Αρχεία Ημερολογίου για Μάιος 2023

25 Μάιος 2023

Euphorbia in Texas

I don’t know if Journal is the place for me to put links to useful identification guides, for my own education and use, but that’s how I’m going to proceed…

https://www.inaturalist.org/journal/nathantaylor7583/11789-texas-euphorbias-the-tithymaloids

https://www.inaturalist.org/check_lists/1928417-Euphorbia-of-Texas

Posted on Πέμπτη 25 Μάιος 2023 18:40:44 UTC by plateauville plateauville | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

26 Μάιος 2023

Αρχεία