Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας

About Taxon Frameworks

Taxon Frameworks help us describe 'what we mean' by a taxon. Taxon Framework Relationships are mappings between taxa on iNaturalist Greece (internal taxa) and taxa on sources (external taxa) associated with a Taxon Framework. Read more

Εκκαθάριση φίλτρων
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Cleisostoma linearilobatum (γονέας: Γένος Cleisostoma) Αντιστοιχία Είδος Cleisostoma linearilobatum (γονέας: Γένος Cleisostoma)

Δημιουργήθηκε από kitty12 τον Μάιος 19, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΟμοταξίαActinopterygii Πηγή Catalog of Fishes

Σχέση: Απόκλιση

iNaturalist Greece Catalog of Fishes
Υβρίδιο Oncorhynchus aguabonita × mykiss (γονέας: Γένος Oncorhynchus) Μη εξωτερικό

Δημιουργήθηκε από operculum_ben τον Μάιος 18, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Myosotis dubia (γονέας: Σύνθετο Myosotis discolor) Εναλλακτική θέση Είδος Myosotis dubia (γονέας: Γένος Myosotis)

Δημιουργήθηκε από kelian_gtr τον Μάιος 18, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαMollusca Πηγή MolluscaBase

Σχέση: Απόκλιση

iNaturalist Greece MolluscaBase
Είδος Musculium japonicum (γονέας: Γένος Musculium) Ένα-προς-ένα Είδος Sphaerium japonicum (γονέας: Γένος Sphaerium)

https://www.inaturalist.org/taxon_swaps/143097

Δημιουργήθηκε από thomaseverest τον Μάιος 18, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΟμοταξίαActinopterygii Πηγή Catalog of Fishes

Σχέση: Απόκλιση

iNaturalist Greece Catalog of Fishes
Υπογένος Paralampris (γονέας: Γένος Lampris) Μη εξωτερικό

Deviation to help improve IDs, see: https://www.inaturalist.org/flags/666049

Δημιουργήθηκε από operculum_ben τον Μάιος 18, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΟμοταξίαActinopterygii Πηγή Catalog of Fishes

Σχέση: Απόκλιση

iNaturalist Greece Catalog of Fishes
Υπογένος Lampris (γονέας: Γένος Lampris) Μη εξωτερικό

Deviation to help improve IDs, see: https://www.inaturalist.org/flags/666049

Δημιουργήθηκε από operculum_ben τον Μάιος 18, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΟμοταξίαActinopterygii Πηγή Catalog of Fishes

Σχέση: Απόκλιση

iNaturalist Greece Catalog of Fishes
Υβρίδιο Melichthys vidua × indicus (γονέας: Γένος Melichthys) Μη εξωτερικό

Hybrid deviation.

Δημιουργήθηκε από operculum_ben τον Μάιος 18, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Malacothamnus densiflorus viscidus (γονέας: Είδος Malacothamnus densiflorus) Αντιστοιχία Ποικιλία Malacothamnus densiflorus viscidus (γονέας: Είδος Malacothamnus densiflorus)

Δημιουργήθηκε από keirmorse τον Μάιος 18, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Malacothamnus densiflorus densiflorus (γονέας: Είδος Malacothamnus densiflorus) Αντιστοιχία Ποικιλία Malacothamnus densiflorus densiflorus (γονέας: Είδος Malacothamnus densiflorus)

Δημιουργήθηκε από keirmorse τον Μάιος 18, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Mouriri gonavensis (γονέας: Γένος Mouriri) Αντιστοιχία Είδος Mouriri gonavensis (γονέας: Γένος Mouriri)

Δημιουργήθηκε από kitty12 τον Μάιος 18, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Orthopappus angustifolius (γονέας: Γένος Orthopappus) Αντιστοιχία Είδος Orthopappus angustifolius (γονέας: Γένος Orthopappus)

Δημιουργήθηκε από oscargsol τον Μάιος 17, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΤάξηOdonata Πηγή World Odonata List

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Odonata List
Είδος Protosticta khasia (γονέας: Γένος Protosticta) Αντιστοιχία Είδος Protosticta khasia (γονέας: Γένος Protosticta)

Δημιουργήθηκε από zebs τον Μάιος 17, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΤάξηOdonata Πηγή World Odonata List

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Odonata List
Είδος Yunnanosticta siangi (γονέας: Γένος Yunnanosticta) Αντιστοιχία Είδος Yunnanosticta siangi (γονέας: Γένος Yunnanosticta)

Δημιουργήθηκε από zebs τον Μάιος 17, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΤάξηOdonata Πηγή World Odonata List

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Odonata List
Είδος Macromia kannharaiensis (γονέας: Γένος Macromia) Αντιστοιχία Είδος Macromia kannharaiensis (γονέας: Γένος Macromia)

Δημιουργήθηκε από zebs τον Μάιος 17, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΤάξηOdonata Πηγή World Odonata List

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Odonata List
Είδος Lyriothemis lucifera (γονέας: Γένος Lyriothemis) Αντιστοιχία Είδος Lyriothemis lucifera (γονέας: Γένος Lyriothemis)

Δημιουργήθηκε από zebs τον Μάιος 17, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποείδος Rumex obtusifolius sylvestris (γονέας: Είδος Rumex obtusifolius) Αντιστοιχία Υποείδος Rumex obtusifolius sylvestris (γονέας: Είδος Rumex obtusifolius)

Δημιουργήθηκε από kitty12 τον Μάιος 17, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΤάξηOrthoptera Πηγή Orthoptera Species File

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Orthoptera Species File
Είδος Tenerasphaga meruensis (γονέας: Γένος Tenerasphaga) Αντιστοιχία Είδος Tenerasphaga meruensis (γονέας: Γένος Tenerasphaga)

Δημιουργήθηκε από kitty12 τον Μάιος 17, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Epidendrum retrosepalum (γονέας: Γένος Epidendrum) Αντιστοιχία Είδος Epidendrum retrosepalum (γονέας: Γένος Epidendrum)

Δημιουργήθηκε από kitty12 τον Μάιος 17, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Lepanthes bachue (γονέας: Γένος Lepanthes) Αντιστοιχία Είδος Lepanthes bachue (γονέας: Γένος Lepanthes)

Δημιουργήθηκε από nicolasr τον Μάιος 16, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Cinnastrum poiforme (γονέας: Γένος Cinnastrum) Αντιστοιχία Είδος Cinnastrum poiforme (γονέας: Γένος Cinnastrum)

Δημιουργήθηκε από oscargsol τον Μάιος 16, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Sedum lampusae (γονέας: Γένος Sedum) Αντιστοιχία Είδος Sedum lampusae (γονέας: Γένος Sedum)

Δημιουργήθηκε από alberto_colatore τον Μάιος 16, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Lysimachia brittenii (γονέας: Γένος Lysimachia) Αντιστοιχία Είδος Lysimachia brittenii (γονέας: Γένος Lysimachia)

Δημιουργήθηκε από alberto_colatore τον Μάιος 16, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Γένος Cinnastrum (γονέας: Υποφυλή Cinninae) Εναλλακτική θέση Γένος Cinnastrum (γονέας: Οικογένεια Poaceae)

Δημιουργήθηκε από oscargsol τον Μάιος 16, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Podagrostis novogaliciana (γονέας: Γένος Podagrostis) Αντιστοιχία Είδος Podagrostis novogaliciana (γονέας: Γένος Podagrostis)

Δημιουργήθηκε από oscargsol τον Μάιος 16, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΤάξηOpiliones Πηγή World Catalogue of Opiliones

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Catalogue of Opiliones
Είδος Ibalonianus waigeuensis (γονέας: Γένος Ibalonianus) Αντιστοιχία Είδος Ibalonianus waigeuensis (γονέας: Γένος Ibalonianus)

Δημιουργήθηκε από sjl197 τον Μάιος 16, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΤάξηOpiliones Πηγή World Catalogue of Opiliones

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Catalogue of Opiliones
Είδος Ibalonianus prasinus (γονέας: Γένος Ibalonianus) Αντιστοιχία Είδος Ibalonianus prasinus (γονέας: Γένος Ibalonianus)

Δημιουργήθηκε από sjl197 τον Μάιος 16, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΤάξηOpiliones Πηγή World Catalogue of Opiliones

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Catalogue of Opiliones
Είδος Ibalonianus kueckenthali (γονέας: Γένος Ibalonianus) Αντιστοιχία Είδος Ibalonianus kueckenthali (γονέας: Γένος Ibalonianus)

Δημιουργήθηκε από sjl197 τον Μάιος 16, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΤάξηOpiliones Πηγή World Catalogue of Opiliones

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece World Catalogue of Opiliones
Είδος Ibalonianus impudens (γονέας: Γένος Ibalonianus) Αντιστοιχία Είδος Ibalonianus impudens (γονέας: Γένος Ibalonianus)

Δημιουργήθηκε από sjl197 τον Μάιος 16, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Lysimachia longipes (γονέας: Γένος Lysimachia) Αντιστοιχία Είδος Lysimachia longipes (γονέας: Γένος Lysimachia)

Δημιουργήθηκε από wsyxbcl τον Μάιος 16, 2024
Καλύφθηκε από Πλαίσιο ταξινομικής μονάδας για ΣυνομοταξίαTracheophyta Πηγή Plants of the World Online

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Lespedeza dunnii (γονέας: Γένος Lespedeza) Αντιστοιχία Είδος Lespedeza dunnii (γονέας: Γένος Lespedeza)

Δημιουργήθηκε από wsyxbcl τον Μάιος 16, 2024