Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belemqueuedelapin

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2015

Τόπος

Cadereyta, Qro. (Google, OSM)
Erythrina americana - Photo (c) Alfonso Gutiérrez Aldana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Erythrina americana, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clauariza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2016 11:42 PM CST
Erythrina americana - Photo (c) Alfonso Gutiérrez Aldana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Erythrina americana, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clauariza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2017 10:59 PM CST

Περιγραφή

semilla, selva baja caducifolia.

Erythrina americana - Photo (c) Alfonso Gutiérrez Aldana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Erythrina americana, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belemqueuedelapin

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2017 09:39 AM CDT

Τόπος

Querétaro, MX (Google, OSM)
Erythrina americana - Photo (c) Alfonso Gutiérrez Aldana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Erythrina americana, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camachin555

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2018 11:01 AM CDT
Erythrina americana - Photo (c) Alfonso Gutiérrez Aldana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Erythrina americana, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaignacio

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2018 01:35 PM CDT
Erythrina americana - Photo (c) Alfonso Gutiérrez Aldana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Erythrina americana, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2018 11:04 AM CDT
Erythrina americana - Photo (c) Alfonso Gutiérrez Aldana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Erythrina americana, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauraelviauribelara

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2016

Περιγραφή

Área Natural Protegida El Cimatario
Querétaro de Arteaga (México)
Laura Uribe, Grupo Vasconcelos

Erythrina americana - Photo (c) Alfonso Gutiérrez Aldana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Erythrina americana, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belemqueuedelapin

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2010
Erythrina americana - Photo (c) Alfonso Gutiérrez Aldana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Erythrina americana, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium_tutor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2015 01:13 PM CST
Agavoideae - Photo (c) leahyoungquist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Υποοικογένεια Agavoideae, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupitachavezhdez

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 06:06 PM CDT
Salvia microphylla - Photo (c) CARLOS VELAZCO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Salvia microphylla, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hailenugc

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 01:10 PM CDT
Malacomeles denticulata - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Malacomeles denticulata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hailenugc

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 10:15 AM CDT
Malacomeles denticulata - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Malacomeles denticulata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hailenugc

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 10:12 AM CDT
Chrysactinia mexicana - Photo (c) CK Kelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Chrysactinia mexicana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hailenugc

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 10:00 AM CDT
Sedum moranense - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Sedum moranense, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2016 04:01 PM CST
Karwinskia humboldtiana - Photo (c) Arnulfo Moreno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Karwinskia humboldtiana, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2016 11:56 AM CST
Karwinskia humboldtiana - Photo (c) Arnulfo Moreno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Karwinskia humboldtiana, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordan

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2015 12:11 PM CDT
Karwinskia humboldtiana - Photo (c) Arnulfo Moreno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Karwinskia humboldtiana, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manesalinas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2008
Karwinskia humboldtiana - Photo (c) Arnulfo Moreno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Karwinskia humboldtiana, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordan

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2014 12:50 PM -05
Karwinskia humboldtiana - Photo (c) Arnulfo Moreno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Karwinskia humboldtiana, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2016 07:31 AM CST
Lophocereus marginatus - Photo (c) Carlos Velazco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Lophocereus marginatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2016 03:39 PM CST
Lophocereus marginatus - Photo (c) Carlos Velazco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Lophocereus marginatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2016 09:57 AM CST
Lophocereus marginatus - Photo (c) Carlos Velazco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Lophocereus marginatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2014 12:28 PM CST
Lophocereus marginatus - Photo (c) Carlos Velazco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Lophocereus marginatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarpelusa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2014 05:58 PM CST

Περιγραφή

Nombre común: chilayo, veréis grande, cactus órgano
Nombre científico: Marginatocereus marginatus

Lophocereus marginatus - Photo (c) Carlos Velazco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Lophocereus marginatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glendanelly

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2014 01:04 PM CDT

Περιγραφή

cactus columnar 3m alt 17cm ancho. En patio de La Peña, Miquihuana

Lophocereus marginatus - Photo (c) Carlos Velazco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Lophocereus marginatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelangelcarrillocarbajal5

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2013

Περιγραφή

cactacea columnar de 8 a 10 metros de altura

Cephalocereus tetetzo - Photo (c) Carlos Domínguez-Rodríguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Cephalocereus tetetzo, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2014
Cephalocereus tetetzo - Photo (c) Carlos Domínguez-Rodríguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Cephalocereus tetetzo, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium_tutor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2015 01:13 PM CST
Manfreda scabra - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Manfreda scabra, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2020
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredoeloisa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2014

Περιγραφή

Conocida también como Pitaya

Selenicereus undatus - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη opuntia: Selenicereus undatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2020
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 938