Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenickpics

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:16 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)

Παρατηρητής

mteeter

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 09:42 ΠΜ EDT

Τόπος

Mustoe, VA USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamdreynolds

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 04:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenjonthyme

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 03:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosquito-anemic

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 03:14 ΜΜ CDT

Τόπος

Makinen, MN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyheron

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marta390

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 12:35 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorford

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:35 ΠΜ MDT

Περιγραφή

On sunflower. I can’t find any bumble bees that are known to be in Alberta to have this colouration. The closest one in Alberta would be Bombus insularis, however, this bumble bee looks very similar to Bombus variabilis!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inspector11

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 05:03 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsnbirdsnplants

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 03:10 ΜΜ CST

Τόπος

Regina, SK, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

On Ratibida laciniata in the native plant garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlddesign

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Περιγραφή

Found sleeping in thistle right by the ravine. The "falling" photo is actually the bumble wedged between the stems when he fell from the underside of the thistle (ie he is in fact suspended and holding on, and not in free fall), before sleepily climbing back up onto the thistle. Quite small. I believe his coloration may be consistent with a male Bombus Suckleyi with light hair on T1 and T4.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathlinsimpkins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 03:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deniseking

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 02:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jolie5

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 12:52 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pei-ott

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2016 12:47 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Antherophagus beetle posted separately

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdhudgins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 02:11 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neylon

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 09:07 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauriekundrat

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 04:29 ΜΜ UTC

Περιγραφή

On Joe-Pye Weed. I think it might be a Brown-belted Bumble Bee. There were 2 of them. It appears to be a female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gloryhornblower

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 02:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chanmmmm

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 02:09 ΜΜ CDT

Περιγραφή

concentrating nectar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurt170

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

looks to be a female, next years queen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

Resting after dark among flowerheads of Eupatorium sessilifolium at edge of oak savanna and oak woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickbarricklow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenmcgrath

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 10:57 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kheiar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 09:38 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_felton

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 05:53 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuajudkins

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 07:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdandbook

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Interesting behavior: appears to be attempted theft of pollen from the bumblebee worker by the honeybee. The honeybee was repeatedly landing on the bumblebee for at least a minute, and actually followed the bumblebee to a second flower on the bull thistle plant. On looking at the photos, it appears the honeybee worker was targeting the pollen clumps on the corbicula. She was not successful in removing an entire clump but did seem to be getting some of it off.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdandbook

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Fairly certain as to species ID, but curious what folks think about caste; looks like a queen to me, but from my limited sample size for queens (n=4) the visible rusty-patch is unusual. This individual was also quite small, closer to a large bimaculatus queen in size. I also saw affinis workers at this site and they were also unusually small compared to affinis workers I have seen at other sites in NE IL.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woody832

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 01:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Hoosick, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This is apparently a beetle attached to a bumble bee's proboscis (although it's not clear who is holding on to who). I first noticed the bumble bee laying on its back on a flower, apparently struggling weakly to right itself (second photo). After 15 or 20 seconds the bee got onto its feet and wandered around on the flower, looking less steady and less interested in collecting nectar/pollen than normal (third photo). It eventually flew off, still with the beetle attached to its head. Is the beetle a parasite or predator, or just somehow randomly stuck on, maybe feeding on a drop of nectar on the bee's proboscis?

Update: According to the Wikipedia article on Antherophagus ochraceus, "members of Cryptophagidae, engage in phoresy. The beetles are transported by attaching to the legs, mouthparts, or antennae of bumblebees. It remains attached by clamping down with its mandibles. It does not release until the bee returns to the nest. A. ochraceus adults lay eggs in bumblebee nests, where the eggs develop into larvae. In the larval stage, the beetles remain in the nest and eat organic matter and detritus. Specifically, they are presumed to consume honey, bee feces, and comb debris." (https://en.wikipedia.org/wiki/Antherophagus_ochraceus).

Thanks to @neylon for pointing me in the right direction.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary404

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2012 03:29 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I got the identification from Beespotter. It might not be accurate. The location is a fishing pond on the grounds of a hotel in Galena, Illinois (Jo Daviess County). The hotel is on the edge of the city.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamelarodr

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

This pollinator was located on a flower on the San Antonio Zoo. The size of the bee is around the size of a nickel.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valmal

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 12:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Bombus impatiens nectaring on Black Cohosh, Actaea racemosa This plant is visited in my yard by bumblebees and honeybees, but not the other smaller bees from what I have observed. Also some beetles attracted to the flowers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahfreedman

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

the honeybee was actively stealing the pollen from the corbiculae of the bumblebee -- hadn't seen that before

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathyph

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 02:10 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Could this be a Bombus affinis Queen? It was very big and quite round. The tergite patterns seem to match a Queen. Thanks!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 10:59 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This bird is eating a Winter Wren, picked up from road. Wren was presumably road-kill. Impressed to see the TT carry the WW up into a tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echocreek

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willbeedee

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 04:28 ΜΜ CDT

Τόπος

Johnsburg, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpmcfarland

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 05:14 ΜΜ EDT

Τόπος

Woodstock, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

mating in the clutches of a crab spider.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vmacphail

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 08:45 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This very melanistic bee was seen dead on the side of the road. Colouration of thorax and T1 abdomen is darker than expected for Bombus impatiens but not certain what other species it would be.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 11:23 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Any thoughts on what is going on? Looks like a male Bombus bimac with a green sweat bee on its back.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michiganhummingbirdguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 08:28 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Brown-belted Bumble Bee
(Bombus griseocollis)
Lake St. Clair Metropark
Macomb Co., Michigan
2 July 2021
Photo by Allen T. Chartier

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

C2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neylon

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beewilliams

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Queen on Lenten rose. Early!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neylon

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 09:23 ΠΜ CDT

Τόπος

Rockford, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

macrohunter_ls

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 02:22 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Добыча паларуса

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cefarrar

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 07:15 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beewilliams

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)