Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderyuz

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 04:40 PM UTC

Περιγραφή

compared with H. taipehensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidcunninghamwildlife

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 11:23 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tullyfolk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 11:53 AM +11

Τόπος

Coonamble, NSW, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 06:01 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist51710

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 08:44 AM CST

Περιγραφή

楝自然 🌳-1

#暑期秘密花園 💐

#遇見帥哥~

#四枚~ 😍

#好不開心呦~

💖 🥰 💕 💖 🥰 💖

這四枚帥哥各自站開...🐸

標準領域站守互不侵犯...🐸🐸

叫聲響亮如同古戰場擊鳴戰鼓...🥁🥁🥁

它們在台灣唯一公蛙雄糾糾體型大過母蛙...🐸🐸🐸

有個別名叫做大頭蛙個個站姿看似相撲選手...🤼

🐸 🐸 🐸 🐸

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmahedges

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 12:20 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 11:52 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasartore

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 06:54 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huangmp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 10:46 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhakim

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Sylhet, BD (Google, OSM)

Περιγραφή

Much more information available at: Amphibians and reptiles from Lawachara National Park in Bangladesh. https://checklist.pensoft.net/article/55673/

Also available from: https://www.researchgate.net/publication/344358377_Amphibians_and_reptiles_from_Lawachara_National_Park_in_Bangladesh

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harazi

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 10:33 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhakim

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2015 11:53 PM +06

Περιγραφή

Much more information available at: Amphibians and reptiles from Lawachara National Park in Bangladesh. https://checklist.pensoft.net/article/55673/

Also available from: https://www.researchgate.net/publication/344358377_Amphibians_and_reptiles_from_Lawachara_National_Park_in_Bangladesh

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 03:13 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 05:33 PM NZST

Περιγραφή

something to really make the day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craig446

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 03:05 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinserrano

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Rocha, UY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christojo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandboa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2011 07:55 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floydehayes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 1987 06:58 AM -03

Τόπος

Tobati, Paraguay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorgerolineto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorgerolineto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorgerolineto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 12:12 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorgerolineto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 09:32 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorgerolineto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 07:53 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 09:02 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorgerolineto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 07:00 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorgerolineto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 06:09 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorgerolineto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 08:54 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorgerolineto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorgerolineto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 07:14 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorgerolineto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 10:02 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorgerolineto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 09:49 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorgerolineto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 08:18 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorgerolineto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 07:25 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rejoicegassah

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 06:04 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2016 09:32 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 11:58 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kedartambe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2015 10:52 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2007

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 11:03 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fbernasconi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2012 10:32 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dheeraj_c_l

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 09:05 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2017 03:03 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmcclurg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2019 09:34 AM SAST

Περιγραφή

Tadpoles developing on overhanging vegetation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakesrcool

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 11:59 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 09:46 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenbird88

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 07:50 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbentley77

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbert61

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 02:01 PM -05

Τόπος

La Canela, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Festae con melanismo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saradykman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 06:40 PM CST

Περιγραφή

Frog 24, total 31

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbentley77

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 08:55 PM -05

Τόπος

Mera, EC-PA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjaminhidalgo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

W2.7.2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellieh1

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 08:13 PM -05

Τόπος

Pastaza, EC-PA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanelibke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2019 10:05 PM -05

Τόπος

Mera, EC-PA, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

TPS
.75m on leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syrrhaptes

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2019

Περιγραφή

Scinax ruber (Laurenti, 1768) Hylidae: Scinaxinae (www.catalogueoflife.org). Head + body 25L mm.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farits_alhadi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

Jawa Barat, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khhafizh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

resdwikelana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 08:36 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycameron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 07:42 PM AEDT

Περιγραφή

Found by Claudia McPherson.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 03:35 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cicciocostarica

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 06:47 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andaman

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msone

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2019 09:08 PM +08

Περιγραφή

Observed during the MNS night walk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2017 10:07 PM SAST

Τόπος

Dwesa NR, Transkei (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_burger

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 10:54 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bentsai

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2013 09:45 PM EDT

Τόπος

Sarawak, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dancg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

One of three males calling in the dedicated Growling Grass Frog
Wetland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manativo

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 08:46 PM -03

Περιγραφή

Avistada sobre una hoja seca de Ñocha en el sendero El Tepual del Parque Nacional Chiloé.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azamuddeen_nasir

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Selangor, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauricio323

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 06:57 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_pelham

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 09:31 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2011

Περιγραφή

Grass Frog


The frog appears to have something attached to its right shoulder.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 07:51 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandroabreu

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 08:36 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuihongchiu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 02:03 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandofarias

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jocateme

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cantarin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2018 02:37 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoug7405

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 02:20 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjaya_kanishka

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 10:59 PM +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasindu_dilshan

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 09:21 PM +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2009

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franca2020

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 02:05 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougallii

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 09:21 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estebanalzate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2018 11:10 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigrick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 01:22 PM AEDT

Τόπος

Tanilba Bay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentvosriberalta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 10:45 PM -04

Τόπος

Vaca Diez, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegojsantana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2014 08:20 PM -02

Περιγραφή

Macho coletado enquanto apresentava cuidado parental da desova

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julialencardias

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 02:20 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin-acosta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2017 09:35 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_ellis

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2011 03:05 PM CST

Τόπος

17000, Peru (Google, OSM)

Περιγραφή

Batch-uploading 9-10 year-old data. Apologies for any inaccurate or out-of-date IDs!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alphaj16

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 07:56 AM UTC

Περιγραφή

Several dive sites around the Lembeh Strait. Amazing muck diving!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinechua

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018 07:31 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanglauco

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 08:20 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicole2449

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:55 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betterdaysarebehindus

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 12:28 PM PDT

Περιγραφή

Being eaten by a Long-tailed Weasel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-j

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 02:39 AM NZDT

Περιγραφή

Reserva Las Gralarias. Juvenile.