Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drdaviesicr

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:07 AM WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 03:47 PM EST

Περιγραφή

Edisto Island day 1 https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2018/11/18

Pinus quercus or Quercus pinus ;-) ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 03:47 PM EST

Περιγραφή

Edisto Island day 1 https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2018/11/18

Or Pinus quercus ;-)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 10:55 AM EDT

Περιγραφή

I'm calling him dodecaceratops. A molt.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2018 02:05 PM EDT

Περιγραφή

Jean Lafitte NHP, Barataria Preserve
https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2018/4/7
A juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπανανόθαμνος (Magnolia figo)

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2015 04:06 PM HKT

Περιγραφή

含笑 Michelia figo (=Magnolia figo)
: 植物與蝴蝶有很大的關係. 含笑是木蘭科的植物, 吸引以它為寄主的蝴蝶在葉上產卵, 當中便有統帥青鳳蝶和木蘭青鳳蝶。

參考 :
http://www.hktree.com/tree/Michelia%20figo.htm

Reference :
http://zh.wikipedia.org/wiki/含笑花
http://herbarium.gov.hk/subpages.aspx?id=3436

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 04:35 PM EDT

Περιγραφή

On the Blind River, LA, near Maurepas Swamp WMA:
https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2018/4/6

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 10:53 AM EDT

Τόπος

Sampson, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Περιγραφή

BWCA https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2019/8/5

Aptly named, eating another dragon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 07:49 AM EDT

Τόπος

East Cook, MN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 12:34 PM EDT

Τόπος

Bayfield, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Morning: Bayfield, WI
Midday: Apostle Islands NP
https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2019/8/1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 12:17 PM EDT

Τόπος

Bayfield, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Morning: Bayfield, WI
Midday: Apostle Islands NP
https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2019/8/1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 11:44 AM EDT

Τόπος

Bayfield, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Morning: Bayfield, WI
Midday: Apostle Islands NP
https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2019/8/1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 06:15 PM PDT

Περιγραφή

Pond below fish ladder, Boyle Dam.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 08:20 PM EDT

Περιγραφή

Morning: Indiana Dunes NP
Evening: Sleeping Bear Dunes NP
https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2019/7/29

w/ typical Dune Trail community:
https://www.inaturalist.org/observations/32175177 Gypsophila paniculata (Baby's Breath)
https://www.inaturalist.org/observations/32174340 Centaurea stoebe (Spotted Knapweed)
https://www.inaturalist.org/observations/32171296 Silene vulgaris (Bladder Campion)
https://www.inaturalist.org/observations/32176195 Asclepias syriaca (Common Milkweed)
https://www.inaturalist.org/observations/32174187 Ammophila breviligulata (American Marram Grass)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2010

Περιγραφή

Growing on a poison ivy leaf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 02:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 06:29 PM EDT

Περιγραφή

Bennett Spring State Park, day 2:
https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2019/5/19

No limit trout fishing! Mated pair.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 12:39 PM EDT

Περιγραφή

On the Blind River, LA, near Maurepas Swamp WMA:
https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2018/4/6
This trip's "wow".

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I know its Tipularia discolor, wondering why the green have seed heads and the purple don't. Age? Sex? @arethusa?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 10:37 AM EDT

Περιγραφή

ATL CNC day 4: Chattahoochee River & Rottenwood Creek
https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2019/4/29
Luckily this woke up during the photo shoot and transformed into a beetle. ~4-5mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 05:18 PM EDT

Περιγραφή

ATL CNC day 2: Chattahoochee River & Arabia Mountain https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2019/4/27
Spotted and Marbled both live here. Submerged camera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richiewong104

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2019 12:07 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mabelng

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Mola tecta

Παρατηρητής

tomleeturner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2019 05:17 PM PST

Περιγραφή

I am 6 feet from finger tip to finger tip. Big fish!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018 01:09 PM EST

Περιγραφή

Edisto Island, day 4: https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2018/11/21

The geo marker on this tree marks the location of Bache monument #6 of the Bache survey baseline used to establish the first accurate surveys of the East Coast. A. D. Bache was a West Point 1825 grad.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

nurilyana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2019 06:36 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dongminsung

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017 12:20 PM EDT

Περιγραφή

Confirm?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nirdybirdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2017 11:21 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

je9h

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 01:22 PM MDT

Περιγραφή

Larix lyallii cones - note reflexed bract tips (where still present and unbroken; they seem to be rather fragile) and longer than cone scales.

Larix lyallii bark - young trees and mature specimens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2018 07:55 AM EST

Περιγραφή

Edisto Island, day 3: https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2018/11/20

Tricolor. So I climbed out about 30' on a stout live oak branch so I could shoot downwards, and then it finally came back to my side.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tp51

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2017 07:40 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarangel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2016 06:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwbarrows

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 12:45 PM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 04:55 PM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erwin_pteridophilos

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2018 04:40 PM CEST

Περιγραφή

Dwarf Alberta white spruce at Volkshauspark Frohnleiten, Styria.
Zuckerhutfichte im Volkshauspark Frohnleiten, Steiermark.
Cultivar 'Conica'
As well reported at Monumental Trees since it's top shoot reverted to normal growth and bearing cones, despite being surely no kind of monumental tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 04:58 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2018 05:44 PM EDT

Περιγραφή

Jekyll Island https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2018/9/14

Not a sponge, hard as cement to the touch (you can see the sand gains they have glued into the tubes). This is like the sandcastle worm from CA, but the eastern one. Ref: Florida's Living Beaches by Witherington

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2011 01:37 PM EST

Περιγραφή

Death Valley National Park, Shorty's Well route to Telescope Peak, at 5500'. Juniper with significant mistletoe infestation. This obs. for the juniper.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 08:57 AM EDT

Τόπος

East Cook, MN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Swampy shore / bog plants of Crocodile Lake
https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2018/8/3

So this is my "swamp vole". I was crawling on hands and knees to get my tiny bog plants, when a little blur ran over. I then noticed its pile of cut sedge stems. I got these pics after finding its foot and tail left out of the hole it tried to hide in in the sphagnum bog.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 08:50 AM EDT

Τόπος

East Cook, MN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Swampy shore / bog plants of Crocodile Lake
https://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2018/8/3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobonahill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2012 09:16 AM PDT

Περιγραφή

Tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willstuart2001

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2017 04:34 PM EDT

Περιγραφή

I arrived at the Bruce Peninsula unclear on how to differentiate the yellow Lady's Slippers and after 4 days of looking at thousands and thousands of blossoms I left just as confused. There appear to be every gradation of size and sepal/petal color. I never imagined seeing Yellow Lady's Slippers in such numbers, covering the roadsides. These were roadside as I entered the park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaalyse

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2015 09:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2017 03:06 PM EST

Περιγραφή

On San Jacinto Peak, around 10700'. Those hiking poles are set at 125cm (49")

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2014

Τόπος

Mobile, AL, USA (Google, OSM)