Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janellenelson

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 02:41 ΜΜ MST
Anemone tuberosa - Photo (c) tscaroth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone tuberosa, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biomule

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 07:00 ΜΜ CDT
Bombus sonorus - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Bombus sonorus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmccartor

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:20 ΠΜ CDT
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodiflora

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 05:31 ΜΜ CDT
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindyling

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 06:49 ΜΜ CDT
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankmargaret

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 03:26 ΜΜ CDT
Anemone edwardsiana - Photo (c) Jo Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jo Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone edwardsiana, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qfairchild

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_schmidy_botanist

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 03:37 ΜΜ CDT
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miskatoniq

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 01:41 ΜΜ CDT
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwisdom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 12:17 ΜΜ CST

Τόπος

Vicksburg (Google, OSM)
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwisdom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 12:19 ΜΜ CST

Τόπος

Vicksburg (Google, OSM)
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landonhawk

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 03:10 ΜΜ CDT
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landonhawk

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 02:52 ΜΜ CDT
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyallred

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 10:28 ΠΜ CST
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bama_botany

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 01:53 ΜΜ CST
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt34

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:04 ΠΜ CDT

Τόπος

Selma, AL, US (Google, OSM)
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creatura

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 11:11 ΠΜ EST
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:02 ΜΜ MST
Anemone tuberosa - Photo (c) tscaroth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone tuberosa, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megswan

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 09:25 ΠΜ MST
Anemone tuberosa - Photo (c) tscaroth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone tuberosa, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonniepilkington

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 01:23 ΜΜ MST
Anemone tuberosa - Photo (c) tscaroth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Anemone tuberosa, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 03:51 ΜΜ PST

Περιγραφή

On SD Barrel Cactus

Chelinidea vittiger - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Chelinidea vittiger, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanez2001

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 04:37 ΜΜ CST

Τόπος

Pearsall, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Ranch
Collected from Opuntia

Chelinidea vittiger - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Chelinidea vittiger, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_boy_jack

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 01:50 ΜΜ CDT
Chelinidea tabulata - Photo (c) Rick Travis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Travis
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Chelinidea tabulata, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lossm24

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 12:52 ΜΜ MST
Chelinidea vittiger - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Chelinidea vittiger, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Echinocereus fitchii

Chelinidea - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Γένος Chelinidea, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naghamel23

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 02:58 ΜΜ PST
Chelinidea vittiger - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Chelinidea vittiger, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littlebitt_of_nature

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 03:57 ΜΜ CDT
Chelinidea vittiger - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Chelinidea vittiger, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eelenaadams

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:52 ΜΜ CST
Chelinidea vittiger - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Chelinidea vittiger, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurend00

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 05:43 ΜΜ CDT
Chelinidea vittiger - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Chelinidea vittiger, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 04:47 ΜΜ CDT

Τόπος

Brushwood South (Google, OSM)
Narnia - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolyn Gritzmaker
Η ταυτότητα του χρήστη pfau_tarleton: Γένος Narnia, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 62548