Αρχεία Ημερολογίου για Ιανουάριος 2024

Ιανουάριος 25, 2024

The first nudibranch proven to be associated with Acropora has been described

Hi Everyone,

After Phestilla subodiosa, another Acroporidae coral eating nudibranch has been described.

Mehrotra, R.; Caballer, M.; Kaullysing, D.; Jualaong, S.; Hoeksema, B. W. (2024). Parasites or predators? Gastropod ectoparasites and their scleractinian host corals at Koh Tao, Gulf of Thailand, with the description of a new species. https://doi.org/10.1007/s13199-023-00967-z

Enjoy reading!

Posted on Ιανουάριος 25, 2024 0356 ΜΜ by hsini_lin hsini_lin | 3σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο