Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 607350

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Clements Checklist v2021
Γένος Leucocarbo (γονέας: Οικογένεια Phalacrocoracidae) Αντιστοιχία Γένος Leucocarbo (γονέας: Οικογένεια Phalacrocoracidae)

Δημιουργήθηκε από birdwhisperer τον Απρίλιος 18, 2022