Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 486715

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Mammal Diversity Database. 2019
Είδος Petaurista yunanensis (γονέας: Γένος Petaurista) Αντιστοιχία Είδος Petaurista yunanensis (γονέας: Γένος Petaurista)

Δημιουργήθηκε από bobby23 τον Σεπτέμβριος 11, 2021