Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

rock2020

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:36 ΠΜ CST
Κίτρος - Photo (c) Manuel Martín Vicente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Κίτρος (Γένος Citrus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

bdeppen11

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 06:12 ΜΜ -03

Περιγραφή

Bright green spiked leaves on a shrub like plant. Found on the bank of lake Cochrane and about a meter in height.

Berberis darwinii - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Berberis darwinii, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianbrettuk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 10:56 ΠΜ BST
Ilex - Photo (c) Jennifer Aitkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Γένος Ilex, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sam512276

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 10:40 ΠΜ CDT

Περιγραφή

This tree was right on the edge of the water and was about 5 feet tall.

Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιοσκώληκες (Οικογένεια Lumbricidae)

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

We have a large firewood pile of mainly cut oak, alder, and eucalyptus from our property. Whenever I collect from it, I'm impressed by the diversity of life living both on and deep within the pile

Γαιοσκώληκες - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Γαιοσκώληκες (Οικογένεια Lumbricidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

ruisantos7

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 11:58 ΜΜ WEST

Περιγραφή

a confirmar

Smilax - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Γένος Smilax, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

urielgc29

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:31 ΜΜ CST
Ardisia compressa - Photo (c) Elinor Josefina López Patiño, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elinor Josefina López Patiño
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Ardisia compressa, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

zuwairaaliyu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:01 ΜΜ WAT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ginamoli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 10:36 ΠΜ EST
Ilex vomitoria - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Clark
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Ilex vomitoria, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

akmcintyre

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 04:42 ΜΜ PST

Περιγραφή

Not sure what this species is but it is a tree with yellow bark. Would appreciate if someone could identify!

Ιτιά - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustinelee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2019 02:30 ΜΜ AWST
Bauhinia - Photo (c) Simon Attwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Attwood
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Γένος Bauhinia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandeno

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 08:55 ΠΜ UTC
Najas - Photo (c) José Agustín Del Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by José Agustín Del Cid
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Γένος Najas, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirnsc

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 03:38 ΜΜ EDT
Elaeagnus umbellata - Photo (c) Anisha N, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anisha N
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Elaeagnus umbellata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

gustavodmarino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2009

Περιγραφή

ramoneo invernal

Ετικέτες

Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2015 10:55 ΠΜ EDT
Syringodium - Photo (c) Ria Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Γένος Syringodium, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliofilipino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 07:49 ΜΜ -03
Hylobiina - Photo (c) John P Friel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John P Friel
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Υποφυλή Hylobiina, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catocalamity

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 11:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Mating pair

Acalyptratae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Υποενότητα ζώων Acalyptratae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agapanthus

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 08:04 ΜΜ UTC
Podocarpus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Γένος Podocarpus, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπειραία (Γένος Spiraea)

Παρατηρητής

agapanthus

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 05:05 ΜΜ UTC
Σπειραία - Photo (c) Eric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)

Παρατηρητής

agapanthus

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 12:53 ΜΜ UTC
Taxodium distichum - Photo (c) Kent C. Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent C. Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Taxodium distichum, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeferson_ochoa

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:56 ΜΜ -05
Camponotus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Γένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωχός (Γένος Sonchus)

Παρατηρητής

snttygbble_scout

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Περιγραφή

Field Notes - Many located in area; weed

Ζωχός - Photo (c) Jeff Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Ζωχός (Γένος Sonchus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snttygbble_scout

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Περιγραφή

Field Notes - Seed pods and flowers both present (refer to photos)

Tecomeae - Photo (c) squirrelwatcher019, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by squirrelwatcher019
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Φυλή Tecomeae, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

pcc2022

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:51 ΜΜ AEST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

pcc2022

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:44 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found this

Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcc2022

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:43 ΜΜ AEST
Bryopsida - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Ομοταξία Bryopsida, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

cantti01

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 06:32 ΜΜ PDT
Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αθάνατος (Agave americana)

Παρατηρητής

cantti01

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 02:32 ΜΜ PDT
Αθάνατος - Photo (c) khajek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by khajek
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Αθάνατος (Agave americana)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cantti01

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 01:12 ΜΜ EST
Phlegmariurus squarrosus - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Phlegmariurus squarrosus, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 02:22 ΜΜ EDT
Pteridium aquilinum pseudocaudatum - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη lincolndurey: Pteridium aquilinum var. pseudocaudatum, Ένα μέλος του Φτέρη (Pteridium aquilinum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 130868