Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 08:45 ΠΜ WITA

Ετικέτες

Costasiella - Photo (c) Vishal Bhave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vishal Bhave
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Γένος Costasiella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blasco_44

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 12:25 ΜΜ PST
Aplysia californica - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Aplysia californica, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandroo

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 11:10 ΠΜ PDT
Aplysia californica - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Aplysia californica, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandroo

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 11:16 ΠΜ PDT
Aplysia californica - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Aplysia californica, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandroo

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 11:30 ΠΜ PDT
Aplysia californica - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Aplysia californica, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genecyl

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 07:40 ΠΜ EST
Dolabrifera nicaraguana - Photo (c) Amanda Madsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Amanda Madsen
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Dolabrifera nicaraguana, Ένα μέλος του Απλυσιίδες (Οικογένεια Aplysiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niiru111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 01:45 ΜΜ PDT
Aplysia californica - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Aplysia californica, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pes_c515

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 09:14 ΠΜ EDT
Aplysia dactylomela - Photo (c) Arial Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arial Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Aplysia dactylomela, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keastgyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 08:34 ΜΜ AWST
Costasiella - Photo (c) Vishal Bhave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vishal Bhave
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Γένος Costasiella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quokka2

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 04:09 ΜΜ +12

Περιγραφή

Wide canyon in reef, wall, sand/rubble bottom.5-15m.

Ετικέτες

Elysia marginata - Photo (c) Steve Childs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Elysia marginata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quokka2

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 04:16 ΜΜ +12

Περιγραφή

Wide canyon in reef, wall, sand/rubble bottom.5-15m.
Two slugs in the same bit of weed as per second photo.

Ετικέτες

Elysia - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Γένος Elysia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quokka2

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 04:15 ΜΜ +12

Περιγραφή

Wide canyon in reef, wall, sand/rubble bottom.5-15m.
Two slugs in the same bit of weed as per second photo.

Ετικέτες

Elysia rufescens - Photo (c) 2007 Moorea Biocode, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Elysia rufescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quokka2

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 04:21 ΜΜ +12

Περιγραφή

Wide canyon in reef, wall, sand/rubble bottom.5-15m.

Ετικέτες

Elysia nigropunctata - Photo (c) Debra Baker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Debra Baker
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Elysia nigropunctata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 08:54 ΠΜ WITA
Costasiella - Photo (c) Vishal Bhave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vishal Bhave
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Γένος Costasiella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keastgyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 08:01 ΜΜ AWST
Godiva - Photo (c) Nick Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Γένος Godiva, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 11:31 ΠΜ WITA

Ετικέτες

Phyllidiella pustulosa - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Phyllidiella pustulosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandor_in

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:10 ΜΜ PDT
Doris montereyensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Doris montereyensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbiscop

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 04:23 ΠΜ WITA

Περιγραφή

Still from video

Dendrodoris krusensternii - Photo (c) J. Martin Crossley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J. Martin Crossley
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Dendrodoris krusensternii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quokka2

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 04:27 ΜΜ +12

Περιγραφή

Wide canyon in reef, wall, sand/rubble bottom.5-15m.

Ετικέτες

Chromodoris lochi - Photo (c) Steve Childs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Chromodoris lochi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 09:18 ΠΜ WITA

Ετικέτες

Hypselodoris whitei - Photo (c) Deb Aston, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Deb Aston
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Hypselodoris whitei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 09:10 ΠΜ WITA

Ετικέτες

Hypselodoris infucata - Photo (c) Erwin Koehler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erwin Koehler
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Hypselodoris infucata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 08:39 ΠΜ WITA

Ετικέτες

Sakuraeolis nungunoides - Photo (c) Mafia Island Diving, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mafia Island Diving
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Sakuraeolis nungunoides, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 11:12 ΠΜ WITA

Ετικέτες

Pteraeolidia semperi - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Pteraeolidia semperi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_and_janet

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2014 11:46 ΠΜ PST

Ετικέτες

Jorunna parva - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Jorunna parva, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keastgyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:33 ΜΜ AWST
Phyllidia coelestis - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Phyllidia coelestis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keastgyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:26 ΠΜ AWST
Hypselodoris brycei - Photo (c) desertnaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by desertnaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Hypselodoris brycei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keastgyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:29 ΠΜ AWST
Hypselodoris brycei - Photo (c) desertnaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by desertnaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Hypselodoris brycei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keastgyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:43 ΠΜ AWST
Samla bicolor - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Samla bicolor, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keastgyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:00 ΠΜ AWST
Chromodoris westraliensis - Photo (c) John Sear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sear
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Chromodoris westraliensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keastgyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:19 ΜΜ AWST
Nembrotha purpureolineata - Photo (c) Deb Aston, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Deb Aston
Η ταυτότητα του χρήστη hsini_lin: Nembrotha purpureolineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 87788