Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 563253

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist
Ομοταξία Reptilia (γονέας: Υποσυνομοταξία Vertebrata) Εναλλακτική θέση Ομοταξία Reptilia (γονέας: Συνομοταξία Chordata)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 01, 2021