Αρχεία Ημερολογίου για Νοέμβριος 2014

Νοέμβριος 12, 2014

iNaturalist Workshop

Well, tonight is the big night. I am leading my very first workshop on iNaturalist. Most of the attendees will be from the Friends of LLELA organization. The focus of this workshop will be on beginning iNaturalist navigation and observation entries with a focus on LLELA (Lewisville Lake Environmental Learning Area).

I am so excited to share this wonderful site. Hopefully more will join and contribute.

Thank you all at iNaturalist for this wonderful place and all the work you put into it.

Posted on Νοέμβριος 12, 2014 0454 ΜΜ by mchlfx mchlfx | 3σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο