρήσεις | 3σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία