Μάρτιος 02, 2018

Golondrinas 2018

El 1 de Marzo de 2018 llegó la primera golondrina de la temporada al jardín Chávez-Bayona. Es hembra.

Posted on Μάρτιος 02, 2018 0123 ΜΜ by opuntia opuntia | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Απρίλιος 07, 2015

Golondrinas

En 2015 la primera llego a casa el día 17 de febrero, era la hembra. El macho llegó el día 19 de marzo.

Posted on Απρίλιος 07, 2015 0240 ΜΜ by opuntia opuntia | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία