Μάιος 18, 2023

Velagavi Trip

Mostly insects documentation with a few plants (most of them I could not id).

Posted on Μάιος 18, 2023 0836 ΠΜ by vinod_shankar vinod_shankar | 120 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Δεκέμβριος 21, 2022

Sittilingi Visit-3

Will try to write more

Posted on Δεκέμβριος 21, 2022 0953 ΠΜ by vinod_shankar vinod_shankar | 11 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Νοέμβριος 04, 2022

Sittilingi Visit-1

Includes observations during the forest walk with children, Old Thulir campus walk with Ram and Ammapalaiyam RF visit.

Will try to write something about the walks too.

-
Vinod

Posted on Νοέμβριος 04, 2022 0134 ΜΜ by vinod_shankar vinod_shankar | 46 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Sittilingi Visit-2 RH-Run

While I would like to do a small write up on the walk with the Thulir children, I thought of sharing this post with the observations included during the walk.

Will get back on this.

-
Vinod

Posted on Νοέμβριος 04, 2022 0130 ΜΜ by vinod_shankar vinod_shankar | 19 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία