Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας

About Taxon Frameworks

Taxon Frameworks help us describe 'what we mean' by a taxon. Taxon Framework Relationships are mappings between taxa on iNaturalist Greece (internal taxa) and taxa on sources (external taxa) associated with a Taxon Framework. Read more

Εκκαθάριση φίλτρων
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΟμοταξίαDiplopoda Πηγή Millibase

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Millibase
Είδος Cacuminostreptus triangulatus (γονέας: Γένος Cacuminostreptus) Αντιστοιχία Είδος Cacuminostreptus triangulatus (γονέας: Γένος Cacuminostreptus)

Mwabvu etal. 2010

Δημιουργήθηκε από wynand_uys τον Δεκέμβριος 11, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΟμοταξίαDiplopoda Πηγή Millibase

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Millibase
Είδος Cacuminostreptus vumbaensis (γονέας: Γένος Cacuminostreptus) Αντιστοιχία Είδος Cacuminostreptus vumbaensis (γονέας: Γένος Cacuminostreptus)

Δημιουργήθηκε από wynand_uys τον Δεκέμβριος 11, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Pulicaria pulvinata (γονέας: Γένος Pulicaria) Αντιστοιχία Είδος Pulicaria pulvinata (γονέας: Γένος Pulicaria)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Δεκέμβριος 11, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΟμοταξίαDiplopoda Πηγή Millibase

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Millibase
Είδος Cacuminostreptus conatus (γονέας: Γένος Cacuminostreptus) Αντιστοιχία Είδος Cacuminostreptus conatus (γονέας: Γένος Cacuminostreptus)

Δημιουργήθηκε από wynand_uys τον Δεκέμβριος 11, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΟμοταξίαDiplopoda Πηγή Millibase

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Millibase
Είδος Cacuminostreptus mazowensis (γονέας: Γένος Cacuminostreptus) Αντιστοιχία Είδος Cacuminostreptus mazowensis (γονέας: Γένος Cacuminostreptus)

Δημιουργήθηκε από wynand_uys τον Δεκέμβριος 11, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Coptis huanjiangensis (γονέας: Γένος Coptis) Αντιστοιχία Είδος Coptis huanjiangensis (γονέας: Γένος Coptis)

Δημιουργήθηκε από kai_schablewski τον Δεκέμβριος 11, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Pterocarpus dubius (γονέας: Γένος Pterocarpus) Αντιστοιχία Είδος Pterocarpus dubius (γονέας: Γένος Pterocarpus)

Δημιουργήθηκε από kitty12 τον Δεκέμβριος 11, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Pterocarpus marsupium acuminatus (γονέας: Είδος Pterocarpus marsupium) Αντιστοιχία Υποείδος Pterocarpus marsupium acuminatus (γονέας: Είδος Pterocarpus marsupium)

Δημιουργήθηκε από kitty12 τον Δεκέμβριος 11, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Pterocarpus monophyllus (γονέας: Γένος Pterocarpus) Αντιστοιχία Είδος Pterocarpus monophyllus (γονέας: Γένος Pterocarpus)

Δημιουργήθηκε από craig-r τον Δεκέμβριος 11, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Mucuna persericea (γονέας: Γένος Mucuna) Αντιστοιχία Είδος Mucuna persericea (γονέας: Γένος Mucuna)

Δημιουργήθηκε από rynxs τον Δεκέμβριος 11, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Schiedea diffusa diffusa (γονέας: Είδος Schiedea diffusa) Αντιστοιχία Υποείδος Schiedea diffusa diffusa (γονέας: Είδος Schiedea diffusa)

Δημιουργήθηκε από rynxs τον Δεκέμβριος 11, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Lysimachia remyi remyi (γονέας: Είδος Lysimachia remyi) Αντιστοιχία Υποείδος Lysimachia remyi remyi (γονέας: Είδος Lysimachia remyi)

Δημιουργήθηκε από rynxs τον Δεκέμβριος 11, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Lysimachia remyi maxima (γονέας: Είδος Lysimachia remyi) Εναλλακτική θέση Υποείδος Lysimachia remyi maxima (γονέας: Γένος Lysimachia remyi)

