Αρχεία Ημερολογίου για Σεπτέμβριος 2020

Σεπτέμβριος 11, 2020

My first journal entry

Love all of God's creation, the whole and every grain of sand in it. Love every leaf, every ray of God's light. Love the animals, love the plants, love everything. If you love everything, you will perceive the divine mystery in things. Once you perceive it, you will begin to comprehend it better every day. And you will come at last to love the whole world with an all-embracing love.
-Fyodor Dostoevsky

Posted on Σεπτέμβριος 11, 2020 1216 ΠΜ by lorri-gong lorri-gong | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 30, 2020

Nautilus Live is on-line right now - for all you marine species lovers

Nautilus Live is on-line right now - for all you marine species lovers

https://nautiluslive.org

Posted on Σεπτέμβριος 30, 2020 1236 ΠΜ by lorri-gong lorri-gong | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία