Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlywalks

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 08:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 12:08 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jblinde

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2017 10:47 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Seen these before at the large wildlife blind at the same marsh, but not at the smaller blind- until now.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 11:38 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 05:36 ΠΜ CDT

Περιγραφή

One more moth from our cabin in Packwood, WA.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2017

Περιγραφή

Headed to the Wildlife Society meeting in Albuquerque, and Elizabeth and I made a few stops. There were some quilt stores on the way, and I explored a few places along the roads.

I'm going to be uploading these in bulk but ID'ing them further later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 10:40 ΜΜ CDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

texslm

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 12:13 ΜΜ CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2016 01:39 ΜΜ CDT

Τόπος

Huntsville, Texas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2015 02:56 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Grappletail ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 10:02 ΠΜ CST

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Southeast Metro Park,
Travis Co., Texas
24 February 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2019 09:50 ΠΜ CST

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2019 09:47 ΠΜ CST

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2018 10:53 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2018 12:20 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2017 05:32 ΠΜ CDT

Περιγραφή

at blacklight

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara39

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 01:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2017 10:37 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 09:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jblinde

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2018 05:46 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2018 02:20 ΜΜ CST

Περιγραφή

I have been visiting the Texas Panhandle in winter for 40 years (my first visit to this area was with @gcwarbler in 1978). I enjoy looking for northern hawks and other northern species that can show up in this area in winter. While Rough-legged Hawks are regular, I have never seen as many in one day as I saw today. I saw at least 18 different Rough-legged Hawks in the northern Panhandle today, way more than I saw of Red-taileds or Ferruginous Hawks). I think I am posting perhaps 6 of them, but this is just a fraction of what I saw. Amazing!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2018 08:52 ΜΜ CST

Περιγραφή

The last couple of uploads for January at home.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickborja

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2017 10:11 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 08:13 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brennan3909

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 09:46 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colormeamber

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 08:52 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 03:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2017 11:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briangooding

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2012 07:51 ΠΜ +07

Τόπος

Panya, Thailand (Google, OSM)

Περιγραφή

Female Diplacodes trivialis (two different individuals)

I got up early and wandered around looking for...dragonflies. And other stuff.

Very peaceful walk that seemed to last an eternity but end too quickly. This area was virtually a paradise on earth, if you can tolerate the heat/humidity.

There were rotting mangoes all over the ground because it wasn't economically feasible to pay people to pick and haul them off because they were so plentiful and cheap.

Lots of dragonflies too...this is where I first saw Rhyothemis triangularis and Pseudagrion rubriceps.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2017 10:55 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 1987 09:10 ΜΜ CST

Περιγραφή

I am posting scans of some old, marginal 35 mm slides. gcwarbler had retained many boxes of some of my culled slides from 20-30 years ago. I have enough to keep me busy for a while with scanning, etc. (thanks Chuck….I think!). These will all be of records I had not posted to iNat previously. Sorry for the marginal/poor quality of most of these but they are all I have.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2016 12:33 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile. Pat Mayse Lake.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

gpstewart

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2017 03:14 ΜΜ CST

Περιγραφή

Rt 48 Port Isabel, Cameron Co. TX

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2017 03:08 ΜΜ CST

Περιγραφή

Here is the first bird image I attempted to take at our hotel near Palenque NP, Chiapas, Mexico. Late afternoon and heavily backlit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlblock

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2017 10:59 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atassin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2017 10:33 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpstewart

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2017 12:24 ΜΜ CST

Περιγραφή

Buchanan Dam- Llano Co TX

This Crescent does not seem to match the Phaon in my guide, input on ID greatly appreciated

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2016 05:18 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Pero mizon

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2016 05:30 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmiccat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2016 12:29 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k8thegr8

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2016 06:36 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016 09:53 ΜΜ PDT

Τόπος

Dudleyville (Google, OSM)

Περιγραφή

Pinal County, Arizona, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016 10:55 ΠΜ PDT

Τόπος

Dudleyville (Google, OSM)

Περιγραφή

Pinal County, Arizona, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arrowheadspiketail58

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2016

Περιγραφή

See photo

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)

Παρατηρητής

gpstewart

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2016 10:58 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Granger Lake- Bell Co. TX

This is first Teal that I have seen since spring

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2016 08:20 ΠΜ CDT

Περιγραφή

I had photographed the flowers of nodding onion (Allium cernuum) and only later noticed this cute little bee fly visiting the flowers. I tried to key this out to species but the images are just too fuzzy to be useful at that level. At least four species are known from NM: P. bicolor, loewi, scolopax, and suphureus.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2016 08:57 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Any help on ID of this moth?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2016 06:14 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottking

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2016 04:56 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Thick-headed Fly
Soda Butte
Yellowstone National Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2016

Περιγραφή

New species for Idaho.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2016

Περιγραφή

I guess moth week is over, but I'll still toss up the moth sheet! :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2003 09:48 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Blue-faced Ringtail
Erpetogomphus eutainia
female
Guadalupe River, Independence Park near U.S. 183 bridge over the river.
Gonzales, Gonzales Co., Texas
30 July 2003

A couple of folks have asked me personally and on iNat:
http://www.inaturalist.org/observations/2735824
about Blue-faced Ringtail (Erpetogomphus eutainia) and the history of the population in Gonzales. I had never posted the initial record but will do so here and just give the history for those curious about it.

In June, 2003, Dr. John Abbott and I spent some time looking for dragonflies at Palmetto State Park in Gonzales Co., and he mentioned a small clubtail called Erpetogomphus eutainia (John did not speak common names in those days :-) which had last been seen in the 70s as far as he knew. He told me there were some records by Paulson, Dunkle, and others at Palmetto S.P. John had never seen the species and he hoped to find it sometime. I was fairly new into odonates at that time, and being retired from my law enforcement profession, I had the time to start really looking for this rare critter and I made it a mission to find it. I spent some time in the collection at U.T. looking at all the known Texas specimens of Erpetogomphus eutainia and made a list of all the locations where the specimens had been found. Essentially, all the Texas and U.S. records of the species at that time were from the San Marcos River in the general vicinity of Luling, Texas. During July, 2003, I went out to look for for this bug more than a dozen times. Finding places to access the San Marcos River was the most challenging issue, as most of you know that so much of Texas land is private. I scoured Palmetto S.P., boat launches and canoe launch areas between San Marcos and Luling, etc., and had no luck. I visited all the public parks in San Marcos which allowed access to the river as well as any bridge crossings, etc. The San Marcos River joins the Guadalupe River near Gonzales, so I started checking areas on the Guadalupe where I could get to or near the water. On July 30, 2003, I found a female clubtail on the south side of the Guadalupe River near the U.S. 183 bridge on the south side of Gonzales, and got a few photos of it. I was not certain this was the Erpetogomphus eutainia, but I thought it probably was. I was very eager to get home and look at my shots on a larger monitor. At home, after studying my shots, I felt fairly confident I had found a female Erpetogomphus eutainia.

Long story short, I sent John an email with images that I had taken in Gonzales. I called him on the phone and asked if he was at his computer and he said he was. I told him to check his email. He knew I had been looking for this species and asked me if I had found it. I said “you tell me”. He then saw my shots and said “You found it!” Two days later, on 2 August 2003, I took John back to the spot where we found several males and females and we both got images of a male eating a Powdered Dancer (Argia moesta):
http://www.inaturalist.org/observations/143390
From that time up until 2010 or so, the species was regularly found at many areas of Independence Park as can be seen on the iNat maps. On some visits I found 10-20 individuals on a single visit. In 2011 and 2012 the species became harder to find, but there were a handful of records during both of those years. It has been mostly absent since 2012 (one sight record with no photos in 2014) which I mentioned in the record I posted yesterday:
http://www.inaturalist.org/observations/3725913

So, that is the history of the bug at Gonzlaes as I know it. There have been a few records by some students of John’s another 20 or so miles down the Guadalupe River near Cuero in DeWitt Co., but I have never found them there. Ed Lam has photographed the species at Medina River Park south of San Antonio, but on two visits in proper season, I’ve not found it there either. There are a few other records along the Rio Grande in south Texas. This is a late season species with 95% of the records being between 1 July and 15 October. Why the species was relatively easily found 2003-2012, then mostly vanished for 4 years...I don't have a clue. Habitat seems pretty much the same as far as I can determine. But such population fluctuations certainly occur. As an example, in 2007 Carmine Skimmer (Orthemis discolor) was common to abundant in the Austin area and a dozen or more could be found in several areas in a short time. Since 2007 the species has been very rare in Austin and I can count the records on one hand that have occurred since 2007. No idea why.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottking

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2016 03:04 ΜΜ CDT

Περιγραφή

White-faced Meadowhawk, male
St Olaf Natural Lands
Northfield, Minnesota

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2016 07:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2016 08:18 ΠΜ CDT

Τόπος

LLELA (Google, OSM)

Περιγραφή

Ok. This one has me stumped. We I first observed this I was thinking Swamp Darner but the Abdominal markings just don't match up. Then I started looking at Cruiser but most of them have green eyes. I even looked through emeralds and still not sure enough to even guess the family. This is the only angle I got but Briang got some photos also. Maybe his can help.

Help most appreciated here!

@greglasley @nlblock @briang

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briangooding

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2011 03:18 ΜΜ CST

Περιγραφή

Male Sympetrum eroticum ardens

Thanks to @scottking for the help on this one.

I took a trip to Yellow Mountain (Huangshan) which, at that time in my life, was probably the most dangerous mountain bus ride I had been on. Thankfully I befriended a strange guy whose awkward conversation kept me distracted from my own anxiety.

Immediately after the bus stopped and I got out I saw this beauty perching probably about head-height and I casually swiped it from underneath. So I guess I broke my own rule of taking an in situ shot prior to capture but I didn't want to draw any attention to it. I knew the local people would find it too strange and it could potentially cause some misunderstandings.

So, I took some photos discreetly and said goodbye to the only Sympetrum friend I ever met in China. If I could do it over I'd do it differently and risk confrontation, maybe carry any small guidebook with me to help bridge the understanding of this non-malevolent behavior.

I saw a few other species of dragonflies on the mountain besides this one (actually this was at the base--we still had to take a cable car to the top). Up highere we saw many Pantala flavescens visible hovering around scenic overlooks and couple of other Libellulidae I have yet to identify.

Comically, our bus ride pal hung out with us a bit and as we peered over the edge of a very dangerous and handicap-unfriendly lookout point he breathed a deep sigh, told us how beautiful it was and how it would be the perfect place to commit suicide. Thankfully, we all walked away together to check in to our overpriced hotel.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2016

Περιγραφή

tentative ID. About 4 of these things came to my light and sheet last night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlblock

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2016

Τόπος

Western Ave (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlblock

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2016

Τόπος

Western Ave (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρογλάρονο (Chlidonias niger)

Παρατηρητής

brennan3909

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2016 10:33 ΠΜ CDT

Τόπος

lewisville lake (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2016 12:05 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2016 12:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2016 07:54 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Thinking a yellow-bellied water snake. Photo taken at quite a distance and heavily cropped. Basing my guess on the stripes on the lower jaw.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2016

Τόπος

Tinonee - yard (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenut

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016

Τόπος

Anderson Pond (Google, OSM)

Περιγραφή

Oklahoma Clubtail was very common at this location, in fact I saw ca. 50 of them. A couple of Ashy Clubtails were present as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2016

Περιγραφή

Not sure which species this is. Any advice for online sources would be appreciated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2016

Περιγραφή

Adult

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2010

Περιγραφή

A number of these, along with C. micronympha, were seen on a hike up the Post Oak Creek watershed in mid-June at Balcones Canyonlands NWR.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2010

Περιγραφή

I'm pretty sure this is in the genus Amblycorypha but there are a couple of species in Central Texas (including huasteca, oblongifolia, and perhaps others). The SINA website is currently offline so I'll have to study this one later.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamanisujee

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2015

Περιγραφή

Thyas coronata is a species of moth of the Noctuidae family.
The larvae feed on Quisqualis indica also known as the Rangoon creeper, Drunken sailor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2015

Περιγραφή

In restrooms at Brazos Bend SP. ID is based on a review of images on BG, particularly the two genera in the Paramormiini tribe, here:
http://bugguide.net/node/view/1118574/bgpage
I can only find one species mentioned for North America.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2015 02:18 ΜΜ CST

Περιγραφή

aka robberfly aka Liam O'Brien
Two years ago on Nov. 22, 2013, I added my first four observations to iNaturalist.org.

One of these, a monarch caterpillar (http://www.inaturalist.org/observations/465471),
was promptly identified by @robberfly.
I could say that he is one of the reasons I am addicted to iNat.

I am pleased to be able to add robberfly's photo to verify that I was fortunate to meet him. Great guy!
(By the way, my other three initial observations were IDed by @greglasley.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2015 12:06 ΜΜ CST

Περιγραφή

aka kueda aka Ken-ichi Ueda
What can I say about this guy? Meeting him was like walking on holy ground.

I have emailed many really stupid questions about navigating on iNat and @kueda was always patient and helpful.

This is another treasured and "Favorites" observation of a fantastic iNaturalist!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jblinde

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2015 03:42 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2015

Περιγραφή

This is an interesting Geometrid, probably a species of Digrammia or Rindgea, but the ground color is grayer than any others I photographed and the AM, median, and PM lines are light brown. I'll have to do some work on this one.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2015

Περιγραφή

Texas iNat gathering in Dripping Springs on November 11, 2015.
Kneeling from left: @mchlfx (checkered shirt), @robberfly, @maractwin (blue shirt), @mksexton, @sambiology, @kueda (red bandana);
standing L to R: Bob (husband of taogirl) and Tuffy the dog, @greglasley, @lotus (sunglasses), @mikaelb, @blubayou (red blouse), @gpstewart (red shirt), @taogirl, @annikaml (sunglasses), @gcwarbler, @connlindajo, @brentano, @billdodd, Wilson (wife of cullen), @cullen, @cgritz, Aaron (husband of cgritz). Photo by Cheryl (wife of greglasley)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2015

Περιγραφή

Mature male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2015

Περιγραφή

Exoskeleton and individual coming out of it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aguilita

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2015

Περιγραφή

Note: A word of caution for all of us who might easily try and determine whether what we observed is a Blue-fronted Dancer female (Argia apicalis) (blue form) or a Powdered Dancer female (Argia moesta) (blue form) from photographic evidence alone. The females of these two species are virtually alike and both females of the two species also occur in a brown form to complicate matters further. Same rule applies with the brown form as with the blue. So we do not know whether the female blue form Argia damselfly we observed was a Blue-fronted Dancer or a Powdered Dancer. Thanks go to Greg Lasley for gently pointing this out and noting that after many years of studying and photographing dragonflies and damselflies he still cannot tell the two blue form females of these respective species apart (using only photographic evidence). Exercise care when IDentifying these two inscrutable Dancer (Argia) females. Therefore in the following observation we call our Argia blue form female Dancer, for short.

Two Damsels & Lunch

These pics were taken at the Lake Lewisville Environmental Learning Area (LLELA) on June 13, 2015, next to the Lake Lewisville dam’s spillway.

In the ode world, size matters. This is a quick play in five scenes about a lunch at which two damsels arrived but only one left.

It was early afternoon and there was a whole lot of preying going on. One of the preying events involved Dancer who swiftly caught a smaller male Familiar Bluet (Enallagma civile) in mid-air.

Dancer literally engaged and grabbed ahold of the Bluet's wings and using its larger size and wings went straight for the ground where it stood for a few seconds examining its lunch guest as if making sure it was down and secured. I was reminded of a wrestler.

Dancer then grabbed its new lunch companion from what we laypersons would call the neck area but those who study odes would call the occiput. So the Dancer grabs the Bluet by the neck and flies a short distance and lands on a green grassy area next to the trail and proceeds to properly devour her lunch. It focused on the thorax and eventually dispatched that. When it did so it dropped the abdomen and flew on to another grassy perch with the Bluet’s eyes in its mouth and there on that blade of yellowed grass proceeded to have what seemed like dessert. There was a definite order to things.

Once Dancer finished it just stood there and watched the wind press against her wings.

All this took place in sixty digital frames and lasted all of four minutes.

These are the five scenes (digital images) of this LLELA play.

Scene 1: Dancer pinned Bluet to the ground.

Scene 2: Dancer grabbed Bluet by the occiput (neck) and flew short distance to start her meal.

Scene 3: Meal was quick. We were reminded that in the damsel world one always has to be alert; lunch can be served on the wing.

Scene 4: After a meal of Bluet there were the eyes for dessert. Dancer changed to a new location and dispatched the remains.

Scene 5: And then ever so serenely Dancer perched on a blade of grass and stared into the wind.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2015

Περιγραφή

My first swamp darner. Dang! These things are huge!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2015

Περιγραφή

Pretty small little butterfly. 1.5 to 2 inches estimate. These were quite abundant on the heavily wooded trail but none were very still for very long. Lucky to have gotten this shot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2015