Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 607558

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Clements Checklist v2021
Γένος Poikilocarbo (γονέας: Οικογένεια Phalacrocoracidae) Αντιστοιχία Γένος Poikilocarbo (γονέας: Οικογένεια Phalacrocoracidae)

Δημιουργήθηκε από birdwhisperer τον Απρίλιος 19, 2022