Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας

About Taxon Frameworks

Taxon Frameworks help us describe 'what we mean' by a taxon. Taxon Framework Relationships are mappings between taxa on iNaturalist Greece (internal taxa) and taxa on sources (external taxa) associated with a Taxon Framework. Read more

Εκκαθάριση φίλτρων
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή World Register of Marine Species (WoRMS)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species (WoRMS)
Είδος Faerlea primitiva (γονέας: Γένος Faerlea) Αντιστοιχία Είδος Faerlea primitiva (γονέας: Γένος Faerlea)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή World Register of Marine Species (WoRMS)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species (WoRMS)
Είδος Praeaphanostoma baltalimaniaformis (γονέας: Γένος Praeaphanostoma) Αντιστοιχία Είδος Praeaphanostoma baltalimaniaformis (γονέας: Γένος Praeaphanostoma)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή World Register of Marine Species (WoRMS)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species (WoRMS)
Είδος Baltalimania macrospiriferum (γονέας: Γένος Baltalimania) Αντιστοιχία Είδος Baltalimania macrospiriferum (γονέας: Γένος Baltalimania)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή World Register of Marine Species (WoRMS)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species (WoRMS)
Είδος Baltalimania histobursalium (γονέας: Γένος Baltalimania) Αντιστοιχία Είδος Baltalimania histobursalium (γονέας: Γένος Baltalimania)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή World Register of Marine Species (WoRMS)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species (WoRMS)
Είδος Baltalimania occulta (γονέας: Γένος Baltalimania) Αντιστοιχία Είδος Baltalimania occulta (γονέας: Γένος Baltalimania)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή World Register of Marine Species (WoRMS)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species (WoRMS)
Είδος Baltalimania marcusi (γονέας: Γένος Baltalimania) Αντιστοιχία Είδος Baltalimania marcusi (γονέας: Γένος Baltalimania)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή World Register of Marine Species (WoRMS)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species (WoRMS)
Είδος Baltalimania fontaneti (γονέας: Γένος Baltalimania) Αντιστοιχία Είδος Baltalimania fontaneti (γονέας: Γένος Baltalimania)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή World Register of Marine Species (WoRMS)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species (WoRMS)
Είδος Baltalimania sublittoralis (γονέας: Γένος Baltalimania) Αντιστοιχία Είδος Baltalimania sublittoralis (γονέας: Γένος Baltalimania)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή World Register of Marine Species (WoRMS)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species (WoRMS)
Είδος Baltalimania agile (γονέας: Γένος Baltalimania) Αντιστοιχία Είδος Baltalimania agile (γονέας: Γένος Baltalimania)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή World Register of Marine Species (WoRMS)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Register of Marine Species (WoRMS)
Είδος Baltalimania ylvae (γονέας: Γένος Baltalimania) Αντιστοιχία Είδος Baltalimania ylvae (γονέας: Γένος Baltalimania)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Licaria sarapiquensis (γονέας: Γένος Licaria) Αντιστοιχία Είδος Licaria sarapiquensis (γονέας: Γένος Licaria)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Viola primulifolia primulifolia (γονέας: Είδος Viola primulifolia) Αντιστοιχία Ποικιλία Viola primulifolia primulifolia (γονέας: Είδος Viola primulifolia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Onosma pseudoarenaria delphinensis (γονέας: Είδος Onosma pseudoarenaria) Αντιστοιχία Υποείδος Onosma pseudoarenaria delphinensis (γονέας: Είδος Onosma pseudoarenaria)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Viola sphaerocarpa (γονέας: Υποτμήμα Patellares) Εναλλακτική θέση Είδος Viola sphaerocarpa (γονέας: Γένος Viola)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Desmodium subsecundum (γονέας: Γένος Desmodium) Αντιστοιχία Είδος Desmodium subsecundum (γονέας: Γένος Desmodium)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Lepanthes jugum (γονέας: Γένος Lepanthes) Αντιστοιχία Είδος Lepanthes jugum (γονέας: Γένος Lepanthes)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Psychotria subobliqua (γονέας: Γένος Psychotria) Αντιστοιχία Είδος Psychotria subobliqua (γονέας: Γένος Psychotria)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Oenothera tafiensis tafiensis (γονέας: Είδος Oenothera tafiensis) Αντιστοιχία Υποείδος Oenothera tafiensis tafiensis (γονέας: Είδος Oenothera tafiensis)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Oenothera tafiensis parviflora (γονέας: Είδος Oenothera tafiensis) Αντιστοιχία Υποείδος Oenothera tafiensis parviflora (γονέας: Είδος Oenothera tafiensis)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Oenothera tafiensis (γονέας: Γένος Oenothera) Αντιστοιχία Είδος Oenothera tafiensis (γονέας: Γένος Oenothera)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υβρίδιο Orchis × penzigiana (γονέας: Υπογένος Masculae) Εναλλακτική θέση Υβρίδιο Orchis × penzigiana (γονέας: Γένος Orchis)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Desmodium delotum (γονέας: Γένος Desmodium) Αντιστοιχία Είδος Desmodium delotum (γονέας: Γένος Desmodium)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Desmodium guaraniticum (γονέας: Γένος Desmodium) Αντιστοιχία Είδος Desmodium guaraniticum (γονέας: Γένος Desmodium)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Desmodium micranthum (γονέας: Γένος Desmodium) Αντιστοιχία Είδος Desmodium micranthum (γονέας: Γένος Desmodium)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Desmodium weberbaueri (γονέας: Γένος Desmodium) Αντιστοιχία Είδος Desmodium weberbaueri (γονέας: Γένος Desmodium)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Desmodium sclerophyllum (γονέας: Γένος Desmodium) Αντιστοιχία Είδος Desmodium sclerophyllum (γονέας: Γένος Desmodium)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Erigeron ingae (γονέας: Γένος Erigeron) Αντιστοιχία Είδος Erigeron ingae (γονέας: Γένος Erigeron)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Rhamnus pumila legionensis (γονέας: Είδος Rhamnus pumila) Αντιστοιχία Υποείδος Rhamnus pumila legionensis (γονέας: Είδος Rhamnus pumila)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Petrocoptis glaucifolia viscosa (γονέας: Είδος Petrocoptis glaucifolia) Αντιστοιχία Υποείδος Petrocoptis glaucifolia viscosa (γονέας: Είδος Petrocoptis glaucifolia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Specklinia trilobata (γονέας: Γένος Specklinia) Αντιστοιχία Είδος Specklinia trilobata (γονέας: Γένος Specklinia)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 17, 2022