Αρχεία Ημερολογίου για Μάιος 2021

Μάιος 19, 2021

Bumble Bees vs other Insects

I made this for the upcoming ID-a-thon, it's basically a brief look at Bumble Bees and some of the groups that I see commonly mistaken for them.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ7BEEHWzYPKl8NocYqYYUudAeIITGgvZw89ctCpu1vYX7rtfgJCi74WhveICnrKTB2FWh5ab6sSa5t/pub?start=false&loop=false&delayms=60000

Updated to slides.

Posted on Μάιος 19, 2021 0143 ΠΜ by neylon neylon | 3σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάιος 20, 2021

Distinguishing Bombus impatiens, bimaculatus, & griseocollis

This is the second part of the ID-a-thon bee presentation. Re-done in google slides, looks a lot better, will update the others in the series in this format.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vT2UqSdUlvPwqhp_XhDGNxlKUnnVxvyBkK_zKEIs7yTIK00zuhQ--voesFaIpBXK_ae_034RWSkdQE0/pub?start=false&loop=false&delayms=60000

Posted on Μάιος 20, 2021 0151 ΠΜ by neylon neylon | 17σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Bombus pensylvanicus vs Bombus auricomus

This is part three for ID-a-thon.
This goes over pensylvanicus vs auricomus predominantly, but also touches on a couple of other species.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ6e77ybbD3lHw8VGD-027CsrWkE0e6zvC7-M1JLy7RvTdKoXyulLmQqktpi6rK4Oo4rb87KIthtxAq/pub?start=false&loop=false&delayms=60000

Updated to Google Slides which looks a lot better then it did on Google Docs and fixed a lot of the problems that I was having before. At this point I do need to add a section covering Bombus terricola.

Posted on Μάιος 20, 2021 0833 ΜΜ by neylon neylon | 5σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάιος 21, 2021

Bombus affinis

Posted on Μάιος 21, 2021 0138 ΜΜ by neylon neylon | 1 παρατήρηση | 5σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο