Αρχεία Ημερολογίου για Νοέμβριος 2022

Νοέμβριος 13, 2022

Mecopteran species documented to exhibit various behaviors (WIP)

PANORPIDAE:

Panorpid wing flashing behaviors:

Panorpa debilis (https://doi.org/10.1007/s10905-017-9613-5)
Panorpa japonica (https://doi.org/10.1007/s10164-021-00709-y)
Panorpa nebulosa (personal observation)
Panorpa nuptialis (https://www.youtube.com/watch?v=ol_drNv388g) (Also likely mentioned in https://doi.org/10.1093/aesa/56.2.142 but I don't have access to the article)
Panorpa lugubris (personal observation)
Panorpa helena (?) (Potentially in https://doi.org/10.3157/021.129.0308 but again, no access)

Panorpid deviation from wing flashing behaviors:

Panorpid jumping behaviors:
Panorpa communis (https://doi.org/10.1242/jeb.205385)
Panorpa lugubris (personal observation)
Panorpa sp. (NC) (https://www.youtube.com/watch?v=Cnn9CfsYJqc - 7:44)

Kleptoparasitism of webbed spiders:
Panorpa banksi (https://doi.org/10.1038/258709b0)
Panorpa claripennis (https://doi.org/10.1038/258709b0)
Panorpa debilis (https://doi.org/10.1038/258709b0)
Panorpa helena (https://doi.org/10.1038/258709b0)
Panorpa latipennis (https://doi.org/10.1038/258709b0)
Panorpa maculosa (https://doi.org/10.1038/258709b0)
Panorpa mirabilis (https://doi.org/10.1038/258709b0)
Panorpa nebulosa (https://doi.org/10.1038/258709b0)
Panorpa submaculosa (https://doi.org/10.1038/258709b0)

BITTACIDAE:

Bittacid female-mimicking behaviors:
Hylobittacis apicalis (https://doi.org/10.1126/science.205.4404.412)

Cave frequenting behaviors:
Bittacus chilensis (https://ia600304.us.archive.org/18/items/entomologistsmon3018oxfo/entomologistsmon3018oxfo.pdf)

Posted on Νοέμβριος 13, 2022 0424 ΜΜ by mecopteron_bouillon mecopteron_bouillon | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Key to the Panorpodidae of America

Placeholder

Posted on Νοέμβριος 13, 2022 0432 ΜΜ by mecopteron_bouillon mecopteron_bouillon | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο