Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 625935

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Mammal Diversity Database. 2019
Είδος Tragelaphus sylvaticus (γονέας: Υπογένος Tragelaphus) Αντιστοιχία Είδος Tragelaphus sylvaticus (γονέας: Υπογένος Tragelaphus)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Δεκέμβριος 07, 2022