Αρχεία Ημερολογίου για Μάρτιος 2024

Μάρτιος 23, 2024

Creating a list of bees endemic to the Southeastern US???

I’ve googled and I can’t seem to find an answer, but I’m curious if anyone has a list of bees endemic to the Southeastern US?
I guess I’m going to start a list:
Caupolicana electa
Colletes ultravalidus
Habropoda laboriosa
Svastra aegis

I’ll edit and add, but that’s what my wine brain can come up with on a Friday night. Feel free to comment with resources or other Southeastern exclusive bees.

Posted on Μάρτιος 23, 2024 1247 ΠΜ by misspt misspt | 1 παρατήρηση | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο