Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 563293

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Catalogue of Life
Βασίλειο Fungi (γονέας: Κατάσταση ύλης Life) Αντιστοιχία Βασίλειο Fungi (γονέας: Κατάσταση ύλης Life)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 02, 2021