Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)

Παρατηρητής

benvh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:32 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flyber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 12:25 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 10:55 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsferguson

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Simcoe, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylancastroc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 03:49 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alesmazzo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 06:42 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danospv

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 12:50 ΜΜ PDT

Τόπος

Montara, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmille_bl1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)

Παρατηρητής

lastovka

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 01:51 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ropro

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2014 04:22 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinanesterkova

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 05:47 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 10:41 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 03:41 ΜΜ EST

Τόπος

Mono, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dieguteluise

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 04:58 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

EN23-677

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinanesterkova

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 04:55 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylb

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 04:14 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvacorva

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 01:13 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

student_of_life

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 03:27 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)

Παρατηρητής

farnika

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 12:45 ΜΜ CEST

Τόπος

Pirna, Deutschland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)

Παρατηρητής

olgaermolaeva

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 03:54 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiantum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 01:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhjerkens

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2008 05:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadjabaum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 10:27 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 12:34 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claireghm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 03:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huyuping

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 03:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)

Παρατηρητής

aga_l_

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 03:26 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 09:51 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiangilli

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2013 02:14 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan_marley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 02:08 ΜΜ BST

Περιγραφή

On wall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 10:42 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 07:34 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jollyorange

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 01:36 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alopecurus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 02:12 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmelilotus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claireghm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 05:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainakrakowiak

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 04:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 01:42 ΜΜ CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπουρίς Η Αρουραία (Equisetum arvense)

Παρατηρητής

mobbini

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 02:58 ΜΜ CEST

Τόπος

Mücheln, Germany (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksoncr

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 05:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillithh

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 06:25 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdshide

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregdmitrenko

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 05:46 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaglazunov

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:55 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_palmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 12:44 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walterwimmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 03:37 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelcournoyer

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 03:16 ΜΜ MDT

Περιγραφή

E. variegatum?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_sellman

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theholyboar

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 11:08 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 02:25 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 03:23 ΜΜ CEST

Τόπος

Alta, Norwegen (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocanire

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 02:07 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nevermetsnails

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 07:43 ΠΜ BST

Τόπος

Heybridge (Google, OSM)

Περιγραφή

On brickwork.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b-fisch

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2014 02:01 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielrjazz

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 02:25 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσουνάδα (Papaver rhoeas)

Παρατηρητής

harpetsow

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 09:35 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philkahler

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 09:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamdomenge9

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 05:15 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epsilon

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 03:12 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)

Παρατηρητής

davidegiuliani

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:41 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kai_schablewski

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 02:51 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

udcmrk

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 02:18 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carocote

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 12:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia_sav

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 06:06 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ester_mladenkova

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 07:00 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenchamberlain

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 01:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπουρίς Η Αρουραία (Equisetum arvense)

Παρατηρητής

sparkyjenny

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπουρίς Η Αρουραία (Equisetum arvense)

Παρατηρητής

vadawhite

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 04:39 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_skotnicki

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 06:54 ΜΜ GMT

Περιγραφή

On grave stone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelsink

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 05:18 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipdekat

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 04:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing on rock near stream feeding into the elk river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alinamartin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 12:18 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)

Παρατηρητής

uwekozina

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2004

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickstrzalkowski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 01:47 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipomopsis

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2015 09:36 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 05:20 ΜΜ CET

Περιγραφή

On soil over rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 05:25 ΜΜ CET

Περιγραφή

unusual on rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nschwab

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 06:27 ΜΜ CET

Τόπος

Servion, Suisse (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonatachr

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 01:27 ΜΜ MSK

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudolphous

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 01:19 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavloviv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 12:10 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyaeger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 07:57 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:41 ΠΜ +09

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiangilli

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 06:33 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abejedario

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 02:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nirntoot

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 12:56 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 12:59 ΜΜ CEST

Περιγραφή

female 2,7mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

voleman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 12:41 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 03:39 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 09:32 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinabobyleva

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2017 05:33 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_vilyaeva

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 02:40 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyketaure

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 10:53 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 11:17 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricio_novoa

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2009 03:59 ΠΜ -04

Περιγραφή

alguna vez conocido como Equisetum xylochaetum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scotmango

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 03:25 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmaximo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 12:07 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmaximo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 11:47 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_vilyaeva

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 03:37 ΜΜ MSK