Το Ημερολόγιο του Flies of the US and Canada

Αρχεία Ημερολογίου για Σεπτέμβριος 2023

Σεπτέμβριος 09, 2023

September 10th - Rhagio Review

Heyo, fly folk!

This week, we will review the genus Rhagio and the common species R. punctipennis and R. mystaceus. We will also briefly look at my Nearctic Condylostylus draft key.

Date & Time: 8 PM EDT on Sunday, September 10th.

Join here: Meeting Link

Meeting ID: 874 5687 3015

Passcode: diptera

Resource: https://docs.google.com/presentation/d/1v1XkHlErPhazLfnYiBYf6IkT7wkOnatdr0K2rtQoY_k/edit

Identify Link we will use: https://www.inaturalist.org/observations/identify?order_by=random&place_id=1,6712&taxon_id=60471

Click here to sign up to join our emailing list!

Posted on Σεπτέμβριος 09, 2023 0831 ΜΜ by zdanko zdanko | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 16, 2023

September 17th - Rhagio Cont'D

Heyo, fly folk!

This workshop will continue last week's review of Rhagio. Those of us interested in Condylostylus may test the draft key.

Date & Time: 8 PM EDT on Sunday, September 17th.

Join here: Meeting Link

Meeting ID: 874 5687 3015

Passcode: diptera

Resource: https://docs.google.com/presentation/d/1v1XkHlErPhazLfnYiBYf6IkT7wkOnatdr0K2rtQoY_k/edit

Identify Link we will use: https://www.inaturalist.org/observations/identify?order_by=random&place_id=1,6712&taxon_id=60471

Click here to sign up to join our emailing list!

Posted on Σεπτέμβριος 16, 2023 0958 ΜΜ by zdanko zdanko | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 19, 2023

September 24th - Canceled

Hey folks,

We will not be meeting this coming Sunday, September 24th. See you next week!

-Zachary

Posted on Σεπτέμβριος 19, 2023 0123 ΜΜ by zdanko zdanko | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 28, 2023

October 1st - Rhagio + Condylostylus Testing

Heyo, fly folk!

This workshop will involve a review of the common Rhagio species in the Eastern Nearctic. There will also be an opportunity to test the Condylostylus key.

Date & Time: 8 PM EDT on Sunday, October 1st.

Join here: Meeting Link

Meeting ID: 874 5687 3015

Passcode: diptera

Resource: https://docs.google.com/presentation/d/1v1XkHlErPhazLfnYiBYf6IkT7wkOnatdr0K2rtQoY_k/edit

Identify Link we will use: https://www.inaturalist.org/observations/identify?order_by=random&place_id=1,6712&taxon_id=60471

Click here to sign up to join our emailing list!

Posted on Σεπτέμβριος 28, 2023 1242 ΜΜ by zdanko zdanko | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο