205-Monitoring van Insectenpopulaties

wagermieden (Friesland), 16,4 ha https://edepot.wur.nl/524258 https://edepot.wur.nl/524258https://edepot.wur.nl/524258 https://edepot.wur.nl/524258

oor het monitoren van biodiversiteit zijn diverse methoden beschikbaar. Soms heel specifiek, gericht op één soortgroep en alleen uitvoerbaar door specialisten. Maar er zijn ook methoden die een meer algemeen beeld geven en eenvoudig door bijvoorbeeld bewoners of scholieren kunnen worden uitgevoerd.

Als eerste stap voor het opstellen van het monitoringsplan, hebben we daarom samen met de gemeente de verschillende beschikbare monitoringsmethoden op een rij gezet. Vervolgens zijn we met de gemeente in gesprek gegaan om te bepalen welke methoden het best aansluiten bij hun wensen en eisen.

Dit heeft geleid tot een selectie van vier verschillende methoden:

Meetnet Urbane Soorten (MUS) om een beeld te krijgen van de trend en ontwikkeling van stadsvogels
Bijeninventarisatie waarbij alle aanwezige bijensoorten in beeld worden gebracht
Ecoscans water en oever die de biodiversiteit in stadswateren in kaart brengen
Meetlat Biodiversiteit om de potentie voor biodiversiteit te meten door te kijken naar zaken als structuur variatie, gradiënten en schuilplekken voor dieren


LiveAtlas Dagvlinders, Zoogdieren, Sprinkhanen basisdata

Leuk dat je de LiveAtlas wilde proberen voor dagvlinders, libellen en sprinkhanen! Bij het beginscherm van de telling kun je aanklikken welke soortgroepen je ‘aan’ wilt zetten. Ook tijdens de telling kan je dat nog wijzigen door rechtsboven op de drie streepjes onder elkaar te klikken. Als je de drie soortgroepen groen hebt gemaakt, moet je ze in principe kunnen invoeren. Als dat niet werkt, kun je het beste contact opnemen met Sovon zelf, want zij hebben de app ontwikkeld: albert.dejong@sovon.nl.

Als alles goed werkt, gaat alles verder automatisch (het opslaan van de looproute, begintijd, eindtijd, etc.) en komen de gegevens vanzelf bij ons terecht.
De oplossing was Vernieuwen basisdata, maar dat is nergens te vinden. Kan dat opgenomen worden:
"Mocht u geen soorten in kunnen voeren en is dit ook nooit gelukt, probeer dan uw basisdata te vernieuwen onder "Instellingen"" .

Resultaat
Met het monitoringsplan heeft de gemeente een goed instrument in handen om de stand van de biodiversiteit in beeld te brengen, en door de tijd heen te volgen. Bovendien geven de resultaten inzicht in waar aanpassing van beleid en beheer gewenst is. Zo kan de gemeente de komende jaren toewerken naar verder herstel en versterking van de biodiversiteit. De ecoscans water en oever worden in 2021 voor het eerst uitgevoerd door de ecologen van TAUW.

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/PDF-jes/waarneming_is_zilver_-_telling_is_goud_vb2018_vanturnhout-compressed.pdf


European Biodiversity Portal

A recent article published in the journal ‘Scientific Reports’ states, ‘Monitoring schemes provide an important source of information on biodiversity change, guiding further research, conservation assessment and planning.’ The article cites The European Biodiversity Portal, designed and implemented by the EU-funded EU BON project that offers researchers, policy-makers, and others interested in biodiversity, easy access to insights on trends and modelling techniques.
http://biodiversity.eubon.eu/
The project worked on the establishment and adoption of new data standards, the development of tools to enable collaborative research and the encouragement of citizen-scientists. As a result, EU BON, by building the European Biodiversity Observation Network, has created advanced techniques for data analysis along with new approaches for modelling and strategies for future biodiversity monitoring.
http://biodiversity.eubon.eu/
http://biodiversity.eubon.eu/web/guest/essential-biodiversity-variables
http://biodiversity.eubon.eu/web/guest/spatial-dataset-browser
http://biodiversity.eubon.eu/web/guest/species-richness
https://www.gbif.org/news/82382/new-opportunity-for-publication-of-species-sampling-and-monitoring-datahttps://www.vlinderstichting.nl/bimag
LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting hebben onder de noemer Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) gezamelijk een programma opgezet om boeren zelf (dag- en nacht)vlinders te laten monitoren in het agrarisch gebied. In 2019 hebben er 21 boeren meegedaan en in 2020 is dit opgelopen tot 49 deelnemende boeren. Het doel is om in 2022 op 100 verschillende bedrijven vlinders te tellen.

Unieke samenwerking
In 2017 is uit meerjarig onderzoek duidelijk geworden dat de soorten insecten en met name de biomassa van insecten in de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. Dit was voor LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting reden om te kijken hoe hier verandering in kan worden gebracht en met elkaar BIMAG te ontwikkelen.

Αναρτήθηκε από ahospers ahospers, Ιούλιος 26, 2021 1234 ΜΜ

Σχόλια

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια

Προσθήκη σχόλιου

Συνδεθείτε ή Εγγραφή για να προσθέσετε σχόλια