Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

jbroadhead

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 08:07 ΠΜ CDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbroadhead

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 08:07 ΠΜ CDT
Melanerpes carolinus - Photo (c) SW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by SW
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Melanerpes carolinus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbroadhead

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 08:07 ΠΜ CDT
Vireo griseus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Vireo griseus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbroadhead

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 08:07 ΠΜ CDT
Baeolophus bicolor - Photo (c) Stephen Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Baeolophus bicolor, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennavieve

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 06:19 ΜΜ CDT
Salvia lyrata - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Salvia lyrata, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ilex opaca

Παρατηρητής

ncb1221

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 01:50 ΜΜ CDT
Ilex opaca - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Ilex opaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liquidanbar

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 03:27 ΜΜ CDT
Amphion - Photo (c) Prairie_Pictures, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Γένος Amphion, Ένα μέλος του Μακρογλώσσινα (Υποφυλή Macroglossina)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinaherrera

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 01:03 ΠΜ CST
Drosera capillaris - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Drosera capillaris, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pineapplexpress

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 06:33 ΜΜ CDT
Lonicera japonica - Photo (c) Cerlin Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timbir5

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 10:57 ΠΜ CDT
Elanoides forficatus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Elanoides forficatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timbir5

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 10:30 ΠΜ CDT
Megisto cymela - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smwhite
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Megisto cymela, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunawayb96

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 06:54 ΜΜ CDT
Coreopsis lanceolata - Photo (c) Laura Sieger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laura Sieger
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Coreopsis lanceolata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunawayb96

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 06:51 ΜΜ CDT
Hamamelis virginiana - Photo (c) arobey63, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Hamamelis virginiana, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunawayb96

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 06:51 ΜΜ CDT
Aesculus pavia - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Aesculus pavia, Ένα μέλος του Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarstens15

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 09:04 ΠΜ CDT
Helianthus radula - Photo (c) Eleanor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Helianthus radula, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinaherrera

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 01:03 ΠΜ CST
Drosera - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Γένος Drosera, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tajinder

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 04:06 ΜΜ CDT
Salvia lyrata - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Salvia lyrata, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlecology

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 09:43 ΠΜ CDT
Cornus florida - Photo (c) Erin and Lance Willett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Cornus florida, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found outside the biology building 💕

Ανατολική Κόκκινη Νυχτερίδα - Photo (c) Dan LaVorgna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan LaVorgna
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Ανατολική Κόκκινη Νυχτερίδα (Lasiurus borealis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ann175

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 05:59 ΜΜ CDT
Solidago gigantea - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Solidago gigantea, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junewoodbridge

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 05:10 ΜΜ CDT
Pyralis farinalis - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Pyralis farinalis, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ann175

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 05:59 ΜΜ CDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjwhitfield

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 03:19 ΜΜ CDT
Gelsemium sempervirens - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Gelsemium sempervirens, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjwhitfield

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Sarracenia alata - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Sarracenia alata, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel-sp

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 04:25 ΜΜ CDT
Papilio palamedes - Photo (c) Bill Swindaman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Papilio palamedes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geumrivale

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 12:42 ΜΜ UTC
Equisetum praealtum - Photo (c) Simon Kingston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Kingston
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Equisetum praealtum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisonmy

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 12:38 ΜΜ CDT
Verbena rigida - Photo (c) Christoph Lenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christoph Lenz
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Verbena rigida, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sararosescott

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 02:16 ΜΜ CDT
Rhododendron canescens - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Clark
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Rhododendron canescens, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen970

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 06:09 ΜΜ CDT

Τόπος

Laurel (Google, OSM)
Itea virginica - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Itea virginica, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakepratt

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 07:13 ΜΜ CDT
Salvia lyrata - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη misspt: Salvia lyrata, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3290