Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας

About Taxon Frameworks

Taxon Frameworks help us describe 'what we mean' by a taxon. Taxon Framework Relationships are mappings between taxa on iNaturalist Greece (internal taxa) and taxa on sources (external taxa) associated with a Taxon Framework. Read more

Εκκαθάριση φίλτρων
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Rhododendron aurigeranum aurigeranum (γονέας: Είδος Rhododendron aurigeranum) Αντιστοιχία Υποείδος Rhododendron aurigeranum aurigeranum (γονέας: Είδος Rhododendron aurigeranum)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 20, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Rhododendron loranthiflorum loranthiflorum (γονέας: Είδος Rhododendron loranthiflorum) Αντιστοιχία Υποείδος Rhododendron loranthiflorum loranthiflorum (γονέας: Είδος Rhododendron loranthiflorum)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 20, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Απόκλιση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υβρίδιο Geranium × magnificum (γονέας: Υποτμήμα Mediterranea) Μη εξωτερικό

Artificial hybrid in POWO: https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:373289-1

Δημιουργήθηκε από someplant τον Μάρτιος 20, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Απόκλιση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υβρίδιο Geranium × oxonianum (γονέας: Γένος Geranium) Μη εξωτερικό

artificial hybrid in POWO: https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:906212-1

Δημιουργήθηκε από someplant τον Μάρτιος 20, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Απόκλιση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υβρίδιο Geranium × cantabrigiense (γονέας: Τμήμα Unguiculata) Μη εξωτερικό

artificial hybrid in POWO: https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:906203-1

Δημιουργήθηκε από someplant τον Μάρτιος 20, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Cercis canadensis texensis (γονέας: Είδος Cercis canadensis) Αντιστοιχία Υποείδος Cercis canadensis texensis (γονέας: Είδος Cercis canadensis)

Δημιουργήθηκε από someplant τον Μάρτιος 20, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Cercis canadensis mexicana (γονέας: Είδος Cercis canadensis) Αντιστοιχία Υποείδος Cercis canadensis mexicana (γονέας: Είδος Cercis canadensis)

Δημιουργήθηκε από someplant τον Μάρτιος 20, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Cercis canadensis canadensis (γονέας: Είδος Cercis canadensis) Αντιστοιχία Υποείδος Cercis canadensis canadensis (γονέας: Είδος Cercis canadensis)

Δημιουργήθηκε από someplant τον Μάρτιος 20, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Roebuckiella similis (γονέας: Γένος Roebuckiella) Αντιστοιχία Είδος Roebuckiella similis (γονέας: Γένος Roebuckiella)

Δημιουργήθηκε από thebeachcomber τον Μάρτιος 20, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Selliguea dareiformis (γονέας: Γένος Selliguea) Αντιστοιχία Είδος Selliguea dareiformis (γονέας: Γένος Selliguea)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 20, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Hesperis podocarpa (γονέας: Γένος Hesperis) Αντιστοιχία Είδος Hesperis podocarpa (γονέας: Γένος Hesperis)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 20, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Hesperis hamzaoglui (γονέας: Γένος Hesperis) Αντιστοιχία Είδος Hesperis hamzaoglui (γονέας: Γένος Hesperis)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 20, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Rhododendron majus (γονέας: Υποτμήμα Euvireya) Εναλλακτική θέση Είδος Rhododendron majus (γονέας: Γένος Rhododendron)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 20, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Rhododendron retusum trichostylum (γονέας: Είδος Rhododendron retusum) Εναλλακτική θέση Ποικιλία Rhododendron retusum trichostylum (γονέας: Γένος Rhododendron retusum)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Rhododendron retusum retusum (γονέας: Είδος Rhododendron retusum) Αντιστοιχία Ποικιλία Rhododendron retusum retusum (γονέας: Είδος Rhododendron retusum)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Rhododendron pulleanum maiusculum (γονέας: Είδος Rhododendron pulleanum) Αντιστοιχία Ποικιλία Rhododendron pulleanum maiusculum (γονέας: Είδος Rhododendron pulleanum)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Rhododendron pulleanum pulleanum (γονέας: Είδος Rhododendron pulleanum) Αντιστοιχία Ποικιλία Rhododendron pulleanum pulleanum (γονέας: Είδος Rhododendron pulleanum)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Απόκλιση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Cornopteris major (γονέας: Γένος Cornopteris) Μη εξωτερικό

We follow the Pteridophyte Phylogeny Group and Cornopteris major is a valid species: https://www.worldplants.de/world-ferns/ferns-and-lycophytes-list#plantUid-12609

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Tectaria shahidaniana (γονέας: Γένος Tectaria) Αντιστοιχία Είδος Tectaria shahidaniana (γονέας: Γένος Tectaria)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Tectaria setulosa raciborskii (γονέας: Είδος Tectaria setulosa) Αντιστοιχία Ποικιλία Tectaria setulosa raciborskii (γονέας: Είδος Tectaria setulosa)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Tectaria setulosa setulosa (γονέας: Είδος Tectaria setulosa) Αντιστοιχία Ποικιλία Tectaria setulosa setulosa (γονέας: Είδος Tectaria setulosa)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Tectaria setulosa (γονέας: Γένος Tectaria) Αντιστοιχία Είδος Tectaria setulosa (γονέας: Γένος Tectaria)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Athyrium roseum fugongense (γονέας: Είδος Athyrium roseum) Αντιστοιχία Ποικιλία Athyrium roseum fugongense (γονέας: Είδος Athyrium roseum)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Athyrium roseum roseum (γονέας: Είδος Athyrium roseum) Αντιστοιχία Ποικιλία Athyrium roseum roseum (γονέας: Είδος Athyrium roseum)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Rhododendron nanophyton petrophilum (γονέας: Είδος Rhododendron nanophyton) Αντιστοιχία Ποικιλία Rhododendron nanophyton petrophilum (γονέας: Είδος Rhododendron nanophyton)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Rhododendron nanophyton nanophyton (γονέας: Είδος Rhododendron nanophyton) Αντιστοιχία Ποικιλία Rhododendron nanophyton nanophyton (γονέας: Είδος Rhododendron nanophyton)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Rhododendron lindaueanum bantaengense (γονέας: Είδος Rhododendron lindaueanum) Αντιστοιχία Ποικιλία Rhododendron lindaueanum bantaengense (γονέας: Είδος Rhododendron lindaueanum)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Rhododendron lindaueanum lindaueanum (γονέας: Είδος Rhododendron lindaueanum) Αντιστοιχία Ποικιλία Rhododendron lindaueanum lindaueanum (γονέας: Είδος Rhododendron lindaueanum)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Rhododendron gaultheriifolium expositum (γονέας: Είδος Rhododendron gaultheriifolium) Αντιστοιχία Ποικιλία Rhododendron gaultheriifolium expositum (γονέας: Είδος Rhododendron gaultheriifolium)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Συνομοταξία Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Rhododendron gaultheriifolium gaultheriifolium (γονέας: Είδος Rhododendron gaultheriifolium) Αντιστοιχία Ποικιλία Rhododendron gaultheriifolium gaultheriifolium (γονέας: Είδος Rhododendron gaultheriifolium)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Μάρτιος 19, 2023