Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 99682

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Clements Checklist v2021
Γένος Microcarbo (γονέας: Οικογένεια Phalacrocoracidae) Αντιστοιχία Γένος Microcarbo (γονέας: Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Δεκέμβριος 19, 2018