Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sayee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 05:20 ΜΜ IST

Περιγραφή

Deci tree: Kali Marudu

Terminalia elliptica - Photo (c) Rujuta Vinod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rujuta Vinod
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Terminalia elliptica, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magicalnature

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 10:28 ΠΜ IST
Terminalia elliptica - Photo (c) Rujuta Vinod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rujuta Vinod
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Terminalia elliptica, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uma_shunmuganathan

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 05:51 ΜΜ IST
Terminalia elliptica - Photo (c) Rujuta Vinod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rujuta Vinod
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Terminalia elliptica, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranya6

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 10:44 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Beautiful branching

Terminalia elliptica - Photo (c) Rujuta Vinod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rujuta Vinod
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Terminalia elliptica, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magicalnature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 10:27 ΠΜ IST
Terminalia elliptica - Photo (c) Rujuta Vinod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rujuta Vinod
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Terminalia elliptica, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwin31

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 05:52 ΜΜ IST

Περιγραφή

Found in sky

Bubulcus coromandus - Photo (c) Ben Tsai蔡維哲, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ben Tsai蔡維哲
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Bubulcus coromandus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramkthulir

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2012 07:59 ΜΜ UTC

Τόπος

Sittilingi (Google, OSM)
Bubulcus coromandus - Photo (c) Ben Tsai蔡維哲, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ben Tsai蔡維哲
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Bubulcus coromandus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paripooranam_k

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 10:00 ΠΜ UTC
Trichosanthes - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Γένος Trichosanthes, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magicalnature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 09:57 ΠΜ IST
Entoloma - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Γένος Entoloma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saambavy

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 07:50 ΠΜ IST
Papilio agenor polymnestor - Photo (c) Shriram Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shriram Bhakare
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Papilio agenor ssp. polymnestor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magicalnature

Ημερομηνία

Μάιος 2022
Terminalia latifolia - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Terminalia latifolia, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magicalnature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Terminalia latifolia - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Terminalia latifolia, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pelalah

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 05:14 ΜΜ IST
Chrysilla volupe - Photo (c) Manjunath Acharya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manjunath Acharya
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Chrysilla volupe, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nambirajan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 07:18 ΠΜ IST

Περιγραφή

..,
(sarukku paarai..,)

Viverridae - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Οικογένεια Viverridae, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nambirajan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 12:17 ΜΜ IST

Περιγραφή

..,
(s eri..,)

Mimosoideae - Photo (c) Suzie Engelhardt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Suzie Engelhardt
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Υποοικογένεια Mimosoideae, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nambirajan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 12:04 ΜΜ IST

Περιγραφή

பயறு நீலன்..,
(s eri..,)

Chilades parrhasius - Photo (c) Shriram Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shriram Bhakare
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Chilades parrhasius, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxncharlie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 08:06 ΠΜ IST
Ariadne merione - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Ariadne merione, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nambirajan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 05:25 ΜΜ IST

Περιγραφή

கும்பிடு பூச்சி..,
(gate..,)

Gongylus gongylodes - Photo (c) Shiwalee Samant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shiwalee Samant
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Gongylus gongylodes, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxncharlie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 07:23 ΠΜ IST
Zanthoxylum asiaticum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Zanthoxylum asiaticum, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thileepan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 07:41 ΠΜ IST
Dichrostachys cinerea - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Dichrostachys cinerea, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxncharlie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 09:05 ΠΜ IST
Gymnema sylvestre - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Gymnema sylvestre, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxncharlie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 09:38 ΠΜ IST
Pigea enneasperma - Photo (c) plantboyofsingapore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by plantboyofsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Pigea enneasperma, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nambirajan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:39 ΠΜ IST

Περιγραφή

..,
(painting stone..,)

Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxncharlie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:40 ΜΜ IST
Calotes versicolor - Photo (c) vlad50, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vlad50
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Calotes versicolor, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxncharlie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 01:24 ΜΜ IST
Jamides celeno - Photo (c) CW Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by CW Gan
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Jamides celeno, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nambirajan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 12:15 ΜΜ IST

Περιγραφή

எலுமிச்சை அழகி..,
(next, sarukku paarai..,)

Papilio demoleus - Photo (c) Akshaya Sivaprasad, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Akshaya Sivaprasad
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Papilio demoleus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nambirajan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 02:27 ΜΜ IST

Περιγραφή

..,
(opp office..,)

Acraea terpsicore - Photo (c) samim.wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by samim.wildlife
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Acraea terpsicore, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

nambirajan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 08:46 ΠΜ IST

Περιγραφή

..,
(adr lake..,)

Τζιτζίκια - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nambirajan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 11:10 ΠΜ IST

Περιγραφή

தட்டான்..,
(art's college..,)

Paragomphus lineatus - Photo (c) Raveendran K.C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raveendran K.C.
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Paragomphus lineatus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxncharlie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 03:24 ΜΜ IST
Diabolocatantops - Photo (c) Anubhav Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anubhav Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη vinod_shankar: Γένος Diabolocatantops, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1052