Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 563250

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist
Ομοταξία Amphibia (γονέας: Υποσυνομοταξία Vertebrata) Εναλλακτική θέση Ομοταξία Amphibia (γονέας: Συνομοταξία Chordata)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 01, 2021