Αρχεία Ημερολογίου για Ιανουάριος 2022

Ιανουάριος 04, 2022

Notes on identifying white rain lilies in Texas

I've been wanting to learn how to identify the white rain lilies, so I sat down and pulled together the identifying characteristics. I'm no expert, so offer corrections if anything is incorrect.Visual guide:
https://docs.google.com/presentation/d/1CUOqy8kDbBZs3vC_2yty-4gJBuWNu9kY6DEYScASus4/edit?usp=sharing

Posted on Ιανουάριος 04, 2022 0532 ΜΜ by pfau_tarleton pfau_tarleton | 17σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο