Νοέμβριος 08, 2022

Equisetum, Przemysl, Poland. IEA Collection of Equisetum 2022

https://www.researchgate.net/publication/365201373_Equisetum_Przemysl_Poland_IEA_Collection_of_Equisetum_2022
Radoslaw Walkowiak. 2022. Equisetum, Przemysl, Poland. IEA Collection of Equisetum 2022 © IEA Paper 2022. Presentation, Botanical Report, Scientific data. The International Equisetological Association and World Equisetum Program, Research Service. (Open Access) DOI:10.13140/RG.2.2.21460.88962

Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022 0618 ΜΜ από radekwalkowiak radekwalkowiak | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Escherichia coli – Short Report

Radoslaw Janusz Walkowiak. Escherichia coli – Short Report. 4(1): 2022. GJNFS.MS.ID.000580. Global Journal of Nutrition & Food Science / Short Communication. DOI:10.33552/GJNFS.2022.04.000580 (Open Access) https://irispublishers.com/gjnfs/pdf/GJNFS.MS.ID.000580.pdf

Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022 0617 ΜΜ από radekwalkowiak radekwalkowiak | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Νοέμβριος 05, 2022

Heavy metal accumulation efficiency and subsequent of cytogenotoxicity evaluation in the medicinal plant Equisetum hyemale

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15287394.2022.2139313
Regildo Márcio Gonçalves da Silva, Vanessa Marques de Oliveira Moraes, Valter Henrique Marinho Dos Santos, Filipe Oliveira Granero, Célia Cristina Malaguti Figueiredo & Luciana Pereira Silva (2022) Heavy metal accumulation efficiency and subsequent of cytogenotoxicity evaluation in the medicinal plant Equisetum hyemale, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, DOI: 10.1080/15287394.2022.2139313

Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 05, 2022 0722 ΜΜ από radekwalkowiak radekwalkowiak | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Οκτώβριος 08, 2022

A Multi-Pronged Technique for Identifying Equisetum palustre and Equisetum arvense—Combining HPTLC, HPLC-ESI-MS/MS and Optimized DNA Barcoding Techniques

Ibi, A.; Du, M.; Beuerle, T.; Melchert, D.; Solnier, J.; Chang, C. A Multi-Pronged Technique for Identifying Equisetum palustre and Equisetum arvense—Combining HPTLC, HPLC-ESI-MS/MS and Optimized DNA Barcoding Techniques. Plants 2022, 11, 2562. https://doi.org/10.3390/plants11192562

Αναρτήθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022 0537 ΜΜ από radekwalkowiak radekwalkowiak | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Aqueous extract from Equisetum arvense stimulates the secretion of Tamm-Horsfall protein in human urine after oral intake

Boris Mo, Jandirk Sendker, Fabian Herrmann, Sascha Nowak, Andreas Hensel; Aqueous extract from Equisetum arvense stimulates the secretion of Tamm-Horsfall protein in human urine after oral intake; Phytomedicine, Volume 104, 2022, 154302, ISSN 0944-7113,
https://doi.org/10.1016/j.phymed.2022.154302

Αναρτήθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022 0536 ΜΜ από radekwalkowiak radekwalkowiak | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Equisetum arvense L.

Şahinler, S.Ş. (2022). Equisetum arvense L.. In: Gürağaç Dereli, F.T., Ilhan, M., Belwal, T. (eds) Novel Drug Targets With Traditional Herbal Medicines. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-07753-1_17

Αναρτήθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022 0535 ΜΜ από radekwalkowiak radekwalkowiak | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αύγουστος 14, 2022

Equisetum hyemale-derived unprecedented bioactive composite for hard and soft tissues engineering

da Costa e Silva, R.M.F., Diniz, I.M.A., Gomes, N.A. et al. Equisetum hyemale-derived unprecedented bioactive composite for hard and soft tissues engineering. Sci Rep 12, 13425 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-17626-w

Αναρτήθηκε στις Αύγουστος 14, 2022 0644 ΜΜ από radekwalkowiak radekwalkowiak | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Four new glucosides from the aerial parts of Equisetum sylvaticum

Wang, Z., Tian, Y., Sugimoto, S. et al. Four new glucosides from the aerial parts of Equisetum sylvaticum. J Nat Med (2022). https://doi.org/10.1007/s11418-022-01643-0

Αναρτήθηκε στις Αύγουστος 14, 2022 0643 ΜΜ από radekwalkowiak radekwalkowiak | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούλιος 29, 2022

OUP Plant Science Hub

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 29, 2022 0701 ΜΜ από radekwalkowiak radekwalkowiak | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Investigation of the Genotoxic, Antigenotoxic and Antioxidant Profile of Different Extracts from Equisetum arvense L.

Dormousoglou, M.; Efthimiou, I.; Antonopoulou, M.; Fetzer, D.L.; Hamerski, F.; Corazza, M.L.; Papadaki, M.; Santzouk, S.; Dailianis, S.; Vlastos, D. Investigation of the Genotoxic, Antigenotoxic and Antioxidant Profile of Different Extracts from Equisetum arvense L. Antioxidants 2022, 11, 1393. https://doi.org/10.3390/antiox11071393

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 29, 2022 0700 ΜΜ από radekwalkowiak radekwalkowiak | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο