Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 06:12 ΜΜ CST

Περιγραφή

My first ever Draba sighting! A friend of mine pointed this out, thinking it was Shepherd's Purse... quite glad he did.

I remembered checking the Texas Arabideae journal post, but unfortunately did not remember the details... so I of course resorted to trying to take as many photos in focus as possible and hoping for the best.
I'll come back for these some other day.

Note: In photo 2 there are actually two species shown... Draba cuneifolia on the left, Draba platycarpa on the left.