Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 608190

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Clements Checklist v2021
Γένος Urile (γονέας: Οικογένεια Phalacrocoracidae) Αντιστοιχία Γένος Urile (γονέας: Οικογένεια Phalacrocoracidae)

Δημιουργήθηκε από birdwhisperer τον Απρίλιος 19, 2022