Δημιουργήθηκε από rynxs τον Δεκέμβριος 11, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Cyrtandra kealiae urceolata (γονέας: Είδος Cyrtandra kealiae) Αντιστοιχία Υποείδος Cyrtandra kealiae urceolata (γονέας: Είδος Cyrtandra kealiae)

Δημιουργήθηκε από rynxs τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Cyrtandra kealiae kealiae (γονέας: Είδος Cyrtandra kealiae) Αντιστοιχία Υποείδος Cyrtandra kealiae kealiae (γονέας: Είδος Cyrtandra kealiae)

Δημιουργήθηκε από rynxs τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Zanthoxylum dipetalum tomentosum (γονέας: Είδος Zanthoxylum dipetalum) Αντιστοιχία Ποικιλία Zanthoxylum dipetalum tomentosum (γονέας: Είδος Zanthoxylum dipetalum)

Δημιουργήθηκε από rynxs τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Zanthoxylum dipetalum dipetalum (γονέας: Είδος Zanthoxylum dipetalum) Αντιστοιχία Ποικιλία Zanthoxylum dipetalum dipetalum (γονέας: Είδος Zanthoxylum dipetalum)

Δημιουργήθηκε από rynxs τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υβρίδιο Epipactis × pupplingensis (γονέας: Γένος Epipactis) Αντιστοιχία Υβρίδιο Epipactis × pupplingensis (γονέας: Γένος Epipactis)

Δημιουργήθηκε από kelian_gtr τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Dryopteris crinalis podosora (γονέας: Είδος Dryopteris crinalis) Αντιστοιχία Ποικιλία Dryopteris crinalis podosora (γονέας: Είδος Dryopteris crinalis)

Δημιουργήθηκε από rynxs τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Dryopteris crinalis crinalis (γονέας: Είδος Dryopteris crinalis) Αντιστοιχία Ποικιλία Dryopteris crinalis crinalis (γονέας: Είδος Dryopteris crinalis)

Δημιουργήθηκε από rynxs τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Stictocardia laxiflora woodii (γονέας: Είδος Stictocardia laxiflora) Αντιστοιχία Ποικιλία Stictocardia laxiflora woodii (γονέας: Είδος Stictocardia laxiflora)

Δημιουργήθηκε από t_e_d τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Tovomita volkeri (γονέας: Γένος Tovomita) Αντιστοιχία Είδος Tovomita volkeri (γονέας: Γένος Tovomita)

Δημιουργήθηκε από schoenitz τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Tovomita glazioviana (γονέας: Γένος Tovomita) Αντιστοιχία Είδος Tovomita glazioviana (γονέας: Γένος Tovomita)

Δημιουργήθηκε από schoenitz τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Dichorisandra rhizantha (γονέας: Γένος Dichorisandra) Αντιστοιχία Είδος Dichorisandra rhizantha (γονέας: Γένος Dichorisandra)

Δημιουργήθηκε από schoenitz τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Niedenzuella doniana (γονέας: Γένος Niedenzuella) Αντιστοιχία Είδος Niedenzuella doniana (γονέας: Γένος Niedenzuella)

Δημιουργήθηκε από schoenitz τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Tilia cordata nasczokinii (γονέας: Είδος Tilia cordata) Αντιστοιχία Υποείδος Tilia cordata nasczokinii (γονέας: Είδος Tilia cordata)

Δημιουργήθηκε από sbrobeson τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Tilia cordata cordata (γονέας: Είδος Tilia cordata) Αντιστοιχία Υποείδος Tilia cordata cordata (γονέας: Είδος Tilia cordata)

Δημιουργήθηκε από sbrobeson τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Ipomoea eggersiana (γονέας: Γένος Ipomoea) Αντιστοιχία Είδος Ipomoea eggersiana (γονέας: Γένος Ipomoea)

Δημιουργήθηκε από t_e_d τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Begonia cucullata spatulata (γονέας: Είδος Begonia cucullata) Αντιστοιχία Ποικιλία Begonia cucullata spatulata (γονέας: Είδος Begonia cucullata)

Δημιουργήθηκε από sbrobeson τον Δεκέμβριος 10, 2023
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Vernonia andohii (γονέας: Γένος Vernonia) Αντιστοιχία Είδος Vernonia andohii (γονέας: Γένος Vernonia)

Δημιουργήθηκε από sbrobeson τον Δεκέμβριος 10, 2023