Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ev3olution

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 01:36 ΠΜ PDT
Cadlina sparsa - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Cadlina sparsa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruseva

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 02:49 ΠΜ CEST
Palio dubia - Photo (c) Asbjørn Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Palio dubia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruseva

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 02:18 ΠΜ CEST
Facelina auriculata - Photo (c) Pierre Corbrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pierre Corbrion
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Facelina auriculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ev3olution

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 02:47 ΠΜ PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Hermissenda opalescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crazybirdy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 08:34 ΠΜ EST
Bursatella leachii - Photo (c) Duncan Pritchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Duncan Pritchard
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Bursatella leachii, Ένα μέλος του Απλυσιίδες (Οικογένεια Aplysiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ev3olution

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 03:46 ΠΜ PDT
Thordisa bimaculata - Photo (c) jeffhamann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jeffhamann
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Thordisa bimaculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ev3olution

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 03:44 ΠΜ PDT
Coryphella trilineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Coryphella trilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ev3olution

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 03:45 ΠΜ PDT
Polycera atra - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Polycera atra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ev3olution

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 03:28 ΠΜ PDT
Dendronotus venustus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Dendronotus venustus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ev3olution

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 03:17 ΠΜ PDT
Triopha maculata - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Triopha maculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owen_swanson

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 10:30 ΠΜ PDT
Melibe leonina - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Melibe leonina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ev3olution

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 03:49 ΠΜ PDT
Anteaeolidiella oliviae - Photo (c) matt knoth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Anteaeolidiella oliviae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmag1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 09:02 ΠΜ AEDT

Τόπος

Mosman, NSW, AU (Google, OSM)
Euselenops luniceps - Photo (c) Bart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bart
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Euselenops luniceps, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaton1

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 01:09 ΜΜ BST

Περιγραφή

Scuba <65ft

Aplysia punctata - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Aplysia punctata, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaton1

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 01:09 ΜΜ BST

Περιγραφή

Scuba <65ft

Aplysia punctata - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Aplysia punctata, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayla_takakura

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 08:31 ΠΜ WITA

Τόπος

Bali Sea, Bali, ID (Google, OSM)
Coryphellina exoptata - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Coryphellina exoptata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royalsaurus

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Spain (Google, OSM)
Felimida purpurea - Photo (c) mnolito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mnolito
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Felimida purpurea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin_gilboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 11:27 ΠΜ EDT
Scyllaea pelagica - Photo (c) Bernadette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernadette
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Scyllaea pelagica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaton1

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 01:09 ΜΜ BST

Περιγραφή

Scuba <65ft

Favorinus branchialis - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Favorinus branchialis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tygeronix

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 10:56 ΠΜ +08
Bornella - Photo (c) Ria Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Γένος Bornella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caperadd

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024
Hypselodoris capensis - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Hypselodoris capensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caperadd

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024
Bonisa nakaza - Photo (c) Sarah Ackland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Ackland
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Bonisa nakaza, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tygeronix

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 09:12 ΠΜ +08

Τόπος

Singapore (Google, OSM)
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caperadd

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024
Bonisa nakaza - Photo (c) Sarah Ackland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Ackland
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Bonisa nakaza, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorisreef

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 07:44 ΠΜ AWST

Τόπος

Port Hedland (Google, OSM)

Περιγραφή

Port Hedland WA - Thompson Street
Phylum Mollusca
Class Gastropoda
Subclass Heterobranchia
Order Nudibranchia
Suborder Doridina
Family Polyceridae
Gymnodoris

Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simone80529

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024
Goniobranchus setoensis - Photo (c) Steve Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Steve Smith
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Goniobranchus setoensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebae

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 12:52 ΜΜ PDT
Flabellinopsis iodinea - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Flabellinopsis iodinea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayla_takakura

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 12:42 ΜΜ WITA

Τόπος

Bali Sea, Bali, ID (Google, OSM)
Samla bicolor - Photo (c) smithsonian_marinegeo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by smithsonian_marinegeo
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Samla bicolor, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorisreef

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2018 07:47 ΠΜ AWST

Τόπος

Port Hedland (Google, OSM)

Περιγραφή

Port Hedland WA - Rec Centre (Keesing St)
Phylum Mollusca
Class Gastropoda
Subclass Heterobranchia
Order Nudibranchia
Suborder Doridina
Family Polyceridae
Gymnodoris sp #1

Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorisreef

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2015 08:33 ΠΜ AWST

Τόπος

Port Hedland (Google, OSM)

Περιγραφή

Port Hedland WA - Lacy Street
Phylum Mollusca
Class Gastropoda
Subclass Heterobranchia
Order Nudibranchia
Suborder Doridina
Family Polyceridae
Gymnodoris

Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 158